راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 10401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10401 محبوبه ایزدخواه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
10402 محمد مهدی ایزدخواه 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
10403 مرتضی ایزدخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10404 مسعود ایزدخواه 1374 علوم رياضي آمار
10405 مهدی ایزدخواه 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
10406 زهرا ایزددوست 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10407 سپیده ایزددوست 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10408 کبری ایزددوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
10409 فاطمه ایزدسرشت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10410 اعظم ایزدشناس 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
10411 ربابه ایزدشناس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
10412 علی ایزدفر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10413 مجید ایزدفر 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10414 حمزه ایزدمهر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10415 علی ایزدنیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10416 مهناز ایزدنیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
10417 آزاده ایزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
10418 اسماعیل ایزدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10419 اعظم ایزدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10420 جاسم ایزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
10421 جلال ایزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
10422 جمشید ایزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
10423 جواد ایزدی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
10424 حسن ایزدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10425 حسن ایزدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10426 حسن ایزدی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
10427 حسین ایزدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10428 حمید ایزدی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
10429 داود ایزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
10430 رضا ایزدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
10431 رقیه ایزدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10432 رکسانا ایزدی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
10433 زهرا ایزدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
10434 زهره ایزدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10435 زینب ایزدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
10436 سارا ایزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
10437 طوبی ایزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10438 عباس ایزدی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10439 عباس ایزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10440 عزیزالله ایزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
10441 عزیزالله ایزدی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
10442 عشرت ایزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10443 علمدار ایزدی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
10444 علی ایزدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
10445 علی ایزدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10446 علی ایزدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10447 علی اصغر ایزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10448 علیرضا ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
10449 فاطمه ایزدی 1381 علوم رياضي آمار
10450 فاطمه ایزدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
10451 فرخ ایزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10452 کاظم ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
10453 مجتبی ایزدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10454 محسن ایزدی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10455 محمد ایزدی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10456 محمد ایزدی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10457 محمدباقر ایزدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
10458 محمدرضا ایزدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10459 محمدناصر ایزدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
10460 محمود ایزدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10461 محمود ایزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10462 مرضیه ایزدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
10463 مریم ایزدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10464 مصطفی ایزدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10465 معصومه ایزدی 1389 علوم رياضي آمار
10466 مهدی ایزدی 1390 علوم پايه زمین شناسی
10467 مهرداد ایزدی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
10468 نازنین ایزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10469 نعمان ایزدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10470 هاشم ایزدی 1369 علوم رياضي آمار
10471 هومن ایزدی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
10472 حوری ایزدی بوانلو 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10473 حسین ایزدی نجف آبادی 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
10474 سمیه ایزدی نجف آبادی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10475 علی ایزدی نجف آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10476 مجتبی ایزدی نجف آبادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10477 زهرا ایزدی امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
10478 مجتبی ایزدی ایدلیکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
10479 کامبیز ایزدی بوانلو 1372 علوم پايه دبیری شیمی
10480 علی ایزدی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10481 حسن ایزدی تبار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10482 بهناز ایزدی ثانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10483 مهسا ایزدی جاجرم 1388 علوم پايه زمین شناسی
10484 رضا ایزدی خالق آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
10485 حسن ایزدی خرامه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10486 ابراهیم ایزدی دربندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
10487 ابراهیم ایزدی دربندی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
10488 علی ایزدی دربندی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10489 محمد ایزدی رودمعجنی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
10490 جواد ایزدی زاده درجزی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10491 ابوطالب ایزدی سنگ اتش 1370 علوم رياضي ریاضی
10492 فریبا ایزدی شواکند 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10493 نازنین ایزدی شوراب 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10494 هومن ایزدی شوراب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
10495 حمید ایزدی شیروان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
10496 ریحانه ایزدی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
10497 محسن ایزدی فرد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10498 محسن ایزدی فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10499 محمد ایزدی فرد 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
10500 حامد ایزدی قدوسی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602391