راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,125

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72984 معصومه طاهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
75709 معصومه طاهری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
102843 معصومه طاهری 1385 علوم پايه زمین شناسی
117357 معصومه طاهری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
117837 معصومه طاهری 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
108562 منا طاهری 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
99660 مهدیه طاهری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48666 میترا طاهری 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60257 مینا طاهری 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
84032 ناهید طاهری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
97048 ناهید طاهری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
91655 نجمه طاهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68851 نرگس طاهری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
84200 نرگس طاهری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
113309 نوید طاهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
112030 نیلوفر طاهری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
87238 هادی طاهری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
95876 هادی طاهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
109641 هادی طاهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
120805 هادی طاهری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
87928 یعقوب طاهری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74173 یونس طاهری 1377 علوم پايه شیمی
77295 نصرت سادات طاهری ریابی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
82221 محبوبه طاهری زاده 1379 علوم رياضي آمار
78738 حسن طاهری سناجردی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
78678 محمد طاهری قاسم آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78397 سید حسن طاهری کاریزنوئی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84162 علیرضا طاهری مقدم 1380 هنر نيشابور نقاشی
82731 فهیمه طاهری مقدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
87001 فاطمه طاهری هروی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66391 نجمه طاهری ابدال ابادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66244 زینب طاهری امامی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
91747 فرحناز طاهری ایدلیکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
106996 صالح طاهری بازخانه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
121029 صالح طاهری بازخانه 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69551 محمد طاهری بربر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
119228 محمّد طاهری بشرویه 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
98295 مجید طاهری بنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64997 علی اصغر طاهری پرکوهی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
77764 محسن طاهری پرکوهی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
58887 مجیدرضا طاهری پور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50791 مرسده طاهری پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50206 سیدمصطفی طاهری تاری 1366 علوم رياضي ریاضی
63208 حسین طاهری تبار 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60523 حمیدرضا طاهری تربتی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
89567 مریم طاهری تهرانیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72985 صالح طاهری حسن آباد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67350 زهرا طاهری حسن اباد 1374 علوم رياضي ریاضی
57091 محمدرضا طاهری حسین اباد 1370 علوم رياضي ریاضی
75710 قربانعلی طاهری داغیان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45728 مهناز طاهری درخش 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
64346 علی طاهری دوست ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72986 فرشته طاهری دولت ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
59369 طیبه طاهری زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
111306 مینا طاهری زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
64943 محمد طاهری سرگروئی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
120576 ابولفضل طاهری سودجانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
121847 مجید طاهری شرق 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
98574 اکرم طاهری شریف اباد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
113985 اکرم طاهری شریف اباد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
99622 عصمت طاهری ششتمد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
70008 سارا طاهری شعار 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
110545 مرجان طاهری صفار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
95503 زهرا طاهری عباس قلعه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66418 محمد طاهری فر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
56332 حجت اله طاهری فرد 1369 علوم رياضي آمار
107643 فریده طاهری فرد هنجنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
110369 مرسده طاهری فیروزکوهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
105227 امیر طاهری قهفرخی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
113190 امیر طاهری قهفرخی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
67054 سیدحسن طاهری کاریزنوئی 1374 علوم رياضي ریاضی
92043 سیدحسن طاهری کاریزنوئی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
116121 محبوبه طاهری کلاته آخوند 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58476 حمیده طاهری کلاته اخوند 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
122905 غلامرضا طاهری کلاته سری 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49545 رمضانعلی طاهری لداری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
57260 ماه منیر طاهری لیوانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
101295 نینا طاهری مخصوص 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69460 حمید طاهری مقدر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68483 مسعود طاهری مقدم 1375 علوم پايه فیزیک
66892 مهدی طاهری مقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
92586 مهری طاهری مقدم نوقابی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
62476 محمد طاهری منزه 1372 علوم رياضي آمار
63423 رضا طاهری منش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
92220 صدیقه طاهری منش 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
117364 مرضیه طاهری منش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57918 احمد طاهری نژاد 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67988 نیره طاهری نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75711 یاسر طاهری نسب 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
58322 محمد طاهری نوقابی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80895 امیرحسین طاهری نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56864 خداداد طاهری نیا 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
121858 سمانه طاهری نیا 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
122341 علیرضا طاهری نیاء 1351 علوم پايه فیزیک
89457 زهرا طاهری هروی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
109739 زهرا طاهری هروی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
111355 مصطفی طاهری هروی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53957 امیر طاهری یگانه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48438 احمد طاهریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54732 ارش طاهریان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19835058