راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 16201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16201 صفرعلی بیرم آبادی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
16202 صفرعلی بیرم ابادی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
16203 علیرضا بیرمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16204 محبوبه بیرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16205 محمد بیرون رو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16206 راضیه بیرونی کاشانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16207 حمید بیرونی کاشانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16208 ملیحه بیرونی کاشانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16209 مهدی بیرونی کاشانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16210 سیدحسین بیریائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16211 امیر بیریائی نجف آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
16212 سیدمحمد بیزه 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16213 سیدمصطفی بیزه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16214 سیدمصطفی بیزه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
16215 علی اکبر بیزهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
16216 مجتبی بیژن نژاد 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16217 ملیحه بیژن نژاد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16218 میمنت بیژن نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16219 حمیدرضا بیژن یار 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
16220 مرجان بیژن یار 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16221 مهرناز بیژن یار 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16222 داریوش بیژنی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16223 سحر بیژنی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
16224 سعیده بیژنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16225 سعیده بیژنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16226 علی اصغر بیژنی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16227 مائده بیژنی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16228 سعید بیژنی اول 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
16229 سمیه بیژنی اول 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16230 مسعود بیژنی اول 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16231 محمد بیژنی راد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16232 بی بی فاطمه بیژنی رستگار 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16233 محمدعلی بیژنی کیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
16234 ناهید بیژه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16235 مریم بیستونی تنها 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16236 صغری بیسجردی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
16237 نعمت بیشم کاظمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
16238 مجتبی بیشه 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16239 رویا بیشه کلائی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16240 حمید بیضائی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16241 حمید بیضائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16242 زهره السادات بیضائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
16243 سمیه بیضائی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
16244 سیدجواد بیضائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16245 سیدعلی بیضائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
16246 سیدموسی بیضائی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16247 سیدمهدی بیضائی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
16248 سیدمهدی بیضائی 1371 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16249 سیده ملیحه بیضائی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16250 علی بیضائی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16251 فرزانه بیضائی 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
16252 مهسا بیضائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16253 مهسا بیضائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
16254 نازنین بیضائی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
16255 نازنین بیضائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
16256 سمیه بیضایی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16257 علی بیضایی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16258 فاطمه بیطرف 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
16259 مرتضی بیطرف ثانی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
16260 محمد بیطرفان 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
16261 محمد بیطرفان 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16262 علی عبدالله عباس بیعی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16263 فاطمه بیغم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16264 فاطمه بیغم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16265 فرشته بیغم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16266 محمدرضا بیغمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16267 هانیه بیک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16268 سکینه بیک خورمیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16269 الهام بیک زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
16270 علی بیک زاده 1374 علوم رياضي ریاضی
16271 کتایون بیک زاده 1375 علوم پايه فیزیک
16272 ناصر بیک زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16273 ناصر بیک زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
16274 بهناز بیک زاده بمی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16275 اکرم بیک مرادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16276 داود بیک نژاد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
16277 عاطفه بیک پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16278 عاطفه بیک پور 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
16279 عبدالله بیک خورمیزی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16280 عبدالله بیک خورمیزی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
16281 مهناز بیک دولتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
16282 الهام بیک زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
16283 الهام بیک زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
16284 بابک بیک زاده 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16285 حسین بیک زاده 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16286 زهرا بیک زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
16287 فاطمه بیک زاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16288 مریم بیک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16289 ناصر بیک زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16290 اعظم بیک لو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
16291 حسن بیک محمدلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16292 علی بیک محمدلو 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
16293 احمد بیک محمدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16294 احمد بیک محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16295 خاطره بیک یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16296 سیّدحسین بیکائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16297 ثریا بیکدلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16298 فریبا بیکشاهی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16299 حسین بیکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16300 سعید بیکی 1365 كشاورزى زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051772