راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 14801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14801 فاطمه بطیاری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
14802 درخشنده بغدادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14803 گون آی بغدادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
14804 گون ای بغدادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14805 محمدصادق بغدادی حلاج 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14806 زهرا بغلانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14807 فرهاد بغنی باجگیران 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14808 فرهاد بغنی باجگیران 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
14809 راحله بغیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14810 صغری بغیشنی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14811 ساره بقائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14812 سکینه بقائی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
14813 طاهره بقائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14814 علی اکبر بقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14815 علی اکبر بقائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14816 مجید بقائی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14817 محمدرضا بقائی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14818 محمدرضا بقائی 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14819 مرجان بقائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14820 مرجان بقائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14821 مظفر بقائی 1355 علوم رياضي آمار
14822 مهدی بقائی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
14823 مهلا بقائی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
14824 مهلا بقائی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
14825 نسرین بقائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14826 نسرین بقائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
14827 هما بقائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
14828 هما بقائی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
14829 سوده بقائی راوری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14830 طیبه بقائی بارجین 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14831 اعظم بقائی بارچین 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
14832 رقیه بقائی بقمچ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
14833 طاهره بقائی بقمچ 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
14834 حمیده بقائی بیدختی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
14835 زهره بقائی بیدختی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14836 مهدی بقائی بیدختی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14837 رفعت بقائی راوری 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
14838 ساره بقائی راوری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
14839 علی بقائی راوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14840 زهرا بقائی سریزدی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14841 محمدحسن بقائی سریزدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14842 زهرا بقائی فرد 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14843 مجید بقائی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14844 زهره بقائی هروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14845 محمدرضا بقائی هروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14846 مریم بقائی یارحسینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14847 منصور بقائیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
14848 ناصر بقال رضاوند 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
14849 سارا بقال ایمان پرست 1386 علوم رياضي آمار
14850 محسن بقال شیروان 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14851 احمد بقال صفا 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14852 زهرا بقال صفا 1371 علوم رياضي ریاضی
14853 زینب بقال صفا 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
14854 مهدی بقالی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14855 اکرم بقالیان 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14856 فائزه بقالیان کشتان 1387 علوم رياضي آمار
14857 عزت اله بقامفرد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
14858 میلاد بقایری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
14859 معصومه بقایری پور 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14860 معصومه بقایری پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
14861 ابوالقاسم بقایی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
14862 سمیه بقایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14863 فاطمه بقایی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
14864 مهرداد بقایی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14865 هما بقایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14866 ازیتا بقایی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
14867 علی بقایی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14868 علی اکبر بقایی سریزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
14869 علی اصغر بقایی شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14870 عفت بقایی مقدم 1384 دامپزشكي دامپزشکی
14871 عبدالحمید بقراطی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14872 مهدی بقراطی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14873 مهدی بقراطی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
14874 مهدی بقراطی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
14875 مهدی بقراطی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14876 محمد بقرایی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
14877 پروین بقری 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
14878 احمد بقیعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14879 علی بقیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14880 ندا بقیعی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14881 ندا بقیعی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14882 ندا بقیعی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14883 نسا بقیعی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14884 نسا بقیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14885 عبدالامیر بک خوشنویس 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14886 حمیدرضا بک دوغایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
14887 محمدصادق بک محمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14888 سجاد بک زاده جعفرآبادی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
14889 فائزه بک مرادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14890 مریم بک نظر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
14891 منصوره بکائی جوپاری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14892 امیر بکائیان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14893 امیر بکائیان 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
14894 سمانه بکائیان 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14895 سمانه بکائیان 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
14896 سمیه بکائیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14897 سیدمرتضی بکائیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
14898 شیلا بکائیان 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
14899 علی بکائیان 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14900 فاطمه بکائیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210801