راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 1101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1101 منیره ابدالی براباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1102 حمیدرضا ابدالی تکلو 1356 كشاورزى زراعت
1103 حمیدرضا ابدالی فندخت 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1104 علیرضا ابدان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1105 مسعود ابدان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
1106 رعنا ابدی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1107 مجید ابدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1108 محمد ابدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1109 نسیم ابدی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1110 سیما ابدی شهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
1111 ناهید ابدی کوشک مهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1112 علی ا کبر ابرا هیمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1113 میثم ابرا هیمی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1114 رضا ابرار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1115 رمضانعلی ابراهمیان 1370 علوم پايه شیمی
1116 سعیده ابراهمیان چاوشلو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1117 رخساره ابراهه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1118 قاسم محمدجاسم ابراهیم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
1119 مکی نوری جواد ابراهیم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1120 طاهره ابراهیم تبارملکشاه 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
1121 بابک ابراهیم زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1122 فاطمه ابراهیم زاده خیرآباد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1123 عطاالله ابراهیم زاده شرمه 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1124 حسین ابراهیم آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1125 حسین ابراهیم آبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1126 حمید ابراهیم آبادی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
1127 رضا ابراهیم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1128 آزاده ابراهیم بای 1388
1129 حجت الله ابراهیم بای 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1130 هاشم ابراهیم بای 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1131 هاشم ابراهیم بای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1132 ابوالقاسم ابراهیم بای سلامی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1133 خلیل ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1134 عبدالحسین ابراهیم بای سلامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1135 علی ابراهیم بای سلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1136 مهری ابراهیم بای سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1137 مهری ابراهیم بای سلامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1138 جواد ابراهیم پناه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1139 تانیا ابراهیم پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1140 جواد ابراهیم پور 1335 كشاورزى صنایع غذایی
1141 جواد ابراهیم پور 1355 كشاورزى صنایع غذایی
1142 حامد ابراهیم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
1143 حسین ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1144 زهرا ابراهیم پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1145 زهرا ابراهیم پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1146 زهرا ابراهیم پور 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1147 زهرا ابراهیم پور 1393 علوم پايه فیزیک
1148 زهرا ابراهیم پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1149 زینب ابراهیم پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1150 سجاد ابراهیم پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1151 سمیه ابراهیم پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1152 سیده فهیمه ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1153 صلاح الدین ابراهیم پور 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
1154 طیبه ابراهیم پور 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1155 فاطمه ابراهیم پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1156 فاطمه ابراهیم پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
1157 مریم ابراهیم پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1158 مریم ابراهیم پور 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1159 ملیحه ابراهیم پور 1366 علوم رياضي آمار
1160 مهری ابراهیم پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1161 نسرین ابراهیم پور 1389 علوم پايه فیزیک
1162 وحید ابراهیم پور 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1163 یلدا ابراهیم پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1164 ابوالقاسم ابراهیم پور لیالستانی 1354 علوم رياضي ریاضی
1165 محمد ابراهیم پوربایگی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1166 زهرا ابراهیم پورپشتکوهی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1167 محمد ابراهیم پورچنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1168 عالیه ابراهیم پورده سرخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1169 مهدی ابراهیم پورده سرخ 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1170 اصغر ابراهیم پورطاهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1171 محبوبه ابراهیم پورطرقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1172 حمید ابراهیم پورقوی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
1173 مهسا ابراهیم پورقوی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1174 اکرم ابراهیم پورکومله 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1175 اکرم ابراهیم پورکومله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1176 سیروس ابراهیم پورگردرودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1177 سامیه جمال ابراهیم پورمقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1178 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1179 زهرا ابراهیم پورمقدم خسرویه 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1180 شهربانو ابراهیم پوریوسفخانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1181 ابوالفضل ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1182 اسیه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
1183 اعظم ابراهیم زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1184 امید ابراهیم زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1185 امیر ابراهیم زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1186 ایمان ابراهیم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
1187 بهروز ابراهیم زاده 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1188 بهمن ابراهیم زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1189 پرویز ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1190 جواد ابراهیم زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1191 رضا ابراهیم زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1192 رضا ابراهیم زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1193 زکیه ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1194 زهرا ابراهیم زاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1195 زهرا ابراهیم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1196 زهره ابراهیم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1197 زهره ابراهیم زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1198 سریر ابراهیم زاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1199 سمانه ابراهیم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1200 سمیه ابراهیم زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272838485868788898108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273265