راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 سیدعبداله ابریشمی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1602 شکوفه ابریشمی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
1603 طاهره ابریشمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1604 کاوه ابریشمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1605 محمدمهدی ابریشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1606 مریم ابریشمی 1376 علوم پايه فیزیک
1607 مریم ابریشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1608 معصومه ابریشمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1609 مهدی ابریشمی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1610 مهسا ابریشمی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
1611 هدی ابریشمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1612 بتول ابریشمی بایگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1613 علی اکبر ابریشمی دیزقندی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1614 لیلا ابریشمی شکوه 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1615 زهرا ابریشمی کیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1616 غلامرضا ابریشمی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1617 محبعلی ابسالان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1618 محمدعلی ابشاهی یزدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1619 ترانه سادات ابطحی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1620 سیدمحمدامین ابطحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1621 سیدمصطفی ابطحی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
1622 سیدمهدی ابطحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1623 سیّده میلاوه ابطحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
1624 فاطمه ابطحی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1625 فاطمه ابطحی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1626 مرجان ابطحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1627 نرگس ابطحی 1378 علوم پايه فیزیک
1628 ابوالحسن ابطحی ایوری 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1629 سیداحمد ابطحی ایوری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1630 معصومه ابکوهی ویرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1631 فاطمه ابگول 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1632 ابوالفضل ابگه 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1633 سیدمحمدرضا ابن الرسول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1634 سیدجواد ابن الرضا 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1635 علیرضا ابن علی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1636 حمیده ابنوس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1637 منیره ابنوس 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1638 منیره ابنوس 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1639 بنین ابو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1640 پیمان ابوالبشری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1641 علیرضا ابوالبشری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
1642 محمد حسین ابوالبشری 1354 مهندسي مكانيك
1643 محمدحسن ابوالبشری 1383 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1644 محمدرضا ابوالبشری 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
1645 حمیده ابوالحسن زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1646 اعظم ابوالحسن زاده کرمانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1647 سعیده ابوالحسن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1648 پریسا ابوالحسنی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1649 حسن ابوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1650 زهرا سادات ابوالحسنی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1651 شایان ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1652 صدیقه ابوالحسنی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
1653 عصمت ابوالحسنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1654 عصمت سادات ابوالحسنی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
1655 لیلی ابوالحسنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1656 مهین ابوالحسنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1657 نگین سادات ابوالحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1658 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1659 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1660 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1661 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1662 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
1663 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1664 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1665 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1666 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1667 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1668 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
1669 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1670 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
1671 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1672 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1673 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1674 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1675 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1676 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1677 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1678 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1679 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
1680 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1681 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1682 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1683 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
1684 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1685 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1686 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1687 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1688 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1689 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1690 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1691 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1692 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1693 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1694 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1695 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
1696 زهرا ابوالقاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1697 سعید ابوالقاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1698 سمیه ابوالقاسمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
1699 مریم ابوالقاسمی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
1700 میثم ابوالقاسمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27481122