راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 14801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14801 هادی بنای رضوی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14802 رفیده بنای زحمتی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14803 فاطمه بنای زحمتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14804 محسن بنای زحمتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14805 محمد بنایان اول 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14806 محمد بنایان اول 1369 كشاورزى زراعت
14807 مرتضی بنایان اوّل 1354 علوم پايه زمین شناسی
14808 شکوفه بنایان کرمانی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14809 علی بنایان کرمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14810 احمد بنایی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14811 ترانه بنایی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14812 یلدا بنایی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
14813 فاطمه بنایی هروان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14814 نوشین بنپوری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14815 ابراهیم بنجخی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14816 محسن بنجخی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
14817 ابوالفضل بندار 1375 علوم پايه زمین شناسی
14818 حسین بندار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14819 رفیعه بندار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14820 رمضانعلی بندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14821 سعید بندار 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14822 فاطمه بندار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14823 محمدتقی بندار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14824 ملیحه بندار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14825 مهدی بندار 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14826 نوید بندار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14827 نوید بندار 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14828 احمد بندار صاحبی 1361 مهندسي راه و ساختمان
14829 زهرا بندارکاخکی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14830 عصمت بندرآبادی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14831 بهرام بندشه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
14832 مصطفی بندگانی روئین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
14833 ساناز بندگی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14834 مهدی بندگی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14835 مهدی بندگی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14836 محمد بنده بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14837 معصومه بندی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14838 لیلا بندیان سفلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14839 آرش بنسبردی 1392 علوم پايه فیزیک
14840 علی بنسبردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14841 علی بنسبردی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14842 فرشته بنسبردی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
14843 معصومه بنسبردی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
14844 منیره بنسبردی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14845 مهری بنسبردی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14846 مریم بنفشه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14847 بهاره بنفشه زنجانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14848 سارا بنفشه قوچان عتیق 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
14849 الهام بنفشه قوچان عتیق 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14850 حسین بنکچی 1384 علوم رياضي آمار
14851 زینب بنکچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
14852 آتوسا بنکدار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14853 رضا بنکدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
14854 زهره بنکدار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14855 علیرضا بنکدار 1368 علوم پايه شیمی
14856 محمدرضا بنکدار 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14857 علیرضا بنکداران 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14858 حسین بنکداری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14859 علی اکبر بنگر 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14860 محمدرضا بنوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14861 سیدعلیرضا بنوفاطمه 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
14862 سیدعسکری بنی هاشمی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
14863 حسن بنی آیسک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14864 مجید بنی ادم 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14865 زهرا بنی اسد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14866 زهرا بنی اسد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14867 زینب بنی اسد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14868 شهین بنی اسد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
14869 غلامرضا بنی اسد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14870 فائزه بنی اسد 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14871 فهیمه بنی اسد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14872 محبوبه بنی اسد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14873 محمد بنی اسد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14874 زهرا بنی اسدایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14875 مبارکه بنی اسدزاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14876 ناهید بنی اسدزاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14877 روشنک بنی اسدقزوینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14878 بهزاد بنی اسدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14879 رخساره بنی اسدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14880 زهرا بنی اسدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14881 شهین بنی اسدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
14882 طیّبه بنی اسدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14883 عاطفه بنی اسدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
14884 علی بنی اسدی 1386 علوم پايه زمین شناسی
14885 علی بنی اسدی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
14886 علیرضا بنی اسدی 1382 دامپزشكي دامپزشکی
14887 غلامرضا بنی اسدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14888 فاطمه بنی اسدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14889 فاطمه بنی اسدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
14890 محسن بنی اسدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
14891 محمدرضا بنی اسدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14892 مریم بنی اسدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14893 معصومه بنی اسدی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14894 معین بنی اسدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14895 نسرین بنی اسدی 1386 علوم پايه فیزیک
14896 نسرین بنی اسدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14897 یحیی بنی اسدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14898 فاطمه بنی اسدی آیسک 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14899 عباس بنی اسدی ایسک 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
14900 امین بنی اسدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051805