راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 15101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15101 مهدی بوستانپور 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15102 بهزاد بوستانچی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
15103 سمانه بوستانچی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15104 ارمین بوستانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
15105 ربابه بوستانی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
15106 رقیه بوستانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15107 عاطفه بوستانی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15108 فروغ بوستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
15109 محسن بوستانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
15110 مریم بوستانی 1384 هنر نيشابور نقاشی
15111 مهری بوستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15112 نسترن بوستانی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
15113 محمدکاظم بوستانی بزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15114 احمد بوستانی داغیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15115 راحله بوستانی فرکوش 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15116 راحله بوستانی فرکوش 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
15117 صفورا بوستانی گلستانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
15118 یاور بوستانی ماوی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15119 قربانعلی بوسعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15120 طاهره بوسعیدکلاته کندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15121 فاطمه بوسعیدی 1376 علوم پايه شیمی
15122 محمدعلی بوش 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
15123 صمد بوعذار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
15124 شقایق بوعلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15125 علی بولوردی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
15126 احمد بومری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15127 حسین بومری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15128 رباب بومری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15129 مرتضی بومری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
15130 سمانه بومی قوچان عتیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15131 معصومه بومی قوچان عتیق 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15132 علی به آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15133 حمیدرضا به آذین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15134 رؤیا به آذین 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15135 مهدی به آفرین 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15136 سعید به ابادی کبودان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
15137 علی به ابادی هدک 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
15138 سلما به بوپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
15139 سمیه به رسی 1383 علوم رياضي آمار
15140 مریم به روزی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
15141 ریحانه به روش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15142 نرگس به روش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
15143 افشین به سودی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15144 محمود به کیش 1349 علوم پايه فیزیک
15145 نوراحمد به نامی طبس 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
15146 حلیمه به نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15147 سعیده به نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
15148 حانیه به نگار 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15149 زهرا به نیا 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
15150 مینا به نیا 1365 علوم پايه دبیری شیمی
15151 عنایت اله بهاالدینی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
15152 موسی بهاالدینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15153 موسی بهاالدینی 1395 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (آموزش محور)
15154 فاطمه بهاء 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15155 محدثه بهاءالدین زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15156 حمید بهابسته 1375 علوم اداري واقتصاد عمومی
15157 تکتم بهادر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15158 زهرا بهادر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15159 زهرا بهادر پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
15160 مژده بهادر فر 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
15161 عالیه بهادران 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15162 مرضیه بهادران 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15163 مرضیه بهادران 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
15164 تکتم بهادران شیروان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
15165 حسین بهادرانی باغبادرانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15166 جواد بهادرخان 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
15167 سهیلا بهادرزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15168 نادر بهادرزاده قندهاری 1364 علوم پايه زمین شناسی
15169 یوسف بهادرزاده قندهاری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
15170 امیر بهادرستانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
15171 مسلم بهادرقره تکان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
15172 الهه بهادرنژاد 1336 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15173 نگار بهادرنژادمقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
15174 حجت بهادری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15175 حسن بهادری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15176 حسن بهادری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
15177 حمیدرضا بهادری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
15178 روح اله بهادری 1383 علوم پايه زمین شناسی
15179 زهرا بهادری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15180 زهرا بهادری 1384 علوم پايه فیزیک
15181 زهره بهادری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15182 سارا بهادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15183 شیرکو بهادری 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
15184 طوبا بهادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15185 عبدالله بهادری 1383 علوم رياضي آمار
15186 علی رضا بهادری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
15187 فاطمه بهادری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15188 فرزاد بهادری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15189 فرزاد بهادری 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
15190 کیهان بهادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15191 محدثه بهادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15192 محمدرضا بهادری 1370 كشاورزى زراعت
15193 محمدرضا بهادری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15194 مرضیه بهادری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
15195 مرضیه بهادری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
15196 مسلم بهادری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15197 معصومه بهادری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15198 مهدی بهادری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15199 نرگس بهادری 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734786