راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 16601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 رسول پوررحیمی ملال 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
16602 نعمال پوررحیمی موشقال 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
16603 محسن پوررزاق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
16604 محمدجواد پوررزاقی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16605 سهیلا پوررسانه منش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16606 مهدی پوررستم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16607 مهسا پوررستم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16608 عباس پوررشیدی بشرآبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16609 احمد پوررضا 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16610 انسیه پوررضا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16611 رضا پوررضا 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16612 علیرضا پوررضا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
16613 علیرضا پوررضا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16614 مجید پوررضا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16615 ملیحه پوررضا 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
16616 محسن پوررضابیلندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16617 علی پوررضاسورکوهی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16618 رضا پوررضاشهری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16619 رضا پوررضاشهری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
16620 مرتضی پوررضاشهری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16621 مرتضی پوررضاشهری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
16622 زکیه پوررضای داودلی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
16623 علیرضا پوررفعتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16624 مهدی پوررفعتی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16625 لیلا پوررفیعی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
16626 مصطفی پوررکنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16627 الهام پوررمضان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16628 زهره پوررمضان 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16629 ملیحه پوررمضان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16630 مهدی پوررمضان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16631 الهام پوررمضان ضیاالدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16632 الهه پوررنجبر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16633 سمیرا پوررنجبر 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
16634 محمد پورزاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
16635 عارف پورزادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
16636 حبیب پورزارع ابرقوئی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16637 فاطمه پورزال 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16638 حسین پورزاهد 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16639 عباس پورزکی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16640 عباس پورزکی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16641 عباس پورزکی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16642 محمدحسن پورزکی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16643 الناز پورزمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16644 زهرا پورزمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16645 ازاده پورزنجانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
16646 مژده پورزنجانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16647 پریناز پورزند 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16648 فرنام پورزینلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16649 انسیه پورساسان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16650 پیروز پورساسان 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16651 سیمین پورساسان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16652 ایمان پورسامانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16653 پروانه پورسرداری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
16654 خدیجه پورسعادت 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16655 سمیّه پورسعادت 1382
16656 کلثوم پورسعادت 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16657 نازلی پورسعادت 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16658 زهره پورسعید 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16659 ناصر پورسعید 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
16660 سعید پورسعیدفیروزی 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16661 علی اکبر پورسلطانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
16662 مریم پورسلطانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
16663 مهدی رضا پورسلطانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
16664 مهدیه پورسلطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16665 هادی پورسلیمان چافی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
16666 حسن پورسلیمانی چهارتکابی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16667 مجتبی پورسلیمی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16668 مجتبی پورسلیمی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16669 محمدجواد پورسلیمی جاغرق 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16670 شهرام پورسیدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
16671 غلامرضا پورسیفی خیمه سری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
16672 بهجت پورسینا 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
16673 بهجت پورسینا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
16674 مجید پورشافعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16675 رضا پورشاه آبادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16676 علی اکبر پورشعبان 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
16677 حبیب الله پورشفق حسن ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16678 سیده زهرا پورشفیع نیاکی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16679 زهرا پورشمس 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16680 خلیل پورشمسیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
16681 مهرداد پورشوشتر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
16682 حسین پورشهابی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16683 سمیه پورشهابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16684 محمدرضا پورشهابی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
16685 زهره پورشهریاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
16686 سلیمه پورشیخعلی اندوهجردی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16687 علیرضا پورشیخیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16688 علیرضا پورشیخیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16689 حامد پورشیرازی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
16690 فتانه پورشیرازی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16691 محمدصادق پورشیرازی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16692 منیره پورشیره 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16693 لیلا پورصادق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16694 مجید پورصادق 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16695 مهین پورصادق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16696 مریم پورصادقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16697 سعید پورصباغ رکن آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
16698 علی پورصغری فرسنگی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
16699 سمانه پورصفر 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
16700 سمانه پورصفر 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060229