راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 18001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 هدیه پوستین چیان 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18002 محمد پوستین دوز 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18003 محبوبه پوستین دوزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18004 زکیه پوشیده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18005 محمدصدیق پوطاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18006 یاسر پولائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
18007 هاجر پولادچنگ نجف آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
18008 محمد پولادخای 1347 علوم پايه زمین شناسی
18009 عبدالعلی پولادگر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18010 فاطمه پولادورخوش 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18011 حسین پولادوند 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
18012 الهام پولادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18013 راضیه پولادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18014 زهرا پولادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18015 سمیه پولادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
18016 علی پولادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18017 فرزاد پولادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18018 احسان پولادی برج 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18019 احسان پولادی برج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18020 یوسف پولادی جرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
18021 فرهاد پولادی نجف آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18022 طناز پولادین 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18023 معصومه پولچی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18024 محمدسعید پونه تیزابی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18025 اسماعیل پویا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18026 اعظم پویا 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18027 امین پویا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
18028 ساناز پویا 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18029 ساناز پویا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
18030 محمدرضا پویا 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18031 هادی پویا 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
18032 نازنین زینب پویا مهر 1388
18033 مریم پویا نسب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18034 علیرضا پویائی مهر 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18035 کورش پویافر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18036 مهدی پویافر 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18037 مهتاب پویامنش 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18038 ناهید پویامنش 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
18039 بابک پویان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18040 پریسا پویان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18041 سجاد پویان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18042 سجاد پویان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18043 سجاد پویان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18044 عشرت پویان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18045 ناهید پویان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18046 احمد پویان فر 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18047 رحیم پویان فر 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
18048 فریدون پویانژاد 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18049 فریدون پویانژاد 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
18050 مسیح پویانژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18051 خدیجه پویانسب 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
18052 خدیجه پویانسب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
18053 علی پویانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18054 بهزاد پویش 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18055 یگانه پوینده فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18056 لطف الله پهلوان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18057 اناهیتا پهلوان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18058 بهناز پهلوان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
18059 پریسا پهلوان 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18060 جواد پهلوان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18061 حمیدرضا پهلوان 1351 مهندسي راه و ساختمان
18062 خدیجه پهلوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18063 سپیده پهلوان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18064 سهراب پهلوان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18065 سهراب پهلوان 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
18066 عظیم پهلوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18067 علی پهلوان 1377 علوم پايه فیزیک
18068 علی پهلوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18069 لطف الله پهلوان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18070 مریم پهلوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
18071 مریم پهلوان 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
18072 مسعود پهلوان 1375 علوم پايه زمین شناسی
18073 معصومه پهلوان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18074 منصوره پهلوان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18075 نسرین پهلوان 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18076 هدا پهلوان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18077 سمیرا پهلوان پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18078 علی اصغر پهلوان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18079 پروانه پهلوان حمزانلوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18080 محمد پهلوان درآباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18081 شیرعلی پهلوان دلیر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18082 بی بی سارا پهلوان دوجی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18083 زهرا پهلوان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18084 نجمه پهلوان سرسنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18085 راحله پهلوان صادق 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18086 مصطفی پهلوان عمارت 1368 علوم پايه دبیری شیمی
18087 هاشم پهلوان کاشی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18088 زینت پهلوان مارشک 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18089 مریم پهلوان مازندرا نی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18090 کامران پهلوان مصّوری 1385 علوم رياضي آمار
18091 کامران پهلوان مصوّری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18092 مه لقا پهلوان مصوری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18093 مهسا پهلوان مصوری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18094 حکمت الله پهلوان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18095 محمدرضا پهلوان نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18096 محمدرضا پهلوان نژاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18097 محمدرضا پهلوان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18098 جلیل پهلوان نژادگرگندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18099 سیدحسین پهلوان هاشمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18100 سیده اعظم پهلوان هاشمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640516