راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38102 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
38103 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
38104 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
38105 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38106 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38107 یاسر ژیانی الیجه باف 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38108 مرضیه ژیانی الیچه باف 1355 كشاورزى زراعت
38109 مهسا ژیانی الیچه باف 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
38110 بهمن ژیانی رضائی 1367 علوم پايه فیزیک
38111 سیما ژیانی رضائی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
38112 حامد ژیانی رضایی 1371 علوم رياضي ریاضی
38113 الهام ژیانی عیدگاهی مشهد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38114 ناهید ژیانی قالیباف 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38115 فائزه ژیانی نوغانی مشهد 1385 علوم پايه زمین شناسی
38116 محمد سائیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
38117 مرجان سائیان 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
38118 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38119 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38120 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38121 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38122 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38123 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38124 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
38125 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38126 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38127 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38128 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38129 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38130 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
38131 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38132 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
38133 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38134 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38135 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38136 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38137 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
38138 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
38139 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
38140 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
38141 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
38142 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38143 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38144 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38145 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
38146 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
38147 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
38148 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38149 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38150 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38151 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38152 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38153 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38154 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
38155 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
38156 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38157 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38158 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38159 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38160 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38161 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38162 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38163 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38164 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38165 بی بی حکیمه سادات رنجکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38166 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38167 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38168 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38169 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
38170 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38171 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38172 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38173 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
38174 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
38175 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38176 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
38177 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38178 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
38179 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38180 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38181 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38182 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38183 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38184 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
38185 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
38186 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
38187 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38188 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38189 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
38190 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
38191 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38192 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38193 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38194 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
38195 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
38196 سیدمرتضی ساداتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
38197 سیده آذین ساداتی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
38198 سیده سارا ساداتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38199 سیده سمانه ساداتی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
38200 سیده سمانه ساداتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27903431