راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 18001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 پریسا پورموید 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18002 آتنا پورمهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
18003 تکتم پورمهدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18004 تکتم پورمهدی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
18005 جواد پورمهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18006 کتایون پورمهدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18007 مریم پورمهدی طرقبه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18008 حسین پورمهدیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
18009 حورا پورمهرشورابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18010 معصومه پورمهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18011 سیدیوسف پورمیر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18012 منیره پورمیرزائی 1374 علوم رياضي آمار
18013 علیرضا پورمیرزائی علیائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18014 ربابه پورمیرزائی لوخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18015 اعظم پورمیرزایی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18016 فاطمه پورمیرزایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18017 حسن پورمیسورسفیده خوان 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
18018 حسن پورنادری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18019 ساجده پورنادری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
18020 مجید پورنادری 1372 علوم پايه دبیری شیمی
18021 مجید پورنادری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18022 حسین پورنامدار 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18023 محمد پورنبوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
18024 مرتضی پورنبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18025 مهرناز پورنبی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18026 حامد پورنجف 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18027 الهه پورنجف زاده اردکانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18028 امین پورنصیر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18029 شبنم پورنظری 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18030 شبنم پورنظری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18031 ژیلا پورنظری نوخندان 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
18032 افسانه پورنقشبند 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18033 بی بی طاهره پورنقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18034 بی بی طاهره پورنقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18035 سیدرسول پورنقی 1362 علوم رياضي آمار
18036 سیدرضا پورنقی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18037 سیدمحسن پورنقی کاریزبداقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18038 ملیحه پورنوروز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18039 فردوس پورنوری 1376 علوم رياضي آمار
18040 خشایار پورنیا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18041 خشایار پورنیا 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18042 محمد پورنیازی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18043 طاهره پورنیاکان زیندانلوئی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18044 ربابه پوروحیدافضل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18045 النا پوروردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18046 امیرحسین پورولی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
18047 مهسا پورولی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18048 رحمت اله پورولی بندپی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18049 علی پورولی داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18050 امین پورولی کاخکی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18051 بهاره پورولیخان نوخندان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18052 طناز پورولیخان نوخندان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18053 حسن پورهاشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
18054 سیدعباس پورهاشمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18055 سیدعباس پورهاشمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
18056 زهره پورهاشمی اردکانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18057 مریم پورهاشمی خبیصی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18058 مریم پورهنگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18059 سحر پوری نژادزاغ 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18060 احمد پوریائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18061 حمیدرضا پوریامنش 1374 علوم پايه زمین شناسی
18062 رسول پوریامنش 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18063 رسول پوریامنش 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
18064 مجید پوریامنش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18065 مجید پوریامنش 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
18066 افشین پوریان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
18067 علی اکبر پوریان 1353 علوم پايه دبیری زیست شناسی
18068 محمدعارف پوریان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
18069 جواد پوریانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18070 طیبه پوریحیی ایوری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18071 مهدی پوریحیی ایوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18072 محمدحسین پوریزدان پناه 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18073 محیا پوریزدان پناه کرمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18074 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1377 علوم پايه زمین شناسی
18075 جعفر پوریزدیان محمدآباد 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
18076 سعید پوریزدیان محمدآباد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18077 هادی پوریزدیان محمدآباد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18078 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18079 سهیلا پوریزدیان محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18080 پانیذ پوریعقوبی 1393 مهندسي مهندسی عمران
18081 محمدرضا پوریموت 1354 علوم رياضي آمار
18082 اکرم پوریوسف 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18083 سکینه پوریوسف 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18084 علی پوریوسف 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18085 سعید پوزش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18086 سمیه پوزش 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18087 سمیه پوزش 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18088 وحید پوزش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18089 وحید پوزش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18090 بهرام پوزشی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18091 علی اکبر پوست چین 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18092 معصومه پوست فروشان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18093 مریم پوست فروش 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18094 علیرضا پوست فروشان دوم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
18095 الهام پوستچی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18096 فاطمه پوستچی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18097 مجتبی پوستچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18098 مجتبی پوستچی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18099 مسعود پوستچی اول 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409446