راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 فاطمه ایزدپناه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11002 فهیمه ایزدپناه 1380 علوم رياضي آمار
11003 محمود ایزدپناه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11004 مریم ایزدپناه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11005 مهربانو ایزدپناه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11006 مهسا ایزدپناه 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
11007 هادی ایزدپناه 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
11008 همایون ایزدپناه 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11009 نسیم ایزدپناه رضائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11010 نسیم ایزدپناه رضائی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
11011 زکیه ایزدپناه شهری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
11012 مرضیه ایزدپناه کاخکی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
11013 حُسنی ایزدپناه کاظمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11014 فاطمه ایزدپناه کاظمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11015 افشین ایزدپناه کاهو 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11016 حسن ایزدپناه کلاته جعفراباد 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
11017 الهه ایزدپناه محمدآبادی 1391 علوم پايه زمین شناسی
11018 مرجان ایزدپناهی 1394 كشاورزى علوم باغبانی
11019 نازنین ایزدپناهی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
11020 نازنین ایزدپناهی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
11021 حسن ایزدجو 1357 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
11022 فاطمه ایزدجو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11023 مهدی ایزدجو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
11024 مریم ایزدخواستی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11025 پویا ایزدخواستی اصفهانی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
11026 اقدس ایزدخواه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
11027 امین رضا ایزدخواه 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
11028 زهره ایزدخواه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11029 سارا ایزدخواه 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11030 سارا ایزدخواه 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی
11031 سامان ایزدخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
11032 سلمان ایزدخواه 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
11033 سلمان ایزدخواه 1389 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
11034 سیما ایزدخواه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11035 علی اصغر ایزدخواه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11036 علیرضا ایزدخواه 1354 مهندسي راه و ساختمان
11037 محبوبه ایزدخواه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11038 محمد مهدی ایزدخواه 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
11039 مرتضی ایزدخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11040 مسعود ایزدخواه 1374 علوم رياضي آمار
11041 مهدی ایزدخواه 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
11042 زهرا ایزددوست 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11043 سپیده ایزددوست 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11044 کبری ایزددوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
11045 فاطمه ایزدسرشت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11046 اعظم ایزدشناس 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
11047 ربابه ایزدشناس 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
11048 علی ایزدفر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11049 مجید ایزدفر 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11050 حمزه ایزدمهر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11051 حمیدرضا ایزدنیا 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
11052 علی ایزدنیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11053 مهناز ایزدنیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
11054 آزاده ایزدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
11055 اسماعیل ایزدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11056 اعظم ایزدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11057 جاسم ایزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
11058 جلال ایزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
11059 جمشید ایزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
11060 جواد ایزدی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11061 حسن ایزدی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11062 حسن ایزدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11063 حسن ایزدی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
11064 حسن ایزدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
11065 حسین ایزدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11066 حمید ایزدی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
11067 داود ایزدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
11068 رضا ایزدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
11069 رقیه ایزدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11070 رکسانا ایزدی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
11071 زهرا ایزدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
11072 زهره ایزدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11073 زینب ایزدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
11074 سارا ایزدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
11075 طوبی ایزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11076 عباس ایزدی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11077 عباس ایزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11078 عزیزالله ایزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
11079 عزیزالله ایزدی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
11080 عشرت ایزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11081 علمدار ایزدی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
11082 علی ایزدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
11083 علی ایزدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11084 علی ایزدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11085 علی اصغر ایزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11086 علیرضا ایزدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
11087 علیرضا ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
11088 فاطمه ایزدی 1381 علوم رياضي آمار
11089 فاطمه ایزدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
11090 فرخ ایزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11091 کاظم ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
11092 مجتبی ایزدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
11093 محسن ایزدی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11094 محمد ایزدی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11095 محمد ایزدی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11096 محمدباقر ایزدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11097 محمدرضا ایزدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11098 محمدناصر ایزدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
11099 محمود ایزدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11100 محمود ایزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489267