راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 18201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18201 الهام پورحمیدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18202 طیبه پورحمیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
18203 سعید پورحیدر 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18204 سیده زهرا پورحیدر 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
18205 ناصر پورحیدری حسن آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18206 علی پورحیدری زاده شهربابک 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18207 حسین پورخادم نمین 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18208 فضه پورخاک 1374 علوم پايه زمین شناسی
18209 مهدخت پورخالقی جترودی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18210 مه دخت پورخالقی چترودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18211 فاطمه پورخانی دهبنه 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
18212 حمیدرضا پورخبازجورشری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
18213 فاطمه پورخدادادیوسفخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18214 احمد پورخسرو 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18215 محمود پورخسرو 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
18216 مهدی پورخسرو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18217 بهمن پورخسروانی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18218 روح الله پورخسروانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
18219 فاطمه پورخسروانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18220 ملیحه پورخسروانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18221 سمیرا پورخواجوئی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
18222 سمانه پورخواجه نامقی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18223 سمانه پورخواجه نامقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18224 محمد پورخواجه نامقی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18225 فریبا پورخیاط 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18226 فاطمه پوردائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18227 وحید پورداز 1394 كشاورزى مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
18228 حامد پوردام 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18229 حامد پوردام 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18230 رویا پوردلان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18231 مرتضی پوردولت 1387 علوم رياضي ریاضی محض
18232 مهشید پورده رانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18233 میترا پوررجب 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
18234 نسرین پوررجب 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18235 نجمه پوررجب رودمعجنی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18236 عطاء الله پوررجبی طالبی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18237 طاهره پوررجبی فیروزابادی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18238 یعقوب پوررحمن 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18239 عطا پوررحیم 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18240 مصطفی پوررحیم قورقچی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
18241 مرضیه پوررحیمی اردکانی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
18242 رسول پوررحیمی ملال 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
18243 نعمال پوررحیمی موشقال 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
18244 محسن پوررزاق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18245 محمدجواد پوررزاقی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18246 سهیلا پوررسانه منش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18247 مهدی پوررستم 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18248 مهسا پوررستم 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
18249 عباس پوررشیدی بشرآبادی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18250 احمد پوررضا 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18251 انسیه پوررضا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18252 رضا پوررضا 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18253 علیرضا پوررضا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
18254 علیرضا پوررضا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
18255 مجید پوررضا 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18256 ملیحه پوررضا 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
18257 محسن پوررضابیلندی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
18258 علی پوررضاسورکوهی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18259 رضا پوررضاشهری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18260 رضا پوررضاشهری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18261 مرتضی پوررضاشهری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18262 مرتضی پوررضاشهری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
18263 زکیه پوررضای داودلی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
18264 علیرضا پوررفعتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18265 مهدی پوررفعتی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18266 لیلا پوررفیعی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18267 مصطفی پوررکنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18268 الهام پوررمضان 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18269 زهره پوررمضان 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18270 محمدرضا پوررمضان 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
18271 ملیحه پوررمضان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18272 مهدی پوررمضان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18273 علی پوررمضان حصار 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18274 الهام پوررمضان ضیاالدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18275 الهه پوررنجبر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
18276 سمیرا پوررنجبر 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
18277 محمد پورزاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
18278 عارف پورزادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
18279 حبیب پورزارع ابرقوئی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18280 فاطمه پورزال 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18281 حسین پورزاهد 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18282 عباس پورزکی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18283 عباس پورزکی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18284 عباس پورزکی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18285 محمدحسن پورزکی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18286 الناز پورزمانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18287 زهرا پورزمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
18288 ازاده پورزنجانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
18289 مژده پورزنجانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18290 پریناز پورزند 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18291 فرنام پورزینلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
18292 انسیه پورساسان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18293 پیروز پورساسان 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18294 سیمین پورساسان 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18295 ایمان پورسامانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
18296 پروانه پورسرداری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18297 خدیجه پورسعادت 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18298 سمیّه پورسعادت 1382 علوم رياضي ریاضی گرایش کاربردی
18299 کلثوم پورسعادت 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18300 نازلی پورسعادت 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42207288