راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 15601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
15601 فریدون پاکپورخشکنودهانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
15602 اسماعیل پاکجو 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
15603 حمید پاکدامن 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
15604 زهره پاکدامن 1387 علوم رياضي آمار
15605 زهره پاکدامن 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
15606 سیدکامیار پاکدامن 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
15607 عزت پاکدامن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15608 علی پاکدامن 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
15609 فریبا پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
15610 کامبیز پاکدامن 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
15611 مرتضی پاکدامن 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
15612 معصومه پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15613 معصومه پاکدامن 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15614 نجمه پاکدامن 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
15615 نسیم پاکدامن 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
15616 امیرعباس پاکدامن شهری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
15617 پریسا پاکدامن شهری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15618 زهرا پاکدامن شهری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
15619 سیدمحمد پاکدامن شهری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
15620 فرشته پاکدامن نائینی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
15621 الهام پاکدامن نسری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15622 پریسا پاکدل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
15623 پیام پاکدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
15624 پیام پاکدل 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
15625 جواد پاکدل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
15626 ریحانه پاکدل 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
15627 زهرا پاکدل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
15628 زهره پاکدل 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
15629 زینب پاکدل 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15630 سهیلا پاکدل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
15631 عباس پاکدل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
15632 علی پاکدل 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
15633 غلامرضا پاکدل 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15634 غلامرضا پاکدل 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15635 فاطمه پاکدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15636 مجتبی پاکدل 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
15637 محمدرضا پاکدل 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
15638 مریم پاکدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
15639 معصومه پاکدل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15640 مهرنوش پاکدل 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15641 مهسا پاکدل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15642 مهسا پاکدل 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
15643 نسیم پاکدل 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
15644 نیره پاکدل 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15645 علی پاکدل ایوری 1368 علوم پايه زمین شناسی
15646 اکرم پاکدل باغ سیاه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
15647 علی رضا پاکدل پرگل 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
15648 لیلا پاکدل رشتخوار 1375 علوم رياضي آمار
15649 محمدباقر پاکدل عطار 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
15650 حسین پاکدل نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
15651 حسین پاکدل نوقابی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
15652 ساره پاکدل نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
15653 سعید پاکدلان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
15654 زهرا پاکدین 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15655 فاطمه پاکدین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15656 مهسا پاکدین 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
15657 هاجر پاکدین 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15658 فاطمه پاکدین بیدختی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15659 علی پاکدین پاریزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
15660 علی پاکدین پاریزی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
15661 بهراد پاکرو 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15662 بهنام پاکرو 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
15663 محمدرضا پاکرو 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
15664 جعفر پاکروان 1387 هنر نيشابور نقاشی
15665 حمیده پاکروان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15666 سمیرا پاکروان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
15667 علی پاکروان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
15668 علی اکبر پاکروان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
15669 فریبا پاکروان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
15670 محمدعلی پاکروان 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
15671 ابوالفضل پاکروان فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15672 غلامرضا پاکروان فروتقه 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
15673 فرشته پاکروان کراتی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
15674 کبری پاکروان کراتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
15675 فریدون پاکروان نوخندان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
15676 مهدی پاکروانفر 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
15677 غلامعلی پاکروح 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
15678 امیر پاکزاد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15679 امین پاکزاد 1379 علوم پايه فیزیک
15680 بهروز پاکزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15681 جواد پاکزاد 1384 علوم رياضي ریاضی محض
15682 جواد پاکزاد 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
15683 حسین پاکزاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
15684 حمید پاکزاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
15685 حمیدرضا پاکزاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
15686 ماجده پاکزاد شهابی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
15687 جواد پاکزادخلیل آباد 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
15688 مائده پاکزادشهابی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
15689 زهرا پاکزادنی ریزی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
15690 حکیمه پاکمنش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
15691 علیرضا پاکنهاد 1371 علوم رياضي آمار
15692 فریبا پاکنهاد 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
15693 حسین پاکیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
15694 مائده پاکیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
15695 اسماعیل پاکیزه 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
15696 مهدی پاکیزه تالی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15697 عفت پاکیزه حاجی یار 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
15698 فاطمه پاکیزه حاجی یار 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
15699 فریبا پاکیزه حاجی یار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060343