راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 12601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
12601 مریم بختیاری خورقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12602 حمیدرضا بختیاری زاده 1390 علوم پايه فیزیک ذرات بنیادی گرایش ابر ریسمان
12603 علی بختیاری سردری 1394 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
12604 عصمت بختیاری سلم اباد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
12605 ابوالقاسم بختیاری شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12606 محسن بختیاری شهری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
12607 محسن بختیاری شهری 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
12608 مریم بختیاری شهری 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
12609 مهدی بختیاری عباس آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
12610 منصوره بختیاری فایندری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
12611 هاجر بختیاری فرد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
12612 عبدالرضا بختیاری قشلاق بختیار 1354 علوم پايه زمین شناسی
12613 سهیلا بختیاری گلهین 1385 هنر نيشابور نقاشی
12614 معصومه بختیاری لفمجانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
12615 فاروق بختیاری نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
12616 فاروق بختیاری نژاد 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
12617 محمدرضا بختیاری نیازابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12618 مهدی بختیاری هفت کنگی 1380 علوم پايه زمین شناسی
12619 داریوش بخردیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12620 داریوش بخردیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12621 کبری بخش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
12622 بهاره بخش زحمت کش 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
12623 رضا بخش نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12624 حسین بخشائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12625 سارا بخشائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
12626 سارا بخشائی 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
12627 سارا بخشائی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
12628 شیما بخشائی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
12629 عبدالحمید بخشائی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
12630 مجید بخشائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12631 مهری بخشائی 1378 علوم رياضي آمار
12632 الهام بخشائی قرق آقائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12633 غلامرضا بخشائی گاوگانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
12634 اکبر بخشانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
12635 امین بخشانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12636 علی بخشایش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12637 محسن بخشایش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12638 هادی بخشایش اول 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12639 هادی بخشایش اول 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12640 نفیسه بخشایش بهلولی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
12641 حسین بخشایشی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
12642 داود بخشایی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
12643 محمدرضا بخشایی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
12644 طیبه بخشایی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12645 پریسا بخشعلی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12646 شهین بخشعلی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12647 محمد بخشعلی 1355 كشاورزى علوم زراعی
12648 مسعود بخشعلی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
12649 نیلوفر بخشعلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
12650 رضا بخشعلی نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
12651 مهدی بخشندگان مقدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
12652 پریسا بخشنده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
12653 حسن رضا بخشنده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12654 حسین بخشنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12655 حسین بخشنده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12656 سمیرا بخشنده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
12657 طاهره بخشنده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12658 علی رضا بخشنده 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
12659 عیسی بخشنده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12660 مرضیه بخشنده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
12661 معصومه بخشنده 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12662 مسلم بخشنده پاسندی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
12663 منصوره بخشنده پاسندی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12664 علی بخشنده ثالث 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
12665 فاطمه بخشنده جوان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
12666 معصومه بخشنده جوان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
12667 زهرا بخشنده سجاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
12668 مسعود بخشنده سراجی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
12669 لیلا بخشنده فر 1379 علوم رياضي آمار
12670 اشرف بخشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
12671 اقدس بخشی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
12672 اکرم بخشی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
12673 اکرم بخشی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12674 الهه بخشی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
12675 امیر بخشی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
12676 بهناز بخشی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
12677 بهنام بخشی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12678 جواد بخشی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
12679 حامد بخشی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
12680 حامد بخشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
12681 حامد بخشی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
12682 حسین بخشی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
12683 حمید بخشی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
12684 حمیده بخشی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
12685 حمیده بخشی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
12686 خدیجه بخشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
12687 سعید بخشی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
12688 سیمین بخشی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
12689 صابر بخشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
12690 صدیقه بخشی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
12691 طیبه بخشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
12692 طیبه بخشی 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
12693 عبداله بخشی 1366 علوم پايه زمین شناسی
12694 عفت بخشی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
12695 علی بخشی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
12696 علی بخشی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
12697 غلام رضا بخشی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
12698 فاطمه بخشی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
12699 فاطمه بخشی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
12700 فاطمه بخشی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157586