راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 1501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1501 شیما ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
1502 شیوا ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1503 صادق ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1504 صدیقه ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
1505 صمد ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1506 صمد ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1507 صمد ابراهیمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
1508 طاهره ابراهیمی 1374 علوم رياضي ریاضی
1509 طاهره ابراهیمی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1510 عابدین ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1511 عاتکه ابراهیمی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
1512 عباس ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1513 عبدالرضا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
1514 عزت ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1515 علی ابراهیمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1516 علی ابراهیمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1517 علی ابراهیمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1518 علی ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
1519 علی ابراهیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1520 علیرضا ابراهیمی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
1521 عماد ابراهیمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1522 عماد ابراهیمی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1523 عماد ابراهیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1524 عیسی ابراهیمی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1525 غلامرضا ابراهیمی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1526 غلامرضا ابراهیمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1527 غلامرضا ابراهیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1528 فائزه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1529 فاطمه ابراهیمی 1369 علوم پايه فیزیک
1530 فاطمه ابراهیمی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1531 فاطمه ابراهیمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1532 فاطمه ابراهیمی 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1533 فاطمه ابراهیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1534 فاطمه ابراهیمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1535 فاطمه ابراهیمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1536 فاطمه ابراهیمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1537 فاطمه ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1538 فاطمه ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
1539 فاطمه ابراهیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
1540 فاطمه ابراهیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی
1541 فاطمه ابراهیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1542 فاطمه السادات ابراهیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1543 فاطمه زهرا ابراهیمی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1544 فایزه ابراهیمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1545 فرزاد ابراهیمی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
1546 فرشته ابراهیمی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1547 فریبا ابراهیمی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1548 فهیمه ابراهیمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1549 قاسم ابراهیمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1550 کبری ابراهیمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1551 کبری ابراهیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
1552 کلثوم ابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1553 کیمیا ابراهیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1554 لیلا ابراهیمی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1555 لیلی ابراهیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1556 مجتبی ابراهیمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1557 مجتبی ابراهیمی 1395 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1558 مجید ابراهیمی 1368 علوم رياضي آمار
1559 مجید ابراهیمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1560 محبوبه ابراهیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1561 محراب ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1562 محراب ابراهیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1563 محسن ابراهیمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1564 محسن ابراهیمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1565 محمد ابراهیمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1566 محمد ابراهیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1567 محمد ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1568 محمد ابراهیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1569 محمد ابراهیمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1570 محمد ابراهیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1571 محمد علی ابراهیمی 1365 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
1572 محمدامیر ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1573 محمدامیر ابراهیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1574 محمدرضا ابراهیمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1575 محمدرضا ابراهیمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1576 محمدرضا ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1577 محمدرضا ابراهیمی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
1578 محمدرضا ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
1579 محمدرضا ابراهیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1580 محمدسعید ابراهیمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
1581 محمدصادق ابراهیمی 1364 علوم رياضي آمار
1582 محمدعلی ابراهیمی 1354 علوم رياضي ریاضی
1583 محمدمهدی ابراهیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
1584 محمدمهدی ابراهیمی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1585 محمدمهدی ابراهیمی 1374 علوم پايه فیزیک
1586 محمود ابراهیمی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1587 مرتضی ابراهیمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1588 مرتضی ابراهیمی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1589 مرضیه ابراهیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
1590 مرضیه ابراهیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1591 مریم ابراهیمی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1592 مریم ابراهیمی 1378 علوم پايه فیزیک
1593 مریم ابراهیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1594 مریم ابراهیمی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
1595 مژده سادات ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1596 مسعود ابراهیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1597 مسلم ابراهیمی 1368 علوم پايه زمین شناسی
1598 مسلمه ابراهیمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1599 مصطفی ابراهیمی 1388 علوم رياضي آمار
1600 معصومه ابراهیمی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044189