راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,375

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 الیاس شیبانی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45302 رقیه شیبانی فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45303 رقیه شیبانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45304 رقیه شیبانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45305 سمانه شیبانی فر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45306 سکینه شیبانی فهندری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45307 مریم شیبانی فهندری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
45308 کاظم شیبانی فیض آبادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45309 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45310 محمد شیبانی نوغابی 1353 علوم پايه زیست شناسی
45311 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45312 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
45313 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
45314 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45315 نسرین شیبانی نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45316 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45317 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45318 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45319 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45320 جواد شیخ 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45321 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45322 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45323 زهرا شیخ 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45324 زهره شیخ 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45325 سعید شیخ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45326 شاهین شیخ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
45327 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45328 طیبه شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
45329 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45330 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
45331 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45332 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
45333 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
45334 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45335 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45336 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45337 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
45338 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45339 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45340 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45341 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
45342 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45343 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45344 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45345 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45346 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45347 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45348 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45349 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
45350 اسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45351 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45352 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
45353 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45354 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45355 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45356 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
45357 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45358 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45359 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
45360 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45361 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45362 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
45363 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45364 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
45365 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45366 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
45367 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45368 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45369 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45370 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45371 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
45372 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
45373 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45374 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45375 پوران شیخ بهائی 1353 علوم پايه شیمی
45376 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45377 شیوا شیخ بهائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45378 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45379 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45380 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45381 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45382 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45383 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45384 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45385 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45386 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45387 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45388 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45389 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45390 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45391 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45392 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45393 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
45394 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45395 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45396 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
45397 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45398 فاطمه شیخ زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45399 محمدحسن شیخ زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45400 مصطفی شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27895849