راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 1301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1301 آزاده ابراهیمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
1302 ابراهیم ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1303 ابراهیم ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1304 ابراهیم ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1305 ابوالفضل ابراهیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1306 ابوذر ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1307 احسان ابراهیمی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1308 احسان ابراهیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1309 احمد ابراهیمی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1310 احمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1311 احمد ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1312 احمد ابراهیمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1313 احمدرضا ابراهیمی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
1314 احمدعلی ابراهیمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1315 اذر ابراهیمی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
1316 ارش ابراهیمی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1317 ازیتا ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1318 اسمعیل ابراهیمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1319 اعظم ابراهیمی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1320 اعظم ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1321 اعظم ابراهیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1322 افسانه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1323 افسانه ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
1324 افشین ابراهیمی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
1325 اکرم ابراهیمی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
1326 اکرم ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1327 اکرم ابراهیمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1328 اکرم ابراهیمی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
1329 الهام ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1330 الهام ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1331 الهام ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1332 الهه ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
1333 الهه ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1334 الهه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1335 الهه ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1336 امیر ابراهیمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1337 امیر ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1338 امیر ابراهیمی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
1339 امیرمحمد ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1340 امین ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1341 امین ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1342 امین ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1343 بابک ابراهیمی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1344 باقر ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1345 براتعلی ابراهیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1346 بهروز ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1347 بهزاد ابراهیمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1348 بی بی حوا ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1349 بی بی رحیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1350 بیژن ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1351 پرویز ابراهیمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1352 پیام ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1353 تکتم ابراهیمی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
1354 ثریا ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1355 حبیبه ابراهیمی 1394 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
1356 حسن ابراهیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1357 حسن ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1358 حسن ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1359 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1360 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1361 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1362 حسین ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1363 حسین ابراهیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1364 حسین ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1365 حسین ابراهیمی 1382 علوم رياضي آمار
1366 حسین ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1367 حسین ابراهیمی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1368 حسین ابراهیمی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
1369 حمزه ابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1370 حمید ابراهیمی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1371 حمید ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1372 حمید ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1373 حمیدرضا ابراهیمی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1374 دانیال ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1375 ذکریا ابراهیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1376 راحیل ابراهیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1377 راضیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1378 رضا ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1379 رمضانعلی ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1380 روجا ابراهیمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1381 ریحانه ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1382 زهرا ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1383 زهرا ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1384 زهرا ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1385 زهرا ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1386 زهرا ابراهیمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1387 زهرا ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1388 زهرا ابراهیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1389 زهره ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1390 زهره ابراهیمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1391 زهره ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1392 زهره ابراهیمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1393 زهره ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1394 زهره ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1395 زینب ابراهیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1396 ژیلا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1397 ساحل ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1398 سارا ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1399 سپیده ابراهیمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
1400 سپیده ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36829002