راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 90,209

نمایش موارد : 28101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28101 مسلم خداویسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28102 علی خدایار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28103 علی خدایاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28104 نورمحمد خدایاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28105 نورمحمد خدایاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28106 مهناز خدایاری بمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28107 فرشته خدایوسفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28108 فرشته خدایوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28109 اعظم خدایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28110 دیاکو خدایی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
28111 زینب خدایی 1383 علوم رياضي آمار
28112 فرهاد خدایی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28113 مجید خدایی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28114 پریسا خدایی اردکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28115 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28116 معصومه خدایی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28117 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28118 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28119 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28120 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28121 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28122 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28123 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28124 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28125 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28126 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28127 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28128 پریوش خدمتی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28129 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28130 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28131 نرگس خدنک نیک فرجام 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
28132 محمد خدنگ نیک فرجام 1345 علوم پايه علوم طبیعی
28133 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28134 عفیفه خدنگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28135 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28136 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28137 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
28138 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28139 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28140 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28141 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28142 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28143 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28144 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28145 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28146 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28147 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28148 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28149 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28150 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
28151 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28152 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28153 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28154 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28155 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
28156 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
28157 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28158 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28159 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28160 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28161 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28162 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28163 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28164 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28165 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28166 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28167 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28168 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28169 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28170 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28171 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28172 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28173 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28174 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28175 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28176 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
28177 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28178 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
28179 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28180 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28181 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28182 مریم خراسانچی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28183 اکبر خراسانی 1367 علوم رياضي ریاضی
28184 جاوید خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28185 جمال خراسانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28186 جینا خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28187 حسین خراسانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
28188 حمید خراسانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28189 زهرا خراسانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
28190 زینب خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28191 زینب خراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28192 سعید خراسانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
28193 علی خراسانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
28194 غلامرضا خراسانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28195 فرزان خراسانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28196 کامران خراسانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28197 محبوبه خراسانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28198 مریم خراسانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28199 مریم خراسانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32240755