راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 16601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16601 فریدون پاکپورخشکنودهانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16602 اسماعیل پاکجو 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16603 حمید پاکدامن 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
16604 زهره پاکدامن 1387 علوم رياضي آمار
16605 زهره پاکدامن 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
16606 زهره پاکدامن 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
16607 سیدکامیار پاکدامن 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16608 عزت پاکدامن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16609 علی پاکدامن 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
16610 فریبا پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16611 کامبیز پاکدامن 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16612 محمد پاکدامن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16613 مرتضی پاکدامن 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
16614 معصومه پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16615 معصومه پاکدامن 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16616 نجمه پاکدامن 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16617 نسیم پاکدامن 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
16618 امیرعباس پاکدامن شهری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
16619 پریسا پاکدامن شهری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16620 زهرا پاکدامن شهری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16621 سیدمحمد پاکدامن شهری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16622 فرشته پاکدامن نائینی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
16623 الهام پاکدامن نسری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16624 پریسا پاکدل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16625 پیام پاکدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16626 پیام پاکدل 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16627 جواد پاکدل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16628 ریحانه پاکدل 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16629 ریحانه پاکدل 1395 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
16630 زهرا پاکدل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16631 زهره پاکدل 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16632 زینب پاکدل 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16633 سهیلا پاکدل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16634 عباس پاکدل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16635 علی پاکدل 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16636 غلامرضا پاکدل 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16637 غلامرضا پاکدل 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16638 فاطمه پاکدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16639 مجتبی پاکدل 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16640 محمدرضا پاکدل 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16641 مریم پاکدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16642 معصومه پاکدل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16643 مهرنوش پاکدل 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16644 مهسا پاکدل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16645 مهسا پاکدل 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16646 نسیم پاکدل 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16647 نیره پاکدل 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16648 علی پاکدل ایوری 1368 علوم پايه زمین شناسی
16649 اکرم پاکدل باغ سیاه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16650 علی رضا پاکدل پرگل 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
16651 لیلا پاکدل رشتخوار 1375 علوم رياضي آمار
16652 سمیه پاکدل عسگراباد 1395 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16653 محمدباقر پاکدل عطار 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16654 ازاده پاکدل مژدهی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16655 حسین پاکدل نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16656 حسین پاکدل نوقابی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16657 ساره پاکدل نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16658 سعید پاکدلان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16659 زهرا پاکدین 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16660 فاطمه پاکدین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16661 مهسا پاکدین 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
16662 هاجر پاکدین 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16663 فاطمه پاکدین بیدختی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16664 علی پاکدین پاریزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16665 علی پاکدین پاریزی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
16666 بهراد پاکرو 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16667 بهنام پاکرو 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
16668 محمدرضا پاکرو 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16669 جعفر پاکروان 1387 هنر نيشابور نقاشی
16670 حمیده پاکروان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16671 سمیرا پاکروان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16672 علی پاکروان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16673 علی اکبر پاکروان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16674 فریبا پاکروان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16675 محمدعلی پاکروان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16676 ابوالفضل پاکروان فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16677 غلامرضا پاکروان فروتقه 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16678 فرشته پاکروان کراتی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16679 کبری پاکروان کراتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16680 فریدون پاکروان نوخندان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16681 کیمیا پاکروانان 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16682 مهدی پاکروانفر 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16683 غلامعلی پاکروح 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16684 امیر پاکزاد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16685 امین پاکزاد 1379 علوم پايه فیزیک
16686 بهروز پاکزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16687 جواد پاکزاد 1384 علوم رياضي ریاضی محض
16688 جواد پاکزاد 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
16689 حسین پاکزاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16690 حمید پاکزاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16691 حمیدرضا پاکزاد 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
16692 فاطمه پاکزاد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16693 ماجده پاکزاد شهابی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
16694 مهرانه پاکزاد شهابی 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
16695 جواد پاکزادخلیل آباد 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
16696 مائده پاکزادشهابی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16697 زهرا پاکزادنی ریزی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16698 حکیمه پاکمنش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16699 عاطفه پاکنفس 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409489