راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45302 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
45303 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45304 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45305 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45306 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45307 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
45308 زهراسادات شریف الحسینی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45309 اعظم شریف پورلاطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
45310 ابراهیم شریف ثانوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
45311 ریحانه شریف ثانوی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45312 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45313 احسان شریف روحانی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
45314 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45315 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45316 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45317 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45318 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45319 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45320 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45321 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45322 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
45323 محمدعلی شریف شازیله 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45324 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45325 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45326 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45327 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
45328 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45329 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45330 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45331 فاطمه شریف نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
45332 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45333 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45334 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
45335 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45336 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45337 حمیدرضا شریفان 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45338 رامین شریفان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
45339 رضاافشین شریفان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45340 زهرا شریفان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45341 زهرا شریفان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45342 زینت شریفان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45343 سمیه شریفان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
45344 سوزان شریفان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45345 سیما شریفان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45346 فروغ شریفان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45347 کریم شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45348 سیده فاطمه شریفزاده کوهی خیلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45349 آرزو شریفی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
45350 آلاء شریفی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45351 آمنه شریفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45352 ابوالفضل شریفی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45353 احسان شریفی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45354 ادریس شریفی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45355 اسیه شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45356 اشرف شریفی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45357 اشرف شریفی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
45358 افسانه شریفی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45359 امیر شریفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
45360 امیررضا شریفی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45361 بایزید شریفی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45362 برات علی شریفی 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
45363 بهاره شریفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45364 بهروز شریفی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45365 پری شریفی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45366 جعفر شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45367 جواد شریفی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45368 جواد شریفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45369 جواد شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45370 جواد شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
45371 حجت شریفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45372 حسن شریفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45373 حسن شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45374 حسین شریفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45375 حسین شریفی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45376 حمیدرضا شریفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45377 حمیدرضا شریفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45378 حمیدرضا شریفی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45379 روژین شریفی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45380 روژین شریفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45381 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45382 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45383 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45384 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45385 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45386 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45387 زهرا شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45388 زهرا شریفی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45389 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45390 زینب شریفی 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
45391 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45392 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
45393 ستاره شریفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
45394 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45395 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
45396 سروناز شریفی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45397 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45398 سعید شریفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45399 سعید شریفی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45400 سعیده شریفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31507988