راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 احمد سادین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
38102 احمد سادین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
38103 زهرا سادین 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38104 هاشم سادین 1382 علوم رياضي آمار
38105 عبدالوحید سارانی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
38106 علی سارانی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
38107 علی سارانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
38108 فرهاد سارانی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38109 منصور سارانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
38110 مهناز سارانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38111 مهتاب سارانی ادیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38112 وحید سارانی راد 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
38113 حمیده ساربان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38114 مینا ساربان زاده ابکوه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38115 مهدی ساربان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38116 عبدالرحیم ساربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38117 اعظم سارپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38118 محمدرضا سارخانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
38119 الهه ساردویی نسب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38120 فرزاد سارلی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38121 اعظم ساروقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38122 اشرف سارونی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
38123 سارا سارونی 1384 علوم رياضي آمار
38124 فائزه سارونی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38125 محمد ساروی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38126 آزاده ساری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38127 زینب ساری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38128 زینب ساری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
38129 سارا ساری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38130 سارا ساری 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
38131 عباسعلی ساری 1378 دامپزشكي دامپزشکی
38132 غلامرضا ساری 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38133 مجید ساری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38134 محسن ساری 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
38135 محسن ساری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
38136 محسن ساری 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
38137 محمدعلی ساری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38138 محمدعلی ساری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38139 مریم ساری 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38140 علی اصغر ساری زاده قوچانی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
38141 معصومه ساری خانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38142 زهرا ساری زاده 1365 علوم پايه دبیری شیمی
38143 جلیل ساری زاده قوچانی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
38144 علی اصغر ساری زاده قوچانی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
38145 سیدعلی ساری عارفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38146 معصومه السادات ساری عارفی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
38147 رسول ساریان خائسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38148 عباس ساریخانی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38149 محمدرضا ساریخانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
38150 سجاد ساریخانی خرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38151 سمیرا سازش 1383 علوم پايه زمین شناسی
38152 محمد سازکار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
38153 حسن سازگار 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38154 سحر سازگار 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38155 صدیقه سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
38156 فرشته سازگار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38157 محمدحسین سازگار 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38158 محمدکاظم سازگار 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
38159 مریم سازگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38160 مریم سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
38161 بنت الهدی سازگاران 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38162 بنت الهدی سازگاران 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38163 حمید سازگاران 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
38164 حمید سازگاران 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
38165 محمدهادی سازگاران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38166 محمدجواد سازگارگل خطمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
38167 سیدمحمدجواد سازمندحسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38168 سیدمحمدمهدی سازمندحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38169 مجید سازوار 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38170 پیمان ساسانفر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
38171 روناک ساسانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
38172 ستاره ساسانی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
38173 مرتضی ساسانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38174 نسرین ساسانی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38175 نسرین ساسانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
38176 نسرین ساسانی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
38177 احسان ساسانی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38178 مهران ساسانی نیا 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38179 مهین ساسولی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38180 مهدی ساطعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38181 علی ساعت چیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38182 علی ساعت چیان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38183 وحید ساعت چیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38184 علی ساعتچی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
38185 سارا ساعتچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38186 فهیمه ساعتی زاده نوبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
38187 مریم ساعتی شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38188 امیر ساعتیان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38189 کبری ساعد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38190 علی ساعددوزدوزانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38191 اکرم ساعدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38192 جعفر ساعدی 1374 علوم پايه فیزیک
38193 حمید ساعدی 1374 علوم رياضي آمار
38194 حمیده ساعدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38195 حمیده ساعدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
38196 رفعت ساعدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
38197 زهرا ساعدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38198 سحر ساعدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38199 سید ایمان ساعدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
38200 سید ایمان ساعدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27489109