راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101 عباس آجری آیسک 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
102 عاطفه آجلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
103 فرخنده آجودانی 1353 علوم پايه شیمی
104 مظاهر آجودانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
105 داود آجورلو 1386 علوم پايه فیزیک
106 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
107 محمدمهدی آجیلیان مافوق 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
108 ابراهیم آخرت دوست بارکوسرائی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
109 حسین آخرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
110 زهرا آخرتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
111 زهره آخرتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
112 مریم آخرتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
113 زهره آخرتی ایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
114 نجمه آخرتی فخرداود 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
115 مرتضی آخری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
116 محمد آخشن 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
117 علی آخشینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
118 علی آخشینی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
119 فائزه آخوندان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
120 فهیمه آخوندپورمنطقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
121 وحیده آخوندپورمنطقی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
122 عاطفه آخوندزادگان فهرجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
123 تهمینه آخوندزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
124 جواد آخوندزاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
125 جیرا ن آخوندزاده 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
126 جیران آخوندزاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
127 جیران آخوندزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
128 سکینه آخوندزاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
129 گل تکین آخوندزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
130 لیلا آخوندزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
131 مجید آخوندزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
132 محمد آخوندزاده 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
133 مریم آخوندزاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
134 الهام آخوندزاده بوری آبادی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
135 مرضیه آخوندزاده بوری آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
136 میمنت آخوندزاده درجزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
137 آرزو آخوندزاده طزرجانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
138 الهه آخوندزاده کاشانی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
139 فاطمه آخوندزاده کوهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
140 وحید آخوندزاده نوقابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
141 علی آخوندزردینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
142 ریحانه آخوندشریفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
143 ابوالفضل آخوندی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
144 امرالله آخوندی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
145 حسین آخوندی 1358
146 رضا آخوندی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
147 شهلا آخوندی 1381 هنر نيشابور نقاشی
148 طاهره آخوندی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
149 عبدالحمید آخوندی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
150 فرشته آخوندی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
151 مجتبی آخوندی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
152 مجتبی آخوندی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
153 محمدعلی آخوندی 1368 علوم پايه زمین شناسی
154 محمدمهدی آخوندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
155 منا آخوندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
156 مهدی آخوندی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
157 مهدی آخوندی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
158 محمد آخوندی تخته جان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
159 فاطمه آخوندی خرانقی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
160 محمدرضا آخوندی درح 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
161 حلیمه آخوندی روشناوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
162 زکیه آخوندی روشناوند 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
163 ناصر آخوندی روشناوند 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
164 محمدصادق آخوندی طزرق 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
165 اعظم آداب 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
166 فرزانه آدابی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
167 ناهید آدم صفت محبی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
168 مهین آدمزاده 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
169 آرزو آدمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
170 سپیده آدمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
171 الهام آدمیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
172 رضا آدمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
173 مرضیه آدمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
174 یونس آدمیان 1394 مهندسي مهندسی شیمی
175 جعفر آدین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
176 احمدرضا آدینه 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
177 اعظم آدینه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
178 الهه آدینه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
179 داریوش آدینه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
180 داود آدینه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
181 رامین آدینه 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
182 زهرا آدینه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
183 زهرا آدینه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
184 لیلا آدینه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
185 مهدی آدینه 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
186 مهدی آدینه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
187 انیسه آدینه زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
188 جمشید آدینه اف 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
189 محمد آدینه پورمقدم دوین 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
190 منیره آدینه دوست آبادی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
191 سُمیّه آدینه شیرغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
192 زهرا آدینه فتح آباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
193 پریسا سادات آدینه فتح آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
194 فرامرز آدینه کلات 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
195 فرامرز آدینه کلات 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
196 محبوبه آدینه گوش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
197 مرتضی آدینه نیا 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
198 مصطفی آدینه نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
199 حجت آدینی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
200 زکیّه آذخ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی

صفحه :

<   1234567891011121314151617182838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299321