راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 11601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
11601 سیداحمد بحرینی طوسی 1363 مهندسي عمران روستايي
11602 محمدحسین بحرینی طوسی 1351 علوم پايه دبیری فیزیک
11603 امین بحرینی میمونه 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
11604 محمدمهدی بخارائی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
11605 فاطمه بخارائی نجفی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
11606 میترا بخارائیان 1385 علوم پايه فیزیک
11607 سعید بخارایی نجفی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
11608 سیمین بخارایی نجفی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
11609 محمّد بخت 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
11610 محمد بخت شیرین 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
11611 نغمه بخت شیرین 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
11612 ربابه بخت آذر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
11613 محمّدخلیل بخت آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11614 جلال بخت آزما 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11615 جلال بخت ازما 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11616 لیلا بخت اور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
11617 ثریا بختکی یولقون آغاج 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
11618 بهاره بختی 1391 مهندسي مهندسی عمران
11619 حسین بختی 1366 كشاورزى زراعت
11620 مجتبی بختی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
11621 اعظم بختی نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
11622 زهرا بختیار 1366 علوم پايه دبیری شیمی
11623 کبری بختیاراندرخی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
11624 زهرا بختیارپور 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
11625 زهرا بختیارپور 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11626 سمیه بختیارنامقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
11627 فاطمه بختیارنامقی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
11628 اسماعیل بختیاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11629 الهام بختیاری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
11630 بهرام بختیاری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
11631 جلال بختیاری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11632 حسن بختیاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
11633 حسن بختیاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
11634 حسین بختیاری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
11635 حسین بختیاری 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11636 رسول بختیاری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
11637 سارا بختیاری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11638 سعید بختیاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11639 سکینه بختیاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
11640 شهناز بختیاری 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
11641 صدیقه بختیاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
11642 عباس بختیاری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11643 عبدالرضا بختیاری 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
11644 عفت بختیاری 1381 علوم پايه فیزیک
11645 عفت بختیاری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
11646 فرزانه بختیاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11647 کریم بختیاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
11648 گلاره بختیاری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11649 مجیدرضا بختیاری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
11650 محسن بختیاری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
11651 محمد بختیاری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
11652 محمدجواد بختیاری 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
11653 محمدعلی بختیاری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
11654 محمدمهدی بختیاری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
11655 محمدهاشم بختیاری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
11656 مختار بختیاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
11657 مرضیه بختیاری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11658 مریم بختیاری 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
11659 معصومه بختیاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
11660 ملیحه بختیاری 1376 علوم پايه فیزیک
11661 ناصر بختیاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
11662 نسرین بختیاری 1381 علوم پايه زمین شناسی
11663 هدی بختیاری 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
11664 زکیه بختیاری آغویی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
11665 محبوبه بختیاری بایگی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
11666 محبوبه بختیاری بایگی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
11667 حبیب بختیاری بروجنی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
11668 وحید بختیاری جعفری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
11669 فهیمه بختیاری خانقاه 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
11670 مریم بختیاری خورقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
11671 حمیدرضا بختیاری زاده 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
11672 عصمت بختیاری سلم اباد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
11673 ابوالقاسم بختیاری شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11674 محسن بختیاری شهری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
11675 مریم بختیاری شهری 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
11676 مهدی بختیاری عباس ابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
11677 منصوره بختیاری فایندری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
11678 هاجر بختیاری فرد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
11679 عبدالرضا بختیاری قشلاق بختیار 1354 علوم پايه زمین شناسی
11680 سهیلا بختیاری گلهین 1385 هنر نيشابور نقاشی
11681 معصومه بختیاری لفمجانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
11682 فاروق بختیاری نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
11683 فاروق بختیاری نژاد 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
11684 محمدرضا بختیاری نیازابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11685 مهدی بختیاری هفت کنگی 1380 علوم پايه زمین شناسی
11686 داریوش بخردیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11687 داریوش بخردیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
11688 کبری بخش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
11689 رضا بخش نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11690 حسین بخشائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
11691 سارا بخشائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
11692 سارا بخشائی 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
11693 سارا بخشائی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
11694 شیما بخشائی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
11695 عبدالحمید بخشائی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
11696 مجید بخشائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
11697 مهری بخشائی 1378 علوم رياضي آمار
11698 الهام بخشائی قرق آقائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
11699 غلامرضا بخشائی گاوگانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
11700 اکبر بخشانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945691