راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,403

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
115453 فاطمه عبدالله زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
116737 فریده عبدالله زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
95155 منیره عبدالله زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80151 ریحانه عبدالله زاده خادر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
61380 حسین عبدالله زاده رافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
111031 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87724 سیده سمانه عبدالله زاده عربی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
78009 محمدحسین عبدالله نژاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
80749 فرزاد عبدالله نیا 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70273 رمضانعلی عبدالله یارفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82233 آرزو عبداللهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79464 الهه عبداللهی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89873 جواد عبداللهی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
53351 حسین عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47179 داود عبداللهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
90265 راحله عبداللهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73021 روح الله عبداللهی 1376 علوم پايه فیزیک
73022 زهرا عبداللهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73024 زهرا عبداللهی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89942 زهرا عبداللهی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
95709 زهره عبداللهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
100328 ساره عبداللهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75724 سمانه عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
82186 سمانه عبداللهی 1379 علوم رياضي آمار
115445 سمانه عبداللهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
117720 سمیرا عبداللهی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
75725 سیده زهرا عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49210 صدیقه عبداللهی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49058 ضیامهر عبداللهی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51545 طاهره عبداللهی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
107251 عالیه عبداللهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
88728 عبدالله عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
75726 علی عبداللهی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69856 علیرضا عبداللهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64345 فاطمه عبداللهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
111240 فاطمه عبداللهی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94651 مریم عبداللهی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
104518 مریم عبداللهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
77564 ملیحه عبداللهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
92731 موسی عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
114020 قباد عبداللهی آرپناهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
47453 ناصر عبداللهی ارانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
103964 مرتضی عبداللهی ارپناهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
93683 عباس عبداللهی خوش مردان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
88378 فهیمه عبداللهی رودمعجنی 1381 علوم رياضي آمار
104793 علی عبداللهی سعدآباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46131 جواد عبداللهی صنعتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
95568 نوشین عبداللهی طرقبه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46130 محمد عبداللهی علی بیک 1364 علوم پايه دبیری شیمی
90807 بتول عبداللهی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70953 سیدرضا عبداللهی گلمکان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
112141 علی عبداللهی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77331 عفت عبداللهی نیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
81801 کبری عبداللهی یاساقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78260 رخساره عبداللهیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46132 سیدمحمد عبداللهیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
118284 علیرضا عبداللهیان 1361 مهندسي راه و ساختمان
51258 لیلا عبداللهیان 1367 علوم رياضي ریاضی
73020 نورعلی عبداللهیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47229 طیبه عبداللهیان دهکردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
119615 محمد عبداللهیان نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
65515 شیوا عبدالمالکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56923 حسین عبدالملکی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80357 خدیجه عبدالملکی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64107 زهرا عبدالملکی 1373 علوم رياضي ریاضی
52266 محمدرضا عبدالملکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
105014 نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
99689 سیدصالح عبدالمومن طوسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46133 مجید عبدالنبی جوزدانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50218 نصرت عبدالوند 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99423 سارا عبدالوهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
112695 ملیحه عبداله آبادی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49848 حسن عبداله ابادی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61172 علی اصغر عبداله ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63617 کامران عبداله اشرف 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
78093 مریم عبداله پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
114531 معصومه عبداله پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
89076 سعید عبداله پورتراضی نیا 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66923 شاهرخ عبداله پوروفایی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53562 احمد عبداله زاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
113814 حسن عبداله زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
105503 حسین عبداله زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
102534 ساناز عبداله زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
89877 سکینه عبداله زاده 1382 علوم رياضي آمار
103153 سمیه عبداله زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66188 فاطمه عبداله زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
85543 محبوبه عبداله زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71056 محمدرضا عبداله زاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
119378 محمدرضا عبداله زاده 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
91003 مریم عبداله زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
106058 مهدی عبداله زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
54490 سیدمحمدعلی عبداله زاده دیوا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91934 امیر عبداله زاده گنابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
110420 فاطمه عبداله زاده گنابادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
58148 مجید عبداله زاده مشهدی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53484 مهدی عبداله زاده مشهدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75728 فاطمه عبداله زاده مکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
106513 فهیمه عبداله زاده مکی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
55489 عباس عبداله زاده مهنه 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
110208 مریم عبداله زاده میرآبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17081619