راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 13601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 نادره بشارتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
13602 هادی بشارتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
13603 ناصر بشارتی حسین آباد 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
13604 بهناز بشارتی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13605 داوود بشارتی مندجین 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
13606 علی بشارتیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13607 مجتبی بشارتیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
13608 کیمیا بشاش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
13609 محسن بشتر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
13610 فاطمه زهرا بشر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13611 سیمین بشردوست 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
13612 نادر بشردوست اطاقور 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13613 میناسادات بشروئی 1391 علوم پايه شیمی
13614 ابوالفضل بشروئی شرق 1354 علوم رياضي ریاضی
13615 ستاره بشروئی شرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13616 علیرضا بشرویه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13617 حسن بشرویه قندشتنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
13618 زینب بشرویه نژادکریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13619 منا بشرویه نژادکریمی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
13620 علی بشری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
13621 لیا بشری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
13622 محمد بشری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
13623 محمدحسین بشری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13624 مسعود بشری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13625 داود بشری ترشیزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13626 زهرا بشری ترشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13627 زهرا بشری ترشیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
13628 قاسم بشری ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13629 هاشم بشری ترشیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13630 جواد بشکم 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
13631 محمد بشکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13632 زینب بشنیجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
13633 محسن بشنیجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13634 امیر بشیان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13635 امیر بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13636 فرید بشیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
13637 نوید بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13638 نوید بشیان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13639 احمد بشیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
13640 محسن بشیر 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13641 امیر بشیرزاده تبریزی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13642 کاظم بشیرنژاد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13643 کاظم بشیرنژاد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
13644 اشکان بشیری 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
13645 پرویز بشیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
13646 جواد بشیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
13647 عباس بشیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13648 علی بشیری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13649 غلامحسن بشیری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
13650 مجید بشیری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13651 محمدرضا بشیری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13652 محمدعلی بشیری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13653 نوشین بشیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13654 منیره بشیری ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13655 ماریا بشیری کوتنایی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13656 مهتاب بشیری مقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13657 ثریا بصیر 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13658 سمیّه بصیر 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13659 علی بصیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13660 لیلا بصیر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
13661 محمد بصیر فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
13662 هدی بصیرانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13663 بهروز بصیرت 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13664 بهزاد بصیرت 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13665 عاطفه بصیرت 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
13666 علی بصیرت 1373 علوم رياضي ریاضی
13667 لیلا بصیرت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13668 مریم بصیرت 1382 علوم رياضي آمار
13669 مریم بصیرت 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
13670 مریم بصیرت 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
13671 منصوره بصیرت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13672 نرگس بصیرت بایگی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
13673 هادی بصیرزاده 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13674 الناز بصیرنیا 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13675 الهام بصیری 1382 علوم رياضي آمار
13676 الهام بصیری 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
13677 الهام بصیری 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
13678 الهام بصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
13679 امیر بصیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
13680 زهره بصیری 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
13681 ستاره بصیری 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
13682 سکینه بصیری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13683 شادی بصیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13684 شادی بصیری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13685 شادی بصیری 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
13686 عاطفه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13687 عباس بصیری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
13688 عبدالعلی بصیری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
13689 فرزانه بصیری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13690 فریدون بصیری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13691 محدثه بصیری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13692 محدّثه بصیری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
13693 مریم بصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13694 معصومه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13695 ناصر بصیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13696 سمانه بصیری اله جوق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13697 غلامرضا بصیری پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13698 غلامرضا بصیری پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13699 سعیده بصیری مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13700 شهریار بصیری مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622413