راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 12001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12001 مهری باقرپور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
12002 حکیمه باقرپور سربالایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12003 جواد باقرپور مجاور 1354 علوم پايه زمین شناسی
12004 سارا باقرپوران اتراباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12005 احمد باقرپوربقمچ 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
12006 مهرناز باقرپورتبریزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12007 آسیه باقرپوردوین 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
12008 رضا باقرپورطرقبه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
12009 وحید باقرپورکاشانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
12010 احمد باقرپورمقدم 1384 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
12011 امین باقرپورنصرابادعلیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12012 فاطمه باقرجامی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12013 اعظم باقرزاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12014 الهه باقرزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12015 پارسا باقرزاده 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
12016 جلال باقرزاده 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
12017 جواد باقرزاده 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
12018 ربابه باقرزاده 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
12019 رضا باقرزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
12020 زینب باقرزاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12021 سمانه السادات باقرزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12022 سمیراسادات باقرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12023 سمیه باقرزاده 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12024 سمیه باقرزاده 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12025 سودابه باقرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
12026 سیدمحمد باقرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12027 صغری باقرزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12028 علی باقرزاده 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12029 علی اکبر باقرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12030 علیرضا باقرزاده 1357 علوم پايه دبیری شیمی
12031 فاطمه باقرزاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
12032 فاطمه باقرزاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12033 فریبا باقرزاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12034 قدرت اله باقرزاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12035 قدسیه باقرزاده 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
12036 لیلا باقرزاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12037 لیلا باقرزاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12038 مجید باقرزاده 1354 علوم پايه زمین شناسی
12039 محسن باقرزاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
12040 محسن باقرزاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
12041 محمد باقرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12042 محمدباقر باقرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
12043 محمود باقرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12044 مرضیه باقرزاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
12045 مهدی باقرزاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
12046 مهسا باقرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12047 مهناز باقرزاده 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12048 نصرت باقرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی محض
12049 نصیبه باقرزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
12050 احسان باقرزاده آبشوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
12051 سمیه باقرزاده آتشچی 1380 علوم پايه فیزیک
12052 صدیقه باقرزاده بایگی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12053 محمد باقرزاده چهار چوبی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12054 آرمین باقرزاده چهارجوئی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12055 عبداله باقرزاده چهارجوئی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
12056 محمد باقرزاده چهارچوبی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
12057 سیده الهام باقرزاده حسنیان 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
12058 سیده الهه باقرزاده حسنیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12059 حجت باقرزاده حسین آباد 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
12060 علیرضا باقرزاده حسین آباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی
12061 احمد باقرزاده حسین اباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12062 حسین باقرزاده حسین اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12063 ربابه باقرزاده حسین اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12064 محسن باقرزاده حسین اباد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12065 مرتضی باقرزاده حسین اباد 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12066 بی بی تکتم باقرزاده حسینیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
12067 بی بی حورا باقرزاده حسینیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12068 سیداحسان باقرزاده حسینیان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
12069 فریده باقرزاده خیابانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12070 علی باقرزاده زو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12071 اکبر باقرزاده زیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12072 حسین باقرزاده سکه 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
12073 حسین باقرزاده سکه 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
12074 محمدباقر باقرزاده سه گنبد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12075 علی باقرزاده فلاح 1356 علوم پايه دبیری فیزیک
12076 زهرا باقرزاده گل مکانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12077 سیمین باقرزاده گلمکان 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12078 غلامرضا باقرزاده گلمکانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12079 محمدتقی باقرزاده مشکی باف 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12080 محمدتقی باقرزاده مشکی باف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12081 الناز باقرزاده ناوخی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12082 مرضیه باقرسقای اردبیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12083 مریم باقرسلیمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12084 عباس باقرصاد 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
12085 سمیرا باقرنژاد 1384 علوم پايه زمین شناسی
12086 سمیرا باقرنژاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
12087 سیدحسین باقرنژاد 1377 علوم رياضي ریاضی محض
12088 رضا باقرنژادطبسی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12089 رضا باقرنژادطبسی 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
12090 مجید باقرنژادطبسی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12091 حمیدرضا باقرنژادعمران 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12092 زهرا باقرنژادفروتقه 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
12093 داود باقرنصرآبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
12094 الهام باقرنیا 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
12095 طیبه باقرنیا 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12096 هادی باقرنیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
12097 احسان باقرنیاخراشاهی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12098 آذین باقری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
12099 آذین باقری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12100 آرزو باقری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033147