راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 15201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15201 زهرا بهرامی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
15202 زهرا بهرامی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
15203 زهرا بهرامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15204 سارا بهرامی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15205 سجاد بهرامی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15206 سجاد بهرامی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
15207 سعید بهرامی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15208 سمانه بهرامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15209 سمیرا بهرامی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15210 سولماز بهرامی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
15211 سونیا بهرامی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15212 سیما بهرامی 1372 كشاورزى زراعت
15213 شکیبا بهرامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
15214 شهریار بهرامی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
15215 عارفه بهرامی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
15216 عطیه بهرامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
15217 علی بهرامی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15218 علی بهرامی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15219 علی رضا بهرامی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15220 علی رضا بهرامی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
15221 علیرضا بهرامی 1366 كشاورزى زراعت
15222 علیرضا بهرامی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
15223 غزاله بهرامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
15224 غلام نبی بهرامی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15225 فاطمه بهرامی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15226 فرحناز بهرامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15227 فرشاد بهرامی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
15228 فرشته بهرامی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15229 کیوان بهرامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
15230 لیلا بهرامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15231 لیلا بهرامی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
15232 مازیار بهرامی 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
15233 محدثه بهرامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15234 محسن بهرامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15235 محمد بهرامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
15236 محمدحسین بهرامی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15237 محمدرضا بهرامی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15238 محمدرضا بهرامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15239 محمود بهرامی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15240 محمود رضا بهرامی 1389 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
15241 محمودرضا بهرامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15242 محمودرضا بهرامی 1374 كشاورزى زراعت
15243 مریم بهرامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15244 مریم بهرامی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15245 منیره بهرامی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
15246 مهدی بهرامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
15247 مهدی بهرامی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
15248 مهدیه بهرامی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
15249 مهری بهرامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
15250 میلاد بهرامی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
15251 میلاد بهرامی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
15252 میلاد بهرامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
15253 ندا بهرامی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15254 نسرین بهرامی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15255 نورالدین بهرامی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15256 واحد بهرامی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15257 فائزه بهرامی آرامی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
15258 محمدکاظم بهرامی ارض اقدس 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15259 تکتم بهرامی ارض اقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15260 حسین بهرامی اسلامیه ای 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15261 نگار بهرامی اسلامیه ای 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15262 رضا بهرامی اومالی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15263 ابراهیم بهرامی اهنگری محله 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15264 سهیل بهرامی بودالالو 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15265 نرگس بهرامی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15266 مریم بهرامی پورمنجیلی 1380 علوم رياضي آمار
15267 فریبا بهرامی تبریک 1358 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15268 ریحانه بهرامی تتماج 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15269 احسان بهرامی جوین 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15270 احسان بهرامی جوین 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
15271 احسان بهرامی جوین 1389 مهندسي مهندسی عمران - آب
15272 حامد بهرامی جوین 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15273 علی رضا بهرامی جوین 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15274 علی رضا بهرامی جوین 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
15275 وحید بهرامی جوین 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15276 روح اله بهرامی چهل خانه 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15277 حسین بهرامی حسن آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15278 حسین بهرامی حسن ابادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15279 حمید بهرامی راد 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
15280 حمید بهرامی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15281 مریم بهرامی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15282 حمید بهرامی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15283 علیرضا بهرامی زنجانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15284 مجید بهرامی زنجانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15285 پروانه بهرامی سامانی 1368 علوم پايه زمین شناسی
15286 پروانه بهرامی سامانی 1373 علوم پايه زمین شناسی
15287 عزت اله بهرامی سامانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15288 موسی بهرامی شاهبگندی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
15289 اکرم بهرامی شبانکاره 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15290 وحید بهرامی عین القاصی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15291 لیلا بهرامی فاز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15292 بهاره بهرامی فر 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
15293 شراره بهرامی فر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
15294 معصومه بهرامی فر 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15295 مرضیه بهرامی قهنویه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
15296 عباس بهرامی مشعوف 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15297 احسان بهرامی مطلق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15298 حسین بهرامی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15299 شیرین بهرامی مقدم 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
15300 عفت بهرامی مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39433990