راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 13601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
13601 محبوبه بناء تربتی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13602 اسماء بناءزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13603 حامد بناءزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
13604 فاطمه بناءزاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13605 احمد بناءکار 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
13606 اکرم بنائی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13607 الهه بنائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
13608 علی اصغر بنائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
13609 غلام احمد بنائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
13610 فاطمه بنائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13611 فهیمه بنائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13612 محسن بنائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13613 محسن بنائی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
13614 علی بنائی پور 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13615 غلامرضا بنائی منش 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
13616 غلامرضا بنائی منش 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13617 اکرم بنائیان 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13618 زهرا بنائیان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13619 حسین بنائیان تلکی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13620 سارا بنائیه 1385 دامپزشكي دامپزشکی
13621 محمد بناتربتی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13622 شایسته بنادکوکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
13623 شیلا بناری بهنمیری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
13624 شیلا بناری بهنمیری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
13625 امراله بنازاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
13626 حبیب بنازاده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
13627 حبیب بنازاده 1377 دامپزشكي دامپزشکی
13628 حجت بنازاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
13629 حجت بنازاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
13630 عباس بنازاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
13631 فرزانه بنازاده 1385 علوم پايه فیزیک
13632 محمدرضا بنازاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13633 محمدرضا بنازاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
13634 وجیهه بنازاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
13635 ایدا بناکاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13636 محمدرضا بنام 1365 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13637 محمدرضا بنام 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
13638 محمدرضا بنام 1357 علوم پايه فیزیک
13639 محبوبه بنان افقو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
13640 الهام بنان شریفی 1388 علوم رياضي آمار
13641 محمود بنانژاد مشهدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
13642 اصغر بنانیازمند 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
13643 صغری بنای کاریزبالا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
13644 مهدی بنای رضوی 1366 علوم رياضي ریاضی محض
13645 مهدی بنای رضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
13646 هادی بنای رضوی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
13647 رفیده بنای زحمتی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13648 محسن بنای زحمتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13649 محمد بنایان اول 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
13650 محمد بنایان اول 1369 كشاورزى زراعت
13651 مرتضی بنایان اوّل 1354 علوم پايه زمین شناسی
13652 علی بنایان کرمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13653 احمد بنایی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
13654 ترانه بنایی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13655 فاطمه بنایی هروان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
13656 نوشین بنپوری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
13657 ابراهیم بنجخی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
13658 محسن بنجخی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
13659 ابوالفضل بندار 1375 علوم پايه زمین شناسی
13660 حسین بندار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
13661 رفیعه بندار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13662 رمضانعلی بندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
13663 سعید بندار 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
13664 فاطمه بندار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
13665 محمدتقی بندار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13666 ملیحه بندار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13667 مهدی بندار 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
13668 نوید بندار 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
13669 نوید بندار 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
13670 احمد بندار صاحبی 1361 مهندسي راه و ساختمان
13671 عصمت بندرآبادی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
13672 بهرام بندشه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
13673 مصطفی بندگانی روئین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
13674 ساناز بندگی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
13675 مهدی بندگی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
13676 مهدی بندگی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13677 محمد بنده بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
13678 معصومه بندی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
13679 لیلا بندیان سفلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
13680 علی بنسبردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13681 علی بنسبردی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
13682 فرشته بنسبردی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
13683 منیره بنسبردی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
13684 مهری بنسبردی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
13685 بهاره بنفشه زنجانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
13686 سارا بنفشه قوچان عتیق 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
13687 الهام بنفشه قوچان عتیق 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
13688 حسین بنکچی 1384 علوم رياضي آمار
13689 زینب بنکچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
13690 آتوسا بنکدار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
13691 رضا بنکدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
13692 زهره بنکدار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
13693 علیرضا بنکدار 1368 علوم پايه شیمی
13694 محمدرضا بنکدار 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
13695 علیرضا بنکداران 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13696 حسین بنکداری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
13697 علی اکبر بنگر 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
13698 محمدرضا بنوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
13699 سیدعلیرضا بنوفاطمه 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
13700 سیدعسکری بنی هاشمی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789752