راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,781

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 مریم رسولی خورشیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33802 جلال رسولی رودبارکی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33803 سودابه رسولی زاده ئی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
33804 علی رسولی زاده ئی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33805 فهیمه رسولی زاده ئی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
33806 ثریا رسولی زاده بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33807 خدیجه رسولی زاده بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33808 فاطمه رسولی زارع 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
33809 ابوذر رسولی سررود 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33810 میمنت رسولی سنگانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33811 وحیده رسولی فاز 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
33812 پدرام رسولی فر 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33813 سامان رسولی فر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
33814 علیرضا رسولی فر 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
33815 منیره رسولی فر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33816 امین رسولی فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33817 خسرو رسولی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33818 سمیه رسولی فریدونی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33819 سمیه رسولی فیروزآبادی 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
33820 نجمه سادات رسولی کلاته میراسماعیل 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33821 فاطمه رسولی گرمارودی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
33822 زینب رسولی لوشاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33823 محمدحسین رسولی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33824 محمود رسولی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33825 مهدی رسولی نژاد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
33826 سیدرسول رسولی نوده 1374 علوم پايه زمین شناسی
33827 مسعود رسولی نوکنده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33828 خدیجه رسولیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33829 زینت رسولیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33830 محمدعلی رسولیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33831 سهیلا رسولیان مشهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
33832 بهزاد رسیده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33833 سارا رسیده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33834 علیرضا رشادت زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33835 پری رشادجغالی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
33836 رویا رشادی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33837 زینب رشادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33838 فرشید رشادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33839 مریم رشتچی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی
33840 غلامرضا رشتی 1373 مهندسي آتشنشاني
33841 مصطفی رشتی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33842 محمد رشتی باف 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
33843 سعید رشتی سیدنا 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33844 زهرا رشخانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33845 فاطمه رشخواری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
33846 پروین رشنو 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
33847 الهام رشوانی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
33848 فاطمه رشوند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33849 حسن رشید 1373 علوم پايه زمین شناسی
33850 رضا رشید 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33851 زهرا رشید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33852 زینب رشید 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
33853 صمد رشید 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
33854 فاطمه رشید 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33855 فاطمه رشید 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33856 مرضیه رشید 1381 علوم پايه زمین شناسی
33857 مریم رشید 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33858 ملیحه رشید 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33859 تامارا رشید صنوبری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33860 شیما رشید لمیر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33861 شمسی بیگم رشیدآبادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33862 محمد رشیدآبادی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
33863 زکیه رشیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33864 محمدجواد رشیدابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33865 مریم رشیدپناه 1388 علوم رياضي آمار
33866 خلیل رشیدپور 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33867 رضا رشیدپور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33868 محمدجواد رشیدپور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33869 یوسف رشیدپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33870 مجید رشیدترابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
33871 مژگان رشیدترانلو 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
33872 زهرا رشیدتولائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33873 غلامحسین رشیدتولائی 1372 علوم پايه زمین شناسی
33874 مریم رشیدتولائی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33875 عصمت رشیدجوان 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
33876 علی اصغر رشیدحسن آبادی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33877 علی اکبر رشیدحسن آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33878 ابوالفضل رشیدخشت 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
33879 اعظم رشیدخیراباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33880 الهه رشیدزاده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33881 فرهاد رشیدزاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33882 اکرم رشیدزاده یزدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
33883 فرشته رشیدشمخال 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33884 سیدحسین رشیدصالحی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33885 الهه رشیدصنوبری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33886 فهیمه رشیدفرخد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33887 جلال رشیدقلعه بیک 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33888 حجت اله رشیدمقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33889 نسرین رشیدمقدم 1379 علوم پايه زمین شناسی
33890 فریده رشیدنجفی 1353 علوم پايه زیست شناسی
33891 امین رشیدنژاد 1388 دامپزشكي دامپزشکی
33892 امین رشیدنوقابی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
33893 احمد رشیدنهال 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33894 آذر رشیدی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33895 احمد رشیدی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
33896 ازاده رشیدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33897 اسماعیل رشیدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
33898 اسمعیل رشیدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
33899 الهام رشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33900 امیر رشیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28208661