راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 15401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15401 زهرا بهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15402 زهرا بهرامی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
15403 زهرا بهرامی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
15404 زهرا بهرامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15405 سارا بهرامی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15406 سجاد بهرامی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
15407 سجاد بهرامی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
15408 سعید بهرامی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15409 سمانه بهرامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15410 سمیرا بهرامی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15411 سولماز بهرامی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
15412 سونیا بهرامی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15413 سیما بهرامی 1372 كشاورزى زراعت
15414 شکیبا بهرامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
15415 شهریار بهرامی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
15416 عارفه بهرامی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
15417 عطیه بهرامی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
15418 علی بهرامی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15419 علی بهرامی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
15420 علی رضا بهرامی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15421 علی رضا بهرامی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
15422 علیرضا بهرامی 1366 كشاورزى زراعت
15423 علیرضا بهرامی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
15424 غزاله بهرامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
15425 غلام نبی بهرامی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15426 فاطمه بهرامی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15427 فرحناز بهرامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15428 فرشاد بهرامی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
15429 فرشته بهرامی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15430 کیوان بهرامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
15431 لیلا بهرامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
15432 لیلا بهرامی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
15433 مازیار بهرامی 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
15434 محدثه بهرامی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15435 محسن بهرامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15436 محمد بهرامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
15437 محمدحسین بهرامی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15438 محمدرضا بهرامی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15439 محمدرضا بهرامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
15440 محمود بهرامی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
15441 محمود رضا بهرامی 1389 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
15442 محمودرضا بهرامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15443 محمودرضا بهرامی 1374 كشاورزى زراعت
15444 مریم بهرامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15445 مریم بهرامی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15446 منیره بهرامی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
15447 مهدی بهرامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
15448 مهدی بهرامی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
15449 مهدیه بهرامی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
15450 مهری بهرامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
15451 میلاد بهرامی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
15452 میلاد بهرامی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
15453 میلاد بهرامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
15454 ندا بهرامی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15455 نسرین بهرامی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15456 نورالدین بهرامی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15457 واحد بهرامی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15458 فائزه بهرامی آرامی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
15459 محمدکاظم بهرامی ارض اقدس 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15460 تکتم بهرامی ارض اقدس 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15461 حسین بهرامی اسلامیه ای 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15462 نگار بهرامی اسلامیه ای 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15463 رضا بهرامی اومالی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15464 ابراهیم بهرامی اهنگری محله 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
15465 سهیل بهرامی بودالالو 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15466 نرگس بهرامی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15467 مریم بهرامی پورمنجیلی 1380 علوم رياضي آمار
15468 فریبا بهرامی تبریک 1358 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15469 ریحانه بهرامی تتماج 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15470 احسان بهرامی جوین 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15471 احسان بهرامی جوین 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
15472 احسان بهرامی جوین 1389 مهندسي مهندسی عمران - آب
15473 حامد بهرامی جوین 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15474 علی رضا بهرامی جوین 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15475 علی رضا بهرامی جوین 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
15476 وحید بهرامی جوین 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15477 روح اله بهرامی چهل خانه 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15478 حسین بهرامی حسن آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15479 حسین بهرامی حسن ابادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
15480 حمید بهرامی راد 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
15481 حمید بهرامی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15482 مریم بهرامی راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
15483 حمید بهرامی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
15484 علیرضا بهرامی زنجانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15485 مجید بهرامی زنجانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
15486 پروانه بهرامی سامانی 1368 علوم پايه زمین شناسی
15487 پروانه بهرامی سامانی 1373 علوم پايه زمین شناسی
15488 عزت اله بهرامی سامانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
15489 موسی بهرامی شاهبگندی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
15490 اکرم بهرامی شبانکاره 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15491 وحید بهرامی عین القاصی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
15492 لیلا بهرامی فاز 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15493 بهاره بهرامی فر 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
15494 شراره بهرامی فر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
15495 معصومه بهرامی فر 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
15496 مرضیه بهرامی قهنویه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
15497 عباس بهرامی مشعوف 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15498 احسان بهرامی مطلق 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15499 حسین بهرامی مقدم 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15500 شیرین بهرامی مقدم 1373 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40735059