راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 14401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14401 فهیمه بشارتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14402 محمدرضا بشارتی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
14403 مریم بشارتی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
14404 مسلم بشارتی 1351 علوم رياضي دبیری ریاضی
14405 نادره بشارتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14406 هادی بشارتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
14407 ناصر بشارتی حسین آباد 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
14408 بهناز بشارتی مقدم 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14409 داوود بشارتی مندجین 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14410 علی بشارتیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14411 مجتبی بشارتیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
14412 کیمیا بشاش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
14413 محسن بشتر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14414 فاطمه زهرا بشر 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14415 سیمین بشردوست 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
14416 نادر بشردوست اطاقور 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14417 میناسادات بشروئی 1391 علوم پايه شیمی
14418 ابوالفضل بشروئی شرق 1354 علوم رياضي ریاضی
14419 ستاره بشروئی شرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14420 قاسم بشروئی شرق 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
14421 علیرضا بشرویه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14422 حسن بشرویه قندشتنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14423 زینب بشرویه نژادکریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14424 منا بشرویه نژادکریمی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14425 علی بشری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
14426 لیا بشری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14427 محمد بشری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14428 محمدحسین بشری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14429 مسعود بشری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14430 مسعود بشری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14431 داود بشری ترشیزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14432 زهرا بشری ترشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14433 زهرا بشری ترشیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
14434 قاسم بشری ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14435 هاشم بشری ترشیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14436 جواد بشکم 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14437 محمد بشکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14438 زینب بشنیجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14439 محسن بشنیجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14440 امیر بشیان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14441 امیر بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14442 فرید بشیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14443 نوید بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14444 نوید بشیان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14445 احمد بشیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
14446 محسن بشیر 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14447 امیر بشیرزاده تبریزی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14448 کاظم بشیرنژاد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14449 کاظم بشیرنژاد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14450 اشکان بشیری 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
14451 پرویز بشیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14452 جواد بشیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14453 عباس بشیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14454 علی بشیری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14455 غلامحسن بشیری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14456 مجید بشیری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14457 محمدرضا بشیری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14458 محمدعلی بشیری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14459 نوشین بشیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14460 منیره بشیری ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14461 ماریا بشیری کوتنایی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14462 مهتاب بشیری مقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14463 ثریا بصیر 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14464 سمیّه بصیر 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14465 علی بصیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14466 لیلا بصیر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
14467 محمد بصیر فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14468 هدی بصیرانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14469 بهروز بصیرت 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14470 بهزاد بصیرت 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14471 عاطفه بصیرت 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
14472 علی بصیرت 1373 علوم رياضي ریاضی
14473 لیلا بصیرت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14474 مریم بصیرت 1382 علوم رياضي آمار
14475 مریم بصیرت 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
14476 مریم بصیرت 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
14477 منصوره بصیرت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14478 نرگس بصیرت بایگی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14479 هادی بصیرزاده 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14480 الناز بصیرنیا 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14481 الهام بصیری 1382 علوم رياضي آمار
14482 الهام بصیری 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
14483 الهام بصیری 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
14484 الهام بصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14485 امیر بصیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
14486 امیر بصیری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14487 ذکیه بصیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14488 زهره بصیری 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
14489 ستاره بصیری 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
14490 سکینه بصیری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14491 شادی بصیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14492 شادی بصیری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14493 شادی بصیری 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14494 عاطفه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14495 عباس بصیری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
14496 عبدالعلی بصیری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
14497 فرزانه بصیری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14498 فریدون بصیری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14499 محدثه بصیری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14500 محدّثه بصیری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40735100