راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 90,209

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سیدرضا شجاعی دیوکلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45302 سیده خدیجه شجاعی دیوکلائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45303 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45304 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45305 عبداله شجاعی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
45306 فهیمه شجاعی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
45307 شیرین شجاعی زاده اقدم 1393 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
45308 عسگر شجاعی سرچشمه 1374 علوم رياضي آمار
45309 قربانعلی شجاعی سرحوزکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45310 سعید شجاعی شاه آباد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45311 محسن شجاعی شاه اباد 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
45312 محسن شجاعی شاه اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45313 محمدعلی شجاعی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45314 شمسیه شجاعی عشرت آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45315 حبیب الله شجاعی فر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45316 شیرین شجاعی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45317 شیرین شجاعی فر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45318 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45319 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
45320 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45321 نسترن شجاعی کاوه 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45322 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
45323 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
45324 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45325 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45326 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
45327 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45328 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
45329 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45330 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
45331 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
45332 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45333 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
45334 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45335 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45336 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
45337 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
45338 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45339 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45340 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45341 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
45342 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45343 حسین شجاعی نیا 1335 علوم رياضي دبیری ریاضی
45344 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
45345 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45346 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45347 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45348 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45349 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
45350 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45351 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45352 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45353 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
45354 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
45355 مهدی شجری کلوخی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
45356 رفعت ابراهیم خضیر شجیری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45357 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45358 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45359 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45360 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45361 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45362 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45363 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45364 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45365 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45366 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45367 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45368 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45369 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45370 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45371 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45372 هادی شجیعی گیسور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45373 زهرا شجیعی رودمعجنی 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45374 علی محمد شجیعی رودمعجنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45375 مرضیه شجیعی قندشتنی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45376 حمیدرضا شجیعی گیسور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45377 آمیرسلمان محمد شحمان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
45378 افسانه شخص اجیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45379 محمد شخص استاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45380 رابعه شخص امام پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45381 وحید شخص دربند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45382 وحید شخص دربند 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45383 رسول شخص امام پور 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
45384 سیده فاطمه شخص امام پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45385 ابوالفضل شخص سلیم 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45386 جواد شخصی توکلیان 1354 كشاورزى دامپروری
45387 الهام شخصی خدابخش 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45388 سمانه شخصی خدابخش 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45389 مجید شخصی دستکاهیان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45390 الهه شخصی دستگاهیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45391 بهشته شخصی دستگاهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
45392 فرشته شخصی دستگاهیان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45393 مجید شخصی دستگاهیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
45394 سیدفرشیدرضا شخصی زارع 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45395 فاطمه شخصی سلیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45396 لیلا شخصیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
45397 عفت شخم گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45398 فاطمه شخم گر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45399 ملیحه شخمکار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45400 محمدصادق شخمگر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32240740