راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 12401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12401 بهنام باقریان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
12402 بی بی زینب باقریان 1353 علوم پايه زمین شناسی
12403 حامد باقریان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
12404 زهرا باقریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12405 زیباسادات باقریان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12406 سید محمد جعفر باقریان 1361 مهندسي برق
12407 سیدعلیرضا باقریان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12408 سیده نیلوفر باقریان 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12409 شعبانعلی باقریان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12410 طیبه باقریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12411 علی باقریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12412 فاطمه باقریان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12413 فاطمه باقریان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
12414 فاطمه باقریان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12415 فرج اله باقریان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
12416 کبرا باقریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12417 مریم باقریان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12418 مسعود باقریان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
12419 علی اکبر باقریان یزدی 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
12420 مژگان باقریان باجگیران 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12421 سلیمه باقریان پائین افراکتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12422 حسن باقریان حسینی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12423 حجت اله باقریان خوزانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12424 ملیحه باقریان رشتخواری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12425 مهدی باقریان زی نکان لو 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12426 عاطفه باقریان زیارت 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12427 عاطفه باقریان زیارت 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
12428 علی باقریان زینکانلو 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
12429 حیدرعلی باقریان شامیر 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12430 فاطمه باقریان کاظم آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12431 فرزانه باقریان کاظم آبادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12432 فاطمه باقریان کاظم ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12433 علی باقریان کلات 1367 علوم پايه زمین شناسی
12434 علی باقریان کلات 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - مهندسی
12435 مهدی باقریان کناری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12436 رضا باقریان نوری 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
12437 علی اکبر باقریان یزدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12438 مینو باقریزاده لنگری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
12439 سمیه باقریزدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12440 نیره باقریه 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12441 امیر باقریه یزدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12442 حسن باقریه یزدی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
12443 فاطمه باقوه شهرآباد 1379 علوم رياضي آمار
12444 بی بی اشرف باقی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
12445 عبدالرضا باقی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12446 محدثه باقی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12447 نفیسه باقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12448 فرشته باقی اردبیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12449 زینب باقی زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12450 محیا باقی زاده 1379 علوم رياضي آمار
12451 محیاء باقی زاده 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
12452 یحیی باقی زاده 1385 علوم رياضي آمار
12453 ناهید باقی زاده حسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12454 الهام باقیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12455 عبدالله باکفایت تیزآبی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12456 عبدالله باکفایت تیزآبی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
12457 فاطمه صغری باکوئی کتریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12458 فاطمه بیگم بال افکن 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12459 کبری بالائی بریجانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12460 محمد بالائی پاکدهی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
12461 حسین بالاپژوه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12462 ا میر بالاخیال 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
12463 آزاده بالارستاقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
12464 کوروش بالاسومنی 1369 علوم رياضي آمار
12465 شبنم بالاگر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12466 زهرا بالانشین 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12467 مریم بالانشین 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12468 محمدحمزه بالاور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
12469 رضا بالدی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12470 معصومه بالش ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12471 حمیدرضا بالش آبادی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
12472 زهره بالش آبادی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12473 نسرین بالش آبادی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12474 عبدالرحیم بالگردی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12475 ملیحه سادات بالندرنژاد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
12476 احمد بالندری 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
12477 الهام بالندری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12478 الهام بالندری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12479 یاسر بالنده 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
12480 ایمان بالنگی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12481 قاسم بالوئی پیرنعیمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12482 عزت الله بالوئی جام خانه 1368 علوم رياضي آمار
12483 عزت اله بالوئی جام خانه 1373 علوم رياضي آمار
12484 سعاده بالوی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12485 الاء عزیزمهدی باله 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12486 عارف بالی لاشک 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12487 ساسان بالی لاشکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12488 پروین بام زد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12489 مهسا بامدادفیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
12490 غلامحسین بامروت ابدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12491 اسماعیل بامری 1376 دامپزشكي دامپزشکی
12492 دلارام بامری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
12493 شیما بامری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12494 فاطمه بامری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12495 محمد بامری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
12496 نصرت بامری زه کلوت 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12497 زهره بامس 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12498 حمید بامشاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12499 وحیده بامشاد 1381 علوم رياضي آمار
12500 بی بی فاطمه بامشکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033128