راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,193

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
79264 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
79063 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
40295 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49485 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
47099 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47367 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94600 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
112087 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
103332 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63022 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44532 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
46848 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
109661 حسین شجاعی نیا 1335
41717 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
51142 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40082 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83137 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76089 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91182 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
107316 محمدعلی شجایی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42492 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47232 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42793 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53097 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
87104 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
72186 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
81326 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96905 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
105545 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63077 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91833 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
83195 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49683 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
104572 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76394 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73822 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
104591 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62232 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89926 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89669 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72585 هادی شجیعی گیسور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42833 علی محمد شجیعی رودمعجنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
74877 مرضیه شجیعی قندشتنی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
40083 حمیدرضا شجیعی گیسور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38875 افسانه شخص اجیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44533 محمد شخص استاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
65588 رابعه شخص امام پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65587 وحید شخص دربند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80123 وحید شخص دربند 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
109005 رسول شخص امام پور 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
77972 ابوالفضل شخص سلیم 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75321 الهام شخصی خدابخش 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68331 مجید شخصی دستکاهیان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55720 الهه شخصی دستگاهیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51347 فرشته شخصی دستگاهیان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
102507 مجید شخصی دستگاهیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
73861 سیدفرشیدرضا شخصی زارع 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76279 فاطمه شخصی سلیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78140 لیلا شخصیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
92793 عفت شخم گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78300 فاطمه شخم گر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99774 ملیحه شخمکار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50121 محمدصادق شخمگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
59288 حسین شدتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75978 ولید شدود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
113230 ناصر شراره 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
39141 حسن شرافت 1364 علوم رياضي آمار
76678 زهرا شرافت 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65589 ساسان شرافت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42641 سیدعباس شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42493 سیدعبدالحسین شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
94491 سیده سعیده شرافت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
40794 شهین شرافت 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
77746 سمیرا شرافت نیا 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
112893 جعفر شرافت پور 1390
80857 محبوبه شرافت دوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
83437 فرشته شرافت نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86987 خلیل شرافت نیا 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42171 شهین شرافتخواه آذری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59267 برات شرافتمند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43789 حسن شرافتمند 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
92771 شهربانو شرافتمند 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50260 احمد شرافتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
74363 احمد شرافتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51853 احمدرضا شرافتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100097 اعظم شرافتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75962 حسین شرافتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
110918 سعیده شرافتی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
80858 طیبه شرافتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
72552 مهدی شرافتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41388 ابوالقاسم شرایعی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48000 پروین شرایعی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
93483 پروین شرایعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
40905 حسن علی شربت دار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
108689 مطهره شربت دار 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
103553 مقداد شربت دار 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65590 غلامرضا شربتدار 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
107470 سیده مرضیه شربتی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91004 فاطمه شربتی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72113 مجید شربتی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18050942