راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 1101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1101 سوده اباصلتی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1102 زینب اباصلتیان نائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1103 سمیرا ابانی 1387
1104 یحیی ابانی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1105 ارینب ابتدائی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
1106 مرتضی ابتدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1107 مریم ابتکاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1108 داود ابتهاج فر 1389 علوم پايه زمین شناسی
1109 الهه ابتهاجی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
1110 قاسم ابتهاجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1111 ایمان ابدالی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
1112 عاطفه ابدالی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1113 محمد ابدالی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
1114 محمد ابدالی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
1115 خلیل ابدالی امیرابادی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1116 زهرا ابدالی بر آبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
1117 سعیده ابدالی براباد 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1118 منیره ابدالی براباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1119 حمیدرضا ابدالی تکلو 1356 كشاورزى زراعت
1120 حمیدرضا ابدالی فندخت 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1121 علیرضا ابدان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1122 مسعود ابدان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1123 رعنا ابدی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1124 مجید ابدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1125 محمد ابدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1126 نسیم ابدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1127 سیما ابدی شهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
1128 ناهید ابدی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1129 علی ا کبر ابرا هیمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1130 میثم ابرا هیمی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1131 رضا ابرار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1132 رمضانعلی ابراهمیان 1370 علوم پايه شیمی
1133 سعیده ابراهمیان چاوشلو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1134 رخساره ابراهه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1135 قاسم محمدجاسم ابراهیم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
1136 مکی نوری جواد ابراهیم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1137 طاهره ابراهیم تبارملکشاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1138 بابک ابراهیم زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1139 فاطمه ابراهیم زاده خیرآباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1140 عطاالله ابراهیم زاده شرمه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1141 حسین ابراهیم آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1142 حسین ابراهیم آبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1143 حمید ابراهیم آبادی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
1144 رضا ابراهیم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1145 آزاده ابراهیم بای 1388
1146 حجت الله ابراهیم بای 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1147 هاشم ابراهیم بای 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1148 هاشم ابراهیم بای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1149 ابوالقاسم ابراهیم بای سلامی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1150 خلیل ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1151 عبدالحسین ابراهیم بای سلامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1152 علی ابراهیم بای سلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1153 مهری ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1154 مهری ابراهیم بای سلامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1155 جواد ابراهیم پناه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1156 تانیا ابراهیم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1157 جواد ابراهیم پور 1335 كشاورزى صنایع غذایی
1158 جواد ابراهیم پور 1355 كشاورزى صنایع غذایی
1159 حامد ابراهیم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
1160 حسین ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1161 زهرا ابراهیم پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1162 زهرا ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1163 زهرا ابراهیم پور 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1164 زهرا ابراهیم پور 1393 علوم پايه فیزیک
1165 زهرا ابراهیم پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1166 زینب ابراهیم پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1167 سجاد ابراهیم پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1168 سمیه ابراهیم پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1169 سیده فهیمه ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1170 صلاح الدین ابراهیم پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
1171 طیبه ابراهیم پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1172 فاطمه ابراهیم پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1173 فاطمه ابراهیم پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1174 محمد ابراهیم پور 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
1175 مریم ابراهیم پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1176 مریم ابراهیم پور 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1177 ملیحه ابراهیم پور 1366 علوم رياضي آمار
1178 مهری ابراهیم پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1179 نسرین ابراهیم پور 1389 علوم پايه فیزیک
1180 وحید ابراهیم پور 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1181 یلدا ابراهیم پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1182 ابوالقاسم ابراهیم پور لیالستانی 1354 علوم رياضي ریاضی
1183 محمد ابراهیم پوربایگی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1184 زهرا ابراهیم پورپشتکوهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1185 محمد ابراهیم پورچنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1186 عالیه ابراهیم پورده سرخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1187 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1188 اصغر ابراهیم پورطاهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1189 محبوبه ابراهیم پورطرقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1190 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1191 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1192 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1193 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1194 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1195 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1196 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1197 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1198 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1199 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307269