راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 18001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18001 حسن پورغلام جاجرمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
18002 صغری پورغلام حسن داودلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18003 اکرم پورغلام شریف آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18004 الهام پورغلام شریف آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18005 فاطمه پورغلامعلی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18006 طاهره پورغلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18007 علی پورفاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18008 فاطمه پورفاطمی جزین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18009 حسین پورفاطمی یونسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18010 محمدجواد پورفتح اله 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
18011 امیر پورفخرایی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18012 علیرضا پورفرج 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18013 علیرضا پورفرج 1395 مهندسي مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
18014 فریبا پورفرج بیگ زاده 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18015 امیر پورفرزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18016 امیر پورفرزاد 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
18017 سمیرا پورفرهنگ 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18018 زهرا پورفریدونی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
18019 الهام پورفلاح 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18020 نصراله پورفیاض 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18021 مهدی پورفیض تپه 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
18022 فرح پورقادری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18023 فرشید پورقاز 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18024 سجاد پورقاسم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
18025 محمدتقی پورقاسم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18026 سیدجمال پورقاسم کاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18027 کامران پورقاسم لامعی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18028 سعید پورقاسمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
18029 مهدی پورقاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18030 الهام پورقربان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18031 زهره پورقربان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18032 زهره پورقربان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
18033 محمدمهدی پورقربان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18034 ناهید پورقربان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18035 عاطفه پورقربان خیبری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18036 عاطفه پورقربان خیبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18037 علی پورقربان سقطی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
18038 مریم پورقربان سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18039 مرضیه پورقربانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18040 جنان پورقرشی 1373 علوم پايه فیزیک
18041 علیرضا پورقلی یام 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18042 فاطمه پورقلی یام 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18043 ابوالفضل پورقنبر 1372 كشاورزى زراعت
18044 محمدحسن پورقنبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18045 مهناز پورقنبر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18046 جواد پورقنبرزاده جوشقان 1379 علوم پايه فیزیک
18047 طاهره پورقوامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18048 مصطفی پورقیصری نجف آبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18049 سعید پورقیومی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
18050 مهدی پورکاشفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18051 اسماعیل پورکاظم 1371 كشاورزى زراعت
18052 فاطمه پورکاظم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18053 مهری پورکاظمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18054 نیلوفر پورکاظمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
18055 اکرم پورکاظمی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18056 فاطمه پورکوثری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18057 محبوبه پورکیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18058 حمیده پورگنابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18059 حمیده پورگنابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18060 نسرین پورگنابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
18061 علی پورلطیفی 1353 علوم پايه زمین شناسی
18062 سعید پورمؤیّد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18063 سعید پورمؤیّد 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18064 طاهره پورمحبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18065 فاطمه پورمحبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18066 امیر پورمحمد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18067 حمیدرضا پورمحمد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18068 رویا پورمحمد 1385 دامپزشكي دامپزشکی
18069 زهرا پورمحمد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18070 ساناز پورمحمد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18071 سمیرا پورمحمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18072 فاطمه پورمحمد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18073 فهیمه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18074 محمد پورمحمد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18075 محمد پورمحمد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18076 مریم پورمحمد 1380 دامپزشكي دامپزشکی
18077 ملیحه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18078 ملیحه پورمحمد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18079 نوید پورمحمّد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
18080 وحید پورمحمد 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
18081 هادی پورمحمد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18082 یاور پورمحمد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
18083 یاور پورمحمد 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
18084 سهراب پورمحمدتقی جعفرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
18085 سهراب پورمحمدتقی جعفرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18086 صدیقه پورمحمدجزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18087 محمدباقر پورمحمدجزین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18088 عاطفه پورمحمدچشمه هزاره 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18089 غلامرضا پورمحمدرشخوار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
18090 زهرا پورمحمدشاندیز 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18091 منصوره پورمحمدشاندیز 1354 علوم پايه شیمی
18092 ذکیه پورمحمدولی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
18093 سمانه پورمحمدهادی فرشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18094 غفار پورمحمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18095 فهیمه پورمحمدی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18096 محبوبه پورمحمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18097 مرضیه پورمحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18098 مهدی پورمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18099 محمدرضا پورمحمدی جرجافکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18100 پروین پورمحمدی گوکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051746