راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 10001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10001 علی امینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
10002 علی اصغر امینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10003 علی اصغر امینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10004 علیرضا امینی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
10005 علیرضا امینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10006 علیرضا امینی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10007 علیرضا امینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10008 علیرضا امینی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت رفتاری
10009 غلامرضا امینی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
10010 غلامرضا امینی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
10011 فائده امینی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10012 فائده امینی 1377 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
10013 فاطمه امینی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
10014 فاطمه امینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10015 فاطمه امینی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10016 فاطمه امینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10017 فاطمه امینی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
10018 فرخنده امینی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
10019 قدسیه امینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10020 کبری امینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10021 لعیا امینی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10022 مائده امینی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
10023 ماریا امینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10024 مجید امینی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10025 مجید امینی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10026 محسن امینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
10027 محمد امینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
10028 محمّد امینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10029 محمدابراهیم امینی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10030 محمدابراهیم امینی 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
10031 محمدامین امینی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10032 محمدتقی امینی 1377 علوم پايه فیزیک
10033 محمدحسن امینی 1355 كشاورزى علوم زراعی
10034 محمدحسین امینی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
10035 محمدرضا امینی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10036 محمدسعید امینی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
10037 محمدعلی امینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
10038 محمدعلی امینی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
10039 محمدهادی امینی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
10040 محمود امینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10041 محمود امینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10042 محمود امینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10043 محمود امینی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
10044 محمودرضا امینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
10045 مرجان امینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10046 مرجان امینی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10047 مرجان امینی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
10048 مرضیه امینی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
10049 مرضیه امینی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10050 مرضیه امینی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
10051 مریم امینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10052 مریم امینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
10053 مریم امینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
10054 مریم امینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
10055 مریم امینی 1386 علوم رياضي آمار
10056 مریم امینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
10057 مژگان امینی 1381 علوم پايه فیزیک
10058 مژگان امینی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
10059 مسعود امینی 1363 علوم رياضي ریاضی
10060 مسعود امینی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
10061 معصومه امینی 1358 كشاورزى صنایع غذایی
10062 معصومه امینی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10063 معصومه امینی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10064 ملیحه امینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10065 ملیحه امینی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10066 مهدی امینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10067 مهدی امینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10068 مهدی امینی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10069 مهدی امینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
10070 مهدی امینی 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
10071 مهدی امینی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10072 مهدی امینی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10073 مهرنگار امینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
10074 مهری امینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10075 میترا امینی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10076 میثاق امینی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
10077 میلاد امینی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10078 نادیه امینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10079 ناهید امینی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10080 ناهید امینی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10081 نسرین امینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10082 وحید امینی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
10083 هادی امینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
10084 یارمحمد امینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10085 زهرا امینی ادیب 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
10086 طیبه امینی اشکوری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10087 آسیه امینی اقایه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10088 مصطفی امینی اقایه 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
10089 علی امینی بیدختی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
10090 علی محمد امینی بیدختی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10091 علی اصغر امینی پزوه 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10092 علی اصغر امینی پزوه 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10093 حامد امینی پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
10094 حسن امینی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10095 سیدمحسن امینی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10096 مریم امینی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10097 مصطفی امینی پور 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
10098 ملیحه امینی پور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10099 کیمیا امینی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10100 سّمیه امینی خانیکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489299