راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 10401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10401 محمد انوری نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10402 شهنام انوریان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10403 علیرضا انوشا 1356 علوم پايه شیمی
10404 سیدمحمود انوشه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10405 مهدی انوشه 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
10406 هاشم انوشیروانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
10407 نجمه انوشیروانی شهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
10408 آرش انیسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
10409 وحید انیسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10410 جمیله اواز 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10411 ارمن اوانس 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
10412 سمیه اوبری دخت عفیفه 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10413 گلاره اوج 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
10414 کمال اوجاقلو 1389 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
10415 جلیل اوجاقی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10416 سعید اوجاقی شیرود 1375 علوم پايه فیزیک
10417 رضا اوحدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10418 زهرا اوحدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
10419 ساره اوحدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10420 محمد اوحدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
10421 ابوالقاسم اوحدی حائری 1369
10422 معین اوحدی کارشک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10423 معین اوحدی کارشک 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
10424 واهیک اودیان سنگبارانی 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
10425 اویده اور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
10426 جواد اورادی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
10427 محمدحسین اوراعی غلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10428 مهناز اورامن 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10429 مهناز اورامن 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
10430 حسین اورانس بخت 1368 علوم پايه فیزیک
10431 جعفر اورج محمد 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
10432 شهرام اورجانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
10433 حامد اورجلو 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10434 زینب اورسجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
10435 زینب اورسجی 1386 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
10436 طیبه اورسعادت اباد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10437 روح اله اورسی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10438 مریم اورسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10439 محمدجواد اورعی کریمی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10440 محمدحسن اورعی کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10441 مصطفی اورعی آهنگر 1385 علوم رياضي آمار
10442 علی اورعی اهنگر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
10443 علی اورعی زارع 1357 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
10444 مهدیه اورعی زارع 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10445 نجمه اورعی سالاری 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10446 ملیحه اورعی سرمدی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10447 زهرا اورعی غلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10448 محبوبه اورعی قدیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10449 محبوبه اورعی قدیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10450 مریم اورعی قدیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10451 مریم اورعی قدیری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
10452 ناهید اورعی قدیری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
10453 نسرین اورعی قدیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10454 جواد اورعی قهوه چی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
10455 محمدمهدی اورعی کریمی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
10456 تکتم اورعی گلمکانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10457 عطیه اورعی گلمکانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10458 عطیه اورعی گلمکانی 1392 كشاورزى علوم باغبانی
10459 نرگس اورعی گلمکانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10460 اعظم اورعی ملاپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
10461 جلال اورعی میرزمانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10462 سیدداود اورعی میرزمانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10463 الهام اورعی میری نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
10464 مهران اورعی نامزدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10465 افشین اورعی یزدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10466 صدف اورمز 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
10467 حمیدرضا اورنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10468 خداقلی اوزین دوجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10469 ندا اوژن 1392 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
10470 فاطمه اوستاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
10471 کامران اوسط احمدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
10472 بتول اوسطی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
10473 زینب اوسطی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
10474 مرتضی اوسطی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
10475 فاطمه اوشاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10476 کامران اوغازی مقدم 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10477 محسن اولادان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
10478 فاطمه اولادحمزه زارع 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10479 احسان اولادی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
10480 امیر اولادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10481 حمید اولادی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
10482 حمید اولادی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
10483 زکیه اولادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
10484 زکیه اولادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
10485 سمیه اولادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
10486 فرشته اولادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10487 لیلا اولادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10488 محسن اولادی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10489 سجاد اولادی قادیکلائی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
10490 لیلا اولادی قادیکلایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10491 اسماعیل اولی ایولی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
10492 اسماعیل اولی ایولی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
10493 شهاب الدین اولیا 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10494 محمد اولیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10495 اقبال اولیاء 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
10496 زهره اولیاء 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10497 پروانه اولیاء زاده 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
10498 آذین اولیاء زاده خوراکچی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
10499 آذین اولیاءزاده خوراکچی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033211