راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 10401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10401 علی اوند 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
10402 اسحاق اونق 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
10403 فریدون اونق 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10404 امید اویسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10405 حمیدرضا اویسی 1382 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
10406 زهرا اویسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
10407 سارا اویسی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
10408 سوسن اویسی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
10409 علیرضا اویسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10410 مصطفی اویسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
10411 مونا اویسی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10412 مونا اویسی 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
10413 محسن اویسی پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
10414 عزت اویسی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10415 محمدحسن اویسی ثانی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
10416 محمدحسن اویسی ثانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
10417 معصومه اویش طاهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10418 محمدعلی اهرائی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10419 عزت اهراری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10420 سودابه اهردهی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10421 سیما اهردهی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
10422 سیما اهردهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10423 جلال اهری هاشمی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
10424 فاطمه اهری هاشمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
10425 محمدجواد اهسته 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
10426 فرناز اهل البیتی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10427 مریم السادات اهل سعادت 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10428 علی اهنج 1374 علوم پايه فیزیک
10429 علیرضا اهنج 1372 علوم پايه دبیری شیمی
10430 حسین اهنساز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
10431 مسعود اهنفروش 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10432 احمد اهنگ 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
10433 علی اهنگ 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10434 عباسعلی اهنگر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
10435 زهرا اهنگرانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
10436 مریم اهنگرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10437 نرگس اهنگرداابی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10438 جواد اهنگری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10439 فرناد اهنگری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10440 حجی علی اهنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10441 محمد اهنی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10442 مجتبی اهنی اذری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10443 طاهره اهنیان 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
10444 سیده طیبه اهو قلندری 1351 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10445 علیرضا اهوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10446 محمدابراهیم اهوئی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10447 محمدرضا اهوئی 1371 علوم پايه زمین شناسی
10448 مریم اهوی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
10449 غلامرضا اهوی اتشین 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10450 حسین اهویی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10451 فرامرز اهی اندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10452 اعظم اهی خرشه 1384 علوم پايه زمین شناسی
10453 قاسم اهی فرشه 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10454 فرید ای چالکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10455 عاطفه ای رانلو 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
10456 حسین ایاب کوشک گذر 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
10457 فاطمه ایاز 1368 علوم پايه دبیری شیمی
10458 مسعود ایاز 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10459 مصطفی ایاز 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
10460 فهیمه ایاز خوش هوا 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10461 مجتبی ایازخوش هوا 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10462 سیدابوالقاسم ایازی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10463 سیدعلی نقی ایازی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10464 سیدعلی نقی ایازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10465 سیده محدثه ایازی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
10466 علی ایازی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10467 فاطمه سادات ایازی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
10468 طاهره ایازی جنت آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
10469 امان اله ایازی گوکی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10470 سیدمجید ایافت 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10471 محمدباقر ایانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10472 حمیدرضا ایپک چی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10473 حجت ایپک چی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10474 مریم ایپک چی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
10475 ابوالحسین ایپکچی 1351 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10476 فریده ایپکچی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10477 فریده ایپکچی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10478 حسن ایتام 1379 علوم رياضي آمار
10479 فرزانه ایتی 1376 علوم پايه فیزیک
10480 نیره السادات ایتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
10481 محمد ایتی گازار 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10482 فاطمه ایثارگر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
10483 کلثوم ایثاری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10484 حسین ایجادی بجستانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
10485 مریم ایجادی بجستانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
10486 محسن ایرا ن منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
10487 غلامحسین ایراجیان 1373
10488 روح الله ایران خواه 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10489 زینب ایران دوست 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
10490 محبوبه ایران پاک 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
10491 حلیمه ایران پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10492 سونیا ایران پور 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
10493 فاطمه ایران پور لائین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10494 راضیه ایران پورمبارکه 1387 هنر نيشابور نقاشی
10495 ارغوان ایران خواه 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10496 سیمین ایران خواه 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10497 سیمین ایران خواه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
10498 ملیکا ایران خواه 1386 مهندسي مهندسی شیمی
10499 نوید ایران خواه 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
10500 آرش ایران دوست 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135454