راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 17601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17601 بی بی زکیه پرهیزگار 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
17602 ساراسادات پرهیزگار 1375 علوم پايه فیزیک
17603 ساراسادات پرهیزگار 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17604 سیدمهدی پرهیزگار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17605 فائزه پرهیزگار 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17606 فاطمه پرهیزگار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17607 فاطمه پرهیزگار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17608 لیلا پرهیزگار 1394 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17609 مرضیه پرهیزگار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17610 معصومه پرهیزگار 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
17611 یحیی پرهیزگار کهنه اوغاز 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17612 بتول پرهیزگارخلیل آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
17613 سیده محبوبه پرهیزگارسینی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17614 مرضیه پرهیزی مارشگ 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17615 زهره پری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17616 رؤیا پری چهره جعفر آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17617 جواد پری دولت آبادسرخس 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17618 حسن پری زاده 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17619 حسین پری زاده 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17620 سید امیر رضا پری زاده 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
17621 سیده نگار پری زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
17622 هدا پری زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17623 هدا پری زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
17624 ابراهیم پری کاری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17625 محمدحسن پری نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
17626 مرضیه پری نژاد 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
17627 سیدحمید پریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17628 سیدسعید پریان 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
17629 ارش پریاوی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
17630 فائزه پریچه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
17631 فهیمه پریچه 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17632 رویا پریچهره جعفرابادی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
17633 آسیه پریداد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
17634 پریوش پریداد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
17635 پریوش پریداد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
17636 مهری پریرخ 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17637 پرتو پریز 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17638 پردیس پریز 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17639 منا پریز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
17640 ناصر پریز 1366 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17641 ناصر پریز 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17642 ناصر پریز 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17643 احمد پریزاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17644 احمد پریزاد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
17645 اعظم السادات پریزاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17646 رضا پریزادلائین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17647 شیما پریزادلائین 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
17648 کامران پریزادلائین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17649 رضا پریزادلاین 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17650 امیررضا پریزادمشهدی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17651 سیدعلیرضا پریزاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
17652 محمد پریزاده 1353 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17653 علی پریزاده قوشخانه 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17654 مهدی پریزن 1393 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
17655 پوریا پریسا 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
17656 سیمین پریسای 1356 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
17657 زهرا پریشاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
17658 محدثه پریشان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17659 محمدعلی پریشان 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17660 پروانه پریشان ارکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
17661 پروانه پریشان ارکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
17662 نصرت پریشان شیدا 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17663 عذرا پریشان گاودار 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17664 محمدرضا پریشان ملائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17665 حسین پریشان ملایی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17666 عطیه پریشان نداف 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17667 حمیده پریشانی فروشانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17668 حمیده پریشانی فروشانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
17669 وحید پریشانی فروشانی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
17670 الناز پریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
17671 میثم پریمی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17672 حسین پریوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17673 احمد پزشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17674 احمد پزشک 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
17675 منیژه پزشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17676 نجمه پزشک 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17677 اتیه پزشک مفرنقاه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
17678 محمد پزشکپور 1354 علوم پايه فیزیک
17679 پرنیان پزشکی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
17680 پرنیان پزشکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
17681 پرنیان پزشکی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
17682 پوریا پزشکی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
17683 سعید پزشکی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
17684 عطیه پزشکی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17685 فاطمه پزشکی 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
17686 اعظم پزشکی پاچنار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17687 مهدی پزشکی راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
17688 زهرا پزشکی طرقدری 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
17689 آتنا پزشکی گوارشک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
17690 آتنا پزشکی گوارشک 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
17691 انیسه پزشکیان 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17692 زهرا پزشکیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17693 زهرا پزشکیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
17694 منصوره پزشکیان 1357 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
17695 زینب پزشگیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17696 سیدمهدی پژم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17697 بهجت السادات پژمان 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17698 سارا پژمان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
17699 سید محمد پژمان 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201310