راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 11001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 مریم بازقندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11002 غلام یحیی بازکرهی 1355 علوم پايه شیمی
11003 عطّیه بازگشا 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11004 عطیه بازگشا 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11005 نورالله بازگشا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11006 فاطمه بازگیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11007 محبوبه بازمانده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11008 محمدرضا بازمانده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11009 جواد بازمحمدی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11010 جواد بازمحمدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
11011 سعید بازمحمدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11012 نجمه بازمحمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11013 نجمه بازمحمدی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11014 سمیه بازمکانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11015 احمد بازوبندی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
11016 بهناز بازوبندی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
11017 ریحانه بازوبندی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11018 زهراسادات بازوبندی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
11019 شمیم بازوبندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11020 محسن بازوبندی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11021 محمد بازوبندی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11022 مهدیه بازوبندی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
11023 ناهید بازوبندی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11024 نسرین بازوبندی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11025 نسیم بازوبندی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11026 نسیم بازوبندی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
11027 یوسف بازوبندی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
11028 ملیحه بازودارقوی سفلایی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11029 زهرا بازور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
11030 نرجس بازوگیر 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
11031 سمیه بازی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
11032 ام لیلی بازیاد 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
11033 فاطمه بازیاد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11034 اشکان بازیار 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11035 حامد بازیار 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11036 عبدالصالح بازیار 1374 مهندسي مهندسی عمران - آب
11037 گلشن بازیار دهکردی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11038 حسن باژن 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
11039 طاهره باسامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11040 محمدرضا باستان 1357 علوم پايه دبیری شیمی
11041 الهام باستانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11042 محمدحسین باستانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11043 مهدی باستانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
11044 مهدی باستانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
11045 ناهید باستانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11046 نرجس باستانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
11047 اسفندیار باستانی اله ابادی 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11048 مهیا باستانی صفدرابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
11049 سکینه باستانی یاساقی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
11050 علی باسره 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
11051 هادی باسره 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
11052 محمدابراهیم باسط 1381 علوم پايه فیزیک
11053 شقایق باسطوت 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11054 مهدی باسلیقه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11055 زهرا باسنابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11056 رابعه باش قره 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11057 عبدالستار باش قره 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
11058 محمد باشام آزادی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11059 آذر باشتنی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11060 ابراهیم باشتنی 1371 كشاورزى زراعت
11061 احمد باشتنی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11062 اکرم باشتنی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
11063 جعفر باشتنی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11064 فاطمه باشتنی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
11065 فرزانه باشتنی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
11066 مسلم باشتنی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11067 مسلم باشتنی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
11068 مسلم باشتنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
11069 مهدی باشتنی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11070 مهدی باشتنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11071 امین اله باشرافت 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
11072 سمانه باشعور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11073 عبدی باشقره 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11074 محسن باشی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11075 مرتضی باشی ازغدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11076 پری ناز باشی شهابی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
11077 پیمان باشی شهابی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11078 پیمان باشی شهابی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11079 پیمان باشی شهابی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11080 حمید باشی شهابی 1353 مهندسي راه و ساختمان
11081 زهره باشی عبدل آبادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11082 آمنه خاتون باصری 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
11083 جواد باصری 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11084 حسن باصری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11085 سکینه باصری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
11086 سمیه باصری 1379 علوم رياضي آمار
11087 محمد باصری 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11088 مرتضی باصری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
11089 مهناز باصری 1370 علوم پايه دبیری شیمی
11090 میمنت باصری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11091 بهاره باصری ازغندی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11092 میثم باصری ازغندی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
11093 اسماء باصری باغسیاه 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11094 زهرا باصری باغسیاه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
11095 ملیحه باصری باغسیاه 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
11096 وجیهه باصری باغسیاه 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
11097 فایزه باصفا 1388 علوم پايه فیزیک
11098 محمود باصفا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11099 محمود باصفا 1356 كشاورزى علوم زراعی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549847