راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 1501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1501 بتول ابراهیمی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1502 زهرا ابراهیمی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1503 صالح ابراهیمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1504 طاهره ابراهیمی پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
1505 طاهره ابراهیمی پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1506 فرزاد ابراهیمی پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1507 محمد ابراهیمی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1508 محمد ابراهیمی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1509 محمدجواد ابراهیمی پور 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1510 محمدجواد ابراهیمی پور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1511 مریم ابراهیمی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1512 مریم ابراهیمی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
1513 سمیه ابراهیمی تربقان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
1514 عباس ابراهیمی تربقان 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1515 ندا ابراهیمی تکلو 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
1516 یوسف ابراهیمی تمیزکار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1517 سمانه ابراهیمی ثابت 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
1518 سکینه ابراهیمی ثانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1519 عشرت ابراهیمی ثانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1520 نیلوفر ابراهیمی ثانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1521 یاسمن ابراهیمی ثانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1522 حیدرعلی ابراهیمی ثانی شیرگ 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1523 معصومه ابراهیمی حسین آبادی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
1524 میلاد ابراهیمی حسین زاده 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
1525 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1367 علوم رياضي ریاضی
1526 نسرین ابراهیمی حسین زاده 1372 علوم رياضي ریاضی
1527 حسین ابراهیمی حصار 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
1528 شهربانو ابراهیمی حصار 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
1529 طیبه ابراهیمی خان به بین 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
1530 امین ابراهیمی خانکوک 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1531 عطیه ابراهیمی خانکوک 1383 علوم پايه فیزیک
1532 عطیه ابراهیمی خانکوک 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1533 عطیه ابراهیمی خانکوک 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
1534 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1535 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
1536 الیاس ابراهیمی خرم آبادی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
1537 زهرا ابراهیمی خرم آبادی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1538 صغری ابراهیمی خرم آبادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1539 زهرا ابراهیمی خرم ابادی 1383 علوم پايه فیزیک
1540 نصراله ابراهیمی خرم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1541 محسن ابراهیمی خناچا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1542 فریده ابراهیمی خیاط 1356 علوم پايه فیزیک
1543 احمد ابراهیمی خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1544 زهرا ابراهیمی خیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1545 منصوره ابراهیمی دشت بیاض 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1546 فاطمه ابراهیمی دلاور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1547 مسعود ابراهیمی دهشالی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک
1548 الهام ابراهیمی دیزجی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1549 محمد ابراهیمی دیلمی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1550 حسن ابراهیمی راد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1551 خدیجه ابراهیمی راد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1552 سارا ابراهیمی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
1553 محدثه ابراهیمی رستاقی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1554 علی ابراهیمی زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1555 محمدناصر ابراهیمی زاده 1367 علوم پايه زمین شناسی
1556 طیبه ابراهیمی زاده ابریشمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1557 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1377 علوم پايه فیزیک
1558 مجید ابراهیمی زاده ابریشمی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
1559 زهرا ابراهیمی زرق اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1560 علی ابراهیمی زرمهری 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1561 حسین ابراهیمی زمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1562 الیا ابراهیمی سالاری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1563 مرضییه ابراهیمی سالاری 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1564 نازی ابراهیمی سالاری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
1565 برومند ابراهیمی سرست 1354 علوم پايه شیمی
1566 علیرضا ابراهیمی سریوده 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1567 معصومه ابراهیمی سکه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1568 آسیه ابراهیمی سلطان آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1569 رضا ابراهیمی سلطان آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1570 محمدرضا ابراهیمی سلطان آبادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1571 مریم ابراهیمی سلطان ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1572 مرضیه ابراهیمی سنو 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1573 مجید ابراهیمی سه گنبد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1574 ثریا ابراهیمی سیرزار 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1575 زکیه ابراهیمی سیرزار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1576 سمیه ابراهیمی سیرزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
1577 طاهره ابراهیمی سیرزار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1578 فاطمه ابراهیمی شاه آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1579 طیبه ابراهیمی شاه ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1580 هادی ابراهیمی شوراب سفلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
1581 عصمت ابراهیمی شورابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1582 لیلا ابراهیمی شورابی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1583 محمدحسن ابراهیمی شورابی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1584 طاهره ابراهیمی صدرابادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
1585 حمیدرضا ابراهیمی صیقلده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1586 منصور ابراهیمی طوسی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
1587 هادی ابراهیمی عرفانی دربندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1588 منصوره ابراهیمی عطری 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1589 وحید ابراهیمی علاقه جنبان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1590 امیر ابراهیمی فخار 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1591 رؤیا ابراهیمی فخر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
1592 رضا ابراهیمی فخر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
1593 رویا ابراهیمی فخر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1594 هما ابراهیمی فخر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1595 سمیرا ابراهیمی فر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1596 سمیرا ابراهیمی فر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1597 حسین ابراهیمی فرد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1598 زهرا ابراهیمی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1599 فعاد ابراهیمی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1600 محسن ابراهیمی فرد 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973165