راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 18001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 حسین پیرازغندی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
18002 بابک پیراسته 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18003 بی بی مرضیه پیراسته 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
18004 سارا پیراسته 1380 علوم پايه زمین شناسی
18005 سپیده پیراسته 1381 علوم پايه فیزیک
18006 علی اکبر پیراسته 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
18007 غلامرضا پیراسته 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18008 الهه پیراسته جو 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18009 علی پیراگند 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
18010 سمانه پیرامون 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18011 رضا پیرامون شریف آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
18012 شکوفه پیران 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18013 محمد پیران 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18014 علی پیران کلانسرا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
18015 قادر پیران مجنده 1374 علوم رياضي آمار
18016 سارا پیرانی 1381 علوم پايه فیزیک
18017 علی پیرانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18018 علی اله پیرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18019 محمود پیراه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18020 سیده عالیه پیراهام 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
18021 سعیده پیراهش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18022 فریبا پیراهنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18023 علی حسین پیرای 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
18024 علی حسین پیرای 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18025 تهمینه پیرایش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18026 سحر پیرایش 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
18027 سیدمحسن پیرایش 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18028 سیده ساره پیرایش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18029 فرحناز پیرایش 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18030 فردین پیرایش 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18031 محمدصادق پیرایش 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18032 پژمان پیرایش شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18033 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18034 بهروز پیرایش فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
18035 فرهاد پیرایش نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18036 حسین پیرایش شیرازی نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18037 رضا پیرایش شیرازی نژاد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18038 ملیحه پیرایش شیرازی نژاد 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
18039 شیما پیرایش مقدم 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18040 زهرا پیربنیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18041 زهرا پیربیدختی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18042 علیرضا پیرتاج 1366 علوم پايه زمین شناسی
18043 زانا پیرخضرانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
18044 سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
18045 حمیده پیرخیبری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18046 مارال پیرداوری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18047 مهری پیردربان طوس 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
18048 فرشته پیردربان طوسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
18049 معصومه پیردنیا 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18050 احمد پیردوموسی طالب قشلاقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18051 حسن پیرزاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
18052 علیمراد پیرزاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18053 فرهاد پیرزاد 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
18054 آناهیتا پیرزادفهندر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18055 بابک پیرزاده 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18056 بهنوش پیرزاده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18057 حسن پیرزاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18058 سیدامیرارسلان پیرزاده 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18059 طاهره پیرزاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18060 عباس پیرزاده 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18061 فرشته پیرزاده 1354 علوم پايه فیزیک
18062 منصوره پیرزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18063 مهدی پیرزاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
18064 ندا پیرزاده 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
18065 علی پیرزاده مقدم 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18066 مریم پیرزاده مقدم باغسیاه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
18067 امیرمحمد پیرزاده نائینی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
18068 امیرمحمد پیرزاده نائینی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
18069 محمدرضا پیرزادی جهرمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18070 عبدالخالق پیرزهی کهن کریم 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
18071 مجید پیرستانی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18072 عرفان پیرصاحب 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18073 عرفان پیرصاحب 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18074 مدریک پیرصاحب 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18075 عیسی پیرعزیزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18076 بابک پیرعطا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
18077 پویا پیرعلی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18078 لطیف پیرفرخانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18079 مرضیه پیرکاریزمحمدجان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
18080 حمیده پیرگزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18081 سمیه پیرگزی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18082 فاطمه پیرگزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18083 لیلا پیرگزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18084 مریم پیرگزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18085 هادی پیرگزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
18086 حمیده پیرمحمدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18087 زهرا پیرمرادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18088 هادی پیرمرادی چاپارچی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18089 رضا پیرمرد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18090 افسانه پیرمغان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18091 محمد پیرنظری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18092 فرخنده پیرنهاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18093 غلامرضا پیرنیا 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18094 محمد پیرنیا 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18095 مطهره پیرنیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
18096 نرگس پیرنیاحسنقه 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18097 سلطانعلی پیرنیاحقوردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18098 جهانبخش پیرنیای 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18099 عبدالحمید پیرواحمدی لنگرودی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18100 پرستو پیروان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135227