راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 14201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14201 منی برهمت 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14202 نازنین برهمت 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14203 محمدرضا برهمن 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14204 محمد برهمند 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14205 محمدرضا بری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14206 محمد رضا لطیف بریج 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14207 مسلم بریحی نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
14208 فاطمه سادات برید نیک پور 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
14209 سیدمهران بریدسیدی نیک 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14210 عفت سادات بریدسیدی نیک 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
14211 زینب بریدعلی پور 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
14212 علی بریدکاظمی 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
14213 مسعود بریدلطیف 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14214 محمود بریدمشاقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14215 مطهره بریدنظیف 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14216 فاطمه سادات بریدنیک پور 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14217 محبوبه بریش 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14218 محمد بریش 1375 علوم رياضي آمار
14219 امین بریمانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14220 فرامرز بریمانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
14221 محمدحسین بریمانی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14222 میترا بریموندی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14223 صدیقه بریمی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14224 سیدعلی برین 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14225 وحیده بزاز زاده تربتی 1385 علوم رياضي آمار
14226 ابوالفضل بزازان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14227 هومن بزازان 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14228 هومن بزازان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14229 تهمینه بزازان نوغانی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14230 آسیه بزازان نوغانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14231 تهمینه بزازان نوغانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
14232 ماهرخ بزازان نوغانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14233 مریم بزازان نوغانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14234 ابراهیم بزازچرمینی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14235 ابراهیم بزازچرمینی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14236 حمیدرضا بزاززاده تربتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14237 فایزه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14238 فرزانه بزاززاده تربتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14239 الناز بزازی 1385 علوم پايه فیزیک
14240 ژرمین بزازیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
14241 زهرا بزرگ 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14242 معصومه بزرگ 1385 علوم رياضي آمار
14243 معصومه بزرگ 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
14244 نرگس بزرگ 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14245 متین بزرگ بشر 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14246 خدامراد بزرگ چمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14247 زینب بزرگ خو 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14248 عفت بزرگ زاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14249 حسین بزرگ نتاج بائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14250 آرزو بزرگ نیا 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14251 الهام بزرگ نیا 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14252 ماندانا بزرگ نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14253 محمدرضا بزرگ نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14254 مصطفی بزرگ نیا 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14255 مهرداد بزرگ نیا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14256 علی بزرگ پور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
14257 ملوک خاتون بزرگ زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14258 رامتین بزرگ زاده عشقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14259 نگار بزرگ زاده یزدی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14260 سیما بزرگ عائله 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14261 پروین بزرگ نیا 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14262 ساناز بزرگ نیا 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
14263 سیمین بزرگ نیا 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
14264 علی رضا بزرگ نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14265 احمد بزرگمهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14266 جواد بزرگمهر 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14267 جواد بزرگمهر 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14268 علی بزرگمهر 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14269 فاطمه بزرگمهر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14270 کیا بزرگمهر 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14271 محمدرضا بزرگمهر 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14272 منصور بزرگمهر 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
14273 حسن بزرگوار 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14274 عطّیه بزرگوار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
14275 فاطمه بزرگوار 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
14276 محمود بزرگوار 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14277 مسعود بزرگوار 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14278 ملیحه بزرگوار 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14279 ملیحه بزرگوار 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14280 ملیحه بزرگوار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14281 منصور بزرگوار 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14282 ناصر بزرگوار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14283 وجیهه بزرگوار 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14284 اکرم بزرگوارسهل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14285 سعیده بزرگواری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14286 سعیده بزرگواری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
14287 مریم بزرگواری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14288 امید بزرگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14289 امیرمسعود بزرگی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14290 امیرمسعود بزرگی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14291 بتول بزرگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14292 بهنام بزرگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14293 بهنام بزرگی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14294 فرشاد بزرگی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14295 محمود بزرگی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14296 مریم بزرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14297 معصومه بزرگی 1375 علوم رياضي ریاضی
14298 مهدی بزرگی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14299 ندا بزرگی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40735107