راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 11601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11601 رضا باقرزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11602 زینب باقرزاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11603 سمانه السادات باقرزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11604 سمیراسادات باقرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11605 سمیه باقرزاده 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11606 سمیه باقرزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11607 سودابه باقرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
11608 سیدمحمد باقرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11609 صغری باقرزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11610 علی باقرزاده 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
11611 علی اکبر باقرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11612 علیرضا باقرزاده 1357 علوم پايه دبیری شیمی
11613 فاطمه باقرزاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
11614 فاطمه باقرزاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11615 فریبا باقرزاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
11616 قدرت اله باقرزاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11617 قدسیه باقرزاده 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11618 لیلا باقرزاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11619 لیلا باقرزاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11620 مجید باقرزاده 1354 علوم پايه زمین شناسی
11621 محسن باقرزاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
11622 محسن باقرزاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
11623 محمد باقرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11624 محمدباقر باقرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
11625 محمود باقرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11626 مرضیه باقرزاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
11627 مهدی باقرزاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
11628 مهسا باقرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11629 مهناز باقرزاده 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
11630 نصرت باقرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی محض
11631 نصیبه باقرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
11632 احسان باقرزاده آبشوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
11633 سمیه باقرزاده آتشچی 1380 علوم پايه فیزیک
11634 صدیقه باقرزاده بایگی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
11635 محمد باقرزاده چهار چوبی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11636 عبداله باقرزاده چهارجوئی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
11637 محمد باقرزاده چهارچوبی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11638 سیده الهام باقرزاده حسنیان 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
11639 سیده الهه باقرزاده حسنیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
11640 حجت باقرزاده حسین آباد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
11641 احمد باقرزاده حسین اباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
11642 حسین باقرزاده حسین اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11643 ربابه باقرزاده حسین اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11644 علیرضا باقرزاده حسین اباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی
11645 محسن باقرزاده حسین اباد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11646 مرتضی باقرزاده حسین اباد 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11647 بی بی تکتم باقرزاده حسینیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
11648 بی بی حورا باقرزاده حسینیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11649 سیداحسان باقرزاده حسینیان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
11650 فریده باقرزاده خیابانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11651 علی باقرزاده زو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
11652 اکبر باقرزاده زیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11653 حسین باقرزاده سکه 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
11654 حسین باقرزاده سکه 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
11655 محمدباقر باقرزاده سه گنبد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11656 علی باقرزاده فلاح 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
11657 زهرا باقرزاده گل مکانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
11658 سیمین باقرزاده گلمکان 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11659 غلامرضا باقرزاده گلمکانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11660 محمدتقی باقرزاده مشکی باف 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11661 محمدتقی باقرزاده مشکی باف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11662 الناز باقرزاده ناوخی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11663 مرضیه باقرسقای اردبیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11664 مریم باقرسلیمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
11665 عباس باقرصاد 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
11666 سمیرا باقرنژاد 1384 علوم پايه زمین شناسی
11667 سمیرا باقرنژاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
11668 سیدحسین باقرنژاد 1377 علوم رياضي ریاضی محض
11669 رضا باقرنژادطبسی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11670 رضا باقرنژادطبسی 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
11671 مجید باقرنژادطبسی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11672 حمیدرضا باقرنژادعمران 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11673 زهرا باقرنژادفروتقه 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
11674 داود باقرنصرآبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
11675 الهام باقرنیا 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
11676 طیبه باقرنیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11677 هادی باقرنیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11678 احسان باقرنیاخراشاهی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11679 آذین باقری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
11680 آذین باقری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
11681 آرزو باقری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
11682 آرش باقری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
11683 ابراهیم باقری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11684 ابراهیم باقری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11685 ابوالقاسم باقری 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
11686 احمد باقری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
11687 احمد باقری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11688 احمد باقری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
11689 احمد باقری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11690 احمد باقری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11691 اسماء باقری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
11692 اسماء باقری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
11693 اعظم باقری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
11694 اقدس باقری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
11695 اقدس باقری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
11696 اکرم باقری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
11697 امیدرضا باقری 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
11698 امیر باقری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
11699 امیر باقری 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
11700 امین باقری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307204