راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 90,209

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
2101 تکتم احسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
2102 تکتم احسانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
2103 حسنیه احسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
2104 حسین احسانی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
2105 حمیده احسانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2106 زهره احسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2107 سمانه احسانی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
2108 سمیرا احسانی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2109 سهیل احسانی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
2110 طیّبه احسانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
2111 عباس احسانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
2112 علی احسانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2113 علی احسانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
2114 علی احسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
2115 قاسم احسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
2116 محمد احسانی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2117 محمدحسین احسانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2118 محمدحسین احسانی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
2119 محمّدعلی احسانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
2120 منصور احسانی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
2121 سمیرا احسانی فریمانی 1379 علوم رياضي آمار
2122 فاطمه احسانی بشلی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
2123 محمد احسانی بشلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2124 عبدالله احسانی خردگردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
2125 عبداله احسانی خردگردی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
2126 عبدالقدوس احسانی رودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
2127 زهرا احسانی زارع 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2128 شاهرخ احسانی زیاری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2129 اعظم احسانی سرخ آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
2130 اعظم احسانی سرخ ابادی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
2131 زهرا احسانی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
2132 طیبه احسانی فر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
2133 علی اصغر احسانی فرد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2134 زهرا احسانی فریمانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2135 مهدی احسانی فریمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
2136 سعید احسانی قادیکلائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
2137 آزاده احسانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
2138 بهزاد احسانی نژاد 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
2139 مریم احسانی نژاد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
2140 معصومه احسانی نوروزی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
2141 کبری احسانی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
2142 محمد احسانی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
2143 شهربانو احسانی نیک 1375 علوم پايه زمین شناسی
2144 مهدیه احسانی نیک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
2145 طاهره احسانیان 1375 علوم پايه زمین شناسی
2146 غلامعلی احسانیفر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2147 کوثر احسن مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2148 ستاره احسنت 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
2149 افسانه احسنی 1366 علوم رياضي آمار
2150 الهه احسنی 1381 علوم پايه زمین شناسی
2151 الهه احسنی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
2152 حسین احسنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
2153 محمدمهدی احسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2154 وصال احسنی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2155 محمداسمعیل احسنی مقدم 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
2156 مظاهر احسنی مقدم فریمان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2157 امیر حسین احصائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2158 احد احکامی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2159 رضا احکامی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
2160 محمد احمد پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
2161 خدیجه احمد جواهری 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
2162 جواد احمد زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2163 احسان احمد زاده عطایی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2164 سید علی احمد میری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
2165 مرجان احمد نیا باغ عباس 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
2166 آرزو احمدآبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
2167 آرزو احمدآبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
2168 حسن احمدآبادی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
2169 زهرا احمدآبادی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
2170 سجاد احمدآبادی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
2171 محمد احمدآبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
2172 محمدرضا احمدآبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
2173 مهین احمدآبادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2174 رضا احمدابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
2175 زهرا احمدابادی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
2176 مجتبی احمدابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
2177 محمد احمدابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
2178 مرتضی احمدابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
2179 ساسان احمدئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
2180 کامیار احمدپناه 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
2181 علی احمدپناه چنار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
2182 سیدمهدی احمدپناهی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
2183 امیر احمدپور 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
2184 پریا احمدپور 1385 مهندسي مهندسی شیمی
2185 حبیبه احمدپور 1381 علوم پايه فیزیک
2186 حسن احمدپور 1356 مهندسي مكانيك
2187 حسین احمدپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
2188 سپیده احمدپور 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2189 سحر احمدپور 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
2190 طیبه احمدپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
2191 فرزانه احمدپور 1387 مهندسي مهندسی شیمی
2192 فرزانه احمدپور 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
2193 کبری احمدپور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
2194 محمدحسین احمدپور 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2195 محمدرضا احمدپور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2196 فریده احمدپور ماکو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
2197 کریم احمدپور یوشانلو 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2198 مصطفی احمدپورجوئینی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2199 خدیجه احمدپورحاجلاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
2200 محمد احمدپورخوئینی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32240735