راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 18301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18301 فریبرز پورمرادکهن 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18302 محمدرضا پورمرادی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18303 حسین پورمشرفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
18304 آصف پورمعصومی حسن کیاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18305 آصف پورمعصومی حسن کیاده 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18306 اصف پورمعصومی حسن کیاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18307 غزاله پورمعصومی حسن کیاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
18308 فاطمه پورمعظمی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18309 نگار پورمعظمی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
18310 اکرم پورمعماردزفولی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
18311 اکبر پورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18312 جواد پورمقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
18313 حمید پورمقدم 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18314 شکیبا پورمقدم 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18315 علیرضا پورمقدم 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18316 روح اله پورملائکه 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18317 فریده پورملائکه 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18318 زهرا پورملایری 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
18319 آزاده پورملک 1378 علوم پايه زمین شناسی
18320 سیده منصوره پورمند 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
18321 شاهین پورمند 1367 علوم پايه زمین شناسی
18322 شهرزاد پورمند 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18323 مریم پورمند 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18324 مهزاد پورمند 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18325 نفیسه پورمند 1379 علوم پايه فیزیک
18326 مریم پورمندکاری مهرجردی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
18327 مسعود پورمندی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
18328 نعیمه پورمندی 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
18329 امیرحسین پورمندی یکتا 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
18330 اشرف بیگم پورموسوی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
18331 سیدمرتضی پورموسوی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
18332 مصطفی پورموسوی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
18333 سیده ساجده پورموسوی طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18334 محبوبه پورموسوی نقندر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18335 ملیحه پورموسی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18336 حسن پورموسی بزنجانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18337 رحمت پورموسی ضیابری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
18338 پریسا پورموید 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
18339 آتنا پورمهدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
18340 تکتم پورمهدی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
18341 تکتم پورمهدی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
18342 جواد پورمهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18343 کتایون پورمهدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18344 مریم پورمهدی طرقبه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18345 حسین پورمهدیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
18346 حورا پورمهرشورابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18347 معصومه پورمهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18348 سیدیوسف پورمیر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18349 منیره پورمیرزائی 1374 علوم رياضي آمار
18350 علیرضا پورمیرزائی علیائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18351 ربابه پورمیرزائی لوخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18352 اعظم پورمیرزایی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18353 فاطمه پورمیرزایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18354 حسن پورمیسورسفیده خوان 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
18355 حسن پورنادری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18356 ساجده پورنادری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
18357 مجید پورنادری 1372 علوم پايه دبیری شیمی
18358 مجید پورنادری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
18359 حسین پورنامدار 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
18360 محمد پورنبوی 1361 مهندسي راه و ساختمان
18361 مرتضی پورنبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18362 مهرناز پورنبی نوقابی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18363 حامد پورنجف 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
18364 الهه پورنجف زاده اردکانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
18365 امین پورنصیر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
18366 شبنم پورنظری 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18367 شبنم پورنظری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
18368 ژیلا پورنظری نوخندان 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
18369 افسانه پورنقشبند 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18370 بی بی طاهره پورنقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18371 بی بی طاهره پورنقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
18372 سیدرسول پورنقی 1362 علوم رياضي آمار
18373 سیدرضا پورنقی 1376 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
18374 سیدمحسن پورنقی کاریزبداقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
18375 ملیحه پورنوروز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18376 فردوس پورنوری 1376 علوم رياضي آمار
18377 خشایار پورنیا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18378 خشایار پورنیا 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
18379 محمد پورنیازی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18380 طاهره پورنیاکان زیندانلوئی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
18381 ربابه پوروحیدافضل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18382 النا پوروردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18383 امیرحسین پورولی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
18384 مهسا پورولی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18385 رحمت اله پورولی بندپی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
18386 علی پورولی داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
18387 امین پورولی کاخکی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18388 بهاره پورولیخان نوخندان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18389 طناز پورولیخان نوخندان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18390 حسن پورهاشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
18391 سیدعباس پورهاشمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
18392 سیدعباس پورهاشمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
18393 زهره پورهاشمی اردکانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
18394 مریم پورهاشمی خبیصی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
18395 مریم پورهنگ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18396 سحر پوری نژادزاغ 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18397 احمد پوریائی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18398 حمیدرضا پوریامنش 1374 علوم پايه زمین شناسی
18399 رسول پوریامنش 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
18400 رسول پوریامنش 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099010001010   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489033