راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,172

نمایش موارد : 33801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33801 جواد ریوندی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33802 حسن ریوندی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33803 رضا ریوندی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33804 زهره ریوندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33805 علی ریوندی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33806 مهدی ریوندی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33807 مهدی ریوندی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
33808 ناهید ریوندی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33809 تهمینه رییس السادات 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33810 محمدجواد رییس الساداتی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33811 عباس رییس زاده سرمزده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33812 ریحانه رییسی طوسی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
33813 ریحانه رییسی طوسی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
33814 میثم رییسیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33815 صدیقه رییسیان زاده 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33816 شهرام زائرترقی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33817 ابراهیم زائررضائی سراجاری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33818 مریم زائری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33819 مهران زائری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33820 بهجت زائری امیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33821 سیدسعید زائریان مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33822 فاطمه زابل عباسی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
33823 بتول زابلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33824 رضا زابلی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33825 عذرا زابلی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
33826 مهدی زابلی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33827 مهدیه زابلی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33828 لاله زابلی خوشبخت 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
33829 راهله زابلی مطلق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33830 غوث الدین زابلی میرجاوه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
33831 محمدرضا زابلیان 1375 علوم رياضي ریاضی
33832 مریم زابلیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33833 سیدهادی زادایمانیان نجف آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33834 حسین زادبر 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33835 عبدالرضا زادسر 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33836 غلام رضا زادسر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33837 نوید زادشکویان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33838 حسین زادفر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33839 لیلا زادمردمژدهی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33840 زهره زاده حسین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33841 حمیدرضا زاده احمد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33842 پروین زاده احمد نامقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33843 قادر زاده باقری 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33844 زهرا زاده تراب 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33845 علیرضا زاده تراب 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33846 مرتضی زاده تراب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
33847 عباس زاده حسین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33848 مهدی زاده حسین خادر 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33849 فاطمه زاده رحیم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33850 مریم زاده سلیم کاخکی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33851 شهلا زاده عباس 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33852 زهرا زاده قربان 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33853 فاطمه زاده قربان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33854 فاطمه زاده قربان 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33855 نجمه زاده قربان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33856 حسن زاده محمد 1376 علوم پايه زمین شناسی
33857 حسین زاده محمد 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
33858 مهدی زاده محمد 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33859 لیلا زارچی حبیب ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33860 آمنه زارع 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
33861 اباصلت زارع 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33862 اسما’ زارع 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
33863 اعظم زارع 1381 علوم رياضي ریاضی محض
33864 افشین زارع 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33865 اکرم زارع 1384 علوم رياضي آمار
33866 الهه زارع 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33867 تکتم زارع 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33868 تکتم زارع 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
33869 حجت اله زارع 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33870 حسن زارع 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33871 حسن زارع 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
33872 حسنا زارع 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33873 حسین زارع 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
33874 راضیه زارع 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
33875 رجبعلی زارع 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33876 ریحانه زارع 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33877 ریحانه زارع 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33878 زهرا زارع 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33879 زهرا زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
33880 زهره زارع 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33881 سامان زارع 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33882 سعید زارع 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33883 سعید زارع 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33884 سمیرا زارع 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33885 سمیه زارع 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33886 سهیلا زارع 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33887 سهیلا زارع 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33888 عباس زارع 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33889 عطاالله زارع 1374 علوم رياضي ریاضی
33890 علی زارع 1371 علوم رياضي آمار
33891 علیرضا زارع 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33892 غلامعلی زارع 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33893 فاطمه زارع 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33894 فاطمه زارع 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33895 فاطمه زارع 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33896 فاطمه زارع 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33897 فهیمه زارع 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33898 کورش زارع 1372 علوم پايه فیزیک
33899 لیلی زارع 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20721023