راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 54 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 1201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1201 فهیمه ابراهیم زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1202 مجتبی ابراهیم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1203 محبوبه ابراهیم زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1204 محمد ابراهیم زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1205 محمدرضا ابراهیم زاده 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1206 محمدعلی ابراهیم زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1207 محمود ابراهیم زاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1208 مریم ابراهیم زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1209 مسعود ابراهیم زاده 1382 علوم پايه فیزیک
1210 ملیحه ابراهیم زاده 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1211 ملیحه ابراهیم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
1212 ملیحه ابراهیم زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1213 مهدی ابراهیم زاده 1368 علوم رياضي آمار
1214 مهدی ابراهیم زاده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
1215 مهرداد ابراهیم زاده 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1216 نرگس ابراهیم زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1217 عیسی ابراهیم زاده آکباد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1218 الهه ابراهیم زاده ابکوه 1371 دامپزشكي دامپزشکی
1219 فهیمه ابراهیم زاده ازغدی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1220 محبوبه ابراهیم زاده ازقدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1221 فاطمه ابراهیم زاده اسفدن 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1222 راضیه ابراهیم زاده اول 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1223 علیرضا ابراهیم زاده پزشکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1224 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1225 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1226 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1227 وجیهه ابراهیم زاده توکلی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1228 حسین ابراهیم زاده چناری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1229 نوربخش ابراهیم زاده حسن اباد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1230 ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1231 سیدمحمد ابراهیم زاده دیوا 1354 علوم پايه زیست شناسی
1232 سجاد ابراهیم زاده شیرغان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
1233 علی محمد ابراهیم زاده شیرغان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1234 مجید ابراهیم زاده صفار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1235 سپیده ابراهیم زاده فخّار 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
1236 مرضیه ابراهیم زاده قالی باف 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1237 فهیمه ابراهیم زاده قالیباف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1238 سمانه ابراهیم زاده گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1239 حسین ابراهیم زاده محمدیه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1240 طیبه ابراهیم زاده مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1241 زهرا ابراهیم زاده نجف آبادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1242 جعفر ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1243 فخری ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1244 مریم ابراهیم زاده وصال 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1245 شلیر ابراهیم شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1246 عزت ابراهیم فتح آبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1247 لیلا ابراهیم فتح آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
1248 رضا ابراهیم فر 1366 مهندسي مهندسی عمران
1249 اعظم ابراهیم نژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1250 حمیدرضا ابراهیم نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1251 ریحانه ابراهیم نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1252 محمدرضا ابراهیم نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1253 مهلا ابراهیم نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1254 حمید ابراهیم نژاد مقدم 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1255 عسکر ابراهیم نژادخالجیر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1256 زهرا ابراهیم نژاددرزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1257 پیام ابراهیم نژادسبزوار 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1258 ناصر ابراهیم نژادگسکرئی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1259 امیر ابراهیم نژادمقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی
1260 الهه ابراهیم نیا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1261 حامد ابراهیم نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1262 رضا ابراهیم نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1263 سعیده ابراهیم نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
1264 سعیده ابراهیم نیا 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1265 سمیه ابراهیم نیا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1266 علی رضا ابراهیم نیا 1364 كشاورزى امور زراعی
1267 فاطمه ابراهیم نیا 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1268 مرضیه ابراهیم نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1269 مهدیه ابراهیم نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
1270 احسان ابراهیم نیا بجستان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1271 حسن ابراهیم نیا ترشیزی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
1272 احسان ابراهیم نیابجستان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1273 محسن ابراهیم نیابجستانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1274 رویا ابراهیم نیاروشن 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1275 سیما ابراهیم نیامیلانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1276 آزاده ابراهیمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1277 آزاده ابراهیمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
1278 ابراهیم ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1279 ابراهیم ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1280 ابراهیم ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1281 ابوالفضل ابراهیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1282 ابوذر ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1283 احسان ابراهیمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1284 احسان ابراهیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1285 احمد ابراهیمی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1286 احمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1287 احمد ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1288 احمد ابراهیمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1289 احمدرضا ابراهیمی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1290 احمدعلی ابراهیمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1291 اذر ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
1292 ارش ابراهیمی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1293 ازیتا ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1294 اسمعیل ابراهیمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1295 اعظم ابراهیمی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1296 اعظم ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1297 اعظم ابراهیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1298 افسانه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1299 افسانه ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
1300 افشین ابراهیمی 1377 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566258