راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 12001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12001 فرحناز بادینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12002 امیر بادیه نشین 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12003 محمود بادیه نشین 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
12004 اکرم باذلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12005 بهناز باذلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
12006 بهناز باذلی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری (آموزش محور)
12007 سیمین باذلی 1366 علوم رياضي ریاضی
12008 غضنفر باذلی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12009 فاطمه باران 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12010 کتایون باراندوزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12011 احسان بارانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12012 الهام بارانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12013 امیر بارانی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
12014 پرستو بارانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12015 حمیدرضا بارانی 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
12016 رباب بارانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
12017 عارفه بارانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12018 عاطفه بارانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
12019 علیرضا بارانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12020 غلام بارانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12021 قاسم بارانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
12022 محدثه بارانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12023 محسن بارانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12024 محمد بارانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12025 محمد بارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12026 محمد بارانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12027 محمد بارانی 1353 علوم پايه فیزیک
12028 مریم بارانی 1393 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
12029 مطهره بارانی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
12030 مهدی بارانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12031 فاطمه بارانی برواتی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12032 حسین بارانی بیرانوند 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12033 حسین بارانی بیرانوند 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
12034 سمیرا باربد 1383 مهندسي مهندسی شیمی
12035 محمد باربد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
12036 ازیتا بارجی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12037 ملیحه بارجینی خباز 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12038 نغمه بارشادت 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
12039 اتنا بارفروشی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12040 علی رضا بارفروشی درونکلا 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12041 علیرضا بارگاهی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
12042 تکتم بارگرداسلامیه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12043 جعفر باروئی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12044 جواد باروئی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12045 جواد باروئی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
12046 حسن باروئی 1364 علوم پايه زمین شناسی
12047 رحیم باروئی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
12048 طاهره باروئی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
12049 مرتضی باروئی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12050 عبدالامیر باروتکوب 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12051 احمدعلی باروتی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12052 احمدعلی باروتی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12053 حنانه باروتی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
12054 حنانه باروتی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
12055 زهره باروتی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
12056 فریده باروحی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12057 صدیقه باروط کوب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
12058 صدیقه باروط کوب 1383 علوم رياضي ریاضی محض
12059 صدیقه باروط کوب 1384 علوم رياضي ریاضی محض
12060 سوگند باروطچی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
12061 حانیه بارونی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12062 عبدالرضا بارونی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12063 فاطمه بارونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12064 حلیمه بارویی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12065 احمد باری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12066 احمد باری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12067 جواد باری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12068 حسین باری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12069 زهره باری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12070 سمانه باری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12071 سیمین باری 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12072 فاطمه باری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12073 فاطمه باری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12074 قدیر باری 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12075 کبری باری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12076 مریم باری 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
12077 هاجر باری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12078 یونس باری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
12079 مرضیه باریک بین طوسی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12080 احسان بازاری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12081 امین بازاری 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12082 امین بازاری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
12083 محمود بازاری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
12084 عادل بازچی 1393 مهندسي مهندسی عمران
12085 پروا بازخانه 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
12086 پیام بازخانه ء 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
12087 پیام بازخانهء 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12088 توران بازدار 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12089 عبدالرضا بازدار 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
12090 بهاره بازرگان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12091 بهاره بازرگان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12092 مریم بازرگان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
12093 مریم بازرگان 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
12094 مهدی بازرگان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
12095 مهدی بازرگان 1354 علوم رياضي آمار
12096 مهدی بازرگان 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
12097 حسانه بازرگانی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
12098 حسنیه بازرگانی 1355 كشاورزى زراعت
12099 صغرا بازرگانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12100 محبوبه بازرگانی منش 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   111213141516171819110111111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223362