راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 14201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14201 نادیا بسنج 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14202 یوسف بسنجیده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14203 فاطمه بسیار 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14204 صادق بسیطی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
14205 صادق بسیطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14206 مریم بسیطی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14207 حسین بشارت 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
14208 شهاب رضا بشارت 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
14209 وهاب بشارت 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
14210 هیلدا بشارت 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
14211 سیما بشارت فردوسی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14212 سمیرا بشارتی 1384 هنر نيشابور نقاشی
14213 عزیزاله بشارتی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
14214 فاطمه بشارتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14215 فاطمه بشارتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14216 فهیمه بشارتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14217 محمدرضا بشارتی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
14218 مریم بشارتی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
14219 مسلم بشارتی 1351 علوم رياضي دبیری ریاضی
14220 نادره بشارتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14221 هادی بشارتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
14222 ناصر بشارتی حسین آباد 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
14223 بهناز بشارتی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14224 داوود بشارتی مندجین 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14225 علی بشارتیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14226 مجتبی بشارتیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
14227 کیمیا بشاش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
14228 محسن بشتر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14229 فاطمه زهرا بشر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14230 سیمین بشردوست 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
14231 نادر بشردوست اطاقور 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14232 میناسادات بشروئی 1391 علوم پايه شیمی
14233 ابوالفضل بشروئی شرق 1354 علوم رياضي ریاضی
14234 ستاره بشروئی شرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14235 علیرضا بشرویه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14236 حسن بشرویه قندشتنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14237 زینب بشرویه نژادکریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14238 منا بشرویه نژادکریمی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14239 علی بشری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
14240 لیا بشری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14241 محمد بشری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14242 محمدحسین بشری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14243 مسعود بشری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14244 داود بشری ترشیزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14245 زهرا بشری ترشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14246 زهرا بشری ترشیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
14247 قاسم بشری ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14248 هاشم بشری ترشیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14249 جواد بشکم 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14250 محمد بشکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14251 زینب بشنیجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14252 محسن بشنیجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14253 امیر بشیان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14254 امیر بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14255 فرید بشیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14256 نوید بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14257 نوید بشیان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14258 احمد بشیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
14259 محسن بشیر 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14260 امیر بشیرزاده تبریزی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14261 کاظم بشیرنژاد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14262 کاظم بشیرنژاد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14263 اشکان بشیری 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
14264 پرویز بشیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14265 جواد بشیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14266 عباس بشیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14267 علی بشیری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14268 غلامحسن بشیری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14269 مجید بشیری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14270 محمدرضا بشیری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14271 محمدعلی بشیری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14272 نوشین بشیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14273 منیره بشیری ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14274 ماریا بشیری کوتنایی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14275 مهتاب بشیری مقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14276 ثریا بصیر 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14277 سمیّه بصیر 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14278 علی بصیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14279 لیلا بصیر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
14280 محمد بصیر فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14281 هدی بصیرانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14282 بهروز بصیرت 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14283 بهزاد بصیرت 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14284 عاطفه بصیرت 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
14285 علی بصیرت 1373 علوم رياضي ریاضی
14286 لیلا بصیرت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14287 مریم بصیرت 1382 علوم رياضي آمار
14288 مریم بصیرت 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
14289 مریم بصیرت 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
14290 منصوره بصیرت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14291 نرگس بصیرت بایگی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14292 هادی بصیرزاده 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14293 الناز بصیرنیا 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14294 الهام بصیری 1382 علوم رياضي آمار
14295 الهام بصیری 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
14296 الهام بصیری 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
14297 الهام بصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14298 امیر بصیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
14299 زهره بصیری 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
14300 ستاره بصیری 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39434077