راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 تینا پاریاب 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16602 فروغ پاریاب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16603 مهدی پاریاب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16604 سیامک پازند 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16605 سحرسادات پازوک 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
16606 سید حامد پازوک 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16607 اردشیر پازوکی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
16608 مریم پازوکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
16609 مجید پازوکی شاهسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16610 عبدالحمید پازهرحسین آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16611 فهیمه پازی رضائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16612 شهناز پاژخ زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16613 لیلا پاژخ زاده 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
16614 فرهنگ پاس 1369 علوم پايه زمین شناسی
16615 فاطمه پاسالاری بهجانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16616 آتنا پاسبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
16617 آتنا پاسبان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
16618 اتنا پاسبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16619 رضا پاسبان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16620 سعیده پاسبان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16621 طیّبه پاسبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16622 عفت پاسبان 1382 علوم پايه زمین شناسی
16623 عفت پاسبان 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
16624 فاطمه پاسبان 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
16625 محبوبه پاسبان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16626 محمد پاسبان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16627 ملیحه پاسبان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16628 مهدی پاسبان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
16629 هاجر پاسبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16630 مجیدرضا پاسبان رضوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
16631 حسن پاسبان اسدآبادی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
16632 حسن پاسبان اسدآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16633 علیرضا پاسبان باشمحله 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
16634 فاطمه پاسبان بوانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16635 یونس پاسبان بوانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
16636 سیدقاسم پاسبان تخم مرز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16637 اعظم پاسبان حضرتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16638 لیلا پاسبان خور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16639 صدف پاسبان روزبهانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16640 صدف پاسبان روزبهانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16641 ندا پاسبان زیارت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16642 امیر پاسبان قره تکان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
16643 الهه پاسبان موشکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
16644 آتنا پاسبانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
16645 لیلا پاسبانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16646 امیر محمد پاسدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16647 حسین پاسدار 1374 مهندسي مهندسی عمران
16648 ریحانه پاسدار 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16649 زهرا پاسدار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16650 زهرا پاسدار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16651 کتایون پاسدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16652 سهیلا پاسدارشهری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16653 فضیل پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16654 فیض اله پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16655 محمد پاسندی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16656 حسین پاسنگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
16657 آشورقلیچ پاسه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16658 آشورقلیچ پاسه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16659 رضا پاسیار 1379 علوم پايه فیزیک
16660 ژیلا پاشائی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16661 صادق پاشائی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16662 عبدالرضا پاشائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16663 علی اصغر پاشائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16664 محسن پاشائی کورعباسلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
16665 عباسعلی پاشائی نژاد 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16666 فاطمه پاشائی نژاد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16667 فاطمه پاشائی نژاد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16668 مژگان پاشائی نژاد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16669 مژگان پاشائی نژاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
16670 خلیل پاشابیگلوئی 1364 مهندسي مهندسی عمران
16671 حسینعلی پاشاپاسندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16672 نجمه پاشاخانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16673 غلامرضا پاشازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16674 هانیه پاشازاده 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16675 سلمان پاشازاده جمال کندی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16676 سینا پاشازاده جمال کندی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16677 رضوانه پاشای فومشی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
16678 سوزان پاشایی مرندی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16679 عباس پاشایی نقده 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
16680 امیرمهدی پاشایی نژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
16681 مهدی پاشیب 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16682 مارال پاشیرزاد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
16683 مارال پاشیرزاد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
16684 جواد پاک 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16685 عزت پاک 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16686 وجیهه پاک 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
16687 عزت پاک زادمقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16688 منصوره پاک سرشت 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16689 خدیجه پاک طینت 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
16690 نرگس پاک فطرت 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
16691 ناهید پاک نژاد 1376 علوم رياضي ریاضی محض
16692 امیدعلی پاک نژادی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16693 حمید پاک نفس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16694 پوپک پاک نهاد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
16695 زهرا پاک نهاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16696 محمد پاک نهاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
16697 مریم پاک نهاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16698 محمدرضا پاک باز 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16699 رضا پاک باطن 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16700 سعیده پاک بین 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051761