راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,849

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72086 مرتضی اثباتی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48953 محبوبه اثمری سعدآباد 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
50478 علی اثمری سعداباد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
2096 مرتضی اثمری سعداباد 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
33877 سمانه اثنی عشری 1378 علوم پايه زمین شناسی
40147 فرشاد اثنی عشری 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30904 امیرمهدی اثنی عشری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30592 رضا اثنی عشری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48704 محمدسعید اثنی عشری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7346 محمدمهدی اثنی عشری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
55512 مرضیه اثنی عشری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63111 مریم اثنی عشری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77749 مریم اثنی عشری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
78573 معصومه اثنی عشری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4424 مریم اثنی عشری دامغانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
14294 حسین اثنی عشری شعبجره 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
10209 فاطمه اثیر 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
12285 علی اجاق 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
9160 سیده فاطمه اجاقزاده محمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71014 امید اجتهادی 1388 مهندسي مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی
36935 مونا اجتهادی 1379 علوم رياضي آمار
3253 حمید اجتهادی بجستانی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30396 بی بی صغری اجدادپور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
6095 محمدتقی اجدانی دارکلاته 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27290 سارا اجلافی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
54567 اتنا اجلالی 1384 علوم رياضي آمار
34005 احسان اجلالی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53182 احسان اجلالی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
78082 مژگان اجلالی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
7538 محمدابراهیم اجلی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
44039 هاشم اجنگان فاردقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49557 مظاهر اجودانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
13748 عفت اجیدانپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
6615 حسینعلی اجیراسلامی 1366 كشاورزى زراعت
48526 علی اصغر اجیراسلامیه 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
56052 محمدمهدی اجیلیان مافوق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
54343 علی اجیلیان ممتاز 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
9178 بدیل اچاک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
11291 سیدمحمد احترامی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
11317 امیرهادی احترامیان 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
41756 ملیحه احتشام راد 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
17163 پروین احتشام زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
13276 ایمان احتشام شهابی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30906 علی احتشامی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
60992 الهه احتشامی پویا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37777 محمدجواد احتشامی معین آبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50797 احمد احتیاطی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68850 احمد احتیاطی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62848 طاهره احتیاطی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42437 علی اکبر احدانی طرقی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
54019 مریم احدانی طرقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
2855 امیرهوشنگ احدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61056 راضیه احدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
19448 فاطمه احدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73289 مجتبی احدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
13119 مجید احدی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
22922 مرجان احدی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73529 مصطفی احدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
37709 ایمان احدی اخلاقی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48338 ایمان احدی اخلاقی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73157 سعید احدی شهری 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44833 حسن احدی کارشک 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27940 مجتبی احدی کارشک 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60606 محمد احدی کوه سفیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71139 حمیدرضا احدیان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
16372 محمدسعید احدیان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5317 علی احذر 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64145 الهام احراری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23536 انیس احراری 1374 علوم پايه زمین شناسی
11157 پیمان احراری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61888 رضا احراری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74590 سجاد احراری 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
42662 عالیه احراری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55154 عبدالرحیم احراری 1384 علوم پايه زمین شناسی
74550 علی احراری 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
2097 فاطمه احراری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62926 فاطمه احراری 1386 علوم پايه زمین شناسی
58081 فرزانه احراری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64342 فرهاد احراری 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
2098 کورش احراری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
21865 محمد احراری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30495 مهدی احراری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52708 نصیر احراری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69936 نصیر احراری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
23279 صالحه احراری اسدی 1374 علوم رياضي آمار
8237 ابراهیم احراری خلف 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62740 امین احراری خلف 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27941 آرزو احراری خوافی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
37807 محمدسعید احراری خوافی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
15017 محمدصدیق احراری خوافی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
6831 عبدالغفور احراری رودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
77946 عبدالغفور احراری رودی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
11470 محی الدین احراری رودی 1369 علوم پايه زمین شناسی
49527 محی الدین احراری رودی 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
41680 ندا احراری رودی 1380 علوم رياضي آمار
62788 فریده احراری سنگانی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22206 نفیسه احراری سنگانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
77961 هادی احرام پوش 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
20440 سجاد احرامی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
10953 حسین احسان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19553245