راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 14301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14301 شادی بصیری 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14302 عاطفه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14303 عباس بصیری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
14304 عبدالعلی بصیری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
14305 فرزانه بصیری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14306 فریدون بصیری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14307 محدثه بصیری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14308 محدّثه بصیری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
14309 مریم بصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14310 معصومه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14311 ناصر بصیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14312 سمانه بصیری اله جوق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14313 غلامرضا بصیری پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14314 غلامرضا بصیری پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14315 سعیده بصیری مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14316 شهریار بصیری مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14317 مرضیه بصیری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14318 فاطمه بصیری نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14319 فاطمه بصیری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14320 فاطمه بصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14321 زهره بطالبلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14322 الهه بطحائی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14323 امیرحسن بطحائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
14324 سیدهاشم بطحائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14325 سیده مریم بطحائی جوارشک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14326 فاطمه بطیاری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
14327 درخشنده بغدادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14328 گون آی بغدادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
14329 گون ای بغدادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14330 محمدصادق بغدادی حلاج 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14331 زهرا بغلانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14332 فرهاد بغنی باجگیران 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14333 فرهاد بغنی باجگیران 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14334 راحله بغیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14335 صغری بغیشنی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14336 ساره بقائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14337 سکینه بقائی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14338 طاهره بقائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14339 علی اکبر بقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14340 علی اکبر بقائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14341 مجید بقائی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14342 محمدرضا بقائی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14343 محمدرضا بقائی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14344 مرجان بقائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14345 مرجان بقائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14346 مظفر بقائی 1355 علوم رياضي آمار
14347 مهدی بقائی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
14348 مهلا بقائی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
14349 مهلا بقائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
14350 نسرین بقائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14351 نسرین بقائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
14352 هما بقائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14353 هما بقائی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14354 سوده بقائی راوری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14355 طیبه بقائی بارجین 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14356 اعظم بقائی بارچین 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
14357 رقیه بقائی بقمچ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14358 طاهره بقائی بقمچ 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14359 حمیده بقائی بیدختی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14360 زهره بقائی بیدختی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14361 مهدی بقائی بیدختی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14362 رفعت بقائی راوری 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
14363 ساره بقائی راوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
14364 علی بقائی راوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14365 زهرا بقائی سریزدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14366 محمدحسن بقائی سریزدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14367 زهرا بقائی فرد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14368 مجید بقائی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14369 زهره بقائی هروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14370 محمدرضا بقائی هروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14371 مریم بقائی یارحسینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14372 منصور بقائیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14373 ناصر بقال رضاوند 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14374 سارا بقال ایمان پرست 1386 علوم رياضي آمار
14375 محسن بقال شیروان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14376 احمد بقال صفا 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14377 زهرا بقال صفا 1371 علوم رياضي ریاضی
14378 زینب بقال صفا 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14379 مهدی بقالی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14380 اکرم بقالیان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14381 فائزه بقالیان کشتان 1387 علوم رياضي آمار
14382 میلاد بقایری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
14383 معصومه بقایری پور 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14384 معصومه بقایری پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14385 ابوالقاسم بقایی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
14386 سمیه بقایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14387 فاطمه بقایی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
14388 مهرداد بقایی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14389 هما بقایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14390 ازیتا بقایی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
14391 علی بقایی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14392 علی اکبر بقایی سریزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14393 علی اصغر بقایی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14394 عفت بقایی مقدم 1384 دامپزشكي دامپزشکی
14395 عبدالحمید بقراطی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14396 مهدی بقراطی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14397 مهدی بقراطی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14398 مهدی بقراطی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14399 مهدی بقراطی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417636