راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 13001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13001 افسانه برادران نجار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13002 علی اکبر برادران نجار 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13003 الهام برادران نیکو 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
13004 سیدرضا برادران هاشمی 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13005 سیدمرتضی برادران هاشمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13006 شیوا برادران هروی 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
13007 سعید برادران همتی 1369 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13008 سعید برادران همتی 1364 مهندسي مهندسی عمران
13009 علی برادران همتی 1373 علوم رياضي آمار
13010 محبوبه برادران همتی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
13011 رضا برادری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13012 رضا برادری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
13013 ملیحه برادری ازغد 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
13014 ندا برادریان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13015 ندا برادریان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
13016 آزاده برارثانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13017 الهه برارثانی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13018 احسان براری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13019 رامین براری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
13020 نجمه براری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13021 عادل براری اطاقسرا 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
13022 سیمین براری بازارمحله 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13023 داریوش براری گلیرد 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
13024 محمد براری لاریمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13025 الهام برازجانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
13026 علیرضا برازش 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
13027 محمدرضا برازش 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13028 محمدرضا برازش 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13029 فرحناز برازقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13030 کاظم برازنده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13031 مریم برازنده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13032 مریم برازنده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13033 ریحانه برازنده آیسک 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13034 امید برازنده احمدابادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13035 مرضیه برازنده اق کاریز 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13036 مسعود برازنده پور 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13037 مهدی برازنده پور 1371 كشاورزى زراعت
13038 محمدجلیل برازنده پی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13039 امیر برازنده شیروان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13040 فائزه برازنده مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13041 فاطمه براشکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13042 محمد براق علی پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
13043 محمد براقوش رشخوار 1393 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
13044 زهرا براقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13045 محمد صادق براکتی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
13046 غلام رضا براکوهی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
13047 سهام برامسی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13048 مهدی برامکی یزدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13049 نفیسه برامکی یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13050 هدیه برانگیزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13051 حمیدرضا براواندر 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
13052 مرجان براوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13053 مرجان براوی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13054 پریسا براهوئی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13055 نورمحمد براهوئی مقدم 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
13056 مریم براهوتی جهانشاهی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13057 فاطمه براهویی تاجی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13058 زهرا براهیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13059 زهرا براهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13060 محمدرضا براهیمی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
13061 بهاره براینده پور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13062 ابراهیم بربرستانی ثانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
13063 ابراهیم بربرستانی ثانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13064 محمدحسن بربری 1392 مهندسي مهندسی عمران
13065 نسیمه بربری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13066 سمیرا بربریان ملک آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13067 سامان بربند 1375 دامپزشكي دامپزشکی
13068 محمداسماعیل برتری کلوخی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13069 بهاره برجسته 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
13070 علیرضا برجسته 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13071 علیرضا برجسته 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
13072 مریم برجسته 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13073 بهروز برجسته دلفروز 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
13074 ابراهیم برجسته زائری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13075 حسن برجسته زائری 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13076 سعید برجسته عسگری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13077 فاطمه برجسته مایوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13078 حسن برجسته مقدم رشتخواری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13079 آمنه برجسته یزدی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13080 مجتبی برجعلی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13081 مجتبی برجعلی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13082 مسلم برجعلی 1376 علوم پايه زمین شناسی
13083 فاطمه برجعلی زاده 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
13084 شهلا برجعلی لو 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
13085 احمد برجی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13086 احمد برجی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13087 اقدس برجی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13088 جعفر برجی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
13089 جواد برجی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
13090 حسن برجی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
13091 حسین برجی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13092 زهرا برجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13093 زهره برجی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13094 شیوا برجی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
13095 طاهره برجی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
13096 عباسعلی برجی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
13097 علی برجی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
13098 فاطمه برجی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
13099 قنبرعلی برجی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13100 محمد برجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542941