راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 1001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1001 سعید آهون منش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1002 امیر آهوی آتشین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
1003 محمد آهوی آتشین 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1004 حسن آهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1005 رقیه آهی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
1006 مهدی آهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
1007 مریم آهی فرشه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1008 مریم آیاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1009 آتنا آیانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1010 آزاده آیانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1011 محمدباقر آیانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1012 مسعود آیانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1013 مسعود آیانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی ( پژوهش محور )
1014 پروین آیت اللهی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1015 زهراء آیت اللهی تفتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1016 سیدعباس آیت الهی 1358 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
1017 ثریا آیته اللهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1018 ثریا آیته اللهی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
1019 راضیه سادات آیتی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1020 سیدفریدالدین آیتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1021 طیبه آیتی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
1022 علی آیتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
1023 مه جبین آیتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1024 نداالسادات آیتی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
1025 نوشین سادات آیتی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1026 وحید آیتی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1027 علی آیتی افین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1028 لیلاسادات آیتی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1029 محمد آیتی گازار 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1030 عماد آیدانی 1392 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
1031 بهمن آیدن 1361 مهندسي راه و ساختمان
1032 امیر آینه بند 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1033 امیر آینه بند 1372 كشاورزى زراعت
1034 محمد آینه زاده کاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1035 عزت آیین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1036 فرشته اٌرمز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
1037 رضا ائین 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1038 گلی ائین پژوه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1039 حسین ائین فر 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1040 محمد ائینه چی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1041 محمد اب پیکر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1042 احمد اب سالان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1043 هاشم اب یارفیروزابادی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1044 امین اب باریکی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1045 صالحه اب بر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1046 مریم اب رون 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1047 حسین ابابکری 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1048 زهرا ابابکری حاجی آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1049 حمید ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1050 مهدی ابادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1051 زهرا ابادی زاده 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1052 ابراهیم اباذری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1053 ربابه اباذری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1054 رقیه اباذری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1055 سعید اباذری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1056 سعیده اباذری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1057 محمدرسول اباذری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1058 محمدعلی اباذری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1059 معصومه اباذری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1060 نصرت اباذری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1061 یاسر اباذری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1062 کبری اباذری قره بلاغ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1063 پگاه اباذری بژگانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
1064 احسان اباذری طرقبه 1377 مهندسي مهندسی عمران
1065 مهران اباذری طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1066 نوید اباذری طرقبه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
1067 التفات اباذری فومشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1068 زهره اباذری قره بلاغ 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
1069 مصطفی اباذری محمودآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1070 الهام اباذریان 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
1071 سعید اباذریان 1358 مهندسي برق - الکترونیک
1072 مریم اباذریان 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
1073 علی ابارش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1074 احمد ابارشی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1075 احمد ابارشی 1369 مهندسي مهندسی عمران
1076 الهام ابارشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1077 پروانه ابارشی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
1078 پریسا ابارشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1079 جمال ابارشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1080 حسام ابارشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1081 حسن ابارشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1082 حسن ابارشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1083 خدیجه ابارشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1084 ربابه ابارشی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
1085 رضا ابارشی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1086 زهره ابارشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1087 ساره ابارشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1088 سکینه ابارشی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1089 سکینه ابارشی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
1090 شهناز ابارشی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1091 محمدیوسف ابارشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1092 مریم ابارشی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1093 مریم ابارشی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1094 مریم ابارشی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1095 مریم ابارشی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1096 مریم ابارشی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
1097 مریم ابارشی 1388 مهندسي مهندسی عمران - آب
1098 مهدی ابارشی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1099 مهدی ابارشی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1100 ام البنین اباریان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299304