راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 محمدرضا بدیع زادگان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
13002 ایمان بدیع زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
13003 فاطمه بدیع فرخد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
13004 محمدحسین بدیع فرخد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13005 مهدی بدیع فرخد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13006 آیدا بدیعی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
13007 احمد بدیعی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13008 جواد بدیعی 1376 علوم رياضي آمار
13009 حسن بدیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
13010 ریحانه بدیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
13011 سُمّیه بدیعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
13012 سمیه بدیعی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
13013 سیدمهدی بدیعی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
13014 سیدولی الله بدیعی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
13015 کتانه بدیعی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
13016 مرتضی بدیعی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
13017 مریم السادات بدیعی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
13018 حسن بدیعی نامقی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13019 محمد بدیعی جوان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
13020 سیدمحسن بدیعی خیرآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13021 سیدمحسن بدیعی خیرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13022 محبوبه السادات بدیعی خیرآبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13023 منیژه السادات بدیعی خیرآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
13024 زهرا بدیعی رضوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13025 علی بدیعی قوژدی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13026 زهرا بدیعی گلمکانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13027 حسن بدیعی نامقی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13028 سیده فاطمه بدیعی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
13029 فاطمه بدیعی نامقی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13030 سعیده سادات بدیعیان 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13031 سیدجلال بدیعیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13032 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13033 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13034 فاطمه بدیعیان باغسیاهی 1379 علوم پايه فیزیک
13035 آزاده بدیلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
13036 ازاده بدیلی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13037 فرزاد بدیهی زراعتی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13038 فرزاد بدیهی زراعتی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13039 فرنوش بدیهی زراعتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13040 سمانه بدیهی نجف آبادی 1387 هنر نيشابور نقاشی
13041 امید بذرافشان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13042 شیما بذرافشان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13043 فاطمه بذرافشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
13044 لیلا بذرافشان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13045 محسن بذرافشان 1376 علوم پايه زیست شناسی
13046 محسن بذرافشان 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
13047 محمدحسن بذرافشان 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13048 مسلم بذرافشان 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13049 هاجر بذرافشان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13050 آمنه بذرافشان فدافن 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13051 زهرا بذرافشان ابرقوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13052 ابوالقاسم بذرافشان ابرقویی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13053 امیر بذرافشان جورشری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13054 غلامرضا بذرافشان دلیجانی 1388 علوم پايه فیزیک
13055 جواد بذرافشان فدافن 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13056 جواد بذرافشان فدافن 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13057 افسانه بذرافشان کافچی 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
13058 امیر بذرافشان مقدم 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13059 بهادر بذرافشان مقدم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13060 حسین بذرافشان مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
13061 حسین بذرافشان مقدم 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
13062 سجاد بذرافشان مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
13063 مجتبی بذرافشان مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
13064 محمد بذرافشان مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13065 علی اصغر بذرافکن 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13066 اسماعیل بذرکار 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13067 حامد بذرکارعبداله گیو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13068 امیراشکان بذرگر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
13069 حمید بذرگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
13070 حمیدرضا بذرگر 1385 علوم پايه فیزیک
13071 زینب بذرگر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13072 سیده زهره بذرگر 1372 علوم رياضي آمار
13073 سیده محبوبه بذرگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13074 سیده مریم بذرگر 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13075 فاطمه بذرگر 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13076 فریده بذرگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13077 قاسم بذرگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
13078 محبوبه بذرگر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13079 مریم بذرگر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
13080 ناهید بذرگر 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13081 ناهید بذرگر 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13082 خدیجه بذرگران بجستان 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13083 نوشین بذرگردوین 1380 علوم پايه فیزیک
13084 ابوالفضل بذرگری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13085 ابوالفضل بذرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13086 احسان بذرگری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13087 اکرم بذرگری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13088 حسن بذرگری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13089 طیبه بذرگری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13090 فرزانه بذرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
13091 مریم بذرگری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13092 مریم بذرگری 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
13093 ملیحه بذرگری 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
13094 مه سا بذرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13095 مهدی بذرگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13096 مهناز بذرگری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
13097 مهناز بذرگری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
13098 الهه بذری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13099 الهه بذری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13100 حامد بذری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044874