راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,401

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 ایمان ابراهیمیان دهاقانی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
1602 رقیه ابراهیمیان طالشی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1603 مقداد ابرزنی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1604 علی اصغر ابرزه 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
1605 علیرضا ابرش جغری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
1606 علی رضا ابرقوی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1607 معصومه ابرکار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
1608 غلامحسین ابرودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1609 فاطمه ابرودی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1610 راضیه ابروش ازغندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
1611 نزهت ابرهام 1363 كشاورزى علوم زراعی
1612 احسان ابری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
1613 پوریا ابری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1614 پوریا ابری 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1615 راضیه ابری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1616 شراره ابری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
1617 فرانک ابری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1618 فرانک ابری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1619 محمد ابری 1366 علوم رياضي ریاضی
1620 مریم ابریشم بایگ 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1621 ایمان ابریشم چی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
1622 ایمان ابریشم چی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
1623 پوران ابریشم چی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1624 پوران ابریشم چی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1625 مرتضی ابریشم چی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1626 امیرارسطو ابریشمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
1627 حسین ابریشمی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
1628 حمیدرضا ابریشمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1629 زهره ابریشمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1630 سجاد ابریشمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1631 سجاد ابریشمی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
1632 سعید ابریشمی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1633 سعید ابریشمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1634 سعید ابریشمی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1635 سعید ابریشمی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1636 سمانه ابریشمی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1637 سمانه ابریشمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1638 سیدعبداله ابریشمی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1639 شکوفه ابریشمی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
1640 طاهره ابریشمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1641 کاوه ابریشمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1642 محمدمهدی ابریشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1643 مریم ابریشمی 1376 علوم پايه فیزیک
1644 مریم ابریشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1645 معصومه ابریشمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1646 مهدی ابریشمی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1647 مهسا ابریشمی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
1648 هدی ابریشمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1649 بتول ابریشمی بایگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1650 علی اکبر ابریشمی دیزقندی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1651 لیلا ابریشمی شکوه 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1652 زهرا ابریشمی کیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1653 غلامرضا ابریشمی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1654 محبعلی ابسالان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1655 محمدعلی ابشاهی یزدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1656 ترانه سادات ابطحی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1657 سیدمحمدامین ابطحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1658 سیدمصطفی ابطحی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
1659 سیدمهدی ابطحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1660 سیّده میلاوه ابطحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
1661 فاطمه ابطحی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1662 فاطمه ابطحی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1663 مرجان ابطحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1664 نرگس ابطحی 1378 علوم پايه فیزیک
1665 ابوالحسن ابطحی ایوری 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1666 سیداحمد ابطحی ایوری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1667 معصومه ابکوهی ویرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1668 فاطمه ابگول 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1669 ابوالفضل ابگه 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1670 سیدمحمدرضا ابن الرسول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1671 سیدجواد ابن الرضا 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1672 علیرضا ابن علی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1673 حمیده ابنوس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1674 منیره ابنوس 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1675 منیره ابنوس 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1676 بنین ابو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1677 پیمان ابوالبشری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1678 علیرضا ابوالبشری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
1679 محمد حسین ابوالبشری 1354 مهندسي مكانيك
1680 محمدحسن ابوالبشری 1383 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1681 محمدرضا ابوالبشری 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
1682 حمیده ابوالحسن زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1683 اعظم ابوالحسن زاده کرمانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1684 سعیده ابوالحسن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1685 پریسا ابوالحسنی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1686 حسن ابوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1687 زهرا سادات ابوالحسنی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1688 شایان ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1689 صدیقه ابوالحسنی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
1690 عصمت ابوالحسنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1691 عصمت سادات ابوالحسنی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
1692 لیلی ابوالحسنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1693 مهین ابوالحسنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1694 نگین سادات ابوالحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1695 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1696 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1697 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1698 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1699 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
1700 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28527064