راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 17601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 ملیحه تردست زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
17602 میمنت ترده خور 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
17603 رضا ترزال 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
17604 سمیرا ترزفان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
17605 انسیه ترسلی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17606 مریم ترسول کویخی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17607 محمدحسین ترسی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
17608 مسعود ترشت وال 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17609 اعظم ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17610 حسین ترشیزی 1375 علوم پايه زمین شناسی
17611 حسین ترشیزی 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
17612 زهرا ترشیزی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
17613 زهره ترشیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17614 سیما ترشیزی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17615 عبدالجواد ترشیزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17616 علی ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17617 محمد ترشیزی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17618 محمد ترشیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
17619 مهدی ترشیزی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17620 مهران ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17621 ناهید ترشیزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17622 حسن ترشیزی ازغندی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
17623 محبوبه ترشیزی ازغندی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
17624 نسرین ترشیزی برگوئی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17625 مریم ترشیزی فدیهه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17626 حاج محمد ترشیزیان 1354 مهندسي راه و ساختمان
17627 زهرا ترشیزیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17628 زهره ترغاق 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17629 فاطمه ترغیبی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
17630 محبوبه ترغیبی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
17631 مرضیه ترغیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17632 حسین ترقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17633 شروین ترقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
17634 میترا ترقی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17635 میترا ترقی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17636 امیرعلی ترقی اوغاز 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
17637 حسنعلی ترقی اوغاز 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
17638 جعفر ترقی خواه دیلمقانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
17639 سپیده ترقی کن 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
17640 غلام حسین ترک ارزان فودی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
17641 محبوبه ترک جزی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17642 غلامرضا ترک جوش 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17643 علی اصغر ترک چین 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17644 غلامرضا ترک آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
17645 محمد ترک جوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17646 زهره ترک زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
17647 محمد ترک زاده 1352 مهندسي برق - الکترونیک
17648 الهه ترکابیدختی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
17649 مصطفی ترکاشوند 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17650 تکتم ترکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17651 خدیجه ترکانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17652 زهره ترکانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17653 لیلا ترکانلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17654 محمدعلی ترکانلو 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
17655 مریم ترکش 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
17656 پریا ترکمان 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
17657 فتانه ترکمان 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17658 مجتبی ترکمان 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
17659 سجّاد ترکمان اسدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
17660 محمدهادی ترکمان سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17661 حسین ترکمانیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17662 مسعود ترکمن برده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
17663 احسان ترکمن چه 1375 مهندسي مهندسی عمران
17664 محمدرضا ترکمن چه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17665 مریم ترکمن چه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17666 ندا ترکمن چه 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17667 محمدتقی ترکمن زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
17668 مهدی ترکمن ملایری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17669 نعیمه ترکمن نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17670 پریسا ترکمندی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
17671 سمیه ترکمنی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17672 سمیه ترکمنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17673 عباسعلی ترکمنی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17674 عباسعلی ترکمنی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
17675 علی ترکمنی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17676 فهیمه ترکمنی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
17677 کیمیا ترکمنی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
17678 کیمیا ترکمنی بجستانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17679 حوریه ترکمنی جاغرق 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
17680 طوبی ترکمنی سرابی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17681 محمدعلی ترکمنی سرابی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17682 نجمه ترکی افارانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
17683 علیرضا ترکی جولرستانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
17684 مهران ترکی حبیب آبادی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
17685 امیر ترکی نجف ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
17686 حجت اله ترکیان 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17687 مهدی ترکیان بلداجی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
17688 خلیل اله ترکیان ولاشانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
17689 الناز ترمه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
17690 تورج ترمه ای 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17691 ریحانه ترمه فروش 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
17692 نورمحمد ترنانه 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
17693 پوریا ترنج سیمین 1390 علوم پايه فیزیک
17694 فاطمه ترنجی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
17695 طیبه ترندک 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
17696 سعیده ترنگجیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17697 ولی الله ترنیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17698 ام البنین ترنیکی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17699 عبدالحسین ترنیکیان 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
17700 امید تروال 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973224