ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 103,020
نمایش موارد : 101601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
101601 علی یوسفی جوجاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
101602 محمدرضا یوسفی چناربو 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
101603 مهدی یوسفی چناربو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
101604 پریسا یوسفی چناری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
101605 فائزه یوسفی چناری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
101606 منیره یوسفی چناری 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
101607 مهدی یوسفی حاجی آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
101608 مهدی یوسفی حاجی آبادی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
101609 مژده یوسفی حسن آبادی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
101610 مصطفی یوسفی دارستانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
101611 الهه یوسفی دلوئی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
101612 الهه یوسفی دلویی 1383 علوم پايه زمین شناسی
101613 اعظم یوسفی دوغشکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101614 محمدتقی یوسفی دهبرزویی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
101615 ادریس یوسفی راد 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101616 ادریس یوسفی راد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
101617 ادریس یوسفی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101618 ساره یوسفی راد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
101619 الهام یوسفی ریزه ئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
101620 سمیه یوسفی زاده ارجاسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
101621 روح اله یوسفی زشک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
101622 احسان یوسفی سنگانی 1384 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
101623 سمین یوسفی سنگانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
101624 کیوان یوسفی سنگانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
101625 شکیلا یوسفی سورانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
101626 لیلا یوسفی سورانی 1378 علوم پايه زمین شناسی
101627 لیلا یوسفی سورانی 1382 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
101628 سهیل یوسفی سهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101629 نرگس یوسفی سیاوشی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
101630 یاسمن یوسفی سیگاری 1386 علوم پايه فیزیک
101631 یاسمن یوسفی سیگاری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
101632 غلامرضا یوسفی شادمهری 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
101633 مریم یوسفی شعربابکی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
101634 مرضیه یوسفی شوریجه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
101635 سارا یوسفی صراف 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
101636 سعید یوسفی صراف 1387 علوم پايه فیزیک
101637 علی یوسفی صراف 1361 مهندسي راه و ساختمان
101638 محمدرضا یوسفی صراف 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
101639 الهام یوسفی طائمه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
101640 سارا یوسفی طائمه 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
101641 صبورا یوسفی طایفه بهلولی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
101642 نسرین یوسفی عارفی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
101643 حسن یوسفی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
101644 شهرام یوسفی فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
101645 جانعلی یوسفی فرد 1356 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
101646 رقیه یوسفی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
101647 شیما یوسفی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101648 مهرداد یوسفی فرد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
101649 نیما یوسفی فرد 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
101650 نیما یوسفی قاسم خیلی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
101651 زهرا یوسفی قندشتنی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
101652 محسن یوسفی قندشتنی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
101653 تکتم یوسفی کاخکی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
101654 علی یوسفی کاخکی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
101655 نجمه یوسفی کاخکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
101656 فاطمه یوسفی کاریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
101657 احمد یوسفی کلاته 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
101658 بتول یوسفی کلاته 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
101659 فاطمه یوسفی کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
101660 محمد یوسفی کلاته شادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
101661 فاطمه یوسفی کهنوج 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
101662 نصرت یوسفی کهنوجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
101663 زهره یوسفی کیکانلو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
101664 گلدسته یوسفی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
101665 حسین یوسفی گشتاسب 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
101666 راضیه یوسفی گلخواه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
101667 حکیمه یوسفی لالیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
101668 کیوان یوسفی مجیر 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
101669 اکرم یوسفی محمدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
101670 نیره یوسفی مرندیز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
101671 سید حمید رضا یوسفی مسک 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
101672 جلیل یوسفی مقدم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
101673 زینب یوسفی مقدم 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
101674 سمیه یوسفی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
101675 فاطمه یوسفی مقدم 1368 علوم پايه دبیری شیمی
101676 مرتضی یوسفی مقدم 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
101677 مهنا یوسفی مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101678 نرجس یوسفی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
101679 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
101680 رحیم یوسفی مقدم امامقلی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
101681 مهدی یوسفی مقدم منظری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
101682 فاطمه یوسفی مندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
101683 زهرا یوسفی منقاری 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
101684 هادی یوسفی نائی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
101685 سمانه یوسفی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
101686 صدیقه یوسفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
101687 محمود یوسفی نژاد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
101688 مصطفی یوسفی نسب قلعه قاضی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
101689 محمدعلی یوسفی نیا نهزمی 1370 علوم رياضي آمار
101690 فاطمه یوسفی هزاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
101691 کیوان یوسفی همدانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
101692 محمدعظیم یوسفی یاقوتی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
101693 اعظم یوسفیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
101694 ایمان یوسفیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
101695 ربابه یوسفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
101696 سیدمحسن یوسفیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
101697 فاطمه یوسفیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
101698 فهیمه یوسفیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
101699 محمد یوسفیان 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
101700 محمدحسن یوسفیان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031   >