راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 14301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14301 فاطمه بسمل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14302 مجید بسمل 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14303 محمدعلی بسملی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14304 دانیال بسنج 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14305 نادیا بسنج 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14306 یوسف بسنجیده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14307 فاطمه بسیار 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14308 صادق بسیطی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
14309 صادق بسیطی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14310 مریم بسیطی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14311 حسین بشارت 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
14312 شهاب رضا بشارت 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
14313 وهاب بشارت 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
14314 هیلدا بشارت 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
14315 سیما بشارت فردوسی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14316 سمیرا بشارتی 1384 هنر نيشابور نقاشی
14317 عزیزاله بشارتی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
14318 فاطمه بشارتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14319 فاطمه بشارتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14320 فهیمه بشارتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14321 محمدرضا بشارتی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
14322 مریم بشارتی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
14323 مسلم بشارتی 1351 علوم رياضي دبیری ریاضی
14324 نادره بشارتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14325 هادی بشارتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
14326 ناصر بشارتی حسین آباد 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
14327 بهناز بشارتی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14328 داوود بشارتی مندجین 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14329 علی بشارتیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14330 مجتبی بشارتیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
14331 کیمیا بشاش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
14332 محسن بشتر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14333 فاطمه زهرا بشر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14334 سیمین بشردوست 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
14335 نادر بشردوست اطاقور 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14336 میناسادات بشروئی 1391 علوم پايه شیمی
14337 ابوالفضل بشروئی شرق 1354 علوم رياضي ریاضی
14338 ستاره بشروئی شرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14339 علیرضا بشرویه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14340 حسن بشرویه قندشتنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14341 زینب بشرویه نژادکریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14342 منا بشرویه نژادکریمی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14343 قاسم بشرویی شرق 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
14344 علی بشری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
14345 لیا بشری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14346 محمد بشری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14347 محمدحسین بشری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14348 مسعود بشری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14349 داود بشری ترشیزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14350 زهرا بشری ترشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14351 زهرا بشری ترشیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
14352 قاسم بشری ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14353 هاشم بشری ترشیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14354 جواد بشکم 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14355 محمد بشکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14356 زینب بشنیجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14357 محسن بشنیجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14358 امیر بشیان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14359 امیر بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14360 فرید بشیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14361 نوید بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14362 نوید بشیان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14363 احمد بشیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
14364 محسن بشیر 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14365 امیر بشیرزاده تبریزی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14366 کاظم بشیرنژاد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14367 کاظم بشیرنژاد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14368 اشکان بشیری 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
14369 پرویز بشیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14370 جواد بشیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14371 عباس بشیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14372 علی بشیری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14373 غلامحسن بشیری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14374 مجید بشیری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14375 محمدرضا بشیری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14376 محمدعلی بشیری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14377 نوشین بشیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14378 منیره بشیری ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14379 ماریا بشیری کوتنایی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14380 مهتاب بشیری مقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14381 ثریا بصیر 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14382 سمیّه بصیر 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14383 علی بصیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14384 لیلا بصیر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
14385 محمد بصیر فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14386 هدی بصیرانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14387 بهروز بصیرت 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14388 بهزاد بصیرت 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14389 عاطفه بصیرت 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
14390 علی بصیرت 1373 علوم رياضي ریاضی
14391 لیلا بصیرت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14392 مریم بصیرت 1382 علوم رياضي آمار
14393 مریم بصیرت 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
14394 مریم بصیرت 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
14395 منصوره بصیرت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14396 نرگس بصیرت بایگی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14397 هادی بصیرزاده 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14398 الناز بصیرنیا 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14399 الهام بصیری 1382 علوم رياضي آمار
14400 الهام بصیری 1387 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601701801902002102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051610