ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,942
نمایش موارد : 13601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 سیدمحسن بدیعی خیرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13602 محبوبه السادات بدیعی خیرآبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13603 منیژه السادات بدیعی خیرآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
13604 زهرا بدیعی رضوی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13605 علی بدیعی قوژدی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
13606 فاطمه بدیعی گل مکانی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش میوه کاری
13607 زهرا بدیعی گلمکانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13608 حسن بدیعی نامقی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13609 سیده فاطمه بدیعی نامقی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
13610 فاطمه بدیعی نامقی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
13611 سعیده سادات بدیعیان 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13612 سیدجلال بدیعیان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13613 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13614 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13615 فاطمه بدیعیان باغسیاهی 1379 علوم پايه فیزیک
13616 آزاده بدیلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
13617 ازاده بدیلی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13618 فرزاد بدیهی زراعتی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13619 فرزاد بدیهی زراعتی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13620 فرنوش بدیهی زراعتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13621 سمانه بدیهی نجف آبادی 1387 هنر نيشابور نقاشی
13622 امید بذرافشان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13623 سجاد بذرافشان 1394 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13624 سمیه بذرافشان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
13625 شیما بذرافشان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13626 فاطمه بذرافشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
13627 لیلا بذرافشان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13628 محسن بذرافشان 1376 علوم پايه زیست شناسی
13629 محسن بذرافشان 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
13630 محمدحسن بذرافشان 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13631 مسلم بذرافشان 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13632 هاجر بذرافشان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13633 آمنه بذرافشان فدافن 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13634 زهرا بذرافشان ابرقوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13635 ابوالقاسم بذرافشان ابرقویی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13636 امیر بذرافشان جورشری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
13637 امیر بذرافشان جورشری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
13638 غلامرضا بذرافشان دلیجانی 1388 علوم پايه فیزیک
13639 جواد بذرافشان فدافن 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13640 جواد بذرافشان فدافن 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13641 افسانه بذرافشان کافچی 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
13642 امیر بذرافشان مقدم 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13643 بهادر بذرافشان مقدم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13644 حسین بذرافشان مقدم 1383 علوم پايه فیزیک
13645 حسین بذرافشان مقدم 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
13646 سجاد بذرافشان مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
13647 مجتبی بذرافشان مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
13648 محمد بذرافشان مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13649 علی اصغر بذرافکن 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
13650 اسماعیل بذرکار 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13651 حامد بذرکارعبداله گیو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13652 امیراشکان بذرگر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
13653 حمید بذرگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
13654 حمیدرضا بذرگر 1385 علوم پايه فیزیک
13655 زینب بذرگر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13656 سیده زهره بذرگر 1372 علوم رياضي آمار
13657 سیده محبوبه بذرگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13658 سیده مریم بذرگر 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13659 فاطمه بذرگر 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
13660 فریده بذرگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13661 قاسم بذرگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
13662 محبوبه بذرگر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
13663 مریم بذرگر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
13664 ناهید بذرگر 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13665 ناهید بذرگر 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
13666 خدیجه بذرگران بجستان 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
13667 نوشین بذرگردوین 1380 علوم پايه فیزیک
13668 ابوالفضل بذرگری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13669 ابوالفضل بذرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13670 احسان بذرگری 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
13671 اکرم بذرگری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13672 حسن بذرگری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13673 طیبه بذرگری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13674 فرزانه بذرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
13675 مریم بذرگری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
13676 مریم بذرگری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
13677 ملیحه بذرگری 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
13678 مه سا بذرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13679 مهدی بذرگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13680 مهلا بذرگری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
13681 مهناز بذرگری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
13682 مهناز بذرگری 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
13683 آتنا بذری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13684 الهه بذری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13685 الهه بذری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
13686 حامد بذری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
13687 سجاد بذری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
13688 فاطمه بذری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13689 محمد بذری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13690 مریم بذری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
13691 مصطفی بذری 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13692 ریحانه بذری خادر 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
13693 سوسن بذری فریمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
13694 خدیجه بذری نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13695 زهرا بذری نقندر 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
13696 حسین بذلی خطیبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
13697 اعظم بذیون 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
13698 آرش برآبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13699 اسمعیل برآبادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
13700 اعظم برآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >