راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 عبدالرشید برگزیده تونه‌ئی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
13002 مرضیه برگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13003 مهدی برگی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
13004 مهدی برگی 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
13005 زهرا برگی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13006 مریم برگی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13007 زهره برگی زر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
13008 طاهره برگی زر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13009 فریده برگی کاریزنو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
13010 زهرا برگی نیا 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
13011 اعظم برگیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13012 حسین برلیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
13013 عطیه برلیانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13014 محسن برلیانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13015 فرید برمال 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
13016 حسین برمک 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
13017 حسن برمکی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
13018 محمدباقر برمکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
13019 محمدباقر برمکی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
13020 مرضیه برمکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13021 زهرا برمکی ارجستان 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
13022 هادی برموده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
13023 عفت برنا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
13024 عفت برنا 1376 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
13025 فضل الله برنا 1371 علوم پايه فیزیک
13026 زهره سادات برناس 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
13027 اعظم برناک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13028 لیلا برناک 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13029 منصور برناک 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13030 فرزانه برناه 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
13031 محیا برناه 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
13032 مهنام برناه 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
13033 امیر برنج ساز 1369 علوم پايه زمین شناسی
13034 مریم برنجچی حقیقی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
13035 فاطمه برنجچی حقیقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13036 نوذر برنجکار 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13037 حبیب برنجی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13038 عبدالجواد برنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13039 علی رضا برنجی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
13040 علیرضا برنجی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13041 علیرضا برنجی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
13042 محمدتقی برنجی توچائی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
13043 حسین برنجیان تبریزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13044 علی اصغر برنجیان تبریزی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13045 تکتم برندک 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13046 هانیه برندک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13047 بهاره برنقای 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
13048 پروین برنگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
13049 ناصر برنگی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13050 هاشم برنوی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13051 اکرم بروجردی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13052 فائزه بروجردی شرق 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
13053 فایزه بروجردی شرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
13054 بهنوش بروجردی نیا 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
13055 محمد بروجنی 1355
13056 تینا بروخیان 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13057 حمید بروزی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
13058 بهاره بروزی نیت 1394 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
13059 آمنه بروسان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13060 شیرین بروشکی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
13061 فرهاد بروشکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13062 فرهاد بروشکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13063 محمد بروشکی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
13064 محمدرضا بروشکی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13065 نوشین بروشکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13066 اعظم بروغنی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13067 الهه بروغنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
13068 محدثه بروغنی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
13069 مریم بروغنی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13070 ملیحه بروغنی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13071 ملیحه بروغنی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13072 مهری بروغنی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
13073 مهری بروغنی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
13074 اعظم بروک 1374 علوم پايه زیست شناسی
13075 فاطمه بروک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13076 ابوالفضل برومند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
13077 الهام برومند 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13078 امید برومند 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13079 بی بی خدیجه برومند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13080 جعفر برومند 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13081 جواد برومند 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13082 حسن رضا برومند 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13083 حسین برومند 1357 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13084 دانا برومند 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13085 ریحانه برومند 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
13086 ریحانه برومند 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
13087 شیوا برومند 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
13088 علیرضا برومند 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13089 غلامرضا برومند 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13090 فرزانه برومند 1387 علوم رياضي آمار
13091 فیروزه برومند 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
13092 مرضیه برومند 1379 علوم رياضي آمار
13093 مریم برومند 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
13094 مولود برومند 1382 دامپزشكي دامپزشکی
13095 مهناز برومند 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13096 زینت برومند رضازاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
13097 زینت برومند رضازاده 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
13098 سیدامیررضا برومند سیستانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13099 سمانه برومند علی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13100 مهدی برومند نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549867