راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 16001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16001 الهام بیک زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16002 الهام بیک زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
16003 بابک بیک زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16004 حسین بیک زاده 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16005 زهرا بیک زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
16006 فاطمه بیک زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16007 مریم بیک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16008 ناصر بیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16009 اعظم بیک لو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
16010 حسن بیک محمدلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16011 علی بیک محمدلو 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
16012 احمد بیک محمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16013 احمد بیک محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16014 خاطره بیک یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16015 سیّدحسین بیکائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16016 ثریا بیکدلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
16017 فریبا بیکشاهی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16018 حسین بیکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16019 سعید بیکی 1365 كشاورزى زراعت
16020 سمیه بیکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16021 سمیه بیکی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16022 سمیه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16023 سمیه بیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
16024 طاهره بیکی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16025 گوهر بیکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16026 مرتضی بیکی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16027 نرگس بیکی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16028 طاهره بیکی شورکی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
16029 سهیلا بیکیان طبسی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
16030 محمدصادق بیکیان طبسی 1362 مهندسي الکترونیک
16031 هانیه بیکیان طبسی 1385 علوم رياضي آمار
16032 سیدافضل بیگ زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16033 نوروز بیگ محمدی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16034 طاهر بیگ ویردیلو 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16035 امیدرضا بیگدلی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16036 داریوش بیگدلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16037 رقیه بیگدلی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16038 مرتضی بیگدلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16039 مریم بیگدلی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16040 ایرج بیگلر 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16041 ایمان بیگلرفدافن 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16042 مصطفی بیگلرفدافن 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16043 اکرم بیگلری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
16044 پروانه بیگلری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
16045 فاطمه بیگلری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16046 محمد بیگلری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16047 مرسده بیگلری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
16048 مرضیه بیگلری 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16049 سوسن بیگلری دلوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16050 علی بیگلری فدافن 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16051 نیلوفر بیگلری فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16052 زینب بیگله 1381 علوم رياضي ریاضی محض
16053 مطهره بیگله 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
16054 کمال بیگلی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16055 نزهت بیگم هاشمی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16056 سمیرا بیگمرادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
16057 مریم بیگمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16058 مریم بیگمی 1393 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
16059 ناهید بیگمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
16060 حسن بیگناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16061 رمضان بیگناه 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16062 ریحانه بیگناه 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
16063 طاهره بیگناه 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
16064 نغمه بیگناه 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
16065 اسیه سادات بیگی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16066 امین بیگی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16067 براتعلی بیگی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
16068 براتعلی بیگی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16069 بهزاد بیگی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
16070 جواد بیگی 1375 علوم رياضي ریاضی
16071 حسن بیگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16072 زکیه بیگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16073 سمیرا بیگی 1390 علوم پايه فیزیک
16074 علی بیگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16075 فاطمه بیگی 1381 هنر نيشابور نقاشی
16076 فهیمه بیگی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16077 محسن بیگی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16078 محمدباقر بیگی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16079 مریم بیگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16080 مریم بیگی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16081 ملیحه بیگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16082 زهرا بیگی احمدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16083 شهناز بیگی بروجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16084 نجمه بیگی زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16085 محبوبه بیگی قاسم اباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16086 محمد بیگی قرقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
16087 طاهره بیگی ممرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16088 حسین بیگی نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16089 حسین بیگی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16090 فاطمه بیگی نصرابادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16091 فاطمه بیگی نصرابادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
16092 حسین بیگیان ریزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16093 اعظم بیلدارمهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16094 رحیم بیلگه 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16095 احسان بیلمی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
16096 محمدرضا بیلندی 1361 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16097 جواد بینا 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
16098 رضا بینا 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16099 کیوان بینا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38378762