راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 17601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 محمد پیرودین 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17602 اعظم پیروز 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17603 اکرم پیروز 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17604 تکتم پیروز 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17605 زهرا پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17606 فضل اله پیروز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17607 موسی پیروز 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17608 محمدجواد پیروزبخت 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
17609 آسیه پیروزبخش 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17610 مهدی پیروزسه قلعه 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17611 ابوالفضل پیروزشهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17612 آذر پیروزفر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17613 احمد پیروزفر 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
17614 سهیلا پیروزفر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
17615 ماندانا پیروزفر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17616 احمد پیروزمند 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17617 الهه پیروزمند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17618 محمدصادق پیروزمند 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17619 طاهره پیروزه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17620 رضا پیروزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
17621 علی پیروزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17622 فاطمه پیروزی 1375 علوم پايه شیمی
17623 ماه شرف پیروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17624 منیره پیروزی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
17625 مسعود پیروزی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
17626 ابراهیم پیروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17627 پریسا پیروی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17628 درالنجف پیروی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
17629 زهرا پیروی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17630 سارا پیروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17631 سارا پیروی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17632 سمانه پیروی 1383 علوم پايه زمین شناسی
17633 شاهین پیروی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17634 عاطفه پیروی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
17635 علی رضا پیروی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
17636 مرضیه پیروی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
17637 مهدی پیروی 1374 علوم رياضي ریاضی
17638 مهدی پیروی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17639 هدا پیروی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
17640 ملیحه پیروی دهسرخی 1375 علوم پايه فیزیک
17641 ناهید پیرویان 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
17642 حمید پیرهادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17643 آناهیتا پیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17644 ادریس پیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
17645 بی بی جمیله پیری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17646 حلیمه پیری 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
17647 رمضان پیری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17648 سمیه پیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
17649 علی پیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17650 علیرضا پیری 1366 علوم پايه دبیری شیمی
17651 عیسی پیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
17652 لیلا پیری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17653 محمد پیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17654 مریم پیری 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17655 یونس پیری 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
17656 مینا پیری زیرکوهی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
17657 حسین پیری قاچاق 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
17658 حامد پیری مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
17659 اسداله پیریائی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
17660 علیرضا پیریائی 1367 علوم پايه زمین شناسی
17661 علی پیریایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17662 فریبا پیش بین 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17663 محمدحسن پیش بین 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17664 منصوره پیش بین 1371 علوم رياضي آمار
17665 حسین علی پیش بین محمودابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17666 معصومه پیش بین محمودابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
17667 محمد پیش دار 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
17668 رضا پیش قدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17669 زهرا پیش قدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17670 اعظم سادات پیش بین 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17671 ایمان پیش بین 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17672 سیدایمان پیش بین 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17673 سیدایمان پیش بین 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17674 سیدجواد پیش بین 1395 مهندسي مهندسی مکانیک
17675 سیدمحمد پیش بین 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
17676 ماندانا پیش بین 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17677 محمدجواد پیش بین 1354 علوم پايه زمین شناسی
17678 محمدرضا پیش بین 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
17679 حسنعلی پیش بین محمود آبادی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17680 اعظم پیش جو 1378 علوم رياضي آمار
17681 فاطمه پیش قدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
17682 محترم پیش قدم 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17683 معصومه پیش قدم 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
17684 مریم پیش گوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17685 الهام پیشاور 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17686 الهام پیشاهنگ 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17687 فریدون پیشداد 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17688 محمد پیشداد 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17689 محمدرضا پیشداد 1380 علوم رياضي آمار
17690 مسعود پیشداد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17691 فاطمه پیشدادیان 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
17692 شمسی پیشقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17693 مهدی پیشقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17694 راضیه پیشکار 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17695 بهرام پیشکاری 1363 مهندسي مهندسی عمران
17696 طاهره پیشکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17697 حسین پیشگوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17698 سیدمعین پیشنماز 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17699 سارا پیشنمازقوچان عتیق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
17700 سیدمحمدتقی پیشنمازی 1335 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622449