راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 45301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45302 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45303 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45304 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45305 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45306 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45307 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45308 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
45309 اسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45310 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45311 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
45312 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45313 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45314 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45315 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
45316 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45317 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45318 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
45319 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45320 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45321 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45322 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45323 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
45324 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45325 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
45326 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45327 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45328 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45329 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45330 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
45331 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
45332 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45333 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45334 پوران شیخ بهائی 1353 علوم پايه شیمی
45335 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45336 شیوا شیخ بهائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45337 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45338 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45339 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45340 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45341 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45342 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45343 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45344 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45345 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45346 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45347 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45348 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45349 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45350 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45351 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45352 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
45353 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45354 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45355 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
45356 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45357 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45358 محمدحسن شیخ زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45359 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45360 مهدی شیخ زاده 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45361 ابوالفضل شیخ زاده شاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45362 ثارالله شیخ زاده شاندیز 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45363 روح اله شیخ زاده شاندیز 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45364 فاطمه شیخ زاده شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45365 نرگس شیخ زاده محمدآبادی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45366 محمدرضا شیخ سجادیه 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45367 محمد شیخ سیاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45368 احمد شیخ عارفی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
45369 عبداله شیخ علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45370 محمد شیخ علی شاهی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45371 مهدی شیخ علیشاهی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45372 محمد رضا شیخ عندلیبی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45373 مریم شیخ مان 1381 علوم پايه زمین شناسی
45374 مسعود شیخ مان 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45375 مینا شیخ محمدی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
45376 فواد شیخ مومنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45377 محمدرضا شیخ نبی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45378 سهیلا شیخ نژاد 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45379 احمد شیخ نظامی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45380 سمیه شیخ نظامی 1377 علوم پايه فیزیک
45381 سمیه شیخ نظامی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45382 سمیه شیخ نظامی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45383 فاطمه شیخ نظامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
45384 روح الله شیخ نظرسلامی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45385 سمانه شیخ نظری 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
45386 نرگس شیخ وانلو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45387 حامد شیخ ویسی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45388 راضیه شیخ ویسی 1375 علوم پايه زمین شناسی
45389 فهیمه شیخ ویسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45390 حمیده شیخانی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45391 روح الله شیخانی 1381 علوم پايه فیزیک
45392 زهرا شیخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45393 شکوه شیخانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45394 محمد شیخانی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45395 محمداسماعیل شیخانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45396 محمدهادی شیخانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45397 حلیمه شیخعلی شاهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45398 سمیه شیخعلی شاهی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45399 سمیه شیخعلی شاهی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27532217