راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 59 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 10601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10601 اکبر باباصفری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
10602 علی اصغر باباصفری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10603 غلام سرور باباعلی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10604 مهسا باباغیبی ازغندی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10605 نجمه باباغیبی ازغندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
10606 نجمه باباغیبی ازغندی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
10607 مهلا باباگل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
10608 جلال الدین باباگل زاده زنگلانلو 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10609 اکرم بابامحمدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
10610 عاطفه بابامحمدزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10611 محبوبه بابامحمدزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
10612 نسرین بابانژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10613 کوثر بابانیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
10614 فاطمه بابانیابازگیری 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
10615 هاله بابانیازنجانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
10616 فرشته بابای خراسانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
10617 فرشته بابای خراسانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
10618 فیروزه بابای خراسانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
10619 سمانه بابای رودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
10620 تقی بابای نیت 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10621 زهرا بابایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10622 زیبا بابایان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10623 محسن بابایان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
10624 سمانه بابایان مشهدی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10625 سمانه بابایان مشهدی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10626 سمانه بابایان مشهدی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10627 آمنه بابایی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
10628 اسیه بابایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10629 بتول بابایی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10630 ستاره بابایی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
10631 طاهره بابایی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10632 طاهره بیگم بابایی 1379 علوم پايه زمین شناسی
10633 عاطفه بابایی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
10634 علی بابایی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10635 علی بابایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10636 غلامرضا بابایی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10637 فاطمه یاسمن بابایی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10638 فرح بابایی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
10639 مجید بابایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10640 محمدرحیم بابایی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
10641 مسیب بابایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10642 منیره بابایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
10643 منیره بابایی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
10644 نازنین بابایی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
10645 وحید بابایی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
10646 غلامحسین بابایی ابرقوئی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
10647 فاطمه بابایی ابرودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10648 افسانه بابایی اردکانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
10649 فاطمه بابایی باشریک 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10650 محسن بابایی باشریک 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10651 محمود بابایی داز 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10652 مرضیه بابایی ربیعی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10653 حسن بابایی سیکوند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10654 مریم بابایی شادهسری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10655 حسین بابایی شیب ابندانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10656 فدرا بابایی علی تپه 1381 علوم رياضي ریاضی محض
10657 وحید بابایی کاشانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10658 جابر بابایی کنگ لو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10659 حسن بابایی لمراسکی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10660 رسول بابایی مقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10661 عابدین بابایی مقدم 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
10662 وحید بابرنیاواصل ابادی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
10663 مهسا بابری قرقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10664 علی بابک 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
10665 سیروس بابک نیا 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10666 بابک بابکی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
10667 دانیال بابکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
10668 دانیال بابکی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
10669 روح الله بابکی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
10670 روح اله بابکی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
10671 زهرا بابکی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10672 غلامعلی بابکی 1368 مهندسي مهندسی عمران
10673 قاسم بابکی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
10674 محدثه بابکی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
10675 نرگس بابکی امان محمد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10676 رحیمه بابلزهی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
10677 مظفر بابواعظمی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
10678 مروارید بابوریان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10679 ملیحه باتجربه 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
10680 ملیحه باتجربه 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
10681 مهدی باتجربه خردگردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10682 حمید باتر 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
10683 برهان باتقوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
10684 زهرا باتقوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10685 زینب باتمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
10686 مهران باتوبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
10687 فاطمه باجگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
10688 شیما باجگیران مُومن 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
10689 غلامحسین باجگیران مومن 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
10690 علی باجگیرانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
10691 فرزانه باجلان 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
10692 ملیحه باختر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
10693 حمیدرضا باخدا 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
10694 ربابه باخدا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
10695 زهرا باخدا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10696 زینب باخدا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10697 زینب باخدا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10698 علی اکبر باخدا 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
10699 فرزانه باخدای رودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
10700 ملیحه باخدای کاریزبالا 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33710057