راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 41101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41101 مریم سرداری جنت آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41102 ایوب سرداری راد 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41103 حمید سرداریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
41104 صفورا سرداریان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
41105 فریبا سرداریان چرمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41106 محمدحسین سرداغی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41107 مجید سردقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41108 علی اصغر سررشته داراستانه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41109 علی اصغر سررشته داراستانه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41110 سمانه سرزهی 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
41111 منیره سرزهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41112 مهدی سرزهی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41113 شراره سادات سرسرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41114 علی محمد سرسرابی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41115 نسرین سرسنگی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41116 علیرضا سرسنگی علی آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41117 مریم سرسنگی علی آباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41118 فاطمه سرسنگی علی اباد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
41119 آرش سرشار 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
41120 حسین سرشار 1364 مهندسي عمران روستايي
41121 حمیدرضا سرشار 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
41122 طاهره سرشار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41123 گلثومه سرشار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41124 رضا سرطائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41125 حکیم سرعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
41126 مهدی سرغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41127 محمد سرفراز 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41128 سیدهاشم سرفرازان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
41129 الهام سرفرازخباز 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41130 ناهید سرفرازخباز 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41131 بهنام سرفرازی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
41132 عالمتاب سرفرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41133 نرجس سرفرازی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
41134 فرهاد سرفرازیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41135 نرجس سرکارکاشانی 1379 علوم رياضي آمار
41136 لیلی سرکاری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
41137 سحر سرکردی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41138 ابراهیم سرکزی مقدم 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
41139 جواد سرگران 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41140 امین سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
41141 بنت الهدی سرگزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41142 سامان سرگزی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
41143 سهیلا سرگزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41144 عباسعلی سرگزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41145 عباسعلی سرگزی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41146 لیلا سرگزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41147 لیلا سرگزی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
41148 محب علی سرگزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
41149 محسن سرگزی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41150 محمدتقی سرگزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
41151 مریم سرگزی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41152 منا سرگزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
41153 مهری سرگزی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
41154 زهره سرگزی سلیمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41155 سکینه سرگزی سلیمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41156 سمیه سرگزی سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41157 ابراهیم سرگزی لاغری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
41158 امید سرگزی مزاربی آبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
41159 طوبی سرگزی مقدم 1365 علوم پايه دبیری شیمی
41160 حسین سرگل زائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41161 محمد سرگل زائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41162 مهدیه سرگل زائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41163 مهدیه سرگل زائی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
41164 نعمت اله سرگل زائی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
41165 وحیده سرگل زائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41166 سروش سرگل زایی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41167 ایمان سرگل زهی 1377 علوم پايه فیزیک
41168 امید سرگلزائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
41169 سارا سرگلزائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
41170 سحر سرگلزائی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
41171 غلامرضا سرگلزائی 1374 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
41172 محسن سرگلزائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
41173 مسعود سرگلزائی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41174 ملیحه سرگلزائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
41175 مهدی سرگلزائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41176 نادر سرگلزائی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41177 نادر سرگلزائی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41178 فاطمه سرگلزائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41179 علی سرگلزائی نظام دوست 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41180 ساره سرگلزایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41181 محسن سرگلزایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
41182 مهدی سرگلزایی 1373 علوم پايه فیزیک
41183 ایمان سرگلزهی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
41184 ایمان سرگلزهی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
41185 طاهره سرگلزهی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41186 محمدمهدی سرگلزهی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
41187 محمدمهدی سرگلزهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
41188 محمدمهدی سرگلزهی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
41189 رضا سرلک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41190 سحرناز سرلک 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41191 سهیل سرلک 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
41192 فاطمه سرلک چیوایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41193 مجید سرمد 1362 علوم رياضي آمار
41194 بی بی عفت سرمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41195 حسن سرمدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41196 حمیدرضا سرمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41197 سمیه سرمدی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
41198 عالیه سرمدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
41199 علی سرمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31507977