راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 5 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 17001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17001 مهدی پارسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
17002 حسن پارسی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17003 راحله پارسی حسن زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
17004 رزیتا پارسی حسن زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
17005 نفیسه پارسی مود 1372 علوم رياضي ریاضی
17006 الهام پارسیان 1378 هنر نيشابور نقاشی
17007 غلامرضا پارسیان 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
17008 مهدی پاروئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17009 رمضان پاروی طرقبه 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17010 نسرین پاروی طرقبه 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17011 علی پاره دوزحسینی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17012 مریم پاره کار 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
17013 اصغر پاریاب 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17014 تینا پاریاب 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17015 فروغ پاریاب 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17016 مهدی پاریاب 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17017 سیامک پازند 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17018 سحرسادات پازوک 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
17019 سید حامد پازوک 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17020 اردشیر پازوکی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
17021 مریم پازوکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
17022 مجید پازوکی شاهسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17023 عبدالحمید پازهرحسین آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
17024 فهیمه پازی رضائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
17025 شهناز پاژخ زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17026 لیلا پاژخ زاده 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
17027 فرهنگ پاس 1369 علوم پايه زمین شناسی
17028 فاطمه پاسالاری بهجانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17029 آتنا پاسبان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17030 آتنا پاسبان 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی
17031 اتنا پاسبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17032 رضا پاسبان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17033 سعیده پاسبان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17034 طیّبه پاسبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17035 عفت پاسبان 1382 علوم پايه زمین شناسی
17036 عفت پاسبان 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17037 فاطمه پاسبان 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17038 محبوبه پاسبان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17039 محمد پاسبان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17040 ملیحه پاسبان 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
17041 مهدی پاسبان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
17042 هاجر پاسبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17043 مجیدرضا پاسبان رضوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17044 حسن پاسبان اسدآبادی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
17045 حسن پاسبان اسدآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17046 علیرضا پاسبان باشمحله 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
17047 فاطمه پاسبان بوانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
17048 یونس پاسبان بوانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
17049 سیدقاسم پاسبان تخم مرز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
17050 اعظم پاسبان حضرتی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17051 لیلا پاسبان خور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17052 صدف پاسبان روزبهانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17053 صدف پاسبان روزبهانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17054 ندا پاسبان زیارت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17055 امیر پاسبان قره تکان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
17056 الهه پاسبان موشکی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
17057 آتنا پاسبانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
17058 لیلا پاسبانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17059 امیر محمد پاسدار 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17060 حسین پاسدار 1374 مهندسي مهندسی عمران
17061 ریحانه پاسدار 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17062 زهرا پاسدار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17063 زهرا پاسدار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17064 کتایون پاسدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17065 سهیلا پاسدارشهری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17066 فضیل پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17067 فیض اله پاسره 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17068 محمد پاسندی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
17069 حسین پاسنگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
17070 آشورقلیچ پاسه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17071 آشورقلیچ پاسه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17072 رضا پاسیار 1379 علوم پايه فیزیک
17073 داود پاشائی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17074 ژیلا پاشائی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
17075 صادق پاشائی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17076 عبدالرضا پاشائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17077 علی اصغر پاشائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17078 محسن پاشائی کورعباسلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
17079 عباسعلی پاشائی نژاد 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17080 فاطمه پاشائی نژاد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17081 فاطمه پاشائی نژاد 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17082 مژگان پاشائی نژاد 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
17083 مژگان پاشائی نژاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
17084 خلیل پاشابیگلوئی 1364 مهندسي مهندسی عمران
17085 حسینعلی پاشاپاسندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17086 نجمه پاشاخانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17087 غلامرضا پاشازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17088 هانیه پاشازاده 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
17089 سلمان پاشازاده جمال کندی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17090 سینا پاشازاده جمال کندی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17091 رضوانه پاشای فومشی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
17092 سوزان پاشایی مرندی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
17093 عباس پاشایی نقده 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17094 امیرمهدی پاشایی نژاد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
17095 مهدی پاشیب 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17096 مارال پاشیرزاد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
17097 مارال پاشیرزاد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
17098 مارال پاشیرزاد 1393 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
17099 جواد پاک 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17100 عزت پاک 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223243