راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,989

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 بتول ابریشمی بایگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1602 علی اکبر ابریشمی دیزقندی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1603 لیلا ابریشمی شکوه 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1604 زهرا ابریشمی کیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1605 غلامرضا ابریشمی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1606 محبعلی ابسالان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1607 محمدعلی ابشاهی یزدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1608 ترانه سادات ابطحی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1609 سیدمحمدامین ابطحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1610 سیدمصطفی ابطحی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
1611 سیدمهدی ابطحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1612 سیّده میلاوه ابطحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
1613 فاطمه ابطحی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1614 فاطمه ابطحی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1615 مرجان ابطحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1616 نرگس ابطحی 1378 علوم پايه فیزیک
1617 ابوالحسن ابطحی ایوری 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1618 سیداحمد ابطحی ایوری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1619 معصومه ابکوهی ویرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1620 فاطمه ابگول 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1621 ابوالفضل ابگه 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1622 سیدمحمدرضا ابن الرسول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1623 سیدجواد ابن الرضا 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1624 علیرضا ابن علی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1625 حمیده ابنوس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1626 منیره ابنوس 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1627 منیره ابنوس 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1628 بنین ابو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1629 پیمان ابوالبشری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1630 علیرضا ابوالبشری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
1631 محمد حسین ابوالبشری 1354 مهندسي مكانيك
1632 محمدحسن ابوالبشری 1383 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1633 محمدرضا ابوالبشری 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
1634 حمیده ابوالحسن زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1635 اعظم ابوالحسن زاده کرمانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1636 سعیده ابوالحسن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1637 پریسا ابوالحسنی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1638 حسن ابوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1639 زهرا سادات ابوالحسنی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1640 شایان ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1641 صدیقه ابوالحسنی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
1642 عصمت ابوالحسنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1643 عصمت سادات ابوالحسنی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
1644 لیلی ابوالحسنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1645 مهین ابوالحسنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1646 نگین سادات ابوالحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1647 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1648 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1649 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1650 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1651 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
1652 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1653 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1654 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1655 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1656 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1657 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
1658 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1659 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
1660 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1661 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1662 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1663 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1664 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1665 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1666 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1667 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1668 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
1669 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1670 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1671 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1672 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
1673 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1674 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1675 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1676 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1677 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1678 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1679 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1680 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1681 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1682 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1683 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1684 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1685 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1686 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1687 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1688 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1689 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1690 رضا ابوالقاسمی نجف ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1691 احمد ابوئی مهریزی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
1692 احمد ابوئی مهریزی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1693 محترم ابوئی مهریزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1694 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1695 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1696 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1697 سهیلا ابوبکری ماکویی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1698 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1699 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1700 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27095706