راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,229

نمایش موارد : 33801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38715 مریم زمان قهوه چی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
53095 شادی زمانپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
39838 مسعود زمانپور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
56939 ابراهیم زمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
37013 اسیه زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
81206 بی بی زهرا زمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
52489 پژمان زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54882 توران زمانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50906 جواد زمانی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
103897 حسن زمانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
110150 حسن زمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40288 حسین زمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53467 حسین زمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
92238 حسین زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47898 راضیه زمانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
58741 روح الله زمانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
97098 زهرا زمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
90948 زینب زمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93946 سمیه زمانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
100738 سودابه زمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
108798 سیدمحمدجواد زمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
90119 شهرزاد زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97702 صفورا زمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
82080 طیبه زمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95631 عاطفه زمانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97295 عبدالرسول زمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34546 عثمان زمانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
109945 علی یاسر زمانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
41282 غلامرضا زمانی 1368 كشاورزى زراعت
43595 غلامرضا زمانی 1369 كشاورزى زراعت
63025 غلامرضا زمانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
89346 فائزه زمانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46288 فاطمه زمانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52982 فاطمه زمانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
88795 فاطمه زمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42549 فرزانه زمانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61163 لیلا زمانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
79631 ماندانا زمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
102695 ماندانا زمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52150 محسن زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75258 محسن زمانی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62573 محمد زمانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65950 محمد زمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
109571 محمد زمانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
42247 محمدرضا زمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
55412 محمدرضا زمانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48200 محمدعلی زمانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
46385 محمدهادی زمانی 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت
61164 مرضیه زمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
84827 مریم زمانی 1383 هنر نيشابور نقاشی
61165 مولود زمانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53383 مهدی زمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
55164 مهدی زمانی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
56767 مهدی زمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87357 مهدی زمانی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
88095 مهرناز زمانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
37014 ناهید زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
58686 ناهید زمانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63925 ناهید زمانی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34077 وحید زمانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97401 یحیی زمانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
67826 موسی زمانی فرادنبه 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
55885 الهامه زمانی اسکندری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82700 علیرضا زمانی اقائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33880 هاشم زمانی اقائی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53098 فرشته زمانی اوارشک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53443 عنایت اله زمانی باب گهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
85469 محمدرضا زمانی باجگانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
104474 نازیلا زمانی باجگیران 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51863 طاهره زمانی بهابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67658 علی رضا زمانی بهابادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
85598 علیرضا زمانی بهابادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
41294 غلامرضا زمانی بهابادی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82272 ابراهیم زمانی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97957 ابراهیم زمانی بیدختی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
89148 مجید زمانی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63009 رضا زمانی پور 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
82921 محبوبه زمانی پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49396 سیدحسن زمانی ثانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
91215 احمد زمانی جشن اباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61166 زهره زمانی چنار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47417 داریوش زمانی حیدری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42064 حسین زمانی خادمانلو 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53675 حسین زمانی خادمانلو 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91835 فائزه زمانی خرازی طوس 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
81674 محسن زمانی خرازی طوسی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
83491 محمدرضا زمانی خلفلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73180 سیدعلی زمانی خیرآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
89497 زهره زمانی ده یعقوبی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
37255 سیدمحمدحسین زمانی ده یعقوبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
106207 محمد زمانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79495 سارا زمانی رنجبرگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74292 هدی زمانی سرزنده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80569 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
105693 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61167 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
106851 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47877 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
101275 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
39658 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19162315