راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14701 قاسم بشروئی شرق 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
14702 علیرضا بشرویه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14703 حسن بشرویه قندشتنی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
14704 زینب بشرویه نژادکریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14705 منا بشرویه نژادکریمی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14706 بنیامین بشری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14707 علی بشری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
14708 لیا بشری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14709 محمد بشری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14710 محمدحسین بشری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14711 مسعود بشری 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14712 مسعود بشری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14713 داود بشری ترشیزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14714 زهرا بشری ترشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14715 زهرا بشری ترشیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
14716 قاسم بشری ترشیزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14717 هاشم بشری ترشیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14718 جواد بشکم 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14719 محمد بشکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14720 زینب بشنیجی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14721 محسن بشنیجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14722 امیر بشیان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14723 امیر بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14724 فرید بشیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
14725 نوید بشیان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14726 نوید بشیان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14727 احمد بشیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
14728 محسن بشیر 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14729 امیر بشیرزاده تبریزی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14730 کاظم بشیرنژاد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14731 کاظم بشیرنژاد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14732 اشکان بشیری 1375 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
14733 پرویز بشیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14734 جواد بشیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14735 عباس بشیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14736 علی بشیری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14737 غلامحسن بشیری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14738 مجید بشیری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14739 محمدرضا بشیری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14740 محمدعلی بشیری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14741 نوشین بشیری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14742 منیره بشیری ترشیزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14743 ماریا بشیری کوتنایی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14744 مهتاب بشیری مقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14745 ثریا بصیر 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14746 سمیّه بصیر 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14747 علی بصیر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14748 لیلا بصیر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
14749 محمد بصیر فیض آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14750 هدی بصیرانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14751 بهروز بصیرت 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14752 بهزاد بصیرت 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
14753 عاطفه بصیرت 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
14754 علی بصیرت 1373 علوم رياضي ریاضی
14755 لیلا بصیرت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14756 مریم بصیرت 1382 علوم رياضي آمار
14757 مریم بصیرت 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
14758 مریم بصیرت 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
14759 منصوره بصیرت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14760 نرگس بصیرت بایگی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14761 هادی بصیرزاده 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14762 الناز بصیرنیا 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14763 الهام بصیری 1382 علوم رياضي آمار
14764 الهام بصیری 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
14765 الهام بصیری 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
14766 الهام بصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
14767 امیر بصیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
14768 امیر بصیری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
14769 ذکیه بصیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14770 زهره بصیری 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
14771 ستاره بصیری 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
14772 سکینه بصیری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14773 شادی بصیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14774 شادی بصیری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14775 شادی بصیری 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14776 عاطفه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14777 عباس بصیری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
14778 عبدالعلی بصیری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
14779 فرزانه بصیری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14780 فریدون بصیری 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14781 محدثه بصیری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14782 محدّثه بصیری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
14783 مریم بصیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14784 معصومه بصیری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14785 ناصر بصیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14786 سمانه بصیری اله جوق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14787 غلامرضا بصیری پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14788 غلامرضا بصیری پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14789 سعیده بصیری مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14790 شهریار بصیری مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
14791 مرضیه بصیری مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14792 فاطمه بصیری نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14793 فاطمه بصیری نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
14794 فاطمه بصیریان 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14795 زهره بطالبلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14796 الهه بطحائی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14797 امیرحسن بطحائی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
14798 سیدهاشم بطحائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14799 سیده مریم بطحائی جوارشک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210388