راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,766

نمایش موارد : 45301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45301 محبوبه صمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45302 محسن صمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45303 محمد صمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
45304 محمدتقی صمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45305 محمدعلی صمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45306 محمدفواد صمدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45307 محمدهادی صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45308 مرتضی صمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45309 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45310 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45311 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45312 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45313 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45314 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
45315 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45316 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45317 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45318 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45319 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45320 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45321 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45322 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45323 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45324 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45325 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45326 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45327 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45328 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45329 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
45330 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45331 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45332 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45333 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45334 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45335 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45336 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45337 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
45338 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
45339 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45340 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
45341 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45342 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
45343 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45344 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45345 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
45346 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45347 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45348 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45349 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
45350 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45351 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
45352 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45353 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45354 مسعود صمدی نیگ آب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
45355 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45356 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45357 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45358 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
45359 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45360 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
45361 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45362 حسین صمدیه 1389
45363 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45364 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
45365 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45366 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45367 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45368 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45369 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورز ی - علوم دامی - طیوردام
45370 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45371 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45372 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45373 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45374 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45375 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45376 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45377 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45378 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45379 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45380 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45381 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45382 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45383 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45384 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45385 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
45386 مهران صمیمی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45387 مهران صمیمی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45388 جواد صمیمی رباط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45389 فرهمند صمیمی رشتخوار 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45390 حسین صمیمی فرد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45391 اکرم صمیمی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45392 شعبانعلی صمیمی گرد 1364 علوم پايه زمین شناسی
45393 سارا صمیمی لقمانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45394 علیرضا صمیمی متقی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45395 ملیحه صمیمی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45396 پریسا صناعت 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45397 حامد صناعت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45398 احسان صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45399 بتول صناعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45400 بتول صناعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21459197