راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,229

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
115448 اسماعیل شیخ سامانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
51213 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42950 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61671 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
110258 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
59726 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69829 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
113023 محمد رضا شیخ عندلیبی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84087 مریم شیخ مان 1381 علوم پايه زمین شناسی
58479 مسعود شیخ مان 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
108785 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
42344 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70082 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
59815 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71405 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک
88952 سمیه شیخ نظامی 1383 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
104213 سمیه شیخ نظامی 1386 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
89813 فاطمه شیخ نظامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
86559 روح الله شیخ نظرسلامی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
96405 سمانه شیخ نظری 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
91273 نرگس شیخ وانلو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
111164 حامد شیخ ویسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66168 راضیه شیخ ویسی 1375 علوم پايه زمین شناسی
99550 فهیمه شیخ ویسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
73765 حمیده شیخانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
83984 روح الله شیخانی 1381 علوم پايه فیزیک
53610 زهرا شیخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62255 شکوه شیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
56030 محمد شیخانی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87373 محمداسماعیل شیخانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41889 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74057 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
85912 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
110813 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86420 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
104932 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
66662 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61950 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
77432 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
77753 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
93543 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
68669 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41401 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81631 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
110914 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
60052 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68670 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83147 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60646 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
86316 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77433 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
101403 نسرین شیخی 1386 مهندسي مهندسی هوا - فضا - آئرو دینامیک
93623 سمانه شیخی ازغندی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
104249 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
57315 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80430 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50330 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
86635 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
86636 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76377 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
43783 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
79496 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
92707 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
106035 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
59395 علی اکبر شیخی کوهسار 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
98042 محمدرضا شیخی کوهسار 1385 مهندسي مهندسی شیمی
54458 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78919 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
101449 زهرا شیخی مهرابادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
85299 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
109190 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
94527 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
65139 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
89076 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45942 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53687 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت
61150 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
93990 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
90531 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی
81074 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
61294 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84254 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
76151 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
86867 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
63234 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52144 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
103528 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
99431 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51881 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
48125 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66471 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
114324 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57458 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45176 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
86590 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
104609 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
98353 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
110119 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
89293 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
92496 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19167688