راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 14001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14001 سیدامیررضا برومند سیستانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14002 سمانه برومند علی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14003 مهدی برومند نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14004 ساناز برومندابراهیمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
14005 پردیس برومندان 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
14006 زهرا برومندپور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14007 مریم برومندپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14008 الهام برومندحسین آباد قائینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14009 اکرم برومندحسین آبادقائینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14010 ملیحه برومندحسین آبادقاینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14011 سید علی برومنددانش 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14012 سیده بهاره برومنددانش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14013 سیده بهاره برومنددانش 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
14014 نبی برومنددیش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14015 زینت برومندرضازاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14016 ملیحه برومندرضازاده 1377 علوم پايه فیزیک
14017 مهناز برومندرضازاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14018 زهره برومندسبزیکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14019 رضا برومندسرکرده 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
14020 فرناز برومندشیخ الاسلامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14021 نویدرضا برومندعلی پور 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14022 معصومه برومندعلیپور 1384 علوم پايه زمین شناسی
14023 مهری برومندعلیزاده طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14024 حمزه برومندفر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
14025 سارا برومندفر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14026 عباس برومندفر 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
14027 غلامرضا برومندفر 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14028 مهیار برومندمقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14029 پریشاد برومندنیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14030 پریشاد برومندنیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14031 بتول برومندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14032 شادان برومندی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14033 سارا برومندی براتی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
14034 سولماز برومندی براتی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
14035 سولماز برومندی براتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
14036 شادان برومندی رادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14037 علی اکبر برومیده 1371 علوم رياضي آمار
14038 محمد برون سرا 1358 مهندسي مهندسی عمران
14039 حسین برونوسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14040 زهرا برونوسی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14041 فاطمه برونوسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14042 فاطمه بره گی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14043 محمود بره مقدم 1361 مهندسي مكانيك
14044 بهادر برهان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
14045 فرزاد برهان ازاد 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14046 علی برهان پناه موشکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14047 معصومه برهان پناه موشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14048 فرید برهان علمی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14049 سمیه برهان نژاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14050 احمد برهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14051 بهارک برهانی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
14052 بهفر برهانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14053 حسین برهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14054 حمید برهانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
14055 سارا برهانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
14056 سامیه برهانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14057 سیدعبدالرضا برهانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14058 صادق برهانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14059 صدرالاسلام برهانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14060 عذرا برهانی 1375 علوم پايه شیمی محض
14061 علی برهانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14062 علی برهانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
14063 علی اکبر برهانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14064 فاطمه برهانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14065 فضل اله برهانی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14066 محمدصالح برهانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
14067 مریم برهانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14068 مهدیس برهانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14069 نگار برهانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
14070 هما برهانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14071 حجّت برهانی بلسبنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14072 محمد برهانی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14073 معصومه برهانی پور 1383 مهندسي مهندسی شیمی
14074 معصومه برهانی پور 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14075 آمنه برهانی تخته جان 1386 علوم پايه زمین شناسی
14076 آمنه برهانی تخته جان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
14077 احمد برهانی تخته جان 1389 علوم پايه زمین شناسی
14078 احمد برهانی تخته جان 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
14079 سمیه برهانی ترشیزی 1384 علوم پايه زمین شناسی
14080 سعیده برهانی رخ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14081 زهراسادات برهانی سبزوار 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14082 مهدی برهانی سنگچولی 1375 علوم رياضي ریاضی
14083 حمیدرضا برهانی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14084 عبدالله برهانی فیص آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14085 مسلم برهانی فیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
14086 هادی برهانی قاین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14087 مریم برهانی کاخکی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14088 علی اکبر برهانی کردیانی 1368 علوم پايه شیمی
14089 ساحل برهانی منجیلی 1376 علوم رياضي آمار
14090 زینب برهانی نژاد 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14091 محمود برهانی نژاد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14092 مهدی برهانی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14093 مینا برهانی نیا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14094 یوسفعلی برهانی نیا 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14095 مهسا برهانی وارسته 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14096 عزت برهانیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14097 عفت برهانیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14098 زینب برهانیان طرقی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14099 منی برهمت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14100 نازنین برهمت 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826600