راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 49 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 1201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1201 رعنا ابراهیم زاده پوستچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1202 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1203 شیرین ابراهیم زاده پیرشهید 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
1204 وجیهه ابراهیم زاده توکلی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1205 حسین ابراهیم زاده چناری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1206 نوربخش ابراهیم زاده حسن اباد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
1207 ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1208 سیدمحمد ابراهیم زاده دیوا 1354 علوم پايه زیست شناسی
1209 سجاد ابراهیم زاده شیرغان 1392 مهندسي مهندسی شیمی
1210 علی محمد ابراهیم زاده شیرغان 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1211 مجید ابراهیم زاده صفار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1212 سپیده ابراهیم زاده فخّار 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
1213 مرضیه ابراهیم زاده قالی باف 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1214 فهیمه ابراهیم زاده قالیباف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1215 سمانه ابراهیم زاده گرجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1216 حسین ابراهیم زاده محمدیه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1217 طیبه ابراهیم زاده مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1218 زهرا ابراهیم زاده نجف آبادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1219 جعفر ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1220 فخری ابراهیم زاده وصال 1361 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1221 مریم ابراهیم زاده وصال 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1222 شلیر ابراهیم شریفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1223 عزت ابراهیم فتح آبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
1224 لیلا ابراهیم فتح آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
1225 رضا ابراهیم فر 1366 مهندسي مهندسی عمران
1226 اعظم ابراهیم نژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1227 حمیدرضا ابراهیم نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1228 ریحانه ابراهیم نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1229 محمدرضا ابراهیم نژاد 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1230 مهلا ابراهیم نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1231 حمید ابراهیم نژاد مقدم 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1232 عسکر ابراهیم نژادخالجیر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1233 زهرا ابراهیم نژاددرزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
1234 پیام ابراهیم نژادسبزوار 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1235 ناصر ابراهیم نژادگسکرئی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1236 امیر ابراهیم نژادمقدم 1378 علوم پايه زمین شناسی
1237 الهه ابراهیم نیا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1238 حامد ابراهیم نیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1239 رضا ابراهیم نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1240 سعیده ابراهیم نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
1241 سعیده ابراهیم نیا 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1242 سمیه ابراهیم نیا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1243 علی رضا ابراهیم نیا 1364 كشاورزى امور زراعی
1244 فاطمه ابراهیم نیا 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1245 مرضیه ابراهیم نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1246 مهدیه ابراهیم نیا 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
1247 احسان ابراهیم نیا بجستان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1248 احسان ابراهیم نیابجستان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1249 محسن ابراهیم نیابجستانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
1250 رویا ابراهیم نیاروشن 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1251 سیما ابراهیم نیامیلانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1252 آزاده ابراهیمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1253 آزاده ابراهیمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
1254 ابراهیم ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1255 ابراهیم ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1256 ابراهیم ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1257 ابوالفضل ابراهیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1258 ابوذر ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1259 احسان ابراهیمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1260 احسان ابراهیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1261 احمد ابراهیمی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1262 احمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1263 احمد ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1264 احمد ابراهیمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1265 احمدرضا ابراهیمی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1266 احمدعلی ابراهیمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1267 اذر ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
1268 ارش ابراهیمی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1269 ازیتا ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1270 اسمعیل ابراهیمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1271 اعظم ابراهیمی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1272 اعظم ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1273 اعظم ابراهیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1274 افسانه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1275 افسانه ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
1276 افشین ابراهیمی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
1277 اکرم ابراهیمی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
1278 اکرم ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1279 اکرم ابراهیمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1280 اکرم ابراهیمی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
1281 الهام ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1282 الهام ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1283 الهام ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1284 الهه ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
1285 الهه ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1286 الهه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1287 الهه ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1288 امیر ابراهیمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1289 امیر ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1290 امیرمحمد ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1291 امین ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1292 امین ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1293 امین ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1294 بابک ابراهیمی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1295 باقر ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1296 براتعلی ابراهیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1297 بهروز ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1298 بهزاد ابراهیمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1299 بی بی حوا ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1300 بی بی رحیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789789