راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,781

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
41102 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
41103 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41104 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
41105 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41106 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
41107 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41108 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41109 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
41110 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41111 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
41112 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
41113 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41114 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41115 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41116 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
41117 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
41118 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41119 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41120 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41121 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
41122 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41123 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41124 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41125 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
41126 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
41127 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41128 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
41129 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41130 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41131 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41132 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
41133 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41134 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41135 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41136 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41137 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
41138 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41139 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41140 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41141 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی
41142 مهدیه سلیمانیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41143 مهرداد سلیمانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41144 مینا سلیمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41145 ناهید سلیمانیان 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
41146 نرگس سلیمانیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41147 نیلوفر سلیمانیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41148 محمدمهدی سلیمانیان شکیب 1380 علوم رياضي آمار
41149 سودابه سلیمانیان مشهدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
41150 آمنه سلیمی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
41151 احمدرضا سلیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41152 اسماعیل سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41153 اکبر سلیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41154 ام ایمن سلیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41155 امید سلیمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
41156 بنت الهدا سلیمی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41157 پروانه سلیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41158 جمشید سلیمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41159 حسن سلیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41160 حسین سلیمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41161 حمید سلیمی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
41162 راضیه سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41163 راضیه سلیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41164 رضا سلیمی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
41165 رقیه سلیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41166 سپیده سلیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41167 سیداحمد سلیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41168 سیدحسین سلیمی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
41169 شبنم سلیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41170 شیدا سلیمی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
41171 صبا سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41172 علی سلیمی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41173 علی اصغر سلیمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
41174 علیرضا سلیمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41175 علیرضا سلیمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
41176 علیرضا سلیمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
41177 فضه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41178 محبوبه سلیمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41179 محسن سلیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
41180 محسن سلیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
41181 محمّد سلیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41182 محمدجواد سلیمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41183 محمدرضا سلیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41184 محمدعلی سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41185 محمود سلیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41186 مرضیه سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41187 مرضیه سلیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41188 مرضیه سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41189 مسعود سلیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41190 معصومه سلیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41191 معصومه سلیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41192 معصومه سلیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41193 منصور سلیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41194 منصور سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41195 مهدی سلیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41196 مهدی سلیمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
41197 مهدیه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41198 مهسا سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41199 مهسا سلیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
41200 میترا سلیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28228880