راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت • کلمه عبور را فراموش کرده ام
 • افراد حاضر در سایت
  در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

  لیست دانش آموختگان

  مشاهده لیست تمام دانش آموختگان  تمام موارد یافت شده : 87,501

  نمایش موارد : 28101 تا 100

  نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
  28101 مرتضی خسروی چرمی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
  28102 رمضان خسروی چنار 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
  28103 عذرا خسروی چنار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
  28104 معصومه خسروی چنار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
  28105 محمد خسروی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  28106 لاروس خسروی خراشاد 1380 علوم پايه فیزیک
  28107 یاسر خسروی خراشاد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
  28108 حسن خسروی خسرقی 1366 علوم رياضي آمار
  28109 صدیقه خسروی خوشنه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
  28110 جواد خسروی درح 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28111 تهمینه خسروی دستگردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  28112 منصوره خسروی دوغائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  28113 جواد خسروی دهقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
  28114 سعیده خسروی راد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  28115 سیما خسروی راد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  28116 محمدجواد خسروی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
  28117 مریم خسروی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  28118 مریم خسروی راد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  28119 هاجر خسروی راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
  28120 مهران خسروی رشتخوار 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
  28121 مهران خسروی رشتخوار 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
  28122 ساره خسروی رشتخواری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
  28123 صالح خسروی رشتخواری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28124 صبور خسروی رشتخواری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28125 حسین خسروی رشخواری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  28126 حسین خسروی رشخواری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
  28127 سمیّه خسروی زارگز 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
  28128 مسلم خسروی زارگز 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
  28129 علیرضا خسروی سهل ابادی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
  28130 محمد خسروی سیاهدشت 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28131 افشین خسروی شاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  28132 علی خسروی طناک 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
  28133 ملیحه خسروی عنبران 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
  28134 فاطمه خسروی فاردقی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28135 مسعود خسروی فارمد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  28136 مهری خسروی فرد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28137 زهرا خسروی کارشک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
  28138 زهرا خسروی کارشک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
  28139 مینا خسروی کلاته بالا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
  28140 اکرم خسروی کوچ 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
  28141 رضا خسروی کیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
  28142 فاطمه خسروی گیوشاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  28143 حلیمه خسروی مشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
  28144 سلیمه خسروی معزیان 1379 علوم پايه فیزیک
  28145 پروین خسروی مهموئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  28146 عصمت خسروی مهموئی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
  28147 فاطمه صغری خسروی مهموئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
  28148 مریم خسروی مهموئی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
  28149 راضیه خسروی نسری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  28150 مهدی خسروی نوری 1382 علوم پايه فیزیک
  28151 مهدی خسروی نوری 1387 علوم پايه فیزیک -گرایش اتمی وملکولی
  28152 اسماعیل خسروی نوقاب 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
  28153 سارا خسروی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
  28154 سارا خسروی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
  28155 سمیه خسروی نیا 1382 مهندسي مهندسی شیمی
  28156 سمیه خسروی نیا 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
  28157 علیرضا خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
  28158 غلامحسین خسروی نیا 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
  28159 مهدی خسروی هفشجانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
  28160 الهام خسروی هندوالان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28161 مهدی خسروی یکتا 1383 هنر نيشابور نقاشی
  28162 اکرم خسرویار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
  28163 بهاره خسرویان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  28164 تکتم خسرویان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
  28165 مینا خسرویان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
  28166 زهره خسرویان چترودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
  28167 رضا خسرویان خادر 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
  28168 جعفر خسرویان قله زو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  28169 لناء خسره ای 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  28170 طیّبه خشابی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28171 علیرضا خشاوه 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
  28172 جلیل خشخاشی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  28173 ملیحه خشخاشی مقدم 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
  28174 علی اصغر خشک دهان 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  28175 آسیه خشک انگین 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  28176 محبوبه خشک دامن 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  28177 زهرا خشک ریش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
  28178 محبوبه خشکاب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
  28179 محبوبه خشکاب 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
  28180 طاهره خشکرودگل محمدی 1375 علوم رياضي آمار
  28181 محمدهادی خشن 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
  28182 براتعلی خشنود 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  28183 نفیسه خشنود 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
  28184 خالق خشنودی 1378 علوم پايه زمین شناسی
  28185 فاطمه خشنودی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
  28186 فاطمه خشنودی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
  28187 سارا خشنودی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
  28188 فاطمه خشوعی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  28189 سیده الهام خشیارمنش 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
  28190 کاظم خشیارمنش 1365 علوم رياضي ریاضی
  28191 مریم خشیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
  28192 سعیده خصاف 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  28193 حسن خصالی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  28194 علیرضا خصالی 1368 علوم پايه فیزیک
  28195 علیرضا خصالی 1375 علوم پايه فیزیک
  28196 محبوبه خصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28197 محمدجواد خصالی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28198 ابوالفضل خصلتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
  28199 الهام خصلتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  28200 نسرین خصلتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

  صفحه :

  <   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868   >

  ©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 29615495