راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,921

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72851 مجتبی احدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13113 مجید احدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22907 مرجان احدی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73081 مصطفی احدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37691 ایمان احدی اخلاقی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48319 ایمان احدی اخلاقی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72726 سعید احدی شهری 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44814 حسن احدی کارشک 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27924 مجتبی احدی کارشک 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60584 محمد احدی کوه سفیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16366 محمدسعید احدیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5315 علی احذر 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64112 الهام احراری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23521 انیس احراری 1374 علوم پايه زمین شناسی
11151 پیمان احراری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61864 رضا احراری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74078 سجاد احراری 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
42643 عالیه احراری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55133 عبدالرحیم احراری 1384 علوم پايه زمین شناسی
74039 علی احراری 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
2097 فاطمه احراری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62897 فاطمه احراری 1386 علوم پايه زمین شناسی
58059 فرزانه احراری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64309 فرهاد احراری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2098 کورش احراری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21851 محمد احراری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30478 مهدی احراری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52688 نصیر احراری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69775 نصیر احراری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
23264 صالحه احراری اسدی 1374 علوم رياضي آمار
8233 ابراهیم احراری خلف 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62712 امین احراری خلف 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27925 آرزو احراری خوافی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
37789 محمدسعید احراری خوافی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
15011 محمدصدیق احراری خوافی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
6828 عبدالغفور احراری رودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
76423 عبدالغفور احراری رودی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
11464 محی الدین احراری رودی 1369 علوم پايه زمین شناسی
49508 محی الدین احراری رودی 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41661 ندا احراری رودی 1380 علوم رياضي آمار
62760 فریده احراری سنگانی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22192 نفیسه احراری سنگانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
20427 سجاد احرامی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
10947 حسین احسان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64601 حسین احسان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
14983 حاجی مهدی احسان بخش 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72575 زهره احسان بخش 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
2509 سیده زهرا احسان بخش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
10772 عباسعلی احسان بخش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48876 شهناز احسان بقاء 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
9298 پرویز احسان زاده 1368 كشاورزى زراعت
32917 محمود احسان زاده فرد 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
38421 سمانه احسان فر 1379 علوم پايه زمین شناسی
2780 محسن احسان گر 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32334 رضا احسان منش 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
8434 ابوالفضل احسانبخش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
19002 حسام احسانچی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33557 احسان احسانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
59077 افسانه احسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58130 الهه احسانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
14827 امید احسانی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42978 امیر احسانی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53293 امیر احسانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
15276 امین رضا احسانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
35275 بتول احسانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44506 تکتم احسانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
66109 تکتم احسانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
68325 حسنیه احسانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
5202 حسین احسانی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
68855 حمیده احسانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43194 زهره احسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69756 سمانه احسانی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
37138 سمیرا احسانی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23215 سهیل احسانی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
30890 طیبه احسانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
27926 علی احسانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74378 علی احسانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
3488 قاسم احسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60279 محمد احسانی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2855 محمدحسین احسانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16548 محمدحسین احسانی 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
16749 منصور احسانی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36918 سمیرا احسانی فریمانی 1379 علوم رياضي آمار
58496 فاطمه احسانی بشلی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50611 محمد احسانی بشلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30891 عبدالله احسانی خردگردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
52776 عبداله احسانی خردگردی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
20551 عبدالقدوس احسانی رودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48964 زهرا احسانی زارع 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7344 شاهرخ احسانی زیاری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65964 اعظم احسانی سرخ آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50220 اعظم احسانی سرخ ابادی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
74272 زهرا احسانی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
28855 طیبه احسانی فر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
59941 علی اصغر احسانی فرد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13959 زهرا احسانی فریمانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
10450 سعید احسانی قادیکلائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71526 آزاده احسانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48774 بهزاد احسانی نژاد 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
33841 مریم احسانی نژاد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18486507