راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 87,013

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 ناهید زمانی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38102 وحید زمانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38103 وحید زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38104 یحیی زمانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
38105 موسی زمانی فرادنبه 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38106 منصور زمانی آقائی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38107 الهامه زمانی اسکندری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38108 علیرضا زمانی اقائی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38109 هاشم زمانی اقائی 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38110 فرشته زمانی اوارشک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38111 عنایت اله زمانی باب گهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38112 محمدرضا زمانی باجگانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
38113 نازیلا زمانی باجگیران 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38114 طاهره زمانی بهابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38115 علی رضا زمانی بهابادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
38116 علیرضا زمانی بهابادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
38117 غلامرضا زمانی بهابادی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38118 ابراهیم زمانی بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38119 ابراهیم زمانی بیدختی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38120 ابراهیم زمانی بیدختی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
38121 مجید زمانی بیدختی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38122 زهره زمانی بیلندی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38123 رضا زمانی پور 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38124 محبوبه زمانی پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38125 محبوبه زمانی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
38126 سیدحسن زمانی ثانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
38127 احمد زمانی جشن اباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38128 زهره زمانی چنار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38129 داریوش زمانی حیدری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38130 حسین زمانی خادمانلو 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38131 حسین زمانی خادمانلو 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38132 حسین زمانی خادمانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38133 فائزه زمانی خرازی طوس 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38134 فائزه زمانی خرازی طوس 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
38135 محسن زمانی خرازی طوسی 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
38136 محمدرضا زمانی خلفلو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38137 سیدعلی زمانی خیرآبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38138 زهره زمانی ده یعقوبی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
38139 سیدمحمدحسین زمانی ده یعقوبی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38140 محمد زمانی راد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38141 سارا زمانی رنجبرگرمرودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38142 هدی زمانی سرزنده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38143 هدی زمانی سرزنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38144 ابوالفضل زمانی سلیم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38145 گل بی بی زمانی سنگر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38146 حسین زمانی سیاهکل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38147 امیرحسین زمانی شاندیز 1387
38148 بی بی زهرا زمانی طاووسی بشرویه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38149 یاسر زمانی طرقبه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38150 محمدحسن زمانی عصمتی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38151 حمیدرضا زمانی فر 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38152 عبدالمجید زمانی فرد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38153 شهین زمانی قراقوشی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38154 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38155 عاطفه زمانی قلعه شاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
38156 جاسم زمانی قلعه کوهی 1379 علوم رياضي آمار
38157 علی زمانی کاوکانی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
38158 ریحانه زمانی کاوه 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
38159 ریحانه زمانی کاوه 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
38160 بهاره زمانی کشوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38161 سهیلا زمانی کوتنایی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38162 نورالدین زمانی کیاسری 1383 علوم رياضي آمار
38163 خدیجه زمانی محب سراج 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38164 ریحانه زمانی محبوبی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38165 شهرام زمانی مرتضوی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38166 شهروز زمانی مرتضوی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38167 محمدرضا زمانی میمیان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
38168 هاجر زمانی نافچی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
38169 فرهاد زمانی نژاد 1367 علوم رياضي آمار
38170 معصومه السادات زمانی نصراله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38171 ربابه زمانی نقاب 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38172 بهاره زمانی هرگلانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
38173 اسمعیل زمانیان 1354 علوم پايه زمین شناسی
38174 عصمت زمانیان 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38175 غلامرضا زمانیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
38176 غلامرضا زمانیان 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
38177 غلامرضا زمانیان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38178 فاطمه زمانیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38179 فضل الله زمانیان 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
38180 محسن زمانیان 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
38181 مریم زمانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38182 مهدی زمانیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38183 هانیه زمانیان 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
38184 میثم زمانیان یزدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
38185 فاطمه زمانیان ازموده 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38186 علی زمانیان بهابادی 1363 كشاورزى علوم زراعی
38187 محمدعلی زمانیان بهابادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38188 حمیدرضا زمانیان دولتی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
38189 شهرام زمانیان دولتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
38190 کیهان زمانیان دولتی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38191 منوچهر زمانیان دولتی 1353 مهندسي راه و ساختمان
38192 سمیه زمانیان رحمتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38193 فرهاد زمانیان روحانی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38194 فیروزه زمانیان طاهری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38195 امید زمانیان فهیمی کاشانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
38196 جواد زمانیان قوژدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38197 فرشاد زمانیان نجات زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38198 اشرف زمانیان یزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38199 پروین زمانیان یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
38200 فریده زمانیان یزدی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28914030