راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 14901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14901 حبیب بنازاده 1377 دامپزشكي دامپزشکی
14902 حجت بنازاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
14903 حجت بنازاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14904 عباس بنازاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14905 فرزانه بنازاده 1385 علوم پايه فیزیک
14906 محمدرضا بنازاده 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14907 محمدرضا بنازاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
14908 وجیهه بنازاده 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
14909 ایدا بناکاخکی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14910 محمدرضا بنام 1365 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14911 محمدرضا بنام 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
14912 محمدرضا بنام 1357 علوم پايه فیزیک
14913 محبوبه بنان افقو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14914 الهام بنان شریفی 1388 علوم رياضي آمار
14915 محمود بنانژاد مشهدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
14916 صغری بنای کاریزبالا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14917 مهدی بنای رضوی 1366 علوم رياضي ریاضی محض
14918 مهدی بنای رضوی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
14919 هادی بنای رضوی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14920 رفیده بنای زحمتی 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14921 فاطمه بنای زحمتی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14922 محسن بنای زحمتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14923 محمد بنایان اول 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
14924 محمد بنایان اول 1369 كشاورزى زراعت
14925 مرتضی بنایان اوّل 1354 علوم پايه زمین شناسی
14926 شکوفه بنایان کرمانی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
14927 علی بنایان کرمانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14928 احمد بنایی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14929 ترانه بنایی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14930 یلدا بنایی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
14931 فاطمه بنایی هروان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14932 نوشین بنپوری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14933 ابراهیم بنجخی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
14934 محسن بنجخی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
14935 ابوالفضل بندار 1375 علوم پايه زمین شناسی
14936 حسین بندار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14937 رفیعه بندار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14938 رمضانعلی بندار 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14939 سعید بندار 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14940 فاطمه بندار 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14941 محمدتقی بندار 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14942 ملیحه بندار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
14943 مهدی بندار 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14944 نوید بندار 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
14945 نوید بندار 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
14946 احمد بندار صاحبی 1361 مهندسي راه و ساختمان
14947 زهرا بندارکاخکی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14948 عصمت بندرآبادی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14949 بهرام بندشه 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
14950 مصطفی بندگانی روئین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
14951 ساناز بندگی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14952 مهدی بندگی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14953 مهدی بندگی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14954 محمد بنده بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
14955 معصومه بندی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14956 لیلا بندیان سفلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
14957 آرش بنسبردی 1392 علوم پايه فیزیک
14958 علی بنسبردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14959 علی بنسبردی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14960 فرشته بنسبردی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
14961 معصومه بنسبردی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
14962 منیره بنسبردی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14963 مهری بنسبردی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14964 مریم بنفشه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14965 بهاره بنفشه زنجانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
14966 سارا بنفشه قوچان عتیق 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
14967 الهام بنفشه قوچان عتیق 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14968 حسین بنکچی 1384 علوم رياضي آمار
14969 زینب بنکچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
14970 آتوسا بنکدار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14971 رضا بنکدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
14972 زهره بنکدار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14973 علیرضا بنکدار 1368 علوم پايه شیمی
14974 محمدرضا بنکدار 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14975 علیرضا بنکداران 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14976 حسین بنکداری 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
14977 علی اکبر بنگر 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14978 محمدرضا بنوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14979 سیدعلیرضا بنوفاطمه 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
14980 سیدعسکری بنی هاشمی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
14981 حسن بنی آیسک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14982 مجید بنی ادم 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
14983 زهرا بنی اسد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14984 زهرا بنی اسد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14985 زینب بنی اسد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14986 شهین بنی اسد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
14987 غلامرضا بنی اسد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
14988 فائزه بنی اسد 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
14989 فهیمه بنی اسد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14990 محبوبه بنی اسد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14991 محمد بنی اسد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14992 زهرا بنی اسدایسک 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14993 مبارکه بنی اسدزاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14994 ناهید بنی اسدزاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14995 روشنک بنی اسدقزوینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14996 بهزاد بنی اسدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14997 رخساره بنی اسدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14998 زهرا بنی اسدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14999 شهین بنی اسدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15000 طیّبه بنی اسدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41155523