راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 14901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
14901 ربابه بوستانی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
14902 رقیه بوستانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14903 عاطفه بوستانی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14904 فروغ بوستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14905 محسن بوستانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
14906 مریم بوستانی 1384 هنر نيشابور نقاشی
14907 مهری بوستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14908 نسترن بوستانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
14909 محمدکاظم بوستانی بزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
14910 احمد بوستانی داغیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
14911 راحله بوستانی فرکوش 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14912 راحله بوستانی فرکوش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
14913 صفورا بوستانی گلستانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
14914 یاور بوستانی ماوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14915 قربانعلی بوسعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
14916 طاهره بوسعیدکلاته کندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14917 فاطمه بوسعیدی 1376 علوم پايه شیمی
14918 صمد بوعذار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
14919 شقایق بوعلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14920 علی بولوردی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
14921 احمد بومری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14922 حسین بومری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14923 رباب بومری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14924 مرتضی بومری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
14925 سمانه بومی قوچان عتیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14926 معصومه بومی قوچان عتیق 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
14927 علی به آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14928 حمیدرضا به آذین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14929 رؤیا به آذین 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
14930 مهدی به آفرین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
14931 سعید به ابادی کبودان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
14932 علی به ابادی هدک 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
14933 سلما به بوپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
14934 سمیه به رسی 1383 علوم رياضي آمار
14935 مریم به روزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
14936 ریحانه به روش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14937 نرگس به روش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
14938 افشین به سودی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14939 محمود به کیش 1349 علوم پايه فیزیک
14940 نوراحمد به نامی طبس 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
14941 حلیمه به نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
14942 سعیده به نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
14943 حانیه به نگار 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
14944 زهرا به نیا 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
14945 مینا به نیا 1365 علوم پايه دبیری شیمی
14946 عنایت اله بهاالدینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
14947 موسی بهاالدینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
14948 فاطمه بهاء 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14949 محدثه بهاءالدین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14950 حمید بهابسته 1375 علوم اداري واقتصاد عمومی
14951 تکتم بهادر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
14952 زهرا بهادر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
14953 زهرا بهادر پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
14954 مژده بهادر فر 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
14955 عالیه بهادران 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
14956 مرضیه بهادران 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14957 مرضیه بهادران 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
14958 تکتم بهادران شیروان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
14959 حسین بهادرانی باغبادرانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
14960 جواد بهادرخان 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
14961 سهیلا بهادرزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
14962 نادر بهادرزاده قندهاری 1364 علوم پايه زمین شناسی
14963 یوسف بهادرزاده قندهاری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
14964 امیر بهادرستانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
14965 مسلم بهادرقره تکان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
14966 الهه بهادرنژاد 1336 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
14967 نگار بهادرنژادمقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
14968 حجت بهادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
14969 حسن بهادری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
14970 حسن بهادری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
14971 حمیدرضا بهادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
14972 روح اله بهادری 1383 علوم پايه زمین شناسی
14973 زهرا بهادری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
14974 زهرا بهادری 1384 علوم پايه فیزیک
14975 زهره بهادری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
14976 سارا بهادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
14977 شیرکو بهادری 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
14978 طوبا بهادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
14979 عبدالله بهادری 1383 علوم رياضي آمار
14980 علی رضا بهادری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
14981 فاطمه بهادری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14982 فرزاد بهادری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14983 فرزاد بهادری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
14984 کیهان بهادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
14985 محدثه بهادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
14986 محمدرضا بهادری 1370 كشاورزى زراعت
14987 محمدرضا بهادری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
14988 مرضیه بهادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
14989 مرضیه بهادری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
14990 مسلم بهادری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
14991 معصومه بهادری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
14992 مهدی بهادری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
14993 نرگس بهادری 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14994 نسرین بهادری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
14995 شهریار بهادری جهرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
14996 مهرداد بهادری خوی 1363 علوم رياضي آمار
14997 الهه بهادری راد 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
14998 جعفر بهادری فلاح 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
14999 حمید بهادری کمیجانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409164