راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,004

نمایش موارد : 16901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
16901 الناز پاکار 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
16902 راحله پاکار 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
16903 بهرام پاکباز 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16904 سمیرا پاکباز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
16905 سیما پاکباز 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16906 شیرین پاکباز 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
16907 عادله پاکباز 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
16908 محمدرضا پاکباز 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
16909 محمدهادی پاکباز 1365 علوم پايه زمین شناسی
16910 مژگان پاکباز 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
16911 بهاره پاکباطن 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
16912 اسماعیل پاکپورخشک نودهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16913 فریدون پاکپورخشکنودهانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16914 اسماعیل پاکجو 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
16915 حمید پاکدامن 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
16916 زهره پاکدامن 1387 علوم رياضي آمار
16917 زهره پاکدامن 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
16918 زهره پاکدامن 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
16919 سیدکامیار پاکدامن 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
16920 عزت پاکدامن 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16921 علی پاکدامن 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
16922 فریبا پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16923 کامبیز پاکدامن 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
16924 محمد پاکدامن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
16925 محمدرضا پاکدامن 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی
16926 مرتضی پاکدامن 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی
16927 معصومه پاکدامن 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16928 معصومه پاکدامن 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16929 نجمه پاکدامن 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
16930 نسیم پاکدامن 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
16931 امیرعباس پاکدامن شهری 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
16932 پریسا پاکدامن شهری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16933 زهرا پاکدامن شهری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
16934 سیدمحمد پاکدامن شهری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
16935 فرشته پاکدامن نائینی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
16936 الهام پاکدامن نسری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16937 پریسا پاکدل 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
16938 پیام پاکدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
16939 پیام پاکدل 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
16940 جواد پاکدل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16941 ریحانه پاکدل 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
16942 ریحانه پاکدل 1395 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
16943 زهرا پاکدل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
16944 زهره پاکدل 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
16945 زینب پاکدل 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
16946 سهیلا پاکدل 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
16947 عباس پاکدل 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
16948 علی پاکدل 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
16949 غلامرضا پاکدل 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16950 غلامرضا پاکدل 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16951 فاطمه پاکدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16952 مجتبی پاکدل 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
16953 محمدرضا پاکدل 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
16954 مریم پاکدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
16955 معصومه پاکدل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16956 مهرنوش پاکدل 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16957 مهسا پاکدل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16958 مهسا پاکدل 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
16959 نسیم پاکدل 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
16960 نیره پاکدل 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16961 علی پاکدل ایوری 1368 علوم پايه زمین شناسی
16962 اکرم پاکدل باغ سیاه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
16963 علی رضا پاکدل پرگل 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
16964 لیلا پاکدل رشتخوار 1375 علوم رياضي آمار
16965 سمیه پاکدل عسگراباد 1395 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
16966 محمدباقر پاکدل عطار 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
16967 آزاده پاکدل مژدهی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
16968 حسین پاکدل نوقابی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16969 حسین پاکدل نوقابی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
16970 ساره پاکدل نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
16971 سعید پاکدلان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
16972 زهرا پاکدین 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
16973 فاطمه پاکدین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
16974 مهسا پاکدین 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
16975 هاجر پاکدین 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16976 فاطمه پاکدین بیدختی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16977 علی پاکدین پاریزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
16978 علی پاکدین پاریزی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
16979 بهراد پاکرو 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16980 بهنام پاکرو 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
16981 محمدرضا پاکرو 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
16982 جعفر پاکروان 1387 هنر نيشابور نقاشی
16983 حمیده پاکروان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
16984 سمیرا پاکروان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
16985 علی پاکروان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
16986 علی اکبر پاکروان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
16987 فریبا پاکروان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
16988 محمدعلی پاکروان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
16989 ابوالفضل پاکروان فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16990 غلامرضا پاکروان فروتقه 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
16991 فرشته پاکروان کراتی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16992 کبری پاکروان کراتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
16993 فریدون پاکروان نوخندان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
16994 کیمیا پاکروانان 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
16995 مهدی پاکروانفر 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
16996 غلامعلی پاکروح 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
16997 امیر پاکزاد 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
16998 امین پاکزاد 1379 علوم پايه فیزیک
16999 بهروز پاکزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41471564