راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 10601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
10601 مهربانو ایزدپناه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10602 مهسا ایزدپناه 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
10603 هادی ایزدپناه 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
10604 همایون ایزدپناه 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
10605 نسیم ایزدپناه رضائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
10606 نسیم ایزدپناه رضائی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
10607 زکیه ایزدپناه شهری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
10608 حُسنی ایزدپناه کاظمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10609 فاطمه ایزدپناه کاظمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10610 افشین ایزدپناه کاهو 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
10611 حسن ایزدپناه کلاته جعفراباد 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
10612 الهه ایزدپناه محمدآبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی
10613 مرجان ایزدپناهی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10614 نازنین ایزدپناهی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10615 نازنین ایزدپناهی 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10616 حسن ایزدجو 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
10617 فاطمه ایزدجو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
10618 مهدی ایزدجو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
10619 مریم ایزدخواستی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
10620 پویا ایزدخواستی اصفهانی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
10621 اقدس ایزدخواه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
10622 امین رضا ایزدخواه 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
10623 زهره ایزدخواه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10624 سارا ایزدخواه 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
10625 سارا ایزدخواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی
10626 سامان ایزدخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
10627 سلمان ایزدخواه 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
10628 سلمان ایزدخواه 1389 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
10629 سیما ایزدخواه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
10630 علی اصغر ایزدخواه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10631 علیرضا ایزدخواه 1354 مهندسي راه و ساختمان
10632 محبوبه ایزدخواه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
10633 محمد مهدی ایزدخواه 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
10634 مرتضی ایزدخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
10635 مسعود ایزدخواه 1374 علوم رياضي آمار
10636 مهدی ایزدخواه 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
10637 زهرا ایزددوست 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10638 سپیده ایزددوست 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
10639 کبری ایزددوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
10640 فاطمه ایزدسرشت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10641 اعظم ایزدشناس 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
10642 ربابه ایزدشناس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
10643 علی ایزدفر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10644 مجید ایزدفر 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10645 حمزه ایزدمهر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10646 حمیدرضا ایزدنیا 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
10647 علی ایزدنیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10648 مهناز ایزدنیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
10649 آزاده ایزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
10650 اسماعیل ایزدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10651 اعظم ایزدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
10652 جاسم ایزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
10653 جلال ایزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
10654 جمشید ایزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
10655 جواد ایزدی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
10656 حسن ایزدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
10657 حسن ایزدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10658 حسن ایزدی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
10659 حسن ایزدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
10660 حسین ایزدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
10661 حمید ایزدی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
10662 داود ایزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
10663 رضا ایزدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
10664 رقیه ایزدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10665 رکسانا ایزدی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
10666 زهرا ایزدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
10667 زهره ایزدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
10668 زینب ایزدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
10669 سارا ایزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
10670 طوبی ایزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10671 عباس ایزدی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10672 عباس ایزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
10673 عزیزالله ایزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
10674 عزیزالله ایزدی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
10675 عشرت ایزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
10676 علمدار ایزدی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
10677 علی ایزدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
10678 علی ایزدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
10679 علی ایزدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
10680 علی اصغر ایزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
10681 علیرضا ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
10682 فاطمه ایزدی 1381 علوم رياضي آمار
10683 فاطمه ایزدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
10684 فرخ ایزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
10685 کاظم ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
10686 مجتبی ایزدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
10687 محسن ایزدی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
10688 محمد ایزدی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10689 محمد ایزدی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
10690 محمدباقر ایزدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
10691 محمدرضا ایزدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
10692 محمدناصر ایزدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
10693 محمود ایزدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10694 محمود ایزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
10695 مرضیه ایزدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
10696 مریم ایزدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
10697 مصطفی ایزدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
10698 معصومه ایزدی 1389 علوم رياضي آمار
10699 مهدی ایزدی 1390 علوم پايه زمین شناسی
10700 مهرداد ایزدی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37920260