راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,375

نمایش موارد : 1601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
1601 سعید ابریشمی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1602 سعید ابریشمی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1603 سعید ابریشمی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1604 سمانه ابریشمی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1605 سمانه ابریشمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1606 سیدعبداله ابریشمی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1607 شکوفه ابریشمی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
1608 طاهره ابریشمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1609 کاوه ابریشمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
1610 محمدمهدی ابریشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
1611 مریم ابریشمی 1376 علوم پايه فیزیک
1612 مریم ابریشمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1613 معصومه ابریشمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
1614 مهدی ابریشمی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1615 مهسا ابریشمی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
1616 هدی ابریشمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
1617 بتول ابریشمی بایگی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1618 علی اکبر ابریشمی دیزقندی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
1619 لیلا ابریشمی شکوه 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1620 زهرا ابریشمی کیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
1621 غلامرضا ابریشمی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1622 محبعلی ابسالان 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1623 محمدعلی ابشاهی یزدی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
1624 ترانه سادات ابطحی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1625 سیدمحمدامین ابطحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
1626 سیدمصطفی ابطحی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
1627 سیدمهدی ابطحی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1628 سیّده میلاوه ابطحی 1386 هنر نيشابور نقاشی
1629 فاطمه ابطحی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
1630 فاطمه ابطحی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
1631 مرجان ابطحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1632 نرگس ابطحی 1378 علوم پايه فیزیک
1633 ابوالحسن ابطحی ایوری 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1634 سیداحمد ابطحی ایوری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
1635 معصومه ابکوهی ویرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
1636 فاطمه ابگول 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1637 ابوالفضل ابگه 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
1638 سیدمحمدرضا ابن الرسول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1639 سیدجواد ابن الرضا 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1640 علیرضا ابن علی 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
1641 حمیده ابنوس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
1642 منیره ابنوس 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
1643 منیره ابنوس 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
1644 بنین ابو 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1645 پیمان ابوالبشری 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1646 علیرضا ابوالبشری 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
1647 محمد حسین ابوالبشری 1354 مهندسي مكانيك
1648 محمدحسن ابوالبشری 1383 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
1649 محمدرضا ابوالبشری 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
1650 حمیده ابوالحسن زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
1651 اعظم ابوالحسن زاده کرمانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
1652 سعیده ابوالحسن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1653 پریسا ابوالحسنی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
1654 حسن ابوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1655 زهرا سادات ابوالحسنی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1656 شایان ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
1657 صدیقه ابوالحسنی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
1658 عصمت ابوالحسنی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت
1659 عصمت سادات ابوالحسنی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
1660 لیلی ابوالحسنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1661 مهین ابوالحسنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
1662 نگین سادات ابوالحسنی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1663 وحید ابوالحسنی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
1664 هومن ابوالحسنی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
1665 مریم ابوالحسنی اله ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1666 حمزه ابوالحسنی حیدر آباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
1667 مهدیه ابوالحسنی درونکلا 1382 علوم پايه زمین شناسی
1668 محبوبه ابوالحسنی زراعتکار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
1669 طاهره ابوالحسنی شاندیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1670 حدیث ابوالحسنی فروغی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1671 سمیه ابوالحسنی یاسوری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1672 علی اکبر ابوالحسینی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
1673 امیراتابک ابوالفتحی 1381 علوم پايه زمین شناسی
1674 امیراردلان ابوالفتحی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
1675 امیراردلان ابوالفتحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
1676 محمدحسن ابوالفتحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
1677 اتوسا ابوالفتحی مقدم 1373 دامپزشكي دامپزشکی
1678 نرجس ابوالفتحی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
1679 زهرا ابوالفضلی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1680 علی ابوالفضلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
1681 غلامرضا ابوالفضلی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
1682 فاطمه ابوالفضلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
1683 محسن ابوالفضلی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
1684 محسن ابوالفضلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
1685 معصومه ابوالفضلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1686 معصومه ابوالفضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
1687 مهری ابوالفضلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
1688 نازنین ابوالفضلی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
1689 نرجس ابوالفضلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
1690 انسیه ابوالفضلی اصفهانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
1691 جواد ابوالفضلی اصفهانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
1692 راضیه ابوالفضلی اصفهانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
1693 مهدی ابوالفضلی اصفهانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1694 هاشم ابوالفضلی اصفهانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
1695 محسن ابوالفضلی طوسی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
1696 زینب ابوالفضلیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
1697 نرگس ابوالفضلیان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
1698 اکرم ابوالقاسم پور 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
1699 اکرم ابوالقاسم پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
1700 سیده اکرم ابوالقاسم پور 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27900715