راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 12601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12601 طیبه براتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
12602 علی براتی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12603 علی براتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12604 علی براتی 1392 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
12605 علی اصغر براتی 1369 مهندسي مهندسی عمران
12606 علی اصغر براتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12607 علیرضا براتی 1372 علوم پايه فیزیک
12608 غلامعلی براتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12609 فائزه براتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12610 فاطمه براتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12611 فرزانه براتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12612 فرزانه براتی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
12613 کلثومه براتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12614 لیلا براتی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
12615 مجتبی براتی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12616 مجتبی براتی 1389 علوم پايه زمین شناسی
12617 محسن براتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12618 محمد براتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12619 محمد براتی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12620 محمد براتی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
12621 محمد براتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12622 محمدرضا براتی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12623 محمدرضا براتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12624 محمدرضا براتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12625 محمدعلی براتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
12626 مرتضی براتی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
12627 مرضیه براتی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12628 مرضیه براتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12629 مریم براتی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
12630 مریم براتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
12631 مریم براتی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12632 مریم براتی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12633 مژگان براتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
12634 معصومه براتی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
12635 مهدی براتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12636 مهدی براتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12637 مهدی براتی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12638 مهسا براتی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
12639 وجیهه براتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12640 یحیی براتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12641 ابراهیم براتی باقرآباد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
12642 هادی براتی کاریزنو 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12643 معصومه براتی آبکوه 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12644 محسن براتی اق قلعه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12645 ابراهیم براتی باقرآباد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12646 ابراهیم براتی باقرآباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
12647 نازلی براتی باقرآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
12648 متینه براتی باقراباد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
12649 علی براتی پور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12650 محمدرضا براتی جوزان 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
12651 آمنه براتی چناربو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
12652 نوراله براتی درمیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12653 عیدمحمد براتی دوغائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12654 مجید براتی دوغائی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
12655 وحید براتی دوغائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
12656 علیرضا براتی زاد نبه 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
12657 زهرا براتی سده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
12658 زهرا براتی سده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
12659 زهرا براتی سده 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
12660 مهدی براتی فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12661 امیر براتی فریمانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12662 زهرا براتی قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12663 مریم براتی قربانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12664 رضا براتی قنبرآباد 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
12665 فاطمه براتی کاریزنو 1374 دامپزشكي دامپزشکی
12666 مهدی براتی کاریزنو 1374 دامپزشكي دامپزشکی
12667 عصمت براتی کلاته میرحسن 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12668 فرشته براتی گل شیخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12669 صدیقه براتی گلخندان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
12670 صدیقه براتی گلخندان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
12671 فرشته براتی گلشیخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
12672 صدیقه براتی مبادین 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
12673 مریم براتی محب سراج 1379 علوم پايه زمین شناسی
12674 طاهره براتی محسن اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12675 معصومه براتی محسن اباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12676 انسیه براتی مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12677 مریم براتی مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
12678 منیره براتی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12679 منیره براتی مقدم 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12680 نیما براتی مقدم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
12681 یوسف براتی مقدم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12682 حسین براتی نجف آبادی 1354 علوم رياضي ریاضی
12683 مژگان براتی واثق 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
12684 بهزاد براتیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
12685 روح الله براتیان 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
12686 رویا براتیان 1390
12687 گل جهان براتیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12688 محجوبه براتیان 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
12689 محمد براتیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12690 زهرا براتیان قرقی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12691 زهره براتیان قرقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12692 سمیرا براتیان قرقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12693 علی براتیان قرقی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
12694 علی براتیان قرقی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
12695 فاطمه براتیان قرقی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12696 مهدی براتیان قرقی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12697 بنفشه براتیون 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12698 مهناز براتیه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12699 الهام برادران 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12700 امیر برادران 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273244