راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 12601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12601 محمدهادی برکچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12602 وحیدرضا برکچیان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12603 وحیدرضا برکچیان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
12604 الهام برکشاهی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12605 حسنیه برکشاهی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
12606 رشید برکمال 1378 علوم رياضي آمار
12607 احسان برکه باد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12608 حمید برکی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12609 حمید برکی 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
12610 راحله برکی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
12611 انیس برکیان 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
12612 زهرا برکیان 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12613 زهرا برکیان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
12614 نرگس برکیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12615 نرگس برکیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
12616 صدیقه برگ پور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
12617 سعید برگر 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
12618 عبدالرشید برگزیده تونه‌ئی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
12619 مرضیه برگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12620 مهدی برگی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
12621 مهدی برگی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
12622 زهرا برگی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12623 مریم برگی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12624 زهره برگی زر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
12625 طاهره برگی زر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12626 فریده برگی کاریزنو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
12627 زهرا برگی نیا 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
12628 اعظم برگیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12629 حسین برلیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
12630 عطیه برلیانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12631 محسن برلیانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
12632 فرید برمال 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
12633 حسین برمک 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
12634 حسن برمکی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
12635 محمدباقر برمکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
12636 محمدباقر برمکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
12637 مرضیه برمکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12638 زهرا برمکی ارجستان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
12639 هادی برموده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
12640 عفت برنا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
12641 عفت برنا 1376 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
12642 فضل الله برنا 1371 علوم پايه فیزیک
12643 زهره سادات برناس 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
12644 اعظم برناک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12645 لیلا برناک 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12646 منصور برناک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
12647 فرزانه برناه 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
12648 محیا برناه 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
12649 مهنام برناه 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
12650 امیر برنج ساز 1369 علوم پايه زمین شناسی
12651 مریم برنجچی حقیقی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
12652 فاطمه برنجچی حقیقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12653 نوذر برنجکار 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
12654 حبیب برنجی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12655 عبدالجواد برنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12656 علی رضا برنجی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12657 علیرضا برنجی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
12658 علیرضا برنجی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
12659 محمدتقی برنجی توچائی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
12660 حسین برنجیان تبریزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
12661 علی اصغر برنجیان تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12662 تکتم برندک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12663 هانیه برندک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
12664 بهاره برنقای 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
12665 پروین برنگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
12666 ناصر برنگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12667 هاشم برنوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
12668 اکرم بروجردی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
12669 فائزه بروجردی شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
12670 بهنوش بروجردی نیا 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
12671 محمد بروجنی 1355
12672 تینا بروخیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12673 حمید بروزی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
12674 آمنه بروسان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12675 شیرین بروشکی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
12676 فرهاد بروشکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12677 فرهاد بروشکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
12678 محمد بروشکی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12679 محمدرضا بروشکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12680 نوشین بروشکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12681 اعظم بروغنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12682 الهه بروغنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
12683 محدثه بروغنی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
12684 مریم بروغنی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
12685 ملیحه بروغنی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
12686 ملیحه بروغنی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12687 مهری بروغنی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
12688 مهری بروغنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
12689 اعظم بروک 1374 علوم پايه زیست شناسی
12690 فاطمه بروک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12691 ابوالفضل برومند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
12692 الهام برومند 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
12693 امید برومند 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12694 بی بی خدیجه برومند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12695 جعفر برومند 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
12696 جواد برومند 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
12697 حسن رضا برومند 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
12698 حسین برومند 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
12699 دانا برومند 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12700 ریحانه برومند 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913498