راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,575

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 مژگان ابوئی مهریزی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1602 مژگان ابوئی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
1603 الیاس ابوبکری ماکو 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1604 سهیلا ابوبکری ماکویی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1605 محمدکاظم ابوتراب زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
1606 سیدمرتضی ابوتراب زاده بیرجندی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1607 حمیدرضا ابوترابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1608 روزیتا ابوترابی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
1609 روزیتا ابوترابی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
1610 سمیه ابوترابی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1611 سیدرضا ابوترابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1612 محبوبه ابوترابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1613 محمد ابوترابی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1614 محمدعلی ابوترابی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1615 محمدعلی ابوترابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1616 محمدعلی ابوترابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
1617 مسلم ابوترابی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1618 منیره ابوترابی فدافن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1619 مریم ابوترابیان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
1620 محمدحسن ابوجعفری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1621 داود ابوچناری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1622 رضا ابوچناری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1623 عارف ابوخلف* الزغول* 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1624 حسین محمدعلی ابودنیا 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1625 عباس ابودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1626 ابراهیم ابوذری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1627 زینب ابوذری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1628 جلال ابوذریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1629 سوگند ابوسعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1630 ادهم ابوصالحی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
1631 عطیه ابوصالحی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
1632 اسحق ابوطالب پور احمدی 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
1633 امید ابوطالبی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
1634 جمشید ابوطالبی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1635 مجتبی ابوطالبی 1366 علوم پايه زمین شناسی
1636 ثریا ابوطالبی پیرنعیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
1637 حبیبه ابوطالبی پیرنعیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1638 علی ابوطالبی پیرنعیمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
1639 حسین ابوطالبی لاهیجان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1640 حسین ابوطالبی همدانی 1367 علوم رياضي آمار
1641 وحید ابوطالبیان رنجکش 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1642 عصمت ابوعطا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1643 علی اصغر ابوعطا 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1644 احمد ابوعلی زاده بهبهانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1645 فرح ناز ابوک 1369 علوم پايه زمین شناسی
1646 فاطمه ابوکاظمی امیری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1647 عصمت ابولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
1648 عباس ابونیاعمران 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1649 ساره ابوهادی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
1650 لیلا ابوهادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1651 صدیقه ابوی طرقبه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
1652 مهناز ابوی طرقبه 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1653 ابراهیم ابویسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1654 الهام ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1655 ایدا ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1656 حسین ابویسانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
1657 خدیجه ابویسانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1658 رقیه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1659 سعید ابویسانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1660 سعیده ابویسانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
1661 سمانه ابویسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1662 طاهره ابویسانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1663 علی ابویسانی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1664 فاطمه ابویسانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1665 مسعود ابویسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1666 ملیحه ابویسانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1667 مهدی ابویسانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1668 مریم ابویی مهریزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1669 فاطمه ابهرزنجانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1670 ندا ابهرزنجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1671 علی ابهری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
1672 وجیهه ابهری مارشک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1673 علی ابهریا 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
1674 صدیقه ابی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
1675 فاطمه ابی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
1676 معصومه ابی کاری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1677 سیدمحمود ابیار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1678 غلامرضا ابیارفیروزابادی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
1679 بهنوش ابیضی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1680 مریم ابیضی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
1681 رؤیا ابیضی ثانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
1682 نصرت ابیکاری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1683 صدیقه اپرام 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
1684 طیبه اپرام 1380 علوم پايه زمین شناسی
1685 عبدالناصر اتابای 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1686 احمد اتابکی 1373 علوم رياضي آمار
1687 فرزانه اتابکی برادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
1688 محمد اتابکی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1689 سیدمحمد اتابکی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1690 حمید اتابکی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1691 غزاله اتحاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1692 کورش اتحاد 1377 علوم پايه زمین شناسی
1693 محمد اتحادبادلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1694 نفیسه اتحادداریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
1695 نگار اتحادرودی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
1696 سیدروح الله اتحادی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
1697 محمد اتحادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1698 مرضیه اتحادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1699 منصوره اتحادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1700 مهسا اتحادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23727908