راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,965

نمایش موارد : 28101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
28102 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28103 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28104 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28105 سمیه خطیبی مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28106 مریم خطیبی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
28107 ملیحه خطیبی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28108 ملیحه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28109 محمد خطیبی نژاد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28110 لادن خطیبی وند 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28111 بهناز خطیبیان فیض ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28112 اشکان خطیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28113 فرامرز خطیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28114 ابراهیم خطیری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
28115 قدرت اله خطیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28116 مرتضی خطیری یانه سری 1381 علوم پايه فیزیک
28117 مرتضی خطیری یانه سری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
28118 مرتضی خطیری یانه سری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
28119 محمد خفاجری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28120 زهرا خفاجه 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28121 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28122 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28123 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28124 مصطفی خفاجه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28125 سحر خفاجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28126 علی خفاجی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28127 نشاط خفاجی زاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28128 محمدحسین خفاف واحدی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28129 کریم خلاقی بیرک علیا 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28130 مریم خلاقی بیرک علیا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28131 مجتبی خلج 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
28132 مجتبی خلج 1373 علوم پايه فیزیک
28133 مریم خلج 1372 علوم پايه فیزیک
28134 علی رضا خلج زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28135 حسین خلج صدرائی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28136 سهیلا خلجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28137 جواد خلجی پیربلوطی 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
28138 سیدحبیب خلخال ملک 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28139 مجید خلخالی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28140 مهدی خلخالی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28141 معصومه خلخالی راد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28142 بابک خلخالی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28143 بابک خلخالی شاندیز 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28144 حسن خلعتبری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28145 محسن خلعتبری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28146 حسن خلف 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28147 فرید خلفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28148 زهرا خلق ذکرآباد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
28149 زهرا خلق ذکراباد 1384 علوم پايه زمین شناسی
28150 جواد خلقانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28151 عباس خلقانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28152 مهری خلقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28153 نیرّه خلقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
28154 مهری خلقی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28155 فهیمه خلقی تولایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28156 زهرا خلوتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28157 محبوبه خلوتی اصطهباناتی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
28158 سجاد خلوصی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28159 سهراب خلوصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28160 فاطمه خلوصی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28161 مسعود خلوصی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28162 محمدحسین خلیفه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28163 محمدرضا خلیفه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28164 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28165 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28166 جلیل خلیفه قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28167 سیدفرید خلیفه لو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28168 الهه خلیق 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28169 سیده محدثه خلیق 1384 علوم پايه زمین شناسی
28170 کبری بگم خلیق 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28171 جواد خلیق طرقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28172 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
28173 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28174 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
28175 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28176 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28177 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28178 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
28179 داود خلیل ابادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28180 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28181 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28182 سیدحسین خلیل الهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
28183 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
28184 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28185 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28186 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28187 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28188 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28189 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28190 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28191 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28192 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
28193 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28194 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28195 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28196 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28197 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28198 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28199 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28200 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28894112