راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 14501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14501 علی بقایی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14502 علی اکبر بقایی سریزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14503 علی اصغر بقایی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14504 عفت بقایی مقدم 1384 دامپزشكي دامپزشکی
14505 عبدالحمید بقراطی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14506 مهدی بقراطی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14507 مهدی بقراطی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14508 مهدی بقراطی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14509 مهدی بقراطی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14510 محمد بقرایی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
14511 پروین بقری 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
14512 احمد بقیعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14513 علی بقیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14514 ندا بقیعی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14515 ندا بقیعی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14516 ندا بقیعی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14517 نسا بقیعی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14518 نسا بقیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14519 عبدالامیر بک خوشنویس 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14520 حمیدرضا بک دوغایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14521 محمدصادق بک محمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14522 فائزه بک مرادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14523 مریم بک نظر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
14524 منصوره بکائی جوپاری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14525 امیر بکائیان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14526 امیر بکائیان 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
14527 سمانه بکائیان 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14528 سمیه بکائیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14529 سیدمرتضی بکائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
14530 شیلا بکائیان 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14531 علی بکائیان 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14532 فاطمه بکائیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14533 محسن بکائیان 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
14534 محسن بکائیان 1364 مهندسي عمومی
14535 مریم بکائیان 1380 علوم پايه فیزیک
14536 مسعود بکائیان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14537 منیژه بکائیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14538 مهدیه بکائیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14539 وجیهه بکائیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14540 هادی بکائیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14541 بهنام بکاولی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
14542 فاطمه بکاولی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14543 مریم بکاولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14544 سمانه بکاییان 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
14545 نرگس بکاییان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
14546 عبدالحکیم بکران بهشت 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14547 محمدحسین بکرانی 1365 مهندسي مهندسی عمران
14548 مهدی بکرانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14549 جواد بکری زارع 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14550 مسعود بکریان 1364 علوم پايه زمین شناسی
14551 فائزه بکمرادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
14552 هادی بکی فرخانی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
14553 فاطمه بگ زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
14554 حسن بگ لری 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
14555 رجب محمد بگنجی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
14556 مهدی بگه پورامرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14557 حمیده بلاج 1378 علوم پايه زمین شناسی
14558 مجتبی بلاج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14559 مجتبی بلاج 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
14560 زهرا بلادر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14561 مرتضی بلادر 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
14562 سعید بلاش ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14563 هادی بلاش نیا 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
14564 فاطمه بلاش آبادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14565 هادی بلاش نیا 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
14566 جلال الدین بلاغی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14567 سعیده بلاغی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
14568 صفرعلی بلال 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
14569 معصومه بلال امرغان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
14570 آرزو بلالی 1376 علوم رياضي آمار
14571 افسانه بلالی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
14572 حسین بلالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14573 حسین بلالی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14574 سعیده بلالی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14575 علیرضا بلالی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
14576 لیلا بلالی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14577 مریم بلالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14578 مریم بلالی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
14579 مهتاب بلالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
14580 مهدی بلالی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14581 مهسا بلالی 1395 مهندسي مهندسی عمران
14582 وحید بلالی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14583 بیتا بلالی مود 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
14584 مرادعلی بلالی اوصیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14585 محمدعلی بلالی حسن اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14586 طاهره بلالی حسن ابادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14587 مهناز بلالی علی ابادی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14588 مهناز بلالی علی ابادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14589 محمد بلالی مقدم 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14590 مصطفی بلالی هدایت آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14591 رسول بلاوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14592 علی بلباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14593 الهام بلبلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14594 پروانه بلبلی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
14595 فرزانه بلبلی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14596 کبری بلبلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14597 رضا بلبلی شاندیز 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14598 رضا بلبلی شاندیز 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14599 محمد بلبلیان قالی باف 1379 علوم رياضي آمار
14600 محمد بلبلیان قالی باف 1386 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051603