راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 14101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14101 زینت برومند رضازاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
14102 زینت برومند رضازاده 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
14103 سیدامیررضا برومند سیستانی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14104 سمانه برومند علی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14105 مهدی برومند نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14106 ساناز برومندابراهیمی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
14107 پردیس برومندان 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
14108 زهرا برومندپور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14109 مریم برومندپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14110 الهام برومندحسین آباد قائینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14111 اکرم برومندحسین آبادقائینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14112 ملیحه برومندحسین آبادقاینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14113 سید علی برومنددانش 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14114 سیده بهاره برومنددانش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14115 سیده بهاره برومنددانش 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
14116 نبی برومنددیش 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14117 زینت برومندرضازاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14118 ملیحه برومندرضازاده 1377 علوم پايه فیزیک
14119 مهناز برومندرضازاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14120 زهره برومندسبزیکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14121 رضا برومندسرکرده 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
14122 فرناز برومندشیخ الاسلامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14123 نویدرضا برومندعلی پور 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14124 معصومه برومندعلیپور 1384 علوم پايه زمین شناسی
14125 مهری برومندعلیزاده طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14126 حمزه برومندفر 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
14127 سارا برومندفر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14128 عباس برومندفر 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
14129 غلامرضا برومندفر 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14130 مهیار برومندمقدم 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14131 پریشاد برومندنیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14132 پریشاد برومندنیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14133 بتول برومندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14134 شادان برومندی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14135 سارا برومندی براتی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
14136 سولماز برومندی براتی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
14137 سولماز برومندی براتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
14138 شادان برومندی رادکانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14139 علی اکبر برومیده 1371 علوم رياضي آمار
14140 محمد برون سرا 1358 مهندسي مهندسی عمران
14141 حسین برونوسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14142 زهرا برونوسی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14143 فاطمه برونوسی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14144 فاطمه بره گی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14145 محمود بره مقدم 1361 مهندسي مكانيك
14146 بهادر برهان 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
14147 فرزاد برهان ازاد 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14148 علی برهان پناه موشکی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14149 معصومه برهان پناه موشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14150 فرید برهان علمی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14151 سمیه برهان نژاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14152 احمد برهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14153 بهارک برهانی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
14154 بهفر برهانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14155 حسین برهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14156 حمید برهانی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
14157 سارا برهانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
14158 سامیه برهانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14159 سیدعبدالرضا برهانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14160 صادق برهانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14161 صدرالاسلام برهانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14162 عذرا برهانی 1375 علوم پايه شیمی محض
14163 علی برهانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14164 علی برهانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
14165 علی اکبر برهانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14166 فاطمه برهانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14167 فضل اله برهانی 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14168 محمدصالح برهانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
14169 مریم برهانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14170 مهدیس برهانی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14171 نگار برهانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
14172 هما برهانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14173 حجّت برهانی بلسبنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14174 محمد برهانی پور 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14175 معصومه برهانی پور 1383 مهندسي مهندسی شیمی
14176 معصومه برهانی پور 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14177 آمنه برهانی تخته جان 1386 علوم پايه زمین شناسی
14178 آمنه برهانی تخته جان 1390 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
14179 احمد برهانی تخته جان 1389 علوم پايه زمین شناسی
14180 احمد برهانی تخته جان 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
14181 سمیه برهانی ترشیزی 1384 علوم پايه زمین شناسی
14182 سعیده برهانی رخ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14183 زهراسادات برهانی سبزوار 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14184 مهدی برهانی سنگچولی 1375 علوم رياضي ریاضی
14185 حمیدرضا برهانی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14186 عبدالله برهانی فیص آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14187 مسلم برهانی فیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
14188 هادی برهانی قاین 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14189 مریم برهانی کاخکی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14190 علی اکبر برهانی کردیانی 1368 علوم پايه شیمی
14191 ساحل برهانی منجیلی 1376 علوم رياضي آمار
14192 زینب برهانی نژاد 1385 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14193 محمود برهانی نژاد 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14194 مهدی برهانی نژاد 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14195 مینا برهانی نیا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14196 یوسفعلی برهانی نیا 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14197 مهسا برهانی وارسته 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14198 عزت برهانیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14199 عفت برهانیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14200 زینب برهانیان طرقی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734824