راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,203

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
41102 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41103 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت
41104 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41105 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41106 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41107 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41108 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41109 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41110 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
41111 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41112 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41113 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41114 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
41115 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
41116 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
41117 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
41118 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41119 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41120 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41121 کیانوش شکری 1365
41122 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41123 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41124 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
41125 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41126 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41127 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41128 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41129 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41130 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41131 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
41132 علی شکری جردوی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41133 علی شکری جردوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41134 جواد شکری چشمه سبزی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41135 رقیه شکری چشمه سبزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41136 زهره شکری چشمه سبزی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
41137 علی محمد شکری چشمه سبزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
41138 محمدحسین شکری چشمه سبزی 1375 علوم پايه شیمی
41139 نسا شکری حیدری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
41140 علی شکری خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41141 سیده تکتم شکری رخنه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41142 سیده زهره شکری رخنه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41143 محمد شکری زاده 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
41144 نادر شکری زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41145 مریم شکری طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41146 هادی شکری طرقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41147 الهام شکری فروتقه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41148 رضا شکری قادیکلائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
41149 سعید شکری کاظم اباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
41150 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41151 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
41152 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41153 مجید شکریان کلاه کج 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41154 جواد شکسته چرمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41155 رقیه شکفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41156 زبیده شکفته 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41157 زهرا شکفته 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41158 سعیده شکفته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41159 سیدکاظم شکفته 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41160 علی شکفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41161 فاطمه شکفته 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41162 محمد حسن شکفته 1388 علوم پايه دبیری فیزیک
41163 مریم شکفته 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41164 ملیحه شکفته 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41165 نیلوفر شکفته 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41166 عاطفه شکفته آقکاریز 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41167 فائقه شکفته باغان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41168 لاله شکفته راد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41169 هاجر شکفته سرچشمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41170 لیلی شکفته لاین 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
41171 زهرا شکفته نرم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41172 جواد شکور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41173 سارا شکورزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41174 مرضیه شکورقرقوزار 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41175 احسان شکوری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41176 احمد شکوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41177 اسفندیار شکوری 1366 علوم رياضي آمار
41178 اسمعیل شکوری 1388 مهندسي مهندسی هوا - فضا - سازه های هوایی
41179 امید شکوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
41180 امیرحسین شکوری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41181 پیمان شکوری 1367
41182 حبیب شکوری 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
41183 خدیجه شکوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
41184 رضا شکوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41185 زهرا شکوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
41186 سعید شکوری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41187 سمیرا شکوری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
41188 عفت شکوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
41189 فاطمه شکوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41190 لیلا شکوری 1378 علوم رياضي آمار
41191 مرضیه شکوری 1382 علوم رياضي آمار
41192 مرضیه شکوری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
41193 میرداریوش شکوری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
41194 میرداریوش شکوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
41195 ندا شکوری 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
41196 مجید شکوری تبریزی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41197 زهرا شکوری شیروان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41198 جواد شکوری طرقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41199 غلامرضا شکوری فر 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41200 معصومه شکوری فر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20737033