راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,773

نمایش موارد : 45301 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45302 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
45303 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45304 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
45305 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45306 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45307 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45308 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
45309 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45310 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
45311 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
45312 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45313 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
45314 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45315 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45316 مریم شیرزاد 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
45317 وحید شیرزاد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45318 عالیه شیرزاد دلاور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45319 عالیه شیرزاد دلاور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45320 امنه شیرزاددرزاب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45321 زهرا شیرزادمقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45322 مریم شیرزادمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45323 بهرام شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
45324 بهمن شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
45325 حمیدرضا شیرزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45326 سمیه شیرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
45327 حسن شیرزادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45328 میترا شیرزادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45329 سحر شیرزادی مرگاوی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
45330 زهرا شیرزورعلی آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45331 زهرا شیرزورعلی آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45332 ناهید شیرسوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45333 علی رضا شیرشاد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
45334 تاج محمد شیرعلی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45335 مجید شیرعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45336 ترگل شیرعلیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45337 شهین شیرغانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45338 اسماعیل شیرغلامی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
45339 حسینعلی شیرغلامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45340 روح الله شیرغلامی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45341 محمدجواد شیرغلامی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45342 هادی شیرغلامی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45343 هادی شیرغلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45344 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
45345 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
45346 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45347 زهره شیرکوند 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45348 مرتضی شیرکوندهداوند 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45349 فریدون شیرمحمدلی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
45350 نعمت شیرمحمدلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45351 جلال شیرمحمدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45352 جواد شیرمحمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45353 حسین شیرمحمدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
45354 سارا شیرمحمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45355 سارا شیرمحمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45356 شادی شیرمحمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45357 طیبه شیرمحمدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45358 عباس شیرمحمدی 1361 مهندسي راه و ساختمان
45359 محبوبه شیرمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
45360 محسن شیرمحمدی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45361 میثم شیرمحمدی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45362 طاهره شیرمحمدی اسطرخی 1363 كشاورزى حرف روستایی
45363 اسماء شیرمحمدی توپکانلو 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45364 سوسن شیرمحمدی زه اب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45365 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45366 زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
45367 لیلا شیرمحمدی فیض ابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45368 زیبا شیرمست 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45369 زهرا شیرنژاد 1385 علوم پايه زمین شناسی
45370 زهرا شیرنژاد 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
45371 اکرم شیرنی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45372 علیرضا شیرنیاعبدالملکی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
45373 علیرضا شیروانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
45374 ندا شیروانی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
45375 سمیه شیروانی ماهانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45376 رسول شیروانی الیچی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45377 علیرضا شیروانی باقری شادان 1364 علوم رياضي آمار
45378 وحید شیروانی شاه عنایتی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
45379 مرتضی شیروانی شیری 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45380 محمد شیروانی کلاته اقامحمد 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45381 حبیب اله شیروانی مقدم طرقبه 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45382 مجتبی شیروانی هرندی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45383 محمد شیروئی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45384 علی رضا شیرودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45385 بیتا شیروی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45386 بیتا شیروی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
45387 مژده شیروی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45388 مینا شیروی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
45389 مینا شیروی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
45390 آزاده شیری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45391 حسن شیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45392 حسن شیری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
45393 حسنعلی شیری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45394 حسین شیری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45395 حمید شیری 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
45396 زهره شیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45397 سلیم شیری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45398 سیداکبر شیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26829147