راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 1401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1401 شیما ابراهیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1402 شیما ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1403 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1404 صادق ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1405 صدیقه ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
1406 صمد ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1407 صمد ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1408 صمد ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1409 طاهره ابراهیمی 1374 علوم رياضي ریاضی
1410 طاهره ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1411 عابدین ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1412 عاتکه ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1413 عباس ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1414 عبدالرضا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1415 عزت ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1416 علی ابراهیمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1417 علی ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1418 علی ابراهیمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1419 علی ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
1420 علیرضا ابراهیمی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
1421 عماد ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1422 عماد ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1423 عماد ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1424 عیسی ابراهیمی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1425 غلامرضا ابراهیمی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1426 غلامرضا ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1427 غلامرضا ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1428 فاطمه ابراهیمی 1369 علوم پايه فیزیک
1429 فاطمه ابراهیمی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1430 فاطمه ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1431 فاطمه ابراهیمی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1432 فاطمه ابراهیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1433 فاطمه ابراهیمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1434 فاطمه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1435 فاطمه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1436 فاطمه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1437 فاطمه ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
1438 فاطمه ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1439 فاطمه ابراهیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی
1440 فاطمه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1441 فاطمه السادات ابراهیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1442 فاطمه زهرا ابراهیمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1443 فایزه ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1444 فایزه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1445 فرزاد ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
1446 فرشته ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1447 فریبا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1448 فهیمه ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1449 قاسم ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1450 کبری ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1451 کبری ابراهیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1452 کلثوم ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1453 لیلا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1454 مجتبی ابراهیمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1455 مجید ابراهیمی 1368 علوم رياضي آمار
1456 مجید ابراهیمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1457 محبوبه ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1458 محراب ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1459 محراب ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1460 محسن ابراهیمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1461 محسن ابراهیمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1462 محمد ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1463 محمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1464 محمد ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1465 محمد ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1466 محمد ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1467 محمد ابراهیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1468 محمد علی ابراهیمی 1365 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1469 محمدامیر ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1470 محمدامیر ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1471 محمدرضا ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1472 محمدرضا ابراهیمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1473 محمدرضا ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1474 محمدرضا ابراهیمی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1475 محمدرضا ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1476 محمدرضا ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1477 محمدسعید ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1478 محمدصادق ابراهیمی 1364 علوم رياضي آمار
1479 محمدعلی ابراهیمی 1354 علوم رياضي ریاضی
1480 محمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1481 محمدمهدی ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1482 محمدمهدی ابراهیمی 1374 علوم پايه فیزیک
1483 محمود ابراهیمی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1484 مرتضی ابراهیمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1485 مرتضی ابراهیمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1486 مرضیه ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1487 مرضیه ابراهیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1488 مریم ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1489 مریم ابراهیمی 1378 علوم پايه فیزیک
1490 مریم ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1491 مریم ابراهیمی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1492 مژده سادات ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1493 مسعود ابراهیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1494 مسلم ابراهیمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
1495 مسلمه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1496 مصطفی ابراهیمی 1388 علوم رياضي آمار
1497 معصومه ابراهیمی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
1498 معصومه ابراهیمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1499 معصومه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
1500 معصومه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060165