راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,756

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 وحیده حیدریان میری 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28102 محمدرضا حیدریه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28103 حامد حیران 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28104 معصومه حیران بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28105 حسن حیرانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28106 حمید حیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28107 فاطمه حیرانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28108 محمد حیرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28109 مهتاب حیرانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28110 هدی حیرانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
28111 اسیه حیرانی طبس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28112 آسیه حیرانی طبسی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28113 احمد حیرانی مقدم 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
28114 پری چهره حیرانی مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28115 سینا حیرانی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28116 سینا حیرانی مقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28117 هدیه حیرانی مقدم 1370 علوم رياضي ریاضی
28118 لادن حیرتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28119 امین حیطهء 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28120 سیده سمانه حیوه الغیبی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28121 زهره خائف 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28122 فریبا خائف زاده قلعه کهنه 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28123 عباس خائفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28124 مهرزاد خائیز 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
28125 افشین خاتم منش 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
28126 علی خاتم منش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28127 سعیده خاتمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
28128 سعیده خاتمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28129 سمانه خاتمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28130 سمیه خاتمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28131 سیدامیر خاتمی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28132 سیدرضا خاتمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28133 سیدرضا خاتمی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
28134 سیدمحمدامین خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
28135 سیدمحمدسعید خاتمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
28136 سیدمحمدسعید خاتمی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
28137 سیدمرتضی خاتمی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28138 سیدمولا خاتمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28139 سیده سعیده خاتمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28140 فاطمه خاتمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28141 فاطمه خاتمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28142 فاطمه خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28143 فاطمه خاتمی 1355 علوم پايه شیمی
28144 فاطمه سادات خاتمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28145 فرزانه خاتمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28146 فرزانه خاتمی 1388
28147 فرهاد خاتمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28148 محبوبه خاتمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28149 محسن خاتمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28150 محمدحسین خاتمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
28151 محمدمهدی خاتمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28152 مرتضی خاتمی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28153 مرتضی خاتمی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28154 معصومه خاتمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28155 معصومه خاتمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28156 منیره خاتمی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28157 مهدی خاتمی 1374 علوم پايه فیزیک
28158 مهری خاتمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28159 یحیی خاتمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28160 حامد خاتمی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28161 حامد خاتمی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28162 علی رضا خاتمی جویباری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28163 افسانه خاتمی درویش آدمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28164 میلاد خاتمی راد 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28165 میلاد خاتمی راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28166 سُمیّه خاتمی سبزواری 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
28167 سمیه خاتمی سبزواری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28168 سید جواد خاتمی سبزواری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28169 سیداحمد خاتمی سبزواری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28170 سیدجواد خاتمی سبزواری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28171 سینا خاتمی مشهدی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28172 کسری خاتمی مشهدی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
28173 مجتبی خاتمی نسب 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28174 حسین خاتمی همدانی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
28175 پریسا خاتمیان فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28176 پریسا خاتمیان فر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28177 احمد خاتون آبادی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28178 سید علی خاتون آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28179 مریم السادات خاتون آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
28180 عبداله خاتون عربغلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28181 هادی خاتونکی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28182 ام البنین خاتونی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28183 مجتبی خاتونی خادر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28184 محمد خاتونی ملایوسفی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
28185 هوشنگ خاجوی قره میرشاملو 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28186 آزاده خادم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28187 آزاده خادم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28188 بابک خادم 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28189 بی بی نسرین خادم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28190 پروین خادم 1392 مهندسي مهندسی صنایع
28191 جواد خادم 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28192 جواد خادم 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28193 حسین خادم 1386 علوم پايه فیزیک
28194 حسین خادم 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28195 حمید خادم 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28196 حمید خادم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28197 زهرا خادم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28198 زینب خادم 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28199 علی خادم 1354 علوم پايه فیزیک
28200 فهیمه خادم 1379 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35502939