راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 82,434

نمایش موارد : 38101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 فرهاد سرفرازیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38102 نرجس سرکارکاشانی 1379 علوم رياضي آمار
38103 لیلی سرکاری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
38104 ابراهیم سرکزی مقدم 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
38105 حجت سرکوهی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38106 جواد سرگران 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38107 امین سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
38108 بنت الهدی سرگزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38109 سامان سرگزی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
38110 سهیلا سرگزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38111 عباسعلی سرگزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38112 عباسعلی سرگزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38113 لیلا سرگزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38114 لیلا سرگزی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
38115 محب علی سرگزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
38116 محسن سرگزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38117 محمدتقی سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
38118 مریم سرگزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38119 منا سرگزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38120 مهری سرگزی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
38121 زهره سرگزی سلیمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38122 سکینه سرگزی سلیمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38123 سمیه سرگزی سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38124 ابراهیم سرگزی لاغری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
38125 طوبی سرگزی مقدم 1365 علوم پايه دبیری شیمی
38126 حسین سرگل زائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38127 محمد سرگل زائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38128 مهدیه سرگل زائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
38129 مهدیه سرگل زائی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
38130 نعمت اله سرگل زائی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
38131 وحیده سرگل زائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38132 سروش سرگل زایی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38133 ایمان سرگل زهی 1377 علوم پايه فیزیک
38134 امید سرگلزائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
38135 سارا سرگلزائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
38136 سحر سرگلزائی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
38137 غلامرضا سرگلزائی 1374 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
38138 محسن سرگلزائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38139 مسعود سرگلزائی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38140 ملیحه سرگلزائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
38141 مهدی سرگلزائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38142 نادر سرگلزائی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38143 نادر سرگلزائی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38144 فاطمه سرگلزائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38145 علی سرگلزائی نظام دوست 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38146 ساره سرگلزایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38147 محسن سرگلزایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38148 مهدی سرگلزایی 1373 علوم پايه فیزیک
38149 ایمان سرگلزهی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
38150 ایمان سرگلزهی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
38151 طاهره سرگلزهی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38152 محمدمهدی سرگلزهی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
38153 محمدمهدی سرگلزهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
38154 رضا سرلک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38155 سحرناز سرلک 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
38156 سهیل سرلک 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
38157 فاطمه سرلک چیوایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38158 مجید سرمد 1362 علوم رياضي آمار
38159 بی بی عفت سرمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38160 حسن سرمدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38161 حمیدرضا سرمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38162 سمیه سرمدی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
38163 عالیه سرمدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38164 علی سرمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
38165 ملیحه سرمدی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
38166 مهرناز سرمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38167 وحیده سرمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38168 هاجر سرمدی 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
38169 محبوبه سرمزاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38170 نوید سروآزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38171 عبدالحمید سرودلیر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38172 محمدعلی سرودی گلستانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38173 خالد سرور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
38174 زرغون سرور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
38175 هاجر سروراحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38176 ادریس سرورزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38177 توفیق سرورزاده 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38178 توفیق سرورزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38179 سمیه سرورزاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
38180 فرشته سرورزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
38181 سمیرا سرورستگار 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
38182 طاهره سرورطاهرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38183 طاهره سرورطاهرابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38184 اعظم سروری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
38185 افسانه سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38186 بابک سروری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38187 جلال سروری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38188 حسن سروری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38189 حسین سروری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
38190 حسین سروری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
38191 ریحانه سروری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38192 زهرا سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38193 ساسان سروری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38194 سعید سروری 1367 علوم پايه زمین شناسی
38195 سعید سروری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
38196 سعید سروری 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38197 سمانه سروری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
38198 سمیه سادات سروری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38199 سوفیا سروری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24185840