راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,322

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 محسن سلطانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
38102 محمد سلطانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38103 محمد سلطانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
38104 محمد سلطانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38105 محمد سلطانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38106 محمد سلطانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38107 محمد سلطانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
38108 محمد سلطانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38109 محمدجواد سلطانی 1376 علوم اداري واقتصاد مديريت
38110 محمدمهدی سلطانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38111 محمدیوسف سلطانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38112 محمود سلطانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38113 محمود سلطانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38114 مرتضی سلطانی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
38115 مریم سلطانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
38116 مریم سلطانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38117 مریم سلطانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
38118 مریم سلطانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38119 مریم سلطانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38120 مریم سلطانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38121 مژگان سلطانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری - تکوینی
38122 مسعود سلطانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
38123 ملیحه سلطانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38124 ملیحه سلطانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38125 منصوره سلطانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38126 مهدی سلطانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
38127 مهدی سلطانی 1379 هنر نيشابور نقاشی
38128 مهدی سلطانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38129 مهدی سلطانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
38130 مهدی سلطانی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
38131 مهسا سلطانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
38132 مینو سلطانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
38133 مینو سلطانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
38134 ناصر سلطانی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
38135 نجمه سلطانی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
38136 ندا سلطانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38137 نرگس سلطانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38138 نرگس سلطانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38139 نسترن سلطانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38140 نسرین سلطانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38141 هادی سلطانی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38142 جلیل سلطانی سنگانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
38143 طیبه سلطانی کلات 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
38144 حسن سلطانی کوه بنایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38145 زینب سلطانی ابری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38146 یاسر سلطانی احمدچالی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38147 مجتبی سلطانی احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38148 محمود سلطانی استرآبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38149 محمد سلطانی اصل 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
38150 محمد سلطانی اصل 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
38151 سهیلا سلطانی اصل هریس 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38152 سهیلا سلطانی اصل هریس 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38153 جمشید سلطانی ایدلیکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
38154 حمیدرضا سلطانی ایدلیکی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38155 زهرا سلطانی بجستانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38156 کاوه سلطانی بجستانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
38157 ناصر سلطانی بشیرصامت 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
38158 سمیه سلطانی بهره مند 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38159 افشین سلطانی پناه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38160 زهرا سلطانی تاج ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38161 مریم سلطانی ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38162 مسعود سلطانی حسینی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
38163 میرسعید سلطانی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38164 هانیه سلطانی خبوشان 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38165 مریم سلطانی خشت 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
38166 نظام سلطانی داربید 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
38167 محمدرحیم سلطانی دربندی سفلا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
38168 مریم سلطانی دوست 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38169 مهدی سلطانی دوست 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
38170 سعید سلطانی رامشینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
38171 محبوبه سلطانی رضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38172 ماهیار سلطانی رفیعی 1369 علوم پايه زمین شناسی
38173 حمیدرضا سلطانی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38174 عبدالرسول سلطانی سمیرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38175 سمانه سلطانی سنگانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38176 رضا سلطانی شال 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38177 اسماعیل سلطانی شورباخورلو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38178 مریم سلطانی شهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38179 غلام محمد سلطانی عباس آباد 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
38180 مریم سلطانی عینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
38181 ابراهیم سلطانی فخرآباد 1354 علوم پايه زیست شناسی
38182 سعید سلطانی فخرآباد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38183 محمد سلطانی فر 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38184 الهام سلطانی کاظمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
38185 حمیدرضا سلطانی کلات 1376 علوم پايه فیزیک
38186 طیبه سلطانی کلات 1384
38187 طیبه سلطانی کلات 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38188 حسین سلطانی کوه بنانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
38189 محمد حسین سلطانی گرد فرامرزی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38190 الهه سلطانی مایوان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38191 عبداله سلطانی محمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38192 محمد سلطانی محمدی 1374 علوم رياضي ریاضی
38193 معصومه سلطانی محمدی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
38194 مرتضی سلطانی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38195 طاهره سلطانی مقدم چرمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
38196 آزاده سلطانی مه آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
38197 معصومه سلطانی مه آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
38198 محبوبه سلطانی مهنه 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38199 رضا سلطانی میرزائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
38200 مسعود سلطانی نجف ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22351999