راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 افسانه ایمان نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11002 افشین ایمان نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
11003 حمیده ایمان نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11004 علی ایمان نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
11005 پری ایمانپورکیکانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11006 حمید ایماندار 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11007 غلامحسن ایمانزاده کرکرق 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
11008 احسان ایمانفر 1377 علوم پايه فیزیک
11009 انور ایمانفر 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11010 محمد ایمانفر 1377 علوم پايه فیزیک
11011 احد ایمانلو 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11012 آرمان ایمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11013 افسانه ایمانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11014 الهه ایمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11015 امین ایمانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
11016 بهنوش ایمانی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11017 حسین ایمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11018 رضا ایمانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11019 زهرا ایمانی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
11020 زهره ایمانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
11021 سوگند ایمانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11022 سیدصادق ایمانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
11023 سیده الهه ایمانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
11024 سیده الهه ایمانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
11025 شهرزاد ایمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11026 صغری ایمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11027 طیبه ایمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11028 عادله ایمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11029 عطیه ایمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11030 غلام عثمان ایمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11031 فاطمه ایمانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11032 فاطمه ایمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11033 فاطمه ایمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
11034 کبرا ایمانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11035 محسن ایمانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11036 محمدرضا ایمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11037 مریم ایمانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
11038 مسعود ایمانی 1390 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
11039 مصطفی ایمانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11040 معصومه ایمانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11041 منصور ایمانی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11042 مهدی ایمانی 1387 علوم پايه فیزیک
11043 مهدی ایمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
11044 مهلا ایمانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11045 نجمه ایمانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
11046 نرگس ایمانی 1395
11047 نسیم ایمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11048 نیلوفر ایمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
11049 هادی ایمانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11050 هادی ایمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11051 هانیه ایمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11052 امیر ایمانی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11053 بیتا ایمانی هارونی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11054 فاطمه ایمانی اقکاریز 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11055 پری ایمانی بشارت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11056 مهدی ایمانی پرکوهی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11057 مریم ایمانی پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
11058 یونس ایمانی پور 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11059 فاطمه ایمانی تهرانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
11060 حسین ایمانی جاجرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11061 حمیدرضا ایمانی جاجرمی 1362 مهندسي الکترونیک
11062 رامین ایمانی جاجرمی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11063 عالیه ایمانی جاجرمی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
11064 هدی ایمانی حصاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11065 محمدابراهیم ایمانی خامنه 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11066 مهری ایمانی دلوئی 1374 علوم پايه فیزیک
11067 رضا ایمانی راد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11068 زهره ایمانی راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11069 سارا ایمانی زاده 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11070 اعظم ایمانی زیدانلو 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
11071 خدیجه ایمانی شهمیری 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
11072 اعظم ایمانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11073 رضا ایمانی فر 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11074 مرضیه ایمانی فر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
11075 مرضیه ایمانی فر 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
11076 فاطمه ایمانی فرد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11077 ساناز ایمانی فولادی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11078 فهیمه ایمانی قاچکانلو 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
11079 معصومه ایمانی کرخ 1374 علوم پايه فیزیک
11080 معصومه ایمانی کورنده 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
11081 حجت ایمانی کیا 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
11082 خلیل ایمانی لله مرزی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11083 فاطمه ایمانی ماهانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
11084 ایمان ایمانی مفرد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11085 پیمان ایمانی مفرد 1387 مهندسي مهندسی شیمی
11086 پیمان ایمانی مفرد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
11087 فاطمه ایمانی مفرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11088 امینه ایمانی مقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11089 سعیده ایمانی مقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11090 سمانه ایمانی مقدم 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11091 فرشته ایمانی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11092 محمدمهدی ایمانی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
11093 مهدی ایمانی نژاد 1379 علوم رياضي ریاضی محض
11094 حسن ایمانی نوجانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11095 ارش ایمانی نیاکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11096 رکسانا ایمانیان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11097 ساناز ایمانیان 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11098 غلامرضا ایمانیان 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11099 مسعود ایمانیان اردبیلی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11100 مسعود ایمانیان اردبیلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396465