راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 محبوبه خرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28102 محسن خرمی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
28103 محمّد خرّمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
28104 محمدعلی خرمی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28105 محمدقاسم خرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28106 مرتضی خرمی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28107 مرضیه خرمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28108 مرضیه خرمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28109 مریم خرمی 1384 علوم پايه فیزیک
28110 مصطفی خرمی 1379 علوم رياضي آمار
28111 نرگس خرمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28112 وجیهه خرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28113 علی خرمی خرق 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28114 هانیه خرمی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28115 کامبیز خرمی پور 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28116 علی خرمی خرق 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28117 غلامرضا خرمی خرم آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28118 مریم خرمی خرم آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28119 فهیمه خرمی خلیل اباد 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
28120 فاطمه خرمی دوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28121 مجتبی خرمی راد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28122 مهدی خرمی سرحوضکی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28123 مهدی خرمی سرحوضکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28124 امیررضا خرمی طرقبه 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
28125 عرفان خرمی عراقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28126 پروین خرمی فر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28127 محمدعلی خرمی فر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28128 حبیب اله خرمی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28129 حبیب اله خرّمی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28130 متینا خرمی کاخکی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28131 آزاده خرمی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28132 بهاره خرمی مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28133 جابر خرمی مقدم 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28134 جواد خرمّی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
28135 حیدر خرمی منش 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28136 سکینه خرمی منش 1375 علوم پايه زیست شناسی
28137 شعبانعلی خرمی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28138 بابک خرمیان طوسی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
28139 امیر خروشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28140 محسن خروشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28141 مهناز خروشی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28142 محمود خروشی طرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28143 مهسا خروشی طرقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28144 طیبه خروی خروسفلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28145 الهام خریدار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28146 محمّدحسین خریدار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28147 فاطمه خریداربقمچ 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28148 احد خزائی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
28149 الناز خزائی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28150 امیرحسین خزائی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28151 ایمان خزائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28152 بهرام خزائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28153 بهرام خزائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
28154 پدرام خزائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28155 جعفر خزائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28156 حسن خزائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28157 حمیده خزائی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28158 خلیل خزائی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28159 راضیه خزائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28160 زهرا خزائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28161 شکوفه خزائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28162 علی خزائی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28163 غلامرضا خزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28164 فاطمه خزائی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28165 مصطفی خزائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28166 اسماعیل خزائی پول 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28167 قاسم خزائی پول 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28168 محمد خزائی پول 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28169 قادر خزائی پولی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28170 الهه خزائی زوزنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28171 داود خزائی زوزنی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28172 فاطمه خزائی زوزنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28173 پرویز خزائی کوهپر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28174 جواد خزائی کوهپر 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28175 حسینعلی خزائی نژادقره نکان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28176 خیزران خزائیان 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
28177 سعید خزائیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28178 مسعود خزائیل نجف آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28179 آزاده خزاعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28180 آزیتا خزاعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28181 آزیتا خزاعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28182 آزیتا خزاعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28183 آسیه خزاعی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28184 احمدرضا خزاعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
28185 المیرا خزاعی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28186 الهام خزاعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28187 الهه خزاعی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
28188 امیر خزاعی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28189 امیرعباس خزاعی 1384 علوم پايه فیزیک
28190 بهاره خزاعی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28191 جواد خزاعی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28192 جواد خزاعی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28193 حسین خزاعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28194 حمید خزاعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28195 حمیدرضا خزاعی 1367 كشاورزى زراعت
28196 حمیدرضا خزاعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28197 حمیدرضا خزاعی 1362 كشاورزى امور زراعی
28198 حمیدرضا خزاعی 1365 كشاورزى علوم زراعی
28199 حمیده خزاعی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28200 حمیده خزاعی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31507979