راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 10001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10001 نجمه انوشیروانی شهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
10002 آرش انیسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
10003 وحید انیسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10004 جمیله اواز 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10005 ارمن اوانس 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
10006 سمیه اوبری دخت عفیفه 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10007 گلاره اوج 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
10008 کمال اوجاقلو 1389 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
10009 جلیل اوجاقی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10010 سعید اوجاقی شیرود 1375 علوم پايه فیزیک
10011 رضا اوحدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10012 زهرا اوحدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
10013 ساره اوحدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10014 محمد اوحدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
10015 ابوالقاسم اوحدی حائری 1369
10016 معین اوحدی کارشک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10017 معین اوحدی کارشک 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
10018 واهیک اودیان سنگبارانی 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
10019 اویده اور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10020 جواد اورادی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
10021 محمدحسین اوراعی غلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10022 مهناز اورامن 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10023 مهناز اورامن 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
10024 حسین اورانس بخت 1368 علوم پايه فیزیک
10025 جعفر اورج محمد 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
10026 شهرام اورجانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
10027 حامد اورجلو 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10028 زینب اورسجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
10029 زینب اورسجی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
10030 طیبه اورسعادت اباد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10031 روح اله اورسی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10032 مریم اورسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10033 محمدجواد اورعی کریمی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10034 محمدحسن اورعی کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10035 مصطفی اورعی آهنگر 1385 علوم رياضي آمار
10036 علی اورعی اهنگر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
10037 علی اورعی زارع 1357 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
10038 مهدیه اورعی زارع 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10039 نجمه اورعی سالاری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10040 ملیحه اورعی سرمدی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10041 زهرا اورعی غلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10042 محبوبه اورعی قدیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10043 محبوبه اورعی قدیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10044 مریم اورعی قدیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10045 مریم اورعی قدیری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10046 ناهید اورعی قدیری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
10047 نسرین اورعی قدیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10048 جواد اورعی قهوه چی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
10049 محمدمهدی اورعی کریمی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
10050 تکتم اورعی گلمکانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10051 عطیه اورعی گلمکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10052 نرگس اورعی گلمکانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10053 اعظم اورعی ملاپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
10054 جلال اورعی میرزمانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10055 سیدداود اورعی میرزمانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10056 الهام اورعی میری نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10057 مهران اورعی نامزدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10058 افشین اورعی یزدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10059 صدف اورمز 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
10060 حمیدرضا اورنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10061 خداقلی اوزین دوجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10062 ندا اوژن 1392 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
10063 فاطمه اوستاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
10064 کامران اوسط احمدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
10065 بتول اوسطی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
10066 زینب اوسطی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10067 مرتضی اوسطی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10068 فاطمه اوشاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10069 کامران اوغازی مقدم 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10070 محسن اولادان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10071 فاطمه اولادحمزه زارع 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10072 احسان اولادی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
10073 امیر اولادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10074 حمید اولادی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
10075 حمید اولادی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
10076 زکیه اولادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
10077 زکیه اولادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
10078 سمیه اولادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
10079 فرشته اولادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10080 لیلا اولادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10081 محسن اولادی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10082 سجاد اولادی قادیکلائی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
10083 لیلا اولادی قادیکلایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10084 اسماعیل اولی ایولی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
10085 اسماعیل اولی ایولی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
10086 شهاب الدین اولیا 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10087 محمد اولیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10088 اقبال اولیاء 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
10089 زهره اولیاء 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10090 پروانه اولیاء زاده 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
10091 آذین اولیاء زاده خوراکچی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
10092 آذین اولیاءزاده خوراکچی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10093 احمدرضا اولیائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
10094 الهه اولیائی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
10095 امیرمحمّد اولیائی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10096 حمید اولیائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10097 راحله اولیائی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10098 علی رضا اولیائی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
10099 لیلی اولیائی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36828980