راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,150

نمایش موارد : 38101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
38101 سیدمحسن سعیدی کاخکی 1375 علوم رياضي ریاضی
38102 فاطمه سعیدی کلاته رحمن 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
38103 طیبه سعیدی کلوخی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38104 سیده نفیسه سعیدی کناری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38105 حمید سعیدی کیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
38106 مریم سعیدی کیان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38107 سیدعلی سعیدی گلپایگانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38108 سیدمحمدرضا سعیدی گلپایگانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
38109 امیرحسین سعیدی محمدی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
38110 فاطمه سعیدی مرشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38111 فاطمه سعیدی مرشت 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
38112 علی سعیدی معین 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38113 اسیه سعیدی مقدم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38114 محمدرضا سعیدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38115 مجید سعیدی منش 1366 كشاورزى زراعت
38116 فاطمه سعیدی میامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38117 سمیرا سعیدی میرک محله 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38118 محمدمسعود سعیدی نامقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38119 محمّدمسعود سعیدی نامقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
38120 علی سعیدی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
38121 مرادعلی سعیدی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
38122 معصومه سعیدی نسب 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38123 بهاره سعیدی نظرابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
38124 یونس سعیدی نیا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
38125 فاطمه سعیدی نیک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
38126 مژگان سعیدی هرسینی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38127 جعفر سعیدیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38128 حسن سعیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
38129 مجید سعیدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
38130 محمدرضا سعیدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
38131 طلایه سعیدیان آذر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
38132 محسن سعیدیان اصل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38133 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
38134 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38135 سمیه سعیدیان قلعه نو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38136 کلثوم سعیدیان قلعه نو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
38137 یاسین سعیدیان قلعه نو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38138 فریدون سفراف 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
38139 اعظم سفرکرده اول 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38140 فاطمه سفری بیلندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
38141 محمدعلی سفری دوغائی 1370 علوم پايه زمین شناسی
38142 معصومه سفیدپوش 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38143 ایمان سفیدچیان 1375 علوم پايه فیزیک
38144 ایمان سفیدچیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
38145 سلمان سفیدچیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
38146 حسین سفیدگر 1368 علوم پايه زمین شناسی
38147 سمانه سفیدگر 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
38148 فاطمه سفیدگر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
38149 محمدرضا سفیدگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
38150 فاطمه سفیدگران 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
38151 سمانه سفیدمو 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
38152 محمد سفیدی قوزلوجه 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
38153 عاطفه سفیدیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
38154 حسام سقا 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38155 حسین سقاء 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38156 اشکان سقاء گندم آبادی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
38157 نسرین سقاء گندم آبادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
38158 معصومه سقاءزاده ماهانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
38159 سیده سحر سقاءصحتی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
38160 ریحانه سقائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
38161 زیبا سقائیان جزی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
38162 طاهره سقائیان شهری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38163 مریم سقائیان شهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
38164 مهدیه سقابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38165 زهرا سقاپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
38166 پرویز سقاپیرمرد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
38167 سحر سقاپیرمرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
38168 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38169 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38170 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38171 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
38172 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
38173 اسماعیل سقایی پورسکل 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
38174 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38175 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
38176 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
38177 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38178 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
38179 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38180 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
38181 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
38182 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
38183 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
38184 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38185 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38186 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
38187 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
38188 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
38189 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
38190 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38191 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
38192 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
38193 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38194 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
38195 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
38196 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
38197 ابراهیم سکوندی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
38198 میلاد سلاجقه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
38199 مریم سلاجقه تذرجی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
38200 میثم سلاجقه تذرجی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23318946