راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 16301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16301 سمیه بیکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16302 سمیه بیکی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16303 سمیه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16304 سمیه بیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
16305 طاهره بیکی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16306 گوهر بیکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16307 مرتضی بیکی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16308 نرگس بیکی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16309 نیلوفر بیکی 1392 مهندسي مهندسی عمران
16310 طاهره بیکی شورکی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16311 سهیلا بیکیان طبسی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
16312 محمدصادق بیکیان طبسی 1362 مهندسي الکترونیک
16313 هانیه بیکیان طبسی 1385 علوم رياضي آمار
16314 سیدافضل بیگ زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16315 نوروز بیگ محمدی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16316 طاهر بیگ ویردیلو 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16317 امیدرضا بیگدلی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16318 داریوش بیگدلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16319 رقیه بیگدلی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16320 مرتضی بیگدلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16321 مریم بیگدلی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16322 ایرج بیگلر 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16323 ایمان بیگلرفدافن 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16324 مصطفی بیگلرفدافن 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16325 اعظم بیگلری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
16326 اکرم بیگلری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
16327 پروانه بیگلری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
16328 فاطمه بیگلری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16329 محمد بیگلری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16330 مرسده بیگلری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
16331 مرضیه بیگلری 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16332 سوسن بیگلری دلوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16333 علی بیگلری فدافن 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16334 نیلوفر بیگلری فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16335 حسین بیگلو 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16336 زینب بیگله 1381 علوم رياضي ریاضی محض
16337 مطهره بیگله 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
16338 کمال بیگلی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16339 نزهت بیگم هاشمی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16340 سمیرا بیگمرادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
16341 مریم بیگمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16342 مریم بیگمی 1393 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
16343 ناهید بیگمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
16344 حسن بیگناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16345 رمضان بیگناه 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16346 ریحانه بیگناه 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
16347 طاهره بیگناه 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
16348 نغمه بیگناه 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
16349 اسیه سادات بیگی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16350 امین بیگی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16351 براتعلی بیگی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
16352 براتعلی بیگی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16353 بهزاد بیگی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
16354 جواد بیگی 1375 علوم رياضي ریاضی
16355 حسن بیگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16356 زکیه بیگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16357 سمیرا بیگی 1390 علوم پايه فیزیک
16358 علی بیگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16359 فاطمه بیگی 1381 هنر نيشابور نقاشی
16360 فهیمه بیگی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16361 محسن بیگی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16362 محمدباقر بیگی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16363 مریم بیگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16364 مریم بیگی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16365 ملیحه بیگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16366 زهرا بیگی احمدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16367 شهناز بیگی بروجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16368 نجمه بیگی زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16369 محبوبه بیگی قاسم اباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16370 محمد بیگی قرقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
16371 طاهره بیگی ممرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16372 حسین بیگی نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16373 حسین بیگی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16374 فاطمه بیگی نصرابادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16375 فاطمه بیگی نصرابادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
16376 حسین بیگیان ریزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16377 اعظم بیلدارمهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16378 رحیم بیلگه 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16379 احسان بیلمی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16380 محمدرضا بیلندی 1361 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16381 جواد بینا 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
16382 رضا بینا 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16383 کیوان بینا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16384 کیوان بینا 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
16385 کیوان بینا 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
16386 محمد بینا 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
16387 یوسف بینا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16388 احسان بینائیان 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16389 احسان بینائیان 1389 مهندسي مهندسی شیمی
16390 سکینه بیناباجی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
16391 فروغ بیناباجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16392 محمدحسین بیناباجی 1371 كشاورزى زراعت
16393 مریم بیناباجی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16394 مجید بینازاده 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16395 امیرهوشنگ بیناس 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16396 نیلوفر بیناس 1384 دامپزشكي دامپزشکی
16397 اعظم بینایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16398 سیما بینایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16399 سودابه بینش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801902002102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051561