راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,193

نمایش موارد : 41101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49338 ایرج صادقی بجد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44929 محمود صادقی بجد 1366 علوم پايه زمین شناسی
61242 حسین صادقی بنده قرائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
106720 سمانه صادقی بورنگ 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
98583 ایمان صادقی بوگر 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
110083 رحمن صادقی بوگر 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
113594 محمدشفیع صادقی بوگر 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
111838 سودابه صادقی بهنوئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
107883 فوزیه صادقی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
109624 محمد صادقی پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94795 نجمه صادقی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
96224 محمد حسین صادقی پور کرمانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
77695 صدیقه صادقی پورگوغری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
111895 حسنیه صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71406 سمانه صادقی پورمروی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77575 شراره صادقی پورمروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
109502 شراره صادقی پورمروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
80283 مهدی صادقی پورمروی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
90720 فاطمه صادقی جنت اباد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74353 سکینه صادقی چلمه سنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
92215 سعید صادقی حصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
86251 مسعود صادقی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83495 سعید صادقی حصاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62827 جواد صادقی خباز 1374 علوم رياضي ریاضی
48713 هاشم صادقی خباز 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47676 حسین صادقی داشخانه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90443 سمانه صادقی دستجرد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44461 حمیدرضا صادقی دلوئی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77772 فاطمه صادقی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
46790 محمدعلی صادقی دهبنه 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
64559 فاطمه صادقی رکاوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
99933 آمنه صادقی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71407 امیر صادقی زاده 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
55345 محمدمهدی صادقی زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97053 مهدی صادقی زاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91231 مهین صادقی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
107826 سمانه صادقی زاده اله آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53262 رضا صادقی زاده بافنده 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52901 محمدحسن صادقی زاده عبدل ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
91795 فهیمه صادقی زاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
105289 فهیمه صادقی زاده یزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
54511 علیرضا صادقی زرقری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44347 محمد صادقی سبزواری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
110224 سپیده صادقی سراجی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
77161 علی صادقی سقزچی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
59045 سیدجعفر صادقی سکه 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43176 خدیجه صادقی سمرجان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
110870 مجتبی صادقی سیاهکلائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
100939 حسین صادقی شاهرخت 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
113968 خدیجه صادقی شاهرخت 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98675 طاهره صادقی شاهرخت 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
114104 طاهره صادقی شاهرخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
68676 سکینه صادقی شرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
101321 حمیدرضا صادقی شقاقی 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110395 اقدس صادقی شکیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
99947 الهه صادقی شکیب 1385 علوم رياضي آمار
91992 فرشته صادقی شکیب 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
108276 جلال الدین صادقی شهرستانک 1363 علوم پايه زمین شناسی
56926 سیدمهدی صادقی طرقبه 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
110090 میثم صادقی طرقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
66527 اعظم صادقی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
104978 حمیدرضا صادقی علی آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
97701 امیرهوشنگ صادقی فاضل 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77992 ملیحه صادقی فاضل 1379 علوم رياضي آمار
95246 تکتم صادقی فتح اباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73787 سیداکبر صادقی فدکی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48608 علی صادقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
106441 مصطفی صادقی فر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
106960 سمیه صادقی فرد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50634 محمدرضا صادقی فرد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
91216 معصومه صادقی فرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
105760 یاسر صادقی فرزقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61301 مهدی صادقی فرمائی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45175 عبداله صادقی قطب ابادی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
86490 الهام صادقی قلعه سرخ 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
86483 سیما صادقی قلعه سرخ 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
92934 احمد صادقی قوژدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
97389 مریم صادقی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72968 کریم صادقی کبوده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
89178 محسن صادقی کریم ا بادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
93618 محمد صادقی کشکوئیه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74660 افسانه صادقی کیاکلایه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
110857 اعظم صادقی گل خطمی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49545 رسول صادقی گلسفیدی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61738 حمیدرضا صادقی گلمکان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52267 احمد صادقی گلمکانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101836 سعیده صادقی گلمکانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
94808 محمد صادقی گلمکانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
94632 هدی صادقی گلمکانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
65038 شهربانو صادقی گورجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53830 محمدباقر صادقی گوغری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42852 فریده صادقی گیو 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
100918 سجاد صادقی لطف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
102318 مونا صادقی لطف آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64130 منصور صادقی مال امیری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63788 اکرم صادقی ماهانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81238 مریم صادقی ماهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
51174 علیرضا صادقی ماهونک 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61049 علیرضا صادقی ماهونک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
84597 محسن صادقی محسن آباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18054740