راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,645

نمایش موارد : 2101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38851 مرتضی احمدی 1379 علوم پايه فیزیک
66890 مرتضی احمدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
13547 مرجان احمدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
75866 مرجان احمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
55443 مرضیه احمدی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
56046 مرضیه احمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
24003 مریم احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27710 مریم احمدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
40918 مریم احمدی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
9544 مریم بیگم احمدی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
74941 مسعود احمدی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
13841 مسیب احمدی 1370 علوم رياضي آمار
73391 مسیب احمدی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
34963 مصطفی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
21866 معصومه احمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28447 معصومه احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43305 معین احمدی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3798 ملک مسعود احمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
3895 منصورالسادات احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28448 منصوره احمدی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72774 منیره سادات احمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22506 مهدی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70336 مهدی احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33520 مهری احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
5125 مهیار احمدی 1365 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
25611 مهین احمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78059 میثم احمدی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3861 میرزاجعفر احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23269 میرعلی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68452 مینا احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45303 ناصر احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28449 ناوک احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
27199 نبی الله احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45020 ندا احمدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
77598 نسیم احمدی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
76281 نگار احمدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18567 نوروز احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35326 وجیه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22801 وحیده احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41045 وحیده احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
21400 ویدا احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30927 ویدا احمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38327 ویدا احمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64694 هاله احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72187 هدی احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73788 یاسر احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
25971 یعقوب احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34633 یوسف احمدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46775 یونس احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44173 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
36694 اعظم سادات احمدی بجستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
39288 نجمه احمدی بنکدار 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35079 علی اکبر احمدی چناری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37060 بی بی طاهره احمدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31377 علی احمدی رق آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39822 جواد احمدی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
39400 مریم احمدی فورگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38548 اسمعیل احمدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
37104 عبدالرحمان احمدی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35044 محمدجواد احمدی نیا 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
50307 کیان احمدی آذری 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71505 فاطمه احمدی ابدال آبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
28450 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15688 مجید احمدی ابراهیم اباد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12494 بی بی مریم احمدی ابراهیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26483 محمد احمدی ابریشمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
2112 محمدرضا احمدی اتوئی 1335 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59011 سعید احمدی اتویی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
76235 سعیده احمدی ارزه ئی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23292 حسن احمدی ازغندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
37851 مهدی احمدی ازغندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
55984 نرگس سادات احمدی اشتیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45807 مهدی احمدی اصل 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
8786 مسعود احمدی افزادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40376 سیدمحمد احمدی امیری 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56629 کاظم احمدی اهنک 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4925 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
69249 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72632 زینب احمدی باغکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50340 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28451 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
39704 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6859 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49089 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
25071 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
37898 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
3840 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36054 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
2585 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3320 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4123 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23945 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
36316 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26259 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
17187 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45061 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
15899 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35511 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26145 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
53598 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18796186