راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,989

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45302 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45303 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
45304 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
45305 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
45306 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
45307 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45308 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
45309 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45310 جلیل شیرازی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45311 حمید شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45312 حمید شیرازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45313 حمید شیرازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45314 حمید شیرازی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45315 حمید رضا شیرازی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45316 رضا شیرازی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45317 رضا شیرازی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45318 زهرا شیرازی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45319 سجاد شیرازی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45320 سحر شیرازی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45321 سعید شیرازی 1377 علوم رياضي آمار
45322 سیدرضا شیرازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45323 سیدکاظم شیرازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45324 فاطمه شیرازی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45325 فاطمه شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45326 قدیر شیرازی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45327 قربانعلی شیرازی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45328 کبری شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45329 مائده بیگم شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45330 محمدتقی شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45331 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45332 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45333 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45334 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45335 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45336 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45337 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
45338 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
45339 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45340 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45341 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45342 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45343 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
45344 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45345 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45346 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
45347 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45348 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45349 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
45350 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
45351 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
45352 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
45353 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45354 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45355 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45356 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45357 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45358 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45359 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
45360 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
45361 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45362 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45363 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45364 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45365 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45366 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45367 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45368 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45369 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45370 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45371 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45372 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45373 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45374 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
45375 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45376 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45377 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
45378 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45379 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45380 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45381 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي آتشنشاني
45382 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
45383 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45384 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45385 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45386 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45387 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45388 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45389 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45390 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45391 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45392 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45393 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45394 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45395 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
45396 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
45397 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45398 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45399 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
45400 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27136239