راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت • کلمه عبور را فراموش کرده ام
 • افراد حاضر در سایت
  در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

  لیست دانش آموختگان

  مشاهده لیست تمام دانش آموختگان  تمام موارد یافت شده : 87,501

  نمایش موارد : 45301 تا 100

  نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
  45301 ناهید شکاری مکی آبادی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
  45302 علی شکاریان شاندیز 1377 علوم پايه زمین شناسی
  45303 فهیمه شکاریان شاندیز 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
  45304 حبیبه شکاریان یزد 1366 علوم پايه دبیری شیمی
  45305 راحله شکاریان یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  45306 زهره شکاریان یزد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  45307 علی شکاریان یزد 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
  45308 محمد شکاریان یزد 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
  45309 رمضانعلی شکانده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
  45310 جلال شکر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  45311 سیده فرگل شکرائی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
  45312 حسن شکراللهی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
  45313 مجتبی شکراللهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  45314 محمد شکراله شیرازی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  45315 حسن شکرالهی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
  45316 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
  45317 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
  45318 فاطمه شکرالهی گاوزن 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
  45319 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
  45320 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
  45321 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
  45322 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
  45323 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
  45324 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
  45325 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
  45326 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
  45327 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  45328 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
  45329 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
  45330 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
  45331 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  45332 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  45333 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  45334 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
  45335 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  45336 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
  45337 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
  45338 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
  45339 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
  45340 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
  45341 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
  45342 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
  45343 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
  45344 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
  45345 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  45346 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
  45347 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
  45348 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
  45349 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  45350 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  45351 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
  45352 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
  45353 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
  45354 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
  45355 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
  45356 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
  45357 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  45358 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  45359 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
  45360 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
  45361 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
  45362 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
  45363 زهرا شکری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  45364 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
  45365 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  45366 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  45367 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
  45368 کیانوش شکری 1365 علوم پايه علوم گیاهی
  45369 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
  45370 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  45371 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
  45372 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
  45373 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
  45374 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
  45375 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  45376 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
  45377 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
  45378 نرگس شکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
  45379 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
  45380 علی شکری جردوی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  45381 علی شکری جردوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  45382 جواد شکری چشمه سبزی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  45383 رقیه شکری چشمه سبزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  45384 زهره شکری چشمه سبزی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
  45385 علی محمد شکری چشمه سبزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
  45386 محمدحسین شکری چشمه سبزی 1375 علوم پايه شیمی
  45387 نسا شکری حیدری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
  45388 علی شکری خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  45389 سیده تکتم شکری رخنه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
  45390 سیده زهره شکری رخنه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  45391 محمد شکری زاده 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
  45392 نادر شکری زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  45393 مریم شکری طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  45394 هادی شکری طرقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  45395 الهام شکری فروتقه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
  45396 رضا شکری قادیکلائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
  45397 سعید شکری کاظم اباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
  45398 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  45399 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
  45400 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

  صفحه :

  <   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870   >

  ©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 29615476