راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 17701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
17701 حبیب پورآخونددرزی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
17702 ابوالفضل پورآدینه 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
17703 ابوطالب پورآریا 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
17704 ناصر پورآرین 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
17705 سروش پورآزاد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17706 ناصر پورآزاد 1383 علوم رياضي آمار
17707 آمنه پورآقائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
17708 بیتا پورآقابالا 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17709 شکوفه پورابراهیم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
17710 شیرین پورابراهیم 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
17711 مجتبی پورابراهیم 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
17712 مرضیه پورابراهیم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17713 معصوم پورابراهیم 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17714 ملیکه پورابراهیم 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17715 مونا پورابراهیم 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
17716 ناصر پورابراهیم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
17717 سمیه پورابراهیمی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
17718 فاطمه پورابراهیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
17719 محمد پورابراهیمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
17720 منیره پوراجباری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
17721 زهرا پوراحمد دوغ آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
17722 زهره پوراحمددوغ آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
17723 پریسا پوراحمدی 1376 علوم پايه زمین شناسی
17724 حسین پوراحمدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17725 حمیده پوراحمدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
17726 فلور پوراحمدی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
17727 محسن پوراحمدی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17728 محمدعلی پوراحمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17729 عباس پوراحمدی سودخری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
17730 بهاره پوراحمدیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17731 پریا پوراحمدیان 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
17732 نغمه پوراحمدیان 1382 علوم پايه فیزیک
17733 نغمه پوراحمدیان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
17734 محمدحسین پوراذر 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
17735 امیرحسین پوراریا 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
17736 حسن پوراریا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
17737 زهرا پوراسحاق 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17738 عفت پوراسدی بهلولی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
17739 فاطمه پوراسکندریون 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17740 اکرم پوراسماعیل 1376 علوم پايه زمین شناسی
17741 اکرم پوراسماعیل 1381 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
17742 اکرم پوراسماعیل 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
17743 راحله پوراسماعیل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
17744 سلمان پوراسماعیل 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17745 سلمان پوراسماعیل 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
17746 سلمان پوراسماعیل 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
17747 علی پوراسماعیل 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
17748 ملیحه پوراسماعیل بجستان 1389 مهندسي مهندسی شیمی
17749 دانیال پوراسمعیل 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
17750 سارا پوراسمعیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
17751 فرید پوراسمعیل 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17752 مهدی پوراسمعیل بجستان 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
17753 حسن پوراسمعیل شهرکهنه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
17754 حدیث پوراسمعیلی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
17755 نجمه پوراسمعیلی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
17756 حمیده پوراشرفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17757 محسن پوراشرفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17758 ابراهیم پوراصغر 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
17759 حدیث پوراصغرخمامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17760 اسما پوراصغری اذر 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
17761 الهام پوراصغریان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
17762 آرش پوراصفهانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
17763 مرضیه پوراصفهانی 1375 علوم پايه فیزیک
17764 مصطفی پوراعتماد 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
17765 محمد پورافشار 1375 علوم پايه زیست شناسی
17766 احد پورافشاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
17767 راضیه پورافشاری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
17768 سمیه پورافشاری چنار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
17769 صمد پورافشاری چنار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
17770 مهدی پورافشاری چنار 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17771 فریده پورافضل 1387 دامپزشكي دامپزشکی
17772 حسینعلی پورافضلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
17773 عظیمه پورافغانی خبیصی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
17774 عظیمه پورافغانی خبیصی 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
17775 سوگند پوراقبالی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
17776 پروین پوراکبر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
17777 حسین پوراکبر 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
17778 زهرا پوراکبر 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
17779 زهره پوراکبر 1378 علوم رياضي آمار
17780 سمانه پوراکبر 1380 علوم پايه زمین شناسی
17781 فاطمه پوراکبر 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
17782 قاسم پوراکبر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
17783 قاسم پوراکبر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17784 مهدی پوراکبر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17785 خدیجه پوراکبری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
17786 زهراالسا دات پوراکبریان جهرمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
17787 سیدفخرالدین پورالحسینی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
17788 فرزین پورامیردشت میان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
17789 فرزین پورامیردشت میان 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
17790 پدرام پورامین 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
17791 پری ناز پورامین 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
17792 شهربانو پورامینائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
17793 محمد پورامینی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
17794 فرزانه پورامینی جوشانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
17795 مهدی پوران باقر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
17796 سمانه پوران نژاد 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
17797 فاطمه پورانصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
17798 حسین پورانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
17799 الیاس پورایران 1385 علوم رياضي ریاضی محض
17800 زهرا پورایران 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41490683