راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 16001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16001 نیره بیدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16002 مکیه بیراتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
16003 مکیه بیراتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16004 ریحانه بیرامی 1387 هنر نيشابور نقاشی
16005 محمدمهدی بیرامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16006 بهنام بیرامی مرکید 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
16007 علی بیرانوند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
16008 مرتضی بیرانوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16009 علی بیرجند مشیری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16010 علی بیرجندمشیری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
16011 وحید بیرجندمشیری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16012 ساناز بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16013 فاطمه بیرجندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16014 ویدا بیرجندی 1356 علوم پايه زمین شناسی
16015 مهناز بیرجندی شهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16016 اناهیتا بیرجندی کرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16017 فاطمه بیرجندی کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16018 طاهره بیرجندی نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
16019 الناز بیرجندیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16020 الناز بیرجندیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16021 سهیلا بیرقدار 1385 علوم پايه فیزیک
16022 فاطمه بیرقدار 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16023 منیر بیرقدارکرهودی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
16024 شهرام بیرقی طوسی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16025 شهرام بیرقی طوسی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16026 صفرعلی بیرم آبادی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16027 صفرعلی بیرم آبادی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16028 صفرعلی بیرم ابادی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
16029 علیرضا بیرمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16030 محبوبه بیرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16031 محمد بیرون رو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16032 راضیه بیرونی کاشانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
16033 حمید بیرونی کاشانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16034 ملیحه بیرونی کاشانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16035 مهدی بیرونی کاشانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16036 سیدحسین بیریائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16037 امیر بیریائی نجف آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
16038 سیدمحمد بیزه 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16039 سیدمصطفی بیزه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16040 سیدمصطفی بیزه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
16041 علی اکبر بیزهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
16042 مجتبی بیژن نژاد 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16043 ملیحه بیژن نژاد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16044 میمنت بیژن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16045 حمیدرضا بیژن یار 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
16046 مرجان بیژن یار 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16047 مهرناز بیژن یار 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16048 داریوش بیژنی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16049 سحر بیژنی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16050 سعیده بیژنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16051 سعیده بیژنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16052 علی اصغر بیژنی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16053 مائده بیژنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16054 سعید بیژنی اول 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16055 سمیه بیژنی اول 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16056 مسعود بیژنی اول 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16057 محمد بیژنی راد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16058 بی بی فاطمه بیژنی رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16059 محمدعلی بیژنی کیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16060 ناهید بیژه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16061 مریم بیستونی تنها 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16062 صغری بیسجردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
16063 نعمت بیشم کاظمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16064 مجتبی بیشه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16065 رویا بیشه کلائی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16066 حمید بیضائی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16067 حمید بیضائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16068 زهره السادات بیضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16069 سمیه بیضائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16070 سیدجواد بیضائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16071 سیدعلی بیضائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
16072 سیدموسی بیضائی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16073 سیدمهدی بیضائی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
16074 سیدمهدی بیضائی 1371 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16075 سیده ملیحه بیضائی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16076 علی بیضائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16077 فرزانه بیضائی 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16078 مهسا بیضائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16079 مهسا بیضائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
16080 نازنین بیضائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
16081 نازنین بیضائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16082 سمیه بیضایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16083 علی بیضایی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16084 فاطمه بیطرف 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
16085 مرتضی بیطرف ثانی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
16086 محمد بیطرفان 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
16087 محمد بیطرفان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16088 علی عبدالله عباس بیعی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16089 فاطمه بیغم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16090 فاطمه بیغم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16091 فرشته بیغم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16092 محمدرضا بیغمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16093 هانیه بیک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16094 سکینه بیک خورمیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16095 الهام بیک زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
16096 علی بیک زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
16097 کتایون بیک زاده 1375 علوم پايه فیزیک
16098 ناصر بیک زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16099 ناصر بیک زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044346