راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
104637 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
88158 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47638 عبداله شجاعی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
59774 عسگر شجاعی سرچشمه 1374 علوم رياضي آمار
45353 قربانعلی شجاعی سرحوزکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43788 محسن شجاعی شاه اباد 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
57913 محسن شجاعی شاه اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
91809 شمسیه شجاعی عشرت آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66984 حبیب الله شجاعی فر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
98698 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
72137 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
110166 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
55284 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
66925 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
100218 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62593 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86464 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63076 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
54125 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
69552 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79263 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
79062 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
40295 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49485 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
47099 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47367 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
94599 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
112121 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
103333 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63022 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44532 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
46848 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
109678 حسین شجاعی نیا 1335
41717 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
51142 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40082 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83136 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76088 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91181 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
107324 محمدعلی شجایی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42492 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47232 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42793 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53097 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
87103 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
72185 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
81325 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96904 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
105551 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63077 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
91832 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
83194 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49683 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
104576 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76393 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73821 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
104595 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62232 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
89925 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
89668 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72584 هادی شجیعی گیسور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42833 علی محمد شجیعی رودمعجنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
74876 مرضیه شجیعی قندشتنی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
40083 حمیدرضا شجیعی گیسور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38875 افسانه شخص اجیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44533 محمد شخص استاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
65587 رابعه شخص امام پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65586 وحید شخص دربند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80122 وحید شخص دربند 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
109022 رسول شخص امام پور 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
77971 ابوالفضل شخص سلیم 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75320 الهام شخصی خدابخش 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68330 مجید شخصی دستکاهیان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
55720 الهه شخصی دستگاهیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51347 فرشته شخصی دستگاهیان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
102507 مجید شخصی دستگاهیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
73860 سیدفرشیدرضا شخصی زارع 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
76278 فاطمه شخصی سلیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
78139 لیلا شخصیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
92792 عفت شخم گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78299 فاطمه شخم گر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
99773 ملیحه شخمکار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50121 محمدصادق شخمگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
59288 حسین شدتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75977 ولید شدود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
113278 ناصر شراره 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
39141 حسن شرافت 1364 علوم رياضي آمار
76677 زهرا شرافت 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65588 ساسان شرافت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42641 سیدعباس شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42493 سیدعبدالحسین شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
94490 سیده سعیده شرافت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
40794 شهین شرافت 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
77745 سمیرا شرافت نیا 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
112937 جعفر شرافت پور 1390
80856 محبوبه شرافت دوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
83436 فرشته شرافت نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86986 خلیل شرافت نیا 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42171 شهین شرافتخواه آذری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
59267 برات شرافتمند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18127986