راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت • کلمه عبور را فراموش کرده ام
 • افراد حاضر در سایت
  در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

  لیست دانش آموختگان

  مشاهده لیست تمام دانش آموختگان  تمام موارد یافت شده : 87,501

  نمایش موارد : 41101 تا 100

  نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
  41101 سمیرا سعیدی میرک محله 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  41102 زینب سعیدی نامقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  41103 محمدمسعود سعیدی نامقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  41104 محمّدمسعود سعیدی نامقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
  41105 علی سعیدی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
  41106 مرادعلی سعیدی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  41107 معصومه سعیدی نسب 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  41108 بهاره سعیدی نظرابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
  41109 یونس سعیدی نیا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
  41110 فاطمه سعیدی نیک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
  41111 مژگان سعیدی هرسینی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
  41112 جعفر سعیدیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  41113 حسن سعیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  41114 مجید سعیدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
  41115 محمدرضا سعیدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  41116 طلایه سعیدیان آذر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
  41117 محسن سعیدیان اصل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
  41118 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
  41119 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
  41120 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  41121 سمیه سعیدیان قلعه نو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
  41122 کلثوم سعیدیان قلعه نو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
  41123 یاسین سعیدیان قلعه نو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  41124 فریدون سفراف 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
  41125 اعظم سفرکرده اول 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
  41126 فاطمه سفری بیلندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
  41127 محمدعلی سفری دوغائی 1370 علوم پايه زمین شناسی
  41128 معصومه سفیدپوش 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  41129 ایمان سفیدچیان 1375 علوم پايه فیزیک
  41130 ایمان سفیدچیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
  41131 سلمان سفیدچیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  41132 حسین سفیدگر 1368 علوم پايه زمین شناسی
  41133 سمانه سفیدگر 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
  41134 فاطمه سفیدگر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
  41135 محمدرضا سفیدگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
  41136 فاطمه سفیدگران 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
  41137 سمانه سفیدمو 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
  41138 محمد سفیدی قوزلوجه 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
  41139 عاطفه سفیدیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
  41140 حسام سقا 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  41141 حسین سقاء 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
  41142 اشکان سقاء گندم آبادی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
  41143 نسرین سقاء گندم آبادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
  41144 معصومه سقاءزاده ماهانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  41145 سیده سحر سقاءصحتی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
  41146 ریحانه سقائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  41147 اسماعیل سقائی پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
  41148 زیبا سقائیان جزی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
  41149 طاهره سقائیان شهری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
  41150 مریم سقائیان شهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  41151 مهدیه سقابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  41152 زهرا سقاپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
  41153 عباس سقاپور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
  41154 پرویز سقاپیرمرد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
  41155 سحر سقاپیرمرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
  41156 نرگس سقاگندم آبادی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
  41157 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  41158 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
  41159 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
  41160 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  41161 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
  41162 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
  41163 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
  41164 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  41165 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  41166 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
  41167 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  41168 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
  41169 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  41170 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
  41171 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
  41172 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  41173 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
  41174 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
  41175 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
  41176 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
  41177 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
  41178 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  41179 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  41180 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
  41181 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
  41182 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  41183 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
  41184 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  41185 روح اله سکوتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
  41186 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
  41187 ابراهیم سکوندی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
  41188 میلاد سلاجقه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
  41189 مریم سلاجقه تذرجی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
  41190 میثم سلاجقه تذرجی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
  41191 مهدی سلاح ورزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
  41192 مهدی سلاح ورزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
  41193 یحیی سلاح ورزی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
  41194 یحیی سلاح ورزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
  41195 احسان سلاحی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  41196 احسان سلاطی 1384 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
  41197 احسان سلاطی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
  41198 جواد سلاطین اسلامیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
  41199 محمد مهدی سلاطین اسلامیه 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  41200 مهدی سلاطین اسلامیه 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

  صفحه :

  <   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868   >

  ©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 29615518