راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 14201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14201 ملیحه بزرگوار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
14202 منصور بزرگوار 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14203 ناصر بزرگوار 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14204 وجیهه بزرگوار 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
14205 اکرم بزرگوارسهل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14206 سعیده بزرگواری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14207 سعیده بزرگواری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
14208 مریم بزرگواری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14209 امید بزرگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14210 امیرمسعود بزرگی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14211 امیرمسعود بزرگی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14212 بتول بزرگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14213 بهنام بزرگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14214 بهنام بزرگی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14215 فرشاد بزرگی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14216 محمود بزرگی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14217 مریم بزرگی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14218 معصومه بزرگی 1375 علوم رياضي ریاضی
14219 مهدی بزرگی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14220 ندا بزرگی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
14221 نعمت بزرگی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
14222 هادی بزرگی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
14223 الهه بزرگی برزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14224 بهجت بزرگی راد 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
14225 آرش بزرگی زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14226 سمیرا بزرگی کاسگری 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14227 فهیمه بزرگیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14228 حمیدرضا بزقوجانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
14229 حدیثه بزم آرا 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14230 ابوالقاسم بزم آراء 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
14231 فاطمه بزم آور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
14232 محمد بزم ارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14233 مرتضی بزمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14234 مصطفی بزمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14235 مهدی یار بزمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14236 مهدیه بزمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14237 حمیرا بزمی رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14238 الهام بزمی فاروجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
14239 رویا بزمی فاروجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14240 محسن بزمی مایوان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14241 عباس بزمی مقدم فیض آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14242 معصومه بزنجانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14243 افشین بزنگانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14244 محمد بزنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14245 حسین بزی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
14246 خدارحم بزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14247 علیرضا بزی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
14248 اعظم بزی جوان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14249 مسعود بزی جوان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14250 بهرام بژگول 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14251 یاسر بساطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14252 حسن بساک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14253 حسن بساک 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14254 محسن بساکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14255 ماندانا بسام 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14256 مرتضی بستام 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14257 مرتضی بستام 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
14258 هادی بستام 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14259 آرام بستان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14260 آرام بستان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14261 آرام بستان 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14262 خاطره بستان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14263 زهرا بستان 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14264 شمسی بستان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
14265 علیرضا بستان 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14266 فهیمه بستان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14267 محمد بستان 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
14268 سحر بستانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14269 علی بستانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
14270 محمدباقر بستانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14271 ابراهیم بستانی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14272 مهدی بستگانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14273 علی اکبر بستوده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14274 میثم بستوده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14275 مرضیه بسته قماش 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14276 توران بسطامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14277 سامان بسطامی 1381 علوم پايه فیزیک
14278 سیروس بسطامی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14279 منصور بسطامی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14280 ندا بسطامی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14281 مالک بسطامی کتولی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14282 الهه بسکابادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14283 الهه بسکابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14284 امین بسکابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14285 امین بسکابادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
14286 حمید بسکابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14287 حمیدرضا بسکابادی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14288 رضا بسکابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14289 زهرا بسکابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
14290 زهره بسکابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14291 زینب بسکابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
14292 عاطفه بسکابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14293 علی اکبر بسکابادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14294 فاطمه بسکابادی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14295 فرزانه بسکابادی 1390 علوم پايه زمین شناسی
14296 محمد بسکابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14297 مصطفی بسکابادی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14298 مصطفی بسکابادی 1383 علوم رياضي آمار
14299 مصطفی بسکابادی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
14300 آسیه بسگله 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051816