راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101 ابراهیم آخرت دوست بارکوسرائی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
102 حسین آخرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
103 زهرا آخرتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
104 زهره آخرتی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
105 مریم آخرتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
106 زهره آخرتی ایوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
107 نجمه آخرتی فخرداود 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
108 مرتضی آخری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
109 محمد آخشن 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
110 علی آخشینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
111 علی آخشینی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
112 فائزه آخوندان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
113 فهیمه آخوندپورمنطقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
114 وحیده آخوندپورمنطقی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
115 عاطفه آخوندزادگان فهرجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
116 تهمینه آخوندزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
117 جواد آخوندزاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
118 جیرا ن آخوندزاده 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
119 جیران آخوندزاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
120 جیران آخوندزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
121 سکینه آخوندزاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
122 گل تکین آخوندزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
123 لیلا آخوندزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
124 مجید آخوندزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
125 محمد آخوندزاده 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
126 مریم آخوندزاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
127 الهام آخوندزاده بوری آبادی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
128 مرضیه آخوندزاده بوری آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
129 میمنت آخوندزاده درجزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
130 آرزو آخوندزاده طزرجانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
131 الهه آخوندزاده کاشانی 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
132 فاطمه آخوندزاده کوهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
133 وحید آخوندزاده نوقابی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
134 علی آخوندزردینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
135 ریحانه آخوندشریفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
136 ابوالفضل آخوندی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
137 امرالله آخوندی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
138 حسین آخوندی 1358
139 رضا آخوندی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
140 شهلا آخوندی 1381 هنر نيشابور نقاشی
141 طاهره آخوندی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
142 عبدالحمید آخوندی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
143 فرشته آخوندی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
144 مجتبی آخوندی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
145 مجتبی آخوندی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
146 محمدعلی آخوندی 1368 علوم پايه زمین شناسی
147 محمدمهدی آخوندی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
148 منا آخوندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
149 مهدی آخوندی 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
150 مهدی آخوندی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
151 محمد آخوندی تخته جان 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
152 فاطمه آخوندی خرانقی 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
153 محمدرضا آخوندی درح 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
154 حلیمه آخوندی روشناوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
155 زکیه آخوندی روشناوند 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
156 ناصر آخوندی روشناوند 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
157 محمدصادق آخوندی طزرق 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
158 اعظم آداب 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
159 فرزانه آدابی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
160 ناهید آدم صفت محبی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
161 مهین آدمزاده 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
162 آرزو آدمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
163 سپیده آدمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
164 الهام آدمیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
165 رضا آدمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
166 مرضیه آدمیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
167 یونس آدمیان 1394 مهندسي مهندسی شیمی
168 جعفر آدین 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
169 احمدرضا آدینه 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
170 اعظم آدینه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
171 الهه آدینه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
172 داریوش آدینه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
173 داود آدینه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
174 رامین آدینه 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
175 زهرا آدینه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
176 زهرا آدینه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
177 لیلا آدینه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
178 مهدی آدینه 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
179 انیسه آدینه زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
180 جمشید آدینه اف 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
181 محمد آدینه پورمقدم دوین 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
182 منیره آدینه دوست آبادی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
183 سُمیّه آدینه شیرغانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
184 زهرا آدینه فتح آباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
185 پریسا سادات آدینه فتح آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
186 فرامرز آدینه کلات 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
187 فرامرز آدینه کلات 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
188 محبوبه آدینه گوش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
189 مرتضی آدینه نیا 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
190 مصطفی آدینه نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
191 حجت آدینی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
192 زکیّه آذخ 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
193 عماد آذر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
194 مهدی آذر آبین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
195 شیرین آذر آز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
196 هاشم آذر پیرا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
197 نفیسه آذر هوش فتیده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
198 سعیده آذرآئین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
199 راضیه آذرآباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
200 ابوالفضل آذرافروز 1367

صفحه :

<   1234567891011121314151617182838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694157