راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 12601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12601 لیلا بذرافشان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
12602 محسن بذرافشان 1376 علوم پايه زیست شناسی
12603 محسن بذرافشان 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
12604 محمدحسن بذرافشان 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12605 مسلم بذرافشان 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
12606 هاجر بذرافشان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12607 آمنه بذرافشان فدافن 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12608 زهرا بذرافشان ابرقوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12609 ابوالقاسم بذرافشان ابرقویی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12610 امیر بذرافشان جورشری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12611 غلامرضا بذرافشان دلیجانی 1388 علوم پايه فیزیک
12612 جواد بذرافشان فدافن 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12613 جواد بذرافشان فدافن 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12614 افسانه بذرافشان کافچی 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
12615 امیر بذرافشان مقدم 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12616 بهادر بذرافشان مقدم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12617 حسین بذرافشان مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
12618 حسین بذرافشان مقدم 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
12619 سجاد بذرافشان مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
12620 مجتبی بذرافشان مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
12621 محمد بذرافشان مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12622 علی اصغر بذرافکن 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
12623 اسماعیل بذرکار 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12624 حامد بذرکارعبداله گیو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12625 امیراشکان بذرگر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
12626 حمید بذرگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12627 حمیدرضا بذرگر 1385 علوم پايه فیزیک
12628 زینب بذرگر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12629 سیده زهره بذرگر 1372 علوم رياضي آمار
12630 سیده محبوبه بذرگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
12631 سیده مریم بذرگر 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12632 فاطمه بذرگر 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
12633 فریده بذرگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
12634 قاسم بذرگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
12635 محبوبه بذرگر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12636 مریم بذرگر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
12637 ناهید بذرگر 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12638 ناهید بذرگر 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12639 خدیجه بذرگران بجستان 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12640 نوشین بذرگردوین 1380 علوم پايه فیزیک
12641 ابوالفضل بذرگری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12642 ابوالفضل بذرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12643 احسان بذرگری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12644 اکرم بذرگری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
12645 حسن بذرگری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12646 طیبه بذرگری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12647 فرزانه بذرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
12648 مریم بذرگری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
12649 مریم بذرگری 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12650 ملیحه بذرگری 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
12651 مه سا بذرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12652 مهدی بذرگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12653 مهناز بذرگری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
12654 مهناز بذرگری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
12655 الهه بذری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12656 الهه بذری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
12657 حامد بذری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
12658 سجاد بذری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
12659 فاطمه بذری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12660 محمد بذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12661 مریم بذری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12662 مصطفی بذری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
12663 سوسن بذری فریمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
12664 خدیجه بذری نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12665 زهرا بذری نقندر 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
12666 اعظم بذیون 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12667 آرش برآبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12668 اسمعیل برآبادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
12669 اعظم برآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12670 بهزاد برآبادی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
12671 حسن برآبادی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12672 حسین احمد برآبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12673 حمید برآبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12674 رضا برآبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
12675 رضا برآبادی 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
12676 ساناز برآبادی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12677 عایشه برآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12678 الیاس برآبادی فرمان آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
12679 عالیه برآبادی فرمان آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
12680 عزیر برآبادی فرمان آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12681 علی برائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
12682 ابراهیم برابادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
12683 حامد برابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12684 رضا برابادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
12685 فریده برابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12686 مژگان برابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12687 الیاس برابادی فرمان ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12688 صالحه برابادی فرمان ابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
12689 عاطفه برابادی فرمان ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12690 عزیر برابادی فرمان ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12691 حمیدرضا برابری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
12692 نقی برابری 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12693 ثریا برابریان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12694 حمیدرسول برابریان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
12695 محمود برات پورجعفرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12696 حمیدرضا برات پورمقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12697 رضا برات خوئی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
12698 حسن برات زاده 1373 علوم پايه دبیری شیمی
12699 زهرا برات زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12700 زهره برات زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299307