راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,575

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
41102 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41103 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
41104 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41105 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
41106 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
41107 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41108 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
41109 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41110 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41111 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
41112 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
41113 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41114 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
41115 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41116 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
41117 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41118 حسین شجاعی نیا 1335
41119 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
41120 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41121 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41122 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41123 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41124 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
41125 محمدعلی شجایی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41126 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41127 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41128 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41129 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
41130 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
41131 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41132 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41133 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41134 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41135 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41136 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41137 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41138 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41139 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41140 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41141 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41142 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41143 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41144 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
41145 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41146 هادی شجیعی گیسور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41147 زهرا شجیعی رودمعجنی 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41148 علی محمد شجیعی رودمعجنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
41149 مرضیه شجیعی قندشتنی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41150 حمیدرضا شجیعی گیسور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41151 افسانه شخص اجیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41152 محمد شخص استاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41153 رابعه شخص امام پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41154 وحید شخص دربند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41155 وحید شخص دربند 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41156 رسول شخص امام پور 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
41157 ابوالفضل شخص سلیم 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41158 جواد شخصی توکلیان 1354 كشاورزى دامپروری
41159 الهام شخصی خدابخش 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41160 مجید شخصی دستکاهیان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41161 الهه شخصی دستگاهیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41162 بهشته شخصی دستگاهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
41163 فرشته شخصی دستگاهیان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41164 مجید شخصی دستگاهیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
41165 سیدفرشیدرضا شخصی زارع 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41166 فاطمه شخصی سلیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41167 لیلا شخصیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
41168 عفت شخم گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41169 فاطمه شخم گر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41170 ملیحه شخمکار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
41171 محمدصادق شخمگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41172 حسین شدتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41173 ولید شدود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41174 ناصر شراره 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
41175 حسن شرافت 1364 علوم رياضي آمار
41176 زهرا شرافت 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41177 ساسان شرافت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41178 سیدعباس شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41179 سیدعبدالحسین شرافت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41180 سیده سعیده شرافت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41181 شهین شرافت 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
41182 سمیرا شرافت نیا 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41183 جعفر شرافت پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
41184 محبوبه شرافت دوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41185 فرشته شرافت نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41186 خلیل شرافت نیا 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41187 شهین شرافتخواه آذری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41188 برات شرافتمند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41189 حسن شرافتمند 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
41190 شهربانو شرافتمند 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41191 احمد شرافتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
41192 احمد شرافتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41193 احمدرضا شرافتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41194 اعظم شرافتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41195 حسین شرافتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41196 سعیده شرافتی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41197 طیبه شرافتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41198 غزل شرافتی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41199 مهدی شرافتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41200 ابوالقاسم شرایعی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23723961