راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 16701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16701 احمد بیک محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16702 خاطره بیک یزدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16703 سیّدحسین بیکائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16704 فاطمه بیکداشی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16705 ثریا بیکدلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16706 فاطمه بیکدلی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
16707 فریبا بیکشاهی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
16708 حسین بیکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16709 سعید بیکی 1365 كشاورزى زراعت
16710 سمیه بیکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
16711 سمیه بیکی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16712 سمیه بیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16713 سمیه بیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
16714 طاهره بیکی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16715 گوهر بیکی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16716 مرتضی بیکی 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16717 نرگس بیکی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16718 نیلوفر بیکی 1392 مهندسي مهندسی عمران
16719 طاهره بیکی شورکی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16720 سهیلا بیکیان طبسی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
16721 محمدصادق بیکیان طبسی 1362 مهندسي الکترونیک
16722 هانیه بیکیان طبسی 1385 علوم رياضي آمار
16723 سیدافضل بیگ زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16724 نوروز بیگ محمدی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
16725 طاهر بیگ ویردیلو 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16726 امیدرضا بیگدلی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
16727 داریوش بیگدلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16728 رقیه بیگدلی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16729 مرتضی بیگدلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16730 مریم بیگدلی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16731 ایرج بیگلر 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16732 ایمان بیگلرفدافن 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
16733 مصطفی بیگلرفدافن 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
16734 اعظم بیگلری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
16735 اکرم بیگلری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
16736 پروانه بیگلری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
16737 فاطمه بیگلری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16738 محمد بیگلری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16739 مرسده بیگلری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
16740 مرضیه بیگلری 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16741 سوسن بیگلری دلوئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16742 علی بیگلری فدافن 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
16743 نیلوفر بیگلری فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16744 حسین بیگلو 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
16745 زینب بیگله 1381 علوم رياضي ریاضی محض
16746 مطهره بیگله 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
16747 کمال بیگلی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16748 نزهت بیگم هاشمی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16749 سمیرا بیگمرادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
16750 مریم بیگمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16751 مریم بیگمی 1393 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
16752 ناهید بیگمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
16753 حسن بیگناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16754 رمضان بیگناه 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16755 ریحانه بیگناه 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
16756 طاهره بیگناه 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
16757 نغمه بیگناه 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
16758 اسیه سادات بیگی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
16759 امین بیگی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16760 براتعلی بیگی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
16761 براتعلی بیگی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16762 بهزاد بیگی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
16763 جواد بیگی 1375 علوم رياضي ریاضی
16764 حسن بیگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16765 زکیه بیگی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
16766 سمیرا بیگی 1390 علوم پايه فیزیک
16767 سمیرا بیگی 1395 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
16768 علی بیگی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16769 فاطمه بیگی 1381 هنر نيشابور نقاشی
16770 فهیمه بیگی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
16771 محسن بیگی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
16772 محمدباقر بیگی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
16773 مریم بیگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16774 مریم بیگی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16775 ملیحه بیگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16776 زهرا بیگی احمدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16777 شهناز بیگی بروجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16778 نجمه بیگی زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
16779 محبوبه بیگی قاسم اباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
16780 محمد بیگی قرقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
16781 طاهره بیگی ممرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16782 حسین بیگی نصرآبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16783 حسین بیگی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
16784 فاطمه بیگی نصرابادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
16785 فاطمه بیگی نصرابادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
16786 حسین بیگیان ریزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16787 اعظم بیلدارمهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
16788 رحیم بیلگه 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16789 احسان بیلمی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16790 محمدرضا بیلندی 1361 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16791 جواد بینا 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
16792 رضا بینا 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16793 کیوان بینا 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16794 کیوان بینا 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
16795 کیوان بینا 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
16796 محمد بینا 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
16797 یوسف بینا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
16798 احسان بینائیان 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
16799 احسان بینائیان 1389 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210329