راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 1001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1002 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1003 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
1004 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
1005 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1006 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
1007 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1008 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1009 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1010 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1011 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1012 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
1013 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
1014 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1015 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
1016 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1017 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1018 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
1019 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1020 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1021 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1022 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1023 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1024 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1025 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1026 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1027 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1028 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1029 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1030 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1031 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1032 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1033 زهرا ابادی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1034 ابراهیم اباذری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1035 ربابه اباذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1036 رقیه اباذری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1037 سعید اباذری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1038 سعیده اباذری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1039 محمدرسول اباذری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1040 محمدعلی اباذری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1041 معصومه اباذری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1042 نصرت اباذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1043 یاسر اباذری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1044 کبری اباذری قره بلاغ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1045 پگاه اباذری بژگانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
1046 احسان اباذری طرقبه 1377 مهندسي مهندسی عمران
1047 مهران اباذری طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1048 نوید اباذری طرقبه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
1049 التفات اباذری فومشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1050 زهره اباذری قره بلاغ 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
1051 مصطفی اباذری محمودآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1052 الهام اباذریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
1053 سعید اباذریان 1358 مهندسي برق - الکترونیک
1054 مریم اباذریان 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
1055 علی ابارش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1056 احمد ابارشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1057 احمد ابارشی 1369 مهندسي مهندسی عمران
1058 الهام ابارشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1059 پروانه ابارشی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
1060 پریسا ابارشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1061 جمال ابارشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1062 حسام ابارشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1063 حسن ابارشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1064 حسن ابارشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1065 خدیجه ابارشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1066 ربابه ابارشی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
1067 رضا ابارشی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1068 زهره ابارشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1069 ساره ابارشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1070 سکینه ابارشی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1071 سکینه ابارشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1072 شهناز ابارشی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1073 محمدیوسف ابارشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1074 مریم ابارشی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1075 مریم ابارشی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1076 مریم ابارشی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1077 مریم ابارشی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1078 مریم ابارشی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
1079 مریم ابارشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
1080 مهدی ابارشی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1081 مهدی ابارشی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1082 ام البنین اباریان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
1083 سوده اباصلتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1084 زینب اباصلتیان نائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1085 سمیرا ابانی 1387
1086 یحیی ابانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1087 ارینب ابتدائی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
1088 مرتضی ابتدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1089 مریم ابتکاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1090 داود ابتهاج فر 1389 علوم پايه زمین شناسی
1091 الهه ابتهاجی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
1092 قاسم ابتهاجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1093 علیرضا ابدار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1094 ایمان ابدالی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
1095 محمد ابدالی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
1096 محمد ابدالی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
1097 خلیل ابدالی امیرابادی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1098 زهرا ابدالی بر آبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1099 سعیده ابدالی براباد 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273274