راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 11001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11001 عباس ایزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11002 عزیزالله ایزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
11003 عزیزالله ایزدی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
11004 عشرت ایزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11005 علمدار ایزدی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
11006 علی ایزدی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
11007 علی ایزدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11008 علی ایزدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11009 علی اصغر ایزدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11010 علیرضا ایزدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
11011 علیرضا ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
11012 فاطمه ایزدی 1381 علوم رياضي آمار
11013 فاطمه ایزدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
11014 فرخ ایزدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11015 کاظم ایزدی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
11016 مجتبی ایزدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
11017 محسن ایزدی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11018 محمد ایزدی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11019 محمد ایزدی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11020 محمدباقر ایزدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11021 محمدرضا ایزدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11022 محمدناصر ایزدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
11023 محمود ایزدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11024 محمود ایزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11025 مرضیه ایزدی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
11026 مریم ایزدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11027 مصطفی ایزدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11028 معصومه ایزدی 1389 علوم رياضي آمار
11029 مهدی ایزدی 1390 علوم پايه زمین شناسی
11030 مهرداد ایزدی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11031 نازنین ایزدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11032 نعمان ایزدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11033 هاشم ایزدی 1369 علوم رياضي آمار
11034 هومن ایزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
11035 حوری ایزدی بوانلو 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11036 حسین ایزدی نجف آبادی 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
11037 سمیه ایزدی نجف آبادی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11038 علی ایزدی نجف آبادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11039 مجتبی ایزدی نجف آبادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11040 زهرا ایزدی امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
11041 مجتبی ایزدی ایدلیکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
11042 کامبیز ایزدی بوانلو 1372 علوم پايه دبیری شیمی
11043 علی ایزدی پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11044 حسن ایزدی تبار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11045 بهناز ایزدی ثانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11046 مهرداد ایزدی جاجرم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
11047 مهسا ایزدی جاجرم 1388 علوم پايه زمین شناسی
11048 رضا ایزدی خالق آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
11049 حسن ایزدی خرامه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11050 ابراهیم ایزدی دربندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
11051 ابراهیم ایزدی دربندی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
11052 علی ایزدی دربندی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
11053 محمد ایزدی رودمعجنی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
11054 جواد ایزدی زاده درجزی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11055 ابوطالب ایزدی سنگ اتش 1370 علوم رياضي ریاضی
11056 فریبا ایزدی شواکند 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11057 نازنین ایزدی شوراب 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11058 هومن ایزدی شوراب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
11059 حمید ایزدی شیروان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11060 ریحانه ایزدی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
11061 محسن ایزدی فرد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11062 محسن ایزدی فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11063 محمد ایزدی فرد 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
11064 زهرا ایزدی فریمانی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11065 حامد ایزدی قدوسی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
11066 هادی ایزدی قدوسی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11067 هادی ایزدی قلعه نو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11068 حسن ایزدی گنابادی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
11069 لیلا ایزدی گنابادی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
11070 محمد ایزدی گنابادی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11071 نرگس ایزدی مجد 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
11072 فرشاد ایزدی محصل زهانی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11073 فرهاد ایزدی محصل زهانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11074 هاشم ایزدی مود 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11075 حسن ایزدی مهر 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11076 زهرا ایزدی مهر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11077 نرگس ایزدی مهر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
11078 رضا ایزدی نجف ابادی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
11079 رضا ایزدی نجف آبادی 1378 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
11080 رضا ایزدی نجف آبادی 1353 علوم پايه فیزیک
11081 حسین ایزدی نجف ابادی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
11082 زهرا ایزدی نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11083 محمد ایزدی نوقاب 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11084 حمید ایزدی نیازآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
11085 محمود ایزدی یزدان آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
11086 عباس ایزدی یزدان ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11087 محسن ایزدی یزدان ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11088 اکرم السادات ایزدیار 1386 مهندسي مهندسی شیمی
11089 اکرم السادات ایزدیار 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
11090 بهرام ایزدیار 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11091 طاهره ایزدیار 1371 علوم پايه دبیری شیمی
11092 گیتی ایزدیار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
11093 زینب ایزدیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11094 غلامرضا ایزدیان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11095 لیلا ایزدیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11096 مدینه ایزدیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11097 مجتبی ایزک شیریان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
11098 احسان ایزی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11099 اعظم سادات ایزی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
11100 اکرم ایزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826786