راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 10001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10001 میثاق امینی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
10002 میلاد امینی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10003 نادیه امینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10004 ناهید امینی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10005 ناهید امینی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10006 نسرین امینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10007 وحید امینی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
10008 هادی امینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
10009 یارمحمد امینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10010 زهرا امینی ادیب 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
10011 طیبه امینی اشکوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10012 آسیه امینی اقایه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10013 مصطفی امینی اقایه 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
10014 علی امینی بیدختی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
10015 علی محمد امینی بیدختی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10016 علی اصغر امینی پزوه 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10017 علی اصغر امینی پزوه 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10018 حامد امینی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
10019 حسن امینی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10020 سیدمحسن امینی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10021 مریم امینی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10022 مصطفی امینی پور 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
10023 ملیحه امینی پور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10024 کیمیا امینی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10025 سّمیه امینی خانیکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
10026 افسانه امینی خواه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10027 مهدی امینی خواه 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
10028 محمد امینی دهک 1371 علوم رياضي آمار
10029 محمد امینی دهک 1374 علوم رياضي آمار
10030 علیرضا امینی راد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10031 فائزه امینی راد 1383 علوم پايه فیزیک
10032 محمدرضا امینی راد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
10033 جواد امینی زاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
10034 سعید امینی زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10035 سعید امینی زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10036 علی امینی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10037 معصومه امینی زاده 1380 علوم رياضي آمار
10038 منصور امینی زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
10039 محمدرضا امینی زاده بزنجانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
10040 محمد امینی زاده فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10041 حامد امینی زهان 1393 علوم پايه زمین شناسی
10042 سپیده امینی زهان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10043 عصمت امینی زهان 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10044 مصطفی امینی زهان 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10045 محمد امینی سجزئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
10046 صغرا امینی شیرخانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10047 محسن امینی صالحی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10048 مهدیه امینی طالب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10049 هاشم امینی طوسی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10050 بی بی فاطمه امینی طوفال 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
10051 سیدجلال امینی طوفال 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
10052 مریم امینی فارسی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10053 حسن امینی فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10054 صنم امینی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10055 معصومه امینی فر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10056 مرتضی امینی فراوقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10057 فائقه امینی فرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10058 محمدانوش امینی فرد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10059 محمدحسین امینی فرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10060 محمّدحسین امینی فرد 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
10061 جبار امینی کک ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10062 علی امینی گازار 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10063 سیده مهسا امینی محمدیه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
10064 توران امینی محمودابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10065 حسین امینی مشهدی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
10066 سمانه امینی مشهدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10067 سمانه امینی مشهدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
10068 فاطمه امینی مشهدی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
10069 محمد علی امینی مشهدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
10070 زهرا امینی مصطفی آبادی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
10071 اشرف امینی مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
10072 الهام امینی مقدم 1388 علوم رياضي آمار
10073 بهاره امینی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10074 سیده زهرا امینی مقدم 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
10075 مریم امینی مینابی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10076 حسین امینی نجفی 1373 علوم رياضي ریاضی
10077 مهدی امینی نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10078 مریم امینی نسب 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10079 فرزانه امینی نغندر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10080 مهدی امینی نغندر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10081 نرگس امینی نغندر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10082 علیرضا امینی نقندر 1356 علوم رياضي آمار
10083 غلامرضا امینی نقندر 1362 علوم رياضي آمار
10084 مژگان امینی نیا 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
10085 احسان امینی یزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10086 علی امینی یزدی 1363 مهندسي عمران روستایی
10087 فاطمه امینی یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10088 آناهیتا امینیان 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
10089 ابراهیم امینیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
10090 ابوالفضل امینیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10091 ازاده امینیان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10092 اعظم امینیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10093 افسانه امینیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10094 افسانه امینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
10095 اکرم امینیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
10096 اکرم امینیان 1395 دامپزشكي فیزیولوژی
10097 امید امینیان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
10098 تکتم امینیان 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
10099 جواد امینیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
10100 حسین امینیان 1374 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826820