راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 17001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17001 سیدصالح پرهیزکار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17002 علی پرهیزکار 1394 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
17003 فریبا پرهیزکار 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
17004 نرگس پرهیزکار 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17005 نرگس پرهیزکار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17006 نیره پرهیزکار 1389
17007 سیدمحمد پرهیزکارکلات 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
17008 راضیه پرهیزکارکهنه اوغاز 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
17009 بی بی زکیه پرهیزگار 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
17010 ساراسادات پرهیزگار 1375 علوم پايه فیزیک
17011 ساراسادات پرهیزگار 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17012 سیدمهدی پرهیزگار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17013 فائزه پرهیزگار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17014 فاطمه پرهیزگار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17015 فاطمه پرهیزگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17016 لیلا پرهیزگار 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17017 مرضیه پرهیزگار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17018 معصومه پرهیزگار 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17019 یحیی پرهیزگار کهنه اوغاز 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17020 بتول پرهیزگارخلیل آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17021 سیده محبوبه پرهیزگارسینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17022 مرضیه پرهیزی مارشگ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17023 زهره پری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17024 رؤیا پری چهره جعفر آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17025 جواد پری دولت آبادسرخس 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17026 حسن پری زاده 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17027 حسین پری زاده 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17028 سید امیر رضا پری زاده 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
17029 سیده نگار پری زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17030 هدا پری زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17031 هدا پری زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17032 ابراهیم پری کاری 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
17033 محمدحسن پری نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
17034 سیدحمید پریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17035 سیدسعید پریان 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
17036 ارش پریاوی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17037 فهیمه پریچه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17038 رویا پریچهره جعفرابادی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
17039 آسیه پریداد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
17040 پریوش پریداد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17041 پریوش پریداد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
17042 مهری پریرخ 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17043 پرتو پریز 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17044 پردیس پریز 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17045 منا پریز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17046 ناصر پریز 1366 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17047 ناصر پریز 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17048 ناصر پریز 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
17049 احمد پریزاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17050 احمد پریزاد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
17051 اعظم السادات پریزاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17052 رضا پریزادلائین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17053 شیما پریزادلائین 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
17054 کامران پریزادلائین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17055 رضا پریزادلاین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17056 امیررضا پریزادمشهدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17057 سیدعلیرضا پریزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
17058 محمد پریزاده 1353 مهندسي برق - الکترونیک
17059 علی پریزاده قوشخانه 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17060 مهدی پریزن 1393 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
17061 پوریا پریسا 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
17062 سیمین پریسای 1356 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17063 زهرا پریشاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
17064 محدثه پریشان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17065 محمدعلی پریشان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17066 پروانه پریشان ارکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17067 پروانه پریشان ارکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
17068 نصرت پریشان شیدا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17069 عذرا پریشان گاودار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17070 محمدرضا پریشان ملائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
17071 حسین پریشان ملایی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17072 عطیه پریشان نداف 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17073 حمیده پریشانی فروشانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17074 حمیده پریشانی فروشانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17075 وحید پریشانی فروشانی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
17076 الناز پریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17077 میثم پریمی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17078 حسین پریوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17079 احمد پزشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17080 منیژه پزشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17081 نجمه پزشک 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17082 اتیه پزشک مفرنقاه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17083 محمد پزشکپور 1354 علوم پايه فیزیک
17084 پرنیان پزشکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17085 پرنیان پزشکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17086 پرنیان پزشکی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
17087 پوریا پزشکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
17088 سعید پزشکی 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
17089 عطیه پزشکی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17090 فاطمه پزشکی 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
17091 اعظم پزشکی پاچنار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17092 مهدی پزشکی راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17093 زهرا پزشکی طرقدری 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
17094 آتنا پزشکی گوارشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17095 آتنا پزشکی گوارشک 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
17096 انیسه پزشکیان 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17097 زهرا پزشکیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17098 زهرا پزشکیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17099 منصوره پزشکیان 1357 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032946