راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 1301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1301 اعظم ابراهیمی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1302 اعظم ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1303 اعظم ابراهیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1304 افسانه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1305 افسانه ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
1306 افشین ابراهیمی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
1307 اکرم ابراهیمی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
1308 اکرم ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1309 اکرم ابراهیمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1310 اکرم ابراهیمی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
1311 الهام ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1312 الهام ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1313 الهام ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1314 الهه ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
1315 الهه ابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1316 الهه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1317 الهه ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1318 امیر ابراهیمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1319 امیر ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1320 امیر ابراهیمی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
1321 امیرمحمد ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1322 امین ابراهیمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1323 امین ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1324 امین ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
1325 بابک ابراهیمی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
1326 باقر ابراهیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1327 براتعلی ابراهیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1328 بهروز ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1329 بهزاد ابراهیمی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1330 بی بی حوا ابراهیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1331 بی بی رحیمه ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1332 بیژن ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1333 پرویز ابراهیمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1334 پیام ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1335 تکتم ابراهیمی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
1336 ثریا ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1337 حسن ابراهیمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1338 حسن ابراهیمی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1339 حسن ابراهیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1340 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1341 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1342 حسین ابراهیمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1343 حسین ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1344 حسین ابراهیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1345 حسین ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1346 حسین ابراهیمی 1382 علوم رياضي آمار
1347 حسین ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1348 حسین ابراهیمی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
1349 حسین ابراهیمی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
1350 حمزه ابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1351 حمید ابراهیمی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
1352 حمید ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1353 حمید ابراهیمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1354 حمیدرضا ابراهیمی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1355 دانیال ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1356 ذکریا ابراهیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1357 راحیل ابراهیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1358 راضیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1359 رضا ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1360 رمضانعلی ابراهیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1361 روجا ابراهیمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1362 ریحانه ابراهیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1363 زهرا ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1364 زهرا ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1365 زهرا ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1366 زهرا ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1367 زهرا ابراهیمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1368 زهرا ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1369 زهرا ابراهیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1370 زهره ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1371 زهره ابراهیمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1372 زهره ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1373 زهره ابراهیمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1374 زهره ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1375 زهره ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1376 زینب ابراهیمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1377 ژیلا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1378 ساحل ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1379 سارا ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1380 سپیده ابراهیمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
1381 سپیده ابراهیمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
1382 سحر ابراهیمی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
1383 سعید ابراهیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1384 سعیده سادات ابراهیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1385 سکینه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1386 سمانه السادات ابراهیمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1387 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1388 سمیه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1389 سمیه ابراهیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1390 سمیه ابراهیمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1391 سمیه ابراهیمی 1386 علوم رياضي آمار
1392 سمیه سادات ابراهیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1393 سوده ابراهیمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1394 سهیلا ابراهیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1395 سهیلا ابراهیمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1396 سیدجلال ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1397 سیدعباس ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
1398 سیدعلی ابراهیمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1399 سیدکاظم ابراهیمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1400 سیدمحمد ابراهیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957634