راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18201 علیرضا پورفرج 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18202 علیرضا پورفرج 1395 مهندسي مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
18203 فریبا پورفرج بیگ زاده 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18204 امیر پورفرزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
18205 امیر پورفرزاد 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
18206 سمیرا پورفرهنگ 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
18207 زهرا پورفریدونی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
18208 الهام پورفلاح 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
18209 نصراله پورفیاض 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18210 مهدی پورفیض تپه 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
18211 فرح پورقادری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
18212 فرشید پورقاز 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18213 سجاد پورقاسم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
18214 محمدتقی پورقاسم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18215 سیدجمال پورقاسم کاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18216 کامران پورقاسم لامعی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
18217 سعید پورقاسمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
18218 مهدی پورقاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18219 الهام پورقربان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18220 زهره پورقربان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18221 زهره پورقربان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
18222 محمدمهدی پورقربان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18223 ناهید پورقربان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18224 عاطفه پورقربان خیبری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18225 عاطفه پورقربان خیبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18226 علی پورقربان سقطی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
18227 مریم پورقربان سلیمانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18228 مرضیه پورقربانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18229 جنان پورقرشی 1373 علوم پايه فیزیک
18230 علیرضا پورقلی یام 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18231 فاطمه پورقلی یام 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
18232 ابوالفضل پورقنبر 1372 كشاورزى زراعت
18233 محمدحسن پورقنبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18234 مهناز پورقنبر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
18235 جواد پورقنبرزاده جوشقان 1379 علوم پايه فیزیک
18236 طاهره پورقوامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18237 مصطفی پورقیصری نجف آبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18238 سعید پورقیومی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
18239 مهدی پورکاشفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18240 اسماعیل پورکاظم 1371 كشاورزى زراعت
18241 فاطمه پورکاظم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18242 مهری پورکاظمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
18243 نیلوفر پورکاظمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
18244 اکرم پورکاظمی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18245 فاطمه پورکوثری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18246 محبوبه پورکیا 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18247 حمیده پورگنابادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18248 حمیده پورگنابادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18249 نسرین پورگنابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
18250 علی پورلطیفی 1353 علوم پايه زمین شناسی
18251 سعید پورمؤیّد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
18252 سعید پورمؤیّد 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18253 طاهره پورمحبی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18254 فاطمه پورمحبی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18255 امیر پورمحمد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18256 حمیدرضا پورمحمد 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18257 رویا پورمحمد 1385 دامپزشكي دامپزشکی
18258 زهرا پورمحمد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18259 ساناز پورمحمد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18260 سمیرا پورمحمد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18261 فاطمه پورمحمد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18262 فهیمه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18263 محمد پورمحمد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18264 محمد پورمحمد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18265 مریم پورمحمد 1380 دامپزشكي دامپزشکی
18266 ملیحه پورمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18267 ملیحه پورمحمد 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
18268 نوید پورمحمّد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
18269 وحید پورمحمد 1390 پردیس دانشگاهی آمار اقتصادی - اجتماعی
18270 هادی پورمحمد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18271 یاور پورمحمد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
18272 یاور پورمحمد 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
18273 سهراب پورمحمدتقی جعفرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
18274 سهراب پورمحمدتقی جعفرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18275 صدیقه پورمحمدجزین 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18276 محمدباقر پورمحمدجزین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18277 عاطفه پورمحمدچشمه هزاره 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
18278 غلامرضا پورمحمدرشخوار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
18279 زهرا پورمحمدشاندیز 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18280 منصوره پورمحمدشاندیز 1354 علوم پايه شیمی
18281 ذکیه پورمحمدولی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
18282 سمانه پورمحمدهادی فرشمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18283 غفار پورمحمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18284 فهیمه پورمحمدی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18285 محبوبه پورمحمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18286 مرضیه پورمحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18287 مهدی پورمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18288 محمدرضا پورمحمدی جرجافکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18289 پروین پورمحمدی گوکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18290 فرنگیس پورمحمدی لیش 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18291 ویدا پورمحمدی لیش 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18292 پریا پورمحمدیان 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18293 ندا پورمحمود 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18294 ندا پورمحمود 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18295 مریم پورمحی آبادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18296 مهدی پورمحی ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18297 مینا پورمختار 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
18298 حمید پورمراد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18299 مهدی پورمراد 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18300 فرانک پورمرادکهن 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489253