راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت • کلمه عبور را فراموش کرده ام
 • افراد حاضر در سایت
  در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

  لیست دانش آموختگان

  مشاهده لیست تمام دانش آموختگان  تمام موارد یافت شده : 87,501

  نمایش موارد : 38101 تا 100

  نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
  38101 مطهره زرگری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
  38102 مطهره زرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
  38103 هما زرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
  38104 راضیه زرگری اوروزکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
  38105 حسن زرگری سنقز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
  38106 محمدمهدی زرگری کلات 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  38107 سید مجید زرگریان 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
  38108 گلنازسادات زرگریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  38109 حوا زرگریان مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
  38110 ساجده زرگوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  38111 طیبه زرمهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  38112 طیبه زرمهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
  38113 ایوب زرمهری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  38114 فرزانه زرمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  38115 مهناز زرند 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
  38116 وجیهه زرند 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
  38117 جواد زرندی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
  38118 ربابه زرندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  38119 زهره زرندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
  38120 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  38121 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
  38122 سمیه زرندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  38123 محمد زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  38124 مرضیه زرندی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
  38125 مسعود زرندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
  38126 نرگس زرندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  38127 رمضانعلی زرنک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  38128 رمضانعلی زرنک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
  38129 حسین زرنگ 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
  38130 زهرا زرنگ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  38131 سکینه زرنگ 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
  38132 علی اکبر زرنگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  38133 معصومه زرنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
  38134 هاشم علی زرنگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
  38135 حسین زرنگ حصاری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
  38136 زهره زرنگار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
  38137 معصومه زرنگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
  38138 حسن زرنوشه فراهانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  38139 صدیقه زروندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
  38140 علی زروندی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  38141 فاطمه زروندی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
  38142 کلثوم زروندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
  38143 کمال زروندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
  38144 مجید زروندی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  38145 مجید زروندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
  38146 محمد زروندی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  38147 مهدیه زروندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
  38148 محمد زره ساز 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  38149 الهام زره پوش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  38150 سعید زره داران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
  38151 زینب زره ساز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
  38152 زینب زره ساز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
  38153 صدیقه زره ساز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  38154 صدیقه زره ساز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  38155 علی زره ساز 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
  38156 محمد زره ساز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  38157 محمد زره ساز 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  38158 هدا زره ساز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  38159 جواد زری نیا 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
  38160 مهرداد زریاب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  38161 نسیم زرین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
  38162 مرتضی زرین نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
  38163 زهرا زرین پور 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
  38164 مریم زرین پور 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
  38165 فاطمه زرین خمری لف 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
  38166 فرزانه زرین درفش طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
  38167 زهرا زرین دست 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  38168 ملیکا زرین دست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
  38169 نسرین زرین دست 1379 علوم پايه زمین شناسی
  38170 ملیحه زرین دل حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
  38171 جلیل زرین زاده 1368 كشاورزى زراعت
  38172 ارش زرین فر 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
  38173 ریحانه زرین فر 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
  38174 سجاد زرین فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
  38175 سجاد زرین فر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
  38176 سیاوش زرین فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  38177 محبوبه زرین فر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
  38178 مژگان زرین فکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  38179 مژگان زرین فکر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  38180 سحر زرین قلم 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
  38181 سورن زرین قلم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
  38182 فرانک زرّین قلم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
  38183 فرزاد زرین قلم 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
  38184 محمد زرین قلم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
  38185 محمدرضا زرین قلم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
  38186 نیلوفر زرین قلم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
  38187 فتانه زرین کلام 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  38188 فتانه زرین کلام 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  38189 محمدحسین زرین کوب 1361 علوم پايه زمین شناسی
  38190 منیره زرین لعل حسین آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  38191 مهدی زرین مهر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  38192 متین زرین نام 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
  38193 زین العابدین زرین نیا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
  38194 عاطفه زرینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
  38195 نادر زرینی 1371 علوم رياضي آمار
  38196 الهه زرینی گاکیه 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
  38197 اکرم زرینی دربان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
  38198 تکتم زرینی دربان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  38199 لیلی زرینی دربان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
  38200 بیتا زعفرانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

  صفحه :

  <   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868   >

  ©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 29615487