راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 18301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
18301 فاطمه پوستچی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18302 مجتبی پوستچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18303 مجتبی پوستچی اول 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
18304 مسعود پوستچی اول 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18305 مسعود پوستچی اول 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
18306 گیتی پوستچی خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18307 هانیه پوستچی محمدآبادی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
18308 جواد پوستچیان گل خطمی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18309 سیدتقی پوستفروش طوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18310 حسین پوستفروشان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18311 محبوبه پوستی گناباد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
18312 بنت الهدی پوستین چی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18313 مجتبی پوستین چی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18314 مجتبی پوستین چی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
18315 فائزه پوستین چیان 1356 علوم پايه شیمی
18316 هدیه پوستین چیان 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
18317 محمد پوستین دوز 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18318 محبوبه پوستین دوزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18319 زکیه پوشیده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18320 محمدصدیق پوطاری 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18321 یاسر پولائی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
18322 هاجر پولادچنگ نجف آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
18323 محمد پولادخای 1347 علوم پايه زمین شناسی
18324 عبدالعلی پولادگر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18325 فاطمه پولادورخوش 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
18326 حسین پولادوند 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
18327 الهام پولادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
18328 راضیه پولادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
18329 زهرا پولادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
18330 سمیه پولادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
18331 علی پولادی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18332 فرزاد پولادی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
18333 احسان پولادی برج 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18334 احسان پولادی برج 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18335 یوسف پولادی جرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
18336 فرهاد پولادی نجف آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
18337 طناز پولادین 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18338 معصومه پولچی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
18339 محمدسعید پونه تیزابی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18340 اسماعیل پویا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
18341 اعظم پویا 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
18342 امین پویا 1378 علوم رياضي ریاضی محض
18343 ساناز پویا 1382 علوم رياضي ریاضی محض
18344 ساناز پویا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
18345 محمدرضا پویا 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18346 هادی پویا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
18347 نازنین زینب پویا مهر 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
18348 مریم پویا نسب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18349 علیرضا پویائی مهر 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
18350 کورش پویافر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18351 مهدی پویافر 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
18352 مهتاب پویامنش 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
18353 ناهید پویامنش 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
18354 بابک پویان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18355 پریسا پویان 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
18356 سجاد پویان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
18357 سجاد پویان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18358 سجاد پویان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
18359 عشرت پویان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
18360 ناهید پویان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
18361 احمد پویان فر 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
18362 رحیم پویان فر 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
18363 فریدون پویانژاد 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18364 فریدون پویانژاد 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
18365 مسیح پویانژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
18366 خدیجه پویانسب 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
18367 خدیجه پویانسب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
18368 علی پویانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
18369 بهزاد پویش 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18370 یگانه پوینده فر 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18371 لطف الله پهلوان 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
18372 اناهیتا پهلوان 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
18373 بهناز پهلوان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18374 پریسا پهلوان 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
18375 پریسا پهلوان 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
18376 جواد پهلوان 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18377 حمیدرضا پهلوان 1351 مهندسي راه و ساختمان
18378 خدیجه پهلوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
18379 سپیده پهلوان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
18380 سهراب پهلوان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
18381 سهراب پهلوان 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
18382 عظیم پهلوان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
18383 علی پهلوان 1377 علوم پايه فیزیک
18384 علی پهلوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
18385 لطف الله پهلوان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
18386 مریم پهلوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
18387 مریم پهلوان 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
18388 مسعود پهلوان 1375 علوم پايه زمین شناسی
18389 معصومه پهلوان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
18390 منصوره پهلوان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
18391 نسرین پهلوان 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
18392 هدا پهلوان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
18393 سمیرا پهلوان پور 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
18394 علی اصغر پهلوان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18395 پروانه پهلوان حمزانلوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
18396 محمد پهلوان درآباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
18397 شیرعلی پهلوان دلیر 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
18398 بی بی سارا پهلوان دوجی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
18399 زهرا پهلوان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
18400 نجمه پهلوان سرسنگ 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002102202302402502602702802903003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436125